Jak mohu začít investovat do akcií?

čas vydání: 2022-05-05

Pokud jde o investování do akcií, existuje několik věcí, které musíte udělat, než skočíte na trh.V první řadě se musíte rozhodnout, jaký typ akcií chcete koupit.Můžete investovat do kmenových akcií společnosti nebo do jejích preferovaných akcií.

Kmenové akcie: Jedná se o nejběžnější typ akcií a představuje vlastnictví ve společnosti.Když společnost vydá nové kmenové akcie, akcionáři obdrží akcie těchto nových akcií na základě výše jejich investice.Preferované akcie: Preferované akcie se liší od kmenových akcií, protože mají zvláštní privilegia, jako jsou výplaty dividend a hlasovací práva.Preferované akcie však také nesou rizika, jako je bankrot nebo selhání společnosti.Před investováním do jakéhokoli druhu cenných papírů si nezapomeňte udělat průzkum a porozumět všem podrobnostem.Dále si najděte online brokera, který se specializuje na akcie a investice.Existuje mnoho skvělých makléřů, takže se ujistěte, že si vyberete takového, který vyhovuje vašim potřebám a odpovídá vašemu rozpočtu.

Do jakých akcií je dobré investovat?

Pokud jde o investování do akcií, existuje mnoho možností.Ne všechny zásoby jsou si však rovny.Některé akcie mohou být lepší investicí než jiné.Zde jsou čtyři tipy, jak začít s investováním do akcií:

Než budete investovat do jakýchkoli akcií, ujistěte se, že jste si nejprve udělali průzkum.Přečtěte si finanční zprávy a recenze společnosti, abyste získali představu o její životaschopnosti jako investice.Poraďte se také s finančním poradcem nebo jiným zkušeným investorem, abyste získali jejich názor na to, které akcie by pro vás mohly být nejlepší.

Jedním z klíčových prvků úspěšného investování do akcií je diverzifikace.Když investujete do více různých typů akcií, snížíte riziko, že se některá akcie naplní a způsobí celkovou ztrátu peněz.To je zvláště důležité při investování na nestabilních trzích, jako je dnešní ekonomika.

Dalším způsobem, jak snížit riziko při investování, je zaměřit se na konkrétní sektory trhu – jako jsou technologie nebo zdravotnictví – spíše než na jednotlivé společnosti v těchto sektorech.To pomáhá omezit vaši expozici vůči výkonu kteréhokoli sektoru (nebo jeho nedostatku).

 1. Proveďte svůj výzkum
 2. Zvažte diverzifikaci
 3. Diverzifikujte podle odvětví

Kolik peněz bych měl investovat do akcií?

Pokud jde o založení vlastního akciového portfolia, je několik věcí, které byste měli mít na paměti.V první řadě investujte jen to, co si můžete dovolit ztratit.Za druhé, začněte v malém a postupně zvyšujte své investice v průběhu času.A nakonec buďte trpěliví – akciový trh může být občas volatilní, takže se nenechte příliš rozrušit nebo odradit, pokud trh na určitou dobu klesne.

Na tuto otázku neexistuje jediná odpověď, protože každý má jiné finanční potřeby a cíle.Zde je však několik obecných tipů, jak začít investovat do akcií:

 1. Udělejte si průzkum: Než investujete nějaké peníze do akcií, je důležité, abyste si nejprve udělali průzkum.Zjistěte více o společnosti, jejíž akcie chcete koupit, a přečtěte si recenze od jiných investorů, kteří již nakoupili.To vám pomůže zajistit, že se při nákupu akcií budete informovaně rozhodovat.
 2. Nastavte si realistická očekávání: Při investování do akcií je důležité nenastavovat nerealistická očekávání ohledně toho, jak rychle vaše peníze porostou.Místo toho se zaměřte na postupný růst v průběhu času – tímto způsobem, i když se trh v těžkých ekonomických časech propadne, vaše portfolio bude stále celkově nedotčené.
 3. Diverzifikace: Jedním z nejlepších způsobů, jak se chránit před poklesy na akciovém trhu, je diverzifikovat své držby napříč mnoha různými společnostmi – tímto způsobem, i když jedna nebo dvě společnosti zkrachují nebo zažijí negativní publicitu, pokud většina vašich investic zůstane celkově stabilní, pak se vám celkově stále daří!
 4. Nepanikařte na prodej: I když se akciový trh dočasně propadne (a bude), nepropadejte panice a prodejte všechny své podíly najednou – místo toho se snažte využít krátkodobých propadů prodejem menších částí každého z nich. investice v průběhu času spíše než všechny najednou (tímto způsobem minimalizujete potenciální ztráty).

