Pokrývá Medicaid platby ze soukromého pojištění?

čas vydání: 2022-09-22

Medicaid je vládní program zdravotního pojištění pro jednotlivce a rodiny s nízkými příjmy.Medicaid kryje platby z primárního pojištění, ale ne ze soukromého pojištění.

Některé státy mají dohody se soukromými pojistiteli, které umožňují obyvatelům využívat jejich krytí, pokud splňují požadavky způsobilosti pro oba programy.V jiných státech Medicaid kryje pouze náklady spojené s lékařskými službami a nepokrývá copay ani spolupojištění.

Pokud se na vás vztahuje Medicaid a vaše primární pojištění má politiku proplácení, nezapomeňte se zeptat svého pojistitele, jak bude s těmito platbami nakládáno.Některé pojišťovny mohou vyžadovat, abyste zaplatili celé náklady na péči předem, zatímco jiné vás mohou nechat zaplatit část nákladů a zbytek dlužit najednou.Je důležité vědět, co se od vás očekává, abyste si mohli svou návštěvu lékaře nebo nemocnice finančně naplánovat.

Pokud mám soukromé pojištění a Medicaid, který z nich platí provizi?

Medicaid kryje platby z primárního pojištění pro oprávněné osoby.Soukromé pojištění obvykle platí copay, ale Medicaid může zaplatit část nákladů.Většina lidí, kteří mají soukromé pojištění a Medicaid, dostává obě výhody.Někteří lidé však pobírají dávky pouze z jednoho nebo druhého zdroje.Pokud si nejste jisti, který zdroj pokryje vaše platby, promluvte si se svým poskytovatelem zdravotní péče nebo zavolejte Medicaid a zjistěte více o vašem pokrytí.

Kolik platí Medicaid za copays?

Medicaid pokrývá různé platby pro lidi se soukromým zdravotním pojištěním.Medicaid obvykle platí více než většina soukromých plánů zdravotního pojištění za kapesné výdaje, jako jsou copays.To znamená, že lidé s Medicaidem dostávají v průměru asi 75 % nákladů na kryté služby, aniž by museli platit nějaké kapesné.Mohou však platit určité výjimky. Například na některé léky, které běžně užívají lidé s diabetem, se Medicaid nevztahuje a musí se platit z vlastní kapsy.Podobně některé služby preventivní péče - jako jsou screeningy na rakovinu a cholesterol - jsou obvykle zdarma nebo téměř zdarma pro lidi, kteří mají pokrytí Medicaidem.S těmito službami však mohou být spojeny malé poplatky. Celkově je důležité si uvědomit, že existuje mnoho faktorů – včetně vaší konkrétní situace –, které ovlivní, jaké doplatky budete muset platit za lékařskou péči.Máte-li dotazy ohledně toho, zda jsou vaše konkrétní léky nebo služby kryty Medicaid, nebo pokud potřebujete pomoc s platbou svých plateb, promluvte si s poskytovatelem zdravotní péče nebo zavolejte na naši bezplatnou linku pomoci na čísle 1 (800) 621-4272.“

Medicaid pokrývá různé platby z primárního pojištění v závislosti na příjmu osoby a dalších požadavcích na způsobilost.

Copay se může značně lišit, pokud jde o to, kolik stojí měsíčně; v průměru však bývají levnější než placení z vlastní kapsy..

Existují také některé služby preventivní péče, které jsou obvykle bezplatné nebo téměř bezplatné, pokud jsou dostupné prostřednictvím Medicaid, ale mohou s nimi být spojeny malé spoluúčasti.

Mám pouze Medicaid, bude hrazena platba za návštěvu mého lékaře?

Medicaid nekryje platby z primárního pojištění.Pokud však máte zdravotní plán, který je prostřednictvím vašeho zaměstnavatele, náklady na návštěvu vašeho lékaře mohou být pokryty tímto plánem.Pokud nemáte žádné jiné krytí, budete pravděpodobně muset zaplatit plnou cenu návštěvy lékaře z vlastní kapsy.

Musím svému lékaři primární péče oznámit, že mám také Medicaid?

Medicaid nekryje platby z primárního pojištění.Pokud však máte konkrétní zdravotní stav, na který se vztahuje vaše primární pojištění, můžete získat Medicaid na pokrytí některých nákladů spojených s tímto stavem.O své konkrétní situaci budete muset mluvit se svým lékařem primární péče.

Jak mohu využít své krytí, pokud mám Medicare i Medicaid?

Medicaid je vládní program zdravotního pojištění pro Američany s nízkými příjmy.Medicare je vládní program zdravotního pojištění pro lidi ve věku 65 let nebo starší.Medicaid kryje platby z primárního pojištění, takže nemusíte platit plnou cenu své péče.S některými službami však může být stále spojena spoluúčast.Pokud máte Medicare i Medicaid, zeptejte se svého lékaře nebo nemocnice na jakékoli konkrétní poplatky, které se mohou vztahovat.

Pokud jsem zdravotně postižený, mohu získat pomoc s placením pojistného na zdravotní pojištění a dalších hotových výdajů prostřednictvím Medicaid?

Medicaid nekryje platby z primárního pojištění.Některé státy však mohou mít programy, které pomáhají lidem s nízkými příjmy platit pojistné na zdravotní pojištění a další kapesné.Kontaktujte svůj státní úřad Medicaid a zjistěte, zda je ve vašem státě k dispozici.

Mohou děti získat krytí prostřednictvím CHIP, i když jejich rodiče nemají nárok na Medicaid?

Medicaid je vládní program zdravotního pojištění pro Američany s nízkými příjmy.

