Jak vybíráte akcie pro dlouhodobou investici?

čas vydání: 2022-07-22

Při výběru akcií pro dlouhodobou investici je třeba zvážit několik věcí.Prvním je finanční stabilita společnosti.Společnost se silnými fundamenty bude pravděpodobněji pokračovat v růstu v průběhu času, což znamená, že cena jejích akcií také poroste.Za druhé, hledejte společnosti s dobrými vyhlídkami na růst.Společnosti, které rychle rostou a mají dostatek prostoru pro růst, mohou investorům v průběhu času nabídnout významné výnosy.Nakonec se ujistěte, že akcie jsou dostupné a mají přiměřený dividendový výnos.Nákup akcií, které mají vysoké ceny, ale nízké dividendy nebo akcie s nízkými výnosy, může mít za následek výrazné ztráty v průběhu času.Dodržováním těchto tipů můžete zajistit, že vaše portfolio zůstane zdravé a dlouhodobě ziskové.

Jaká kritéria používáte při výběru akcií pro dlouhodobou investici?

Existuje řada faktorů, které byste měli zvážit při výběru akcií pro dlouhodobou investici, včetně finanční stability společnosti, jejího manažerského týmu a vyhlídek potenciálního růstu.Musíte si také být vědomi rizik spojených s každou akcií a ujistit se, že návratnost vaší investice splní vaše očekávání.Nakonec je důležité mít na paměti, jak rychle může hodnota vašeho portfolia v čase kolísat.Dodržováním těchto tipů si můžete být jisti, že pro své portfolio děláte ty nejlepší možné volby.

Proč je důležité pečlivě vybírat akcie pro dlouhodobé investice?

Existuje několik klíčových důvodů, proč je důležité pečlivě vybírat akcie pro dlouhodobé investice.Za prvé, ceny akcií mohou být volatilní a mohou v průběhu času stoupat nebo klesat.To znamená, že pokud investujete do akcií a očekáváte, že jejich hodnota vzroste, můžete skončit ztrátou, pokud cena akcií klesne.Za druhé, investice do akcií obvykle podléhají rizikům, jako je ztráta kapitálu (kvůli volatilitě trhu), firemní bankrot a změny ve vedení společnosti.Pokud vám tato rizika nevyhovují, pak může být nejlepší se investování do akcií úplně vyhnout.A konečně, dlouhodobé investování vyžaduje delší časový horizont než každodenní transakce.Pokud například koupíte akcii dnes a zítra ji prodáte, váš zisk nebo ztráta se pravděpodobně projeví během několika dnů nebo týdnů – ale pokud s prodejem akcií počkáte 10 nebo více let, váš zisk nebo ztráta mohou být mnohem větší. !Všechny tyto faktory vyžadují pečlivý výběr akcií pro dlouhodobou investici.

Jaké jsou výhody dlouhodobého investování do akcií?

Když investujete do akcií, kupujete si v podstatě kus společnosti, která doufejme poroste a bude vám v průběhu času poskytovat zisky.Zde jsou některé z výhod dlouhodobého investování do akcií:

 1. Ceny akcií rostou a klesají – to je součást investičního procesu.V průběhu času budou ceny akcií obecně stoupat, protože společnosti vydělávají peníze a vyplácejí dividendy, a obecně klesají, když mají společnosti problémy nebo když se o nich objeví zprávy, které znervózňují investory.Proto je důležité mít diverzifikované portfolio, aby se vaše investice příliš nespoléhaly na jednu akcii nebo sektor.
 2. Můžete získat přístup k novým příležitostem – často, když se společnosti stanou úspěšnějšími, začnou nabízet své akcie za vyšší ceny.Pokud nakoupíte tyto akcie ve správný čas, můžete nakonec vydělat spoustu peněz!
 3. Svou investici můžete ochránit – pokud se společnosti, jejíž akcie vlastníte, stane něco špatného, ​​může mít vaše investice nižší hodnotu, než za kterou jste zaplatili.Vlastněním akcií v několika různých společnostech snížíte své vystavení riziku jakékoli společnosti nebo odvětví.