Kdy je nejlepší investovat do akcií?

Na tuto otázku neexistuje žádná odpověď, protože ceny akcií se mohou den ode dne a měsíc od měsíce značně lišit.Některé obecné tipy, kdy investovat do akcií, však mohou zahrnovat:

Nejlepší časový rámec, ve kterém by investoři měli zvážit nákup akcií, se liší v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou cíle investora/úrovně tolerance rizika; ekonomické podmínky; výkonnost společnosti; sektorové trendy; regulační prostředí atd...Nicméně obecně řečeno existují tři široká okna, během kterých mohou akcie nabízet atraktivní příležitosti:

Obecně řečeno existují čtyři primární determinanty, které ovlivňují, kdy dojde k akciové nabídce:

Neexistuje žádná definitivní odpověď ohledně toho, kdy je nejlepší čas nakoupit jednotlivé akcie, protože i ony se mohou den za dnem a měsíc od měsíce výrazně lišit na základě mnoha faktorů, včetně přepisů konferenčních hovorů z výnosů společnosti atd...Nicméně některé obecné tipy, které by mohly zahrnovat čekání až po delším býčím běhu nebo alternativně zvážení různých aspektů, jako je doba držení tolerance rizika, požadovaný potenciál výnosu atd...

 1. Počkejte, až se trh dobře rozběhne – Obecně řečeno, je lepší neinvestovat do akcií během poklesu nebo krachu akciového trhu.Pokud však trh po několik měsíců nebo let neustále roste, může být vhodná doba skočit do toho a využít vzestupný trend.Zvažte svou toleranci vůči riziku – Stejně jako u jakékoli jiné investice musíte před investováním do akcií pečlivě zvážit svou vlastní toleranci vůči riziku.Pokud se vám nelíbí představa rychlé ztráty peněz, pak může být nejlepší počkat, až bude trh mít větší stabilitu, než investovat.Vědět, co hledáte – Než investujete do jakéhokoli druhu akcií nebo aktiv, je důležité, abyste jasně rozuměli tomu, co hledáte.Doufáte ve vysoké výnosy?Nízká rizika?Něco konkrétního (například růstové společnosti)?Jakmile budete vědět, co hledáte, bude snazší najít vhodný investiční nástroj.Udělejte si průzkum – Jedna z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat před investováním do akcií, je udělat si průzkum.To znamená číst finanční zpravodajské články, zkoumat jednotlivé společnosti online a mluvit s přáteli a rodinou o jejich zkušenostech s investicemi do akcií.Zůstaňte disciplinovaní – Je snadné nechat se strhnout do vzrušení z nákupu a prodeje akcií, aniž byste skutečně dodrželi náš plán.Ujistěte se, že se budete držet svého investičního plánu, i když trhy klesají nebo rostou – pomůže nám to zajistit, že budeme činit celkově moudrá rozhodnutí!Pokud tyto tipy neposkytují dostatečné vodítko pro to, kdy je vhodné investovat do akcií, existuje mnoho dalších faktorů, jako je výkonnost společnosti, které by měly být také zváženy před investičním rozhodnutím, včetně přepisů konferenčních hovorů z hodnocení zisků analytiků atd.
 2. „Býčí“ trh (trvalé období rostoucích cen), „Medvědí“ trh (trvalé období klesajících cen), Přechodná fáze mezi býčími a medvědími trhy označovaná jako „střední cesta“.
 3. Základy společnosti – Síla (nebo slabá stránka) základních obchodních operací určuje, zda management přistoupí k akciové nabídce. Tržní podmínky – Rostoucí ceny akcií často odrážejí silnou výkonnost společnosti, zatímco klesající ceny akcií obvykle odrážejí slabší výsledky. 3) Nálada investorů – Silná poptávka investorů žene ceny akcií nahoru, zatímco slabá poptávka investorů vede akcie dolů. 4) Regulační aspekty – Mnoho jurisdikcí ukládá omezení na množství cenných papírů, které mohou firmy vydávat, a tím omezují dostupnou nabídku.

Jak poznám, že se do akcií vyplatí investovat?

