Jak může členství v posilovně pomoci nebo poškodit váš kredit?

čas vydání: 2022-06-24

Členství v tělocvičně může pomoci nebo poškodit vaše kreditní skóre v závislosti na podmínkách členství a na tom, jak tělocvičnu používáte.Pokud pravidelně používáte posilovnu, může být členství prospěšné pro vaše kreditní skóre.Pokud však posilovnu používáte pouze příležitostně, členství nemusí mít významný dopad na vaše kreditní skóre.

Obecně je použití modelu kreditního bodování, který bere v úvahu, jak často používáte různé typy půjček (např. půjčky na auta, hypotéky), důležité pro určení, zda určitá činnost ovlivní vaše kreditní skóre či nikoli.Proto je důležité pochopit, jaký typ členství v posilovně kupujete a zda to bude mít dopad na vaše kreditní skóre.

Pokud uvažujete o zakoupení členství v posilovně, ale nejste si jisti jeho vlivem na vaše kreditní skóre, zvažte možnost promluvit si s jedním z našich odborníků z Credit Karma, který vám může pomoci provést tento proces.

Jaké věci je třeba zvážit, než se zaregistrujete k členství v posilovně?

Při zvažování, zda se přihlásit k členství v tělocvičně, je třeba zvážit několik věcí.V první řadě je důležité zvážit klady a zápory vstupu do posilovny, než učiníte jakékoli rozhodnutí.Zatímco členství v tělocvičně může být prospěšné z hlediska kondice a celkového zdraví, existují také některé potenciální nevýhody, které je třeba vzít v úvahu.Pokud například nemáte čas navštěvovat hodiny nebo pravidelně cvičit sami, může být registrace do tělocvičny kontraproduktivní.Navíc, pokud již máte vysoké kreditní skóre kvůli odpovědným finančním návykům, nesplacený dluh v tělocvičně by mohl negativně ovlivnit vaše kreditní skóre.Abyste se vyhnuli jakýmkoli negativním důsledkům z registrace členství v tělocvičně, je důležité pečlivě zvážit všechny možnosti, než se rozhodnete.

Dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu při rozhodování, zda vstoupit do posilovny, je rozpočet.Ne všechny tělocvičny jsou si rovny; některé mohou stát více než jiné na základě nabízených funkcí (jako je dostupnost vybavení nebo počet nabízených tříd). Před přijetím jakýchkoli závazků je důležité prozkoumat, které tělocvičny nabízejí jaký typ služeb a vybavení.Nakonec stojí za zmínku, že mnoho lidí zjišťuje, že cvičení doma poskytuje podobné výhody jako ty, které získávají navštěvováním lekcí v místní tělocvičně – bez dalších nákladů.

Jak můžete využít členství v tělocvičně ke zlepšení svého kreditního skóre?

Na tuto otázku neexistuje žádná univerzální odpověď, protože dopad členství v posilovně na vaše kreditní skóre se bude lišit v závislosti na vaší individuální situaci.Používání posilovny vám však může pomoci zlepšit vaše kreditní skóre tím, že vám pomůže zůstat zdraví a aktivní a prokážete odpovědné finanční chování.

Za prvé, je důležité pochopit, že členství v posilovně automaticky nezlepší vaše kreditní skóre.Členství v posilovně je spíše jedním z faktorů, které mohou věřitelé zvážit při hodnocení vaší schopnosti půjčovat si.

Pokud však své členství v posilovně používáte zodpovědně – například tím, že budete držet krok s platbami a budete si udržovat dobrou kreditní historii – pak vám účast v posilovně může pomoci zlepšit vaše celkové kreditní hodnocení.Zde je několik tipů, které vám pomohou maximalizovat výhody členství v tělocvičně:

  1. Ujistěte se, že své členství v posilovně využíváte moudře.Pokud používáte pouze zařízení v klubu nebo zařízení, kde máte členství, nebude to mít vliv na vaše kreditní skóre.Pokud však ve stejnou dobu (například o víkendech) používáte i jiné tělocvičny ve městě nebo jinde, může být tato aktivita započítána do míry využití a mohla by negativně ovlivnit vaši bonitu.
  2. Věnujte pozornost tomu, jak často platíte za členství a používání vybavení.Pokud pravidelně zmeškáte platby nebo je neprovádíte včas, může to negativně ovlivnit jak aktuální stav vašeho účtu (včetně ovlivnění dostupných úvěrových linek), tak budoucí možnosti půjček (včetně žádosti o nové členství).
  3. Sledujte všechny výdaje spojené s fyzickou aktivitou – včetně nákladů na dopravu (pokud cestujete do různých tělocvičen), nákladů na jídlo při cvičení doma nebo jinde mimo klub/zařízení (abyste předešli nadměrnému utrácení) atd.Tyto informace mohou být užitečné při výpočtu, zda se vyplatí nadále platit za konkrétní typ fitness programu/členství nebo zda jsou k dispozici levnější alternativy, které by poskytovaly podobné výhody, aniž by vznikaly další dluhové závazky.
  4. Vyhněte se půjčkám s vysokým úrokem, které vyžadují minimální měsíční splátky, jako jsou půjčky před výplatou a půjčky na auto – tyto typy půjček pravděpodobně nebudou schváleny, pokud existují náznaky, že pravidelné splácení nemusí být možné kvůli nedostatečnému příjmu nebo jiným faktorům, které nemůžeme ovlivnit, jako je např. jako nezaměstnanost nebo nemoc.Místo toho se zkuste poohlédnout po možnostech dlouhodobého financování, jako jsou produkty osobních půjček nabízené prostřednictvím bank nebo online poskytovatelů půjček, které mají obvykle nižší úrokové sazby než ty, které lze nalézt v produktech krátkodobých půjček, jako jsou půjčky před výplatou a půjčky na auto.

