Dluh

Co je dluh třetího světa?

Dluh třetího světa je termín používaný k popisu zadluženosti zemí v rozvojovém světě.Týká se to externích půjček a investic, které nejsou spláceny, často kvůli slabým ekonomickým podmínkám nebo politické nestabilitě. Dluh třetího světa neus...

více informací

Co je konsolidace dluhu?

Konsolidace dluhu je technika používaná ke snížení celkové výše dluhu, který dlužíte.Zahrnuje sloučení více dluhů do jednoho úvěru, což může vést k nižším úrokovým sazbám a nižším měsíčním platbám. Konsolidace dluhů může být užitečným řešen...

více informací

Jaký je světový dluh?

Světový dluh je celkové množství peněz, které si země navzájem dluží.Měří se v bilionech dolarů. Světový dluh roste po dlouhou dobu a každým dnem se zvětšuje. Důvodem, proč je světový dluh tak velký, je to, že země utrácejí více peněz, než ...

více informací

Jaký je celkový státní dluh Spojených států?

Celkový státní dluh Spojených států je k březnu 2019 21,4 bilionu dolarů.Toto číslo představuje součet všech veřejně držených federálních, státních a místních vládních dluhů a také vnitrovládních dluhů, které dluží Federální rezervní banky....

více informací

Jaká je celková zadluženost?

Celková zadluženost je součet celkových závazků (dluhu) společnosti dělený jejími celkovými aktivy.Tuto metriku lze použít k tomu, aby pomohla investorům a analytikům porozumět tomu, jak velké riziko společnost podstupuje v poměru ke svým f...

více informací

Jaký je celkový dluh na kreditních kartách v Americe?

Podle průzkumu American Community Survey z roku 2017 činil celkový dluh na kreditních kartách v Americe 1,17 bilionu dolarů.To je nárůst z 1,14 bilionu dolarů v roce 2016 a 1,12 bilionu dolarů v roce 2015.Nárůst lze pravděpodobně přičíst vy...

více informací

Jaká je promlčecí lhůta pro daňový dluh?

Promlčecí lhůta pro daňový dluh je obvykle šest let od data splatnosti daňové povinnosti.Existují však některé výjimky z tohoto pravidla, například když IRS může prokázat, že jste úmyslně nezaplatili daně.Některé typy daní mají navíc kratší...

více informací

Jaká je promlčecí lhůta dluhu v Utahu?

Promlčecí lhůta dluhu v Utahu je šest let.To znamená, že pokud vám dluží peníze a nesplatíte je do konce šesti let, váš věřitel vás může zažalovat.Z tohoto pravidla však existují určité výjimky.Pokud na vás byl například prohlášen úpadek, p...

více informací

Jaká je promlčecí lhůta pro dluh v Ohiu?

Promlčecí lhůta dluhu v Ohiu je šest let.To znamená, že jakékoli dluhy, které nebudou zaplaceny do šesti let, budou považovány za po splatnosti a mohou mít za následek sankce a úsilí o vymáhání.Existuje však několik výjimek z šestiletého li...

více informací

Jak dlouho musí věřitel vymáhat dluh v Kentucky?

Promlčecí lhůta v Kentucky pro vymáhání dluhu je tři roky.To znamená, že věřitel má tři roky od data původního dluhu na to, aby se jej pokusil vymoci.Pokud se věřitel do tří let nepokusí dluh vymoci, pak se dluh považuje za splněný a věřite...

více informací

Jaká je promlčecí lhůta dluhu v Illinois?

V Illinois je promlčecí lhůta dluhu tři roky.To znamená, že jakýkoli dluh, který není uhrazen do tří let, je právně vyloučen z stíhání nebo vymáhání.Tato lhůta se vztahuje na osobní i podnikatelské dluhy.Pokud si nejste jisti, zda je dluh v...

více informací

Jaká je promlčecí lhůta pro vymáhání pohledávek v [vložte stát]?

Promlčecí lhůta pro vymáhání pohledávek v [vložte stát] je obvykle šest let.Z tohoto pravidla však existují určité výjimky a v závislosti na okolnostech vašeho dluhu může být promlčecí lhůta kratší nebo delší.Pokud se domníváte, že váš dluh...

více informací

Jaká je promlčecí lhůta dluhu ve Spojených státech?

Promlčecí lhůta dluhu ve Spojených státech je tři roky.To znamená, že jakýkoli dluh, který je starší než tři roky, nemůže být věřitelem právně vymáhán.Existují však některé výjimky z tohoto pravidla.Pokud jste byli například žalováni za dlu...

více informací

Co je metoda sněhové koule?

Metoda sněhové koule je strategie splácení dluhu, ve které každý měsíc provádíte malé, zvládnutelné platby za svůj dluh.To pomáhá vybudovat dynamiku a nakonec splatit svůj dluh rychleji, než kdybyste provedli větší a dražší platby najednou....

více informací

Jaký je efekt sněhové koule při snižování dluhu?

Efekt sněhové koule při snižování dluhu je termín používaný k popisu jevu, kdy se malé dluhy sčítají, což nakonec vede k větším dluhům a větším finančním problémům. Efekt sněhové koule může nastat, když si někdo nabere příliš mnoho dluhů, z...

více informací

Kolik je národní dluh studentských půjček?

Národní dluh studentských půjček je od roku 2018 1,4 bilionu dolarů.Toto číslo se v průběhu let zvyšuje a předpokládá se, že do roku 2025 dosáhne 2,3 bilionu dolarů.Většinu tohoto dluhu dluží studenti, kteří jsou v současné době na vysoké š...

více informací

Jaký je národní program oddlužení?

Národní program oddlužení je vládní iniciativa, která vznikla na počátku 90. let, aby pomohla snížit narůstající dluh země.Program poskytuje finanční pomoc oprávněným jednotlivcům a rodinám, které se potýkají se splácením svých dluhů.Způsob...

více informací

Jaký je význam státního dluhu?

Státní dluh je celková částka peněz, kterou vláda Spojených států dluží jiným zemím.Vláda si půjčuje peníze od věřitelů, aby zaplatila věci, jako jsou náklady na obranu, programy sociální péče a infrastrukturní projekty. Státní dluh dosáhl ...

více informací

Co je konsolidace dluhu?

Konsolidace dluhů je proces sloučení více dluhů do jedné půjčky, aby se snížily vaše měsíční splátky.To vám může pomoci snížit celkovou dluhovou zátěž a zlepšit vaši finanční situaci. Při zvažování konsolidace dluhu je třeba mít na paměti n...

více informací

Jaká je definice konfederačního odmítnutí dluhu?

Odmítnutí dluhu Konfederace je akt vlády nebo společnosti, která odmítne zaplatit své dluhy vzniklé v rámci Konfederačních států amerických.Tento termín se často používá k označení odmítnutí států bývalé Konfederace splatit své půjčky od ev...

více informací