Jaká rizika jsou spojena s dlouhodobým investováním do akcií?

Při dlouhodobém výběru akcií je důležité pochopit rizika spojená s investováním do akcií.Mezi nejčastější rizika patří:

 1. Volatilita trhu – Ceny akcií mohou v průběhu času značně kolísat, což může vést k velkým ztrátám, pokud investujete do akcie, jejíž hodnota klesá.
 2. Inflace – Růst cen zboží a služeb může také způsobit, že vaše investice časem ztratí hodnotu v důsledku inflace.
 3. Špatná finanční výkonnost – Akcie mohou mít špatnou finanční výkonnost, což by mohlo vést ke ztrátě investičního kapitálu.
 4. Nedostatek diverzifikace – Investovat všechny své peníze do jednoho druhu akcií nemusí být moudrým rozhodnutím, pokud existují jiné typy akcií, které by nabízely vyšší potenciální výnosy.Toto riziko je zvláště důležité při investování do jednotlivých akcií spíše než do podílových fondů nebo ETF (exchange-traded funds).
 5. Nestabilní společnosti – Budoucí úspěch nebo neúspěch společnosti často závisí na faktorech mimo její kontrolu, jako jsou ekonomické podmínky a konkurence jiných společností.Pokud společnost zaznamená významné problémy, může být pro investory obtížné získat zpět svůj investiční kapitál dostatečně rychle.

Jak můžete minimalizovat riziko ztrát při dlouhodobém investování do akcií?

Existuje řada věcí, které můžete udělat, abyste minimalizovali riziko ztrát na akciovém trhu.Jedním z důležitých faktorů je výběr akcií, které mají dobré zkušenosti s poskytováním konzistentních výnosů v průběhu času.Dalším klíčovým faktorem je zajistit, aby bylo vaše investiční portfolio diverzifikované, což znamená, že zahrnuje různé typy a velikosti akcií.Nakonec mějte vždy na paměti rizika spojená s investováním, jako je kolísání trhu a cenové výkyvy.Pokud se budete řídit těmito radami, měli byste být schopni vyhnout se značným ztrátám a zároveň si užívat potenciálu pro dlouhodobý úspěch na akciovém trhu.

Na co se zaměřit při průzkumu akcií před dlouhodobým investováním do akcií?

 1. Udělejte si průzkum a najděte společnost, o které věříte, že má dobrou budoucnost.
 2. Zajistěte, aby byla společnost zisková a dokázala se udržet nad vodou v těžkých ekonomických časech.
 3. Investujte do společností se silnými manažerskými týmy a dlouhodobou vizí, které se zavázaly k vytváření hodnoty pro akcionáře.
 4. Buďte trpěliví – může trvat až pět let, než se hodnota akcií zhodnotí, takže se příliš nevzrušujte, pokud při vašem prvním nákupu rychle stoupnou!
 5. Diverzifikujte své portfolio – investujte do několika různých akcií, takže pokud jedna padne, budete mít další, na které se můžete vrátit.

Jak diverzifikované by mělo být vaše portfolio při dlouhodobém investování do akcií?

Při dlouhodobém investování do akcií je důležité mít diverzifikované portfolio.To znamená, že vaše investice by měly být rozloženy mezi různé společnosti a odvětví.Tímto způsobem je méně pravděpodobné, že ve svém portfoliu celkově zaznamenáte nějaké velké ztráty nebo zisky.Rozmanité portfolio vám navíc pomůže vyhnout se přílišné závislosti na jedné společnosti nebo odvětví.Místo toho budete moci překonat jakékoli výkyvy, které mohou na trhu nastat.

Dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu při výběru akcií na dlouhou dobu, je, jak velké riziko jste ochotni podstoupit.Někteří investoři dávají přednost investicím do akcií, které nabízejí vysoké výnosy s nízkým rizikem, zatímco jiní chtějí podstoupit větší riziko, aby potenciálně získali vyšší výnosy.Je důležité najít rovnováhu mezi těmito dvěma faktory, abyste mohli dosáhnout svých investičních cílů, aniž byste celkově riskovali příliš mnoho peněz.