Jaký vliv má členství v posilovně na míru využití vašeho kreditu?

Členství v posilovně může mít pozitivní nebo negativní dopad na poměr využití vašeho kreditu.Dopad členství v tělocvičně závisí na podmínkách členství a na tom, jak často zařízení využíváte.Pokud posilovnu používáte pouze pro příležitostné návštěvy, pravděpodobně to nebude mít žádný vliv na vaše kreditní skóre.Pokud však pravidelně používáte posilovnu, může se váš poměr využití kreditu zvýšit kvůli skutečnosti, že na splátky dluhů utrácíte více peněz, než je nutné.

Pokud se rozhodnete zrušit členství v posilovně, ujistěte se, že tak učiníte včas, aby váš účet nešel do sbírek a neovlivnil vaše kreditní skóre.Je také důležité sledovat, kolik peněz každý měsíc utratíte v posilovně, abyste mohli v případě potřeby provést úpravy.Při správném používání může členství v tělocvičně pomoci zlepšit celkovou úroveň kondice a snížit riziko zdravotních problémů v pozdějším životě.Před přihlášením k odběru je však důležité zvážit všechny potenciální výhody a rizika.

Pomáhá nebo poškozuje platba za členství v posilovně předem vaší kreditní skóre?

Členství v tělocvičně může pomoci nebo poškodit vaše kreditní skóre v závislosti na podmínkách členství.Pokud zaplatíte na rok předem, pravděpodobně to zlepší vaše kreditní skóre, protože to ukazuje, že jste zodpovědní za své finance.Pokud však platíte pouze měsíc nebo dva najednou, nemusí to mít takový dopad.Je důležité sledovat, jak často platíte, abyste nepřekročili svůj kreditní limit.

Celkově je nejlepší se zamyslet nad tím, zda se vám platba za členství v posilovně vyplatí nebo ne, podle toho, jaký typ členství si vyberete a jak často zařízení plánujete využívat.Pokud je to možné, snažte se vyhnout přihlášení k dlouhodobému členství, pokud nejste skutečně odhodláni pravidelně posilovnu používat.Tímto způsobem můžete sledovat své výdaje a zjistit, zda to má dopad na vaše kreditní skóre.

Má členství ve více tělocvičnách vliv na vaše kreditní skóre?

Stručná odpověď je, že to závisí na individuálním kreditním skóre.Mít více členství v tělocvičně nemusí mít významný dopad na vaše kreditní skóre, pokud máte dobrou kreditní historii, ale může ovlivnit vaše skóre, pokud máte špatnou kreditní historii.

Úplnou analýzu vaší individuální situace by musel provést úvěrový poradce nebo věřitel, aby určil potenciální dopad více členství v tělocvičně.Obecně však platí, že více než jedno členství u různých poskytovatelů vám pomůže zlepšit celkovou bonitu.

Pokud uvažujete o přihlášení k vícenásobnému členství v posilovně, je důležité se poradit se zkušeným finančním poradcem, abyste se ujistili, že toto rozhodnutí nebude mít negativní dopad na vaše kreditní skóre.

Může zrušení členství v posilovně ovlivnit vaše kreditní skóre?

Krátká odpověď je, že zrušení členství v tělocvičně může ovlivnit vaše kreditní skóre v závislosti na podmínkách vaší smlouvy.Pokud máte měsíční poplatek nebo smlouvu, může zrušení vést k penalizaci vašeho kreditního skóre.Pokud jste však platili pouze za roční členství, zrušení by nemělo žádný dopad na vaše kreditní skóre.

Existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit vaše kreditní skóre, včetně toho, kolik máte dluhů a jak dlouho je nesplacené.Zrušení členství v posilovně může také ovlivnit vaše kreditní skóre, pokud je považováno za drahý nákup, který si nemůžete dovolit splácet.

Pokud uvažujete o zrušení členství v posilovně, nezapomeňte si před jakýmkoli rozhodnutím promluvit s odborníkem o možných důsledcích.

Jaký vliv má používání možnosti automatických plateb v posilovně na vaše kreditní skóre?