Děti, na které se nevztahuje Medicaid nebo CHIP jejich rodičů, mohou mít nárok na krytí prostřednictvím Programu dětského zdravotního pojištění (CHIP). Aby děti byly způsobilé, musí splňovat určité požadavky na příjem a zdroje.

Pokud vaše dítě není kryto Medicaid nebo CHIP, můžete si pro něj zakoupit soukromé zdravotní pojištění.Ujistěte se, že se svého pojistitele zeptáte na všechny dostupné slevy nebo dotace, které se mohou vztahovat.

Jaký druh služeb dlouhodobé péče pokrývá Medicaid v Texasu?

Medicaid pokrývá řadu služeb pro lidi s potřebami dlouhodobé péče.Patří mezi ně domácí služby, zařízení asistovaného bydlení, hospicová péče a pečovatelské domy.Medicaid také platí za řadu léků a ošetření, které jsou nezbytné k léčbě stavů dlouhodobé péče. V Texasu pokrývá Medicaid veškeré náklady na domácí služby a zařízení asistovaného bydlení.Nepokrývá plné náklady na hospicovou péči nebo pečovatelské domy.Medicaid však platí za řadu léků a ošetření, které jsou nezbytné k léčbě stavů dlouhodobé péče.Medicaid bude například platit za léky na předpis, které pomáhají zvládat chronickou bolest nebo předcházet pádům. Medicaid také nabízí řadu výhod, které z něj činí atraktivní volbu pro lidi s potřebami dlouhodobé péče.Mezi tyto výhody patří:* Nízké kapesné* Komplexní pokrytí* Snadný přístup k výhodám* Flexibilní platební možnostiMedicaid je k dispozici ve všech 50 státech a District of Columbia.V Texasu je k dispozici prostřednictvím státního trhu zdravotního pojištění (tržiště). Chcete-li se dozvědět více o tom, jak medicaid funguje v Texasu, navštivte naše webové stránky nebo si promluvte s jedním z našich zástupců na vašem nejbližším HealthCare Access Point (HAP).

Péče v pečovatelském domě je velmi drahá – bude moje rodina muset něco platit, když půjdu do pečovatelského domu a budu mít nárok na krytí Medicaid?

Medicaid pokrývá velké procento nákladů na pečovatelskou péči pro oprávněné obyvatele.Stále však existují určité náklady, které mohou být pokryty vaším primárním pojištěním.Pokud máte Medicare, Medicaid nebo soukromý plán zdravotního pojištění, který zahrnuje pokrytí služeb dlouhodobé péče, pak s největší pravděpodobností vaše politika pokryje alespoň část nákladů na pečovatelskou péči.Ověřte si u své pojišťovny, co přesně kryje a co ne.Obecně platí, že Medicaid platí za základní potřeby, jako je jídlo a přístřeší, zatímco Medicare a soukromé zdravotní pojištění obvykle platí za specializovanější péči, jako jsou kvalifikované ošetřovatelské služby a služby osobní asistence.

V některých případech mohou rodiny také platit spoluúčast nebo spoluúčast, když používají své vlastní krytí k úhradě pečovatelské péče.To závisí na podmínkách pojistky a na tom, zda kromě jiných zdravotních výhod zahrnuje i pokrytí služeb dlouhodobé péče.Než uzavřete smlouvu s poskytovatelem pečovatelského domu, je důležité se zeptat na případné spoluúčasti nebo jiné poplatky.Těmto poplatkům se možná budete moci vyhnout tím, že využijete domácího pečovatele místo najímání zaměstnance s trvalým pobytem na plný úvazek.

Pokud potřebujete pomoc s platbou za služby dlouhodobé péče, promluvte si se starším právním zástupcem, který vám může poskytnout rady, jak nejlépe chránit finanční zájmy vaší rodiny.

Jak funguje sdílení nákladů v rámci plánů řízené péče, jako jsou HMO, které se státem uzavírají smlouvy o poskytování služeb Medicaid?

Medicaid kryje platby z primárního pojištění pro lidi s nízkými příjmy.Sdílení nákladů funguje jinak v rámci plánů řízené péče, jako jsou HMO, které se státem uzavírají smlouvy o poskytování služeb Medicaid.Plány řízené péče obvykle vyžadují, aby pacienti platili určité procento svých nákladů, místo aby každý měsíc platili pevnou částku.To znamená, že lidé, kteří mají vysoké kapesné, možná budou muset platit více než lidé, kteří mají výdaje nižší.Plány řízené péče však často nabízejí slevy na pojistném nebo jiné výhody, pokud pacienti splní určité zdravotní cíle.

Jsem stále povinen platit poskytovateli, pokud on nebo ona přijme postoupení všech nároků podaných u Medicare, ale ne u státního programu (např. Anthem Blue Cross & Blue Shield of Ohio)?

Medicaid nekryje platby z primárního pojištění.Pokud poskytovatel přijme postoupení všech nároků podaných u Medicare, ale ne u státního programu (např. Anthem Blue Cross & Blue Shield of Ohio), pak je pacient stále povinen poskytovateli zaplatit.

Kde najdu další informace o tom, jak požádat o pomoc při platbě pojistného, ​​spoluúčasti a spolupojištění Medicare prostřednictvím svého státního programu?

Medicaid kryje platby z primárního pojištění.Chcete-li se dozvědět více o tom, jak požádat o pomoc při platbě pojistného, ​​spoluúčasti a spolupojištění Medicare prostřednictvím programu vašeho státu, navštivte webovou stránku Medicare nebo zavolejte na číslo 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).