Celkově je důležité udělat si průzkum při dlouhodobém výběru akcií, protože to pomůže zajistit, že budete celkově dělat moudrá rozhodnutí.

Měli byste při výběru akcií pro dlouhodobou investici investovat pouze do blue chip společností?

Při výběru akcií pro dlouhodobou investici je důležité vzít v úvahu finanční stabilitu společnosti a její schopnost vytvářet budoucí zisky.Měli byste také hledat společnosti se silnými základy, jako je nízká úroveň dluhu a silná rozvaha.Kromě toho byste se měli vyvarovat investic do společností, které jsou v rychle upadajících odvětvích nebo do společností, které nedávno zaznamenaly výrazný pokles cen akcií.Nakonec je důležité zaměřit se na akcie, které nabízejí výplatu dividend a ceny akcií, které jsou relativně dostupné ve srovnání s jejich celkovou tržní hodnotou.Dodržováním těchto tipů si můžete zajistit, že vaše investice vám budou dlouhodobě poskytovat konzistentní výnosy.

Jaké typy analýz byste měli provést, než se rozhodnete dlouhodobě investovat do akcií?

 1. Než se rozhodnete investovat do akcií dlouhodobě, měli byste provést due diligence společnosti a její finanční stability.
 2. Měli byste také zvážit historii společnosti, konkurenční prostředí a budoucí vyhlídky.
 3. Nakonec byste měli posoudit poměr ceny k zisku (P/E) akcie a dividendový výnos, abyste zjistili, zda je to cenově dostupné a poskytuje dobré výnosy v průběhu času.

Je rozdíl mezi nákupem akcií a investicí do společnosti nákupem jejích akcií?

Když si koupíte akcie, kupujete si část vlastnictví ve společnosti.Když investujete do společnosti, kupujete její akcie a doufáte, že společnost bude časem zisková.Mezi těmito dvěma typy investic je velký rozdíl, ale existují i ​​určité podobnosti.

Jedna podobnost spočívá v tom, že obojí zahrnuje riziko.Pokud si koupíte akcii a její hodnota klesne, vaše investice klesla také.Pokud však investujete do společnosti, i když společnost zkrachuje nebo vydělává méně peněz, než se očekávalo, vaše akcie budou stále něco stát.

Další podobnost spočívá v tom, že oba zahrnují investice pro dlouhodobé účely.Můžete si koupit akcie, abyste vydělali peníze v krátkodobém horizontu (v takovém případě by nebyly považovány za investici), ale většina lidí, kteří investují do akcií, doufá, že je budou držet alespoň několik let.Investice do společností mohou mít také dlouhodobé výhody; mnoho společností vstupuje na burzu (nabízí své akcie na volném trhu), protože věří, že jejich dlouhodobé vyhlídky jsou dostatečně dobré, aby ospravedlnily související rizika.

Mezi nákupem akcií a investováním do společností jsou také důležité rozdíly.Nákup akcií vám poskytuje okamžitý přístup k vašim penězům; pokud se společnosti stane něco špatného (například zkrachuje), váš podíl viny může být omezený, protože jste koupili pouze jednu akcii, místo abyste přímo vlastnili část podniku.

Může investor ztratit peníze dlouhodobým držením akcií, i když se jim aktuálně daří?

Odpověď na tuto otázku závisí na řadě faktorů, včetně ceny akcií, finančního zdraví společnosti a toho, jak dlouho je plánujete držet.

Obecně řečeno, je nejlepší vyhnout se akciím, které jsou nadhodnocené nebo v sektoru, který se chystá zažít pokles.A i když neexistuje žádná záruka, že některá konkrétní akcie časem překoná trh, držení kvalitních akcií může zajistit stabilitu a potenciální růst.

Při výběru akcií pro dlouhodobou investici je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů, ale pokud budete mít na paměti tyto tipy, může vám to pomoci činit informovaná rozhodnutí