Členství v tělocvičně může mít pozitivní nebo negativní dopad na vaše kreditní skóre v závislosti na podmínkách členství a na tom, jak používáte možnost automatických plateb v tělocvičně.Pokud platíte své členství v plné výši každý měsíc, například pomocí kreditní karty, pomůže vám to zlepšit vaše kreditní skóre.Pokud však zmeškáte platby nebo místo toho použijete debetní kartu, může to negativně ovlivnit vaše kreditní skóre.

Pokud uvažujete o přihlášení k členství v posilovně, je důležité před jakýmkoli rozhodnutím porozumět důsledkům použití možnosti automatických plateb.Více o tom, jak je vaše kreditní skóre ovlivněno placením účtů a správou dluhů, se můžete dozvědět na webových stránkách CreditCards.com.

Pokud se zaregistrujete na bezplatnou zkušební verzi v posilovně, zobrazí se to ve vaší kreditní zprávě?

Na tuto otázku neexistuje žádná definitivní odpověď, protože záleží na konkrétní agentuře pro poskytování úvěrů a jejích politikách.Obecně však platí, že pokud máte bezplatné zkušební členství v tělocvičně, nezobrazí se to ve vaší kreditní zprávě, pokud se nerozhodnete pokračovat v používání tělocvičny po vypršení bezplatné zkušební verze.Pokud své členství zrušíte před vypršením zkušební doby, bude členství pravděpodobně nahlášeno úvěrovým agenturám.Navíc, pokud se opozdíte s platbami nebo máte jinou negativní úvěrovou historii u věřitelů, bezplatné členství v tělocvičně by mohlo poškodit vaše šance na schválení budoucích půjček nebo kreditních karet.Takže i když neexistuje žádná záruka, že bezplatné členství v tělocvičně nějakým způsobem neovlivní vaše kreditní skóre, je nepravděpodobné, že by to bylo významné.

Ovlivňují pozdní platby za členství v posilovnách vaše kreditní skóre?

Na tuto otázku neexistuje žádná definitivní odpověď, protože závisí na vaší individuální kreditní historii a skóre.Pokud však máte neplatné členství v posilovně, které bylo zaplaceno v plné výši a včas, nemusí to příliš ovlivnit vaše kreditní skóre.Na druhou stranu, pokud máte vynikající členství v tělocvičně, které je po splatnosti nebo bylo zrušeno, mohlo by to negativně ovlivnit vaše kreditní skóre.V každém případě je vždy nejlepší kontaktovat společnost, která vydala vaši kreditní kartu nebo věřitele, a zeptat se na jejich zásady týkající se členství v posilovně a pozdních plateb.

Existují nějaké další poplatky spojené s členstvím v tělocvičně, které by mohly ovlivnit mé kreditní skóre?

S členstvím v tělocvičně je spojeno několik poplatků, které mohou ovlivnit vaše kreditní skóre.Některé posilovny mohou například účtovat roční poplatek nebo vyžadovat, abyste se přihlásili k členskému plánu, abyste získali slevy na měsíční poplatky.Některé posilovny mohou navíc účtovat příplatek za používání jejich zařízení, jako jsou posilovací stroje a kardio zařízení.Pokud máte více členství v tělocvičně, každý z těchto poplatků může ovlivnit vaše kreditní skóre jinak.Obecně platí, že pokud si to můžete dovolit a váš kredit je dostatečně dobrý, je obecně nejlepší vyhnout se placení za zbytečné položky, jako je členství v tělocvičně, které nenabízí významné výhody.Pokud však již máte dobrou kreditní historii a chcete ji tak zachovat, ujistěte se, že jste si vědomi všech potenciálních poplatků, když zvažujete, zda vstoupit do posilovny nebo ne.

Je lepší platit poplatky za celý rok najednou nebo v měsíčních splátkách, pokud jde o skóre mycredit>?

Pokud jde o vaše kreditní skóre, neexistuje žádná univerzální odpověď.V závislosti na vaší individuální situaci může být pro vás tou nejlepší volbou zaplacení celého ročního poplatku za tělocvičnu najednou.Pokud si však můžete dovolit platit měsíční splátky, pomůže vám to udržet vaše kreditní skóre v dobrém stavu.Nakonec je důležité promluvit si s úvěrovým poradcem nebo finančním poradcem, abyste přesně porozuměli tomu, jak platba za členství v tělocvičně ovlivňuje vaše kreditní skóre a celkové finance.

Mohu získat peníze zpět nebo body odměn, pokud použiji členské příspěvky myCredit Cardto Gym>?

Na tuto otázku neexistuje žádná definitivní odpověď, protože závisí na konkrétní kreditní kartě a programu členství v tělocvičně, který používáte.Obecně však platí, že pokud používáte svou kreditní kartu k platbě za členské příspěvky do posilovny, můžete na oplátku získat peníze zpět nebo body odměn.Mějte však na paměti, že podmínky každého jednotlivého programu kreditních karet se budou lišit, proto se prosím podívejte na webovou stránku vydavatele, kde najdete další informace.