Když zvažujete, zda investovat do konkrétní akcie či nikoli, je důležité udělat si průzkum.Existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste zjistili, zda se do akcií vyplatí investovat.Nejprve se podívejte do účetní závěrky společnosti.Získáte tak představu o tom, jak se společnosti daří a jak vypadá její potenciální budoucnost.Kromě toho si prohlédněte zprávy analytiků, abyste získali představu o tom, co si analytici o akciích myslí.Nakonec zvažte, zda je cena akcií přiměřená vzhledem k aktuální výkonnosti a vyhlídkám společnosti.Pokud některý z těchto faktorů způsobí, že se akcie zdají nadhodnocené, pak se nemusí vyplatit investovat do této konkrétní společnosti.Pokud však všechny tři faktory naznačují, že akcie mohou být podhodnocené, může být vhodné zvážit investici do této společnosti.

Jaká jsou rizika investování do akcií?

Jak si vybrat správnou akcii?Jaké jsou tipy pro nákup akcií?Jak zůstat v bezpečí při investování do akcií?Co je to dividenda?Co je zpětný odkup?Kdy byste měli prodat své akciové portfolio?

Při investování existují čtyři hlavní typy rizik:

Riziko spojené s volatilitou trhu: Běžný typ rizika, kterému investoři čelí při investování do akcií, přímo souvisí s volatilitou trhu – což znamená kolísání cen během krátkých časových období (obvykle měřeno v minutách nebo hodinách). Čím volatilnější je daný segment trhu – což znamená, že čím rychlejší tyto cenové změny obvykle neodrážejí základní fundamenty – tím větší je šance na ztráty z investice během relativně krátkých časových období. Zatímco pravidelné korekce (nebo medvědí trhy) jsou součástí každého tržního cyklu mohou být často velmi bolestivé pro ty, kteří investují, aniž by je očekávali. Riziko spojené s finanční stabilitou společnosti: Další hlavní typ rizika, kterému investoři čelí, souvisí přímo s finanční stabilitou společnosti – tedy zda daná společnost bude či nebude schopna nebo ochotna dostát svým závazkům souvisejícím jak s dluhovým zatížením, tak s kapacitou generování peněžních toků ve střednědobém horizontu (tj. 3–5 let).Špatné finanční zdraví může vést k převodům aktiv mezi vlastníky akcií a konkurzním řízením. Riziko spojené s osobní finanční odpovědností: Poslední hlavní typ rizikových investorů, kterým čelí, souvisí přímo se schopností provádět přiměřené finanční plánování před investováním do jednoho z akcií. Ve skutečnosti je většina lidí, kteří investují do akcií, jedním z daňově nejúčinnějších způsobů, jak dosáhnout návratnosti, včetně platových příjmů a kapitálových zisků z majetku, podniků nebo investic. Proto je důležité při každé změně strategie přežití pro akciové závody dodržovat daňové důsledky.

Prvním krokem před investováním čehokoli do čehokoli souvisejícího s cennými papíry by bylo pochopení, jaký druh RIZIKOVÉ INVESTICE DĚLÁTE!Existují čtyři hlavní typy, které si nyní projdeme...

 1. Než začnete investovat do akcií, je důležité porozumět souvisejícím rizikům.Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit výkonnost akcií, včetně ekonomických podmínek, zpráv o společnosti a konkurenčních tlaků.Je také důležité si uvědomit náklady spojené s vlastnictvím a obchodováním akcií, jako jsou provize a poplatky za zprostředkování.
 2. Dále je důležité rozhodnout se, který typ investice do akcií nejlépe vyhovuje vašim potřebám a cílům.Mezi běžné typy investic patří jednotlivé akcie (které představují vlastnictví v jednotlivé společnosti), podílové fondy (které sdružují peníze od mnoha investorů za účelem nákupu akcií v různých společnostech) a fondy obchodované na burze (ETF). Každý z nich má své výhody a nevýhody; je důležité pečlivě zvážit, která možnost bude pro vás nejvhodnější, než učiníte jakékoli rozhodnutí.
 3. Jakmile si vyberete svůj investiční nástroj, je čas prozkoumat společnosti, které tvoří vaše portfolio.Udělejte si předběžný průzkum online nebo čtením průmyslových publikací; tyto informace vám pomohou lépe porozumět podnikům stojícím za každým výběrem akcií.Užitečné je také navštěvovat investorské konference nebo se setkávat se zástupci různých společností při návštěvách jejich kanceláří nebo na veletrzích.Tyto informace vám mohou pomoci lépe posoudit, zda se o konkrétní investici vyplatí dále pokračovat.
 4. Nakonec je vždy důležité pravidelně monitorovat své portfolio, abyste se mohli informovaně rozhodovat o tom, kdy a kolik peněz vložit do každého jednotlivého cenného papíru, a také kdy/jestli je úplně prodat.“
 5. riziko spojené s volatilitou trhu riziko spojené s finanční stabilitou společnosti riziko spojené s daňovými důsledky osobní finanční odpovědnosti

Jaké jsou výhody investování do akcií?

Investování do akcií má mnoho výhod, včetně potenciálu vysokých výnosů a možnosti získat expozici u různých společností.Zde je pět hlavních důvodů, proč byste měli začít investovat do akcií:

 1. Ceny akcií se v čase mění, což znamená, že vaše investice může stoupat nebo klesat.Z dlouhodobého hlediska však mají ceny akcií tendenci celkově růst.Je to proto, že zisky společnosti porostou s tím, jak bude její podnikání úspěšnější, a to povede ke zvýšení ceny akcií.
 2. Investice do akcií vám umožní přístup k široké škále společností z celého světa.Vlastněním akcií v různých společnostech můžete diverzifikovat své portfolio a celkově snížit riziko.
 3. Akcie nabízejí investorům určitou ochranu proti inflaci – pokud náklady na zboží a služby časem porostou, vaše investice budou pravděpodobně držet tempo (za předpokladu, že jsou investovány do kmenových akcií).
 4. Když investujete do akcií, máte kontrolu nad tím, kolik peněz vyděláte – na rozdíl od podílových fondů nebo jiných typů investic, kde je obtížné nebo nemožné akcie v daný okamžik prodat (pokud nechcete platit vysoké poplatky). To vám dává větší flexibilitu při rozhodování o tom, kolik peněz vložit do svého portfolia a kdy prodat akcie – něco, co může být obzvláště důležité během náročných tržních podmínek.

Existuje minimální věk pro zahájení investování do akcií?

Na tuto otázku neexistuje definitivní odpověď, protože záleží na vaší individuální finanční situaci a cílech.Obecně však většina odborníků doporučuje, aby jednotlivci začali investovat do akcií v mladém věku, pokud chtějí dosáhnout dlouhodobého úspěchu.Je to proto, že akciové trhy jsou nestálé a mohou být nepředvídatelné, takže je důležité dobře rozumět tomu, jak trh funguje, než investujete peníze.Začátek brzy vám navíc poskytne více času na rozšiřování portfolia v průběhu času a potenciálně ušetříte peníze na poplatcích.Neexistuje žádný požadavek na minimální věk pro zahájení investování do akcií, ale některé makléřské společnosti mohou vyžadovat, aby investoři byli před otevřením účtu starší 18 let.

Mohu začít investovat do akcií s malým množstvím peněz?

Ano, můžete začít investovat do akcií s malým množstvím peněz tím, že začnete s malým množstvím peněz a postupně svou investici časem navyšujete.Můžete také použít online nástroje, které vám pomohou investovat do akcií.Před investováním do jakékoli akcie si udělejte průzkum a poraďte se s finančním poradcem.

Jak prozkoumám akcie před investováním?

Když jste připraveni investovat do akcií, prvním krokem je udělat si průzkum.Existuje několik způsobů, jak zkoumat akcie:

- Přečtěte si účetní závěrky a firemní záznamy.

-Promluvte si s přáteli nebo rodinou, kteří investovali do akcií.

-Hledejte online hodnocení a recenze akcií.

-Navštivte webové stránky společnosti.

- Sledujte videoklipy o společnosti na YouTube nebo jiných webových stránkách.

Potřebuji makléře, abych mohl začít investovat do akcií?

Ne, nepotřebujete makléře, abyste mohli začít investovat do akcií.Akcie můžete nakupovat a prodávat sami bez pomoci makléře.Pokud však chcete při nákupu a prodeji akcií činit informovanější rozhodnutí, je užitečné mít přístup ke službám brokera.Dobrý broker vám poskytne návod, jak investovat své peníze, a pomůže ochránit vaše investiční portfolio před riziky.

Jaké poplatky si účtuji při nákupu nebo prodeji akcií?

Když koupíte nebo prodáte akcie, může vám makléř účtovat poplatky.Tyto poplatky mohou zahrnovat provize, které jsou vypláceny brokerovi, který vám pomůže s nákupem nebo prodejem akcií, a spready, což je rozdíl mezi cenou, za kterou jste akcie koupili, a cenou, za kterou jste je prodali.S nákupem nebo prodejem akcií mohou být spojeny i další poplatky, jako jsou poplatky za vedení účtu.Vždy byste se měli informovat u svého makléře, jaké poplatky si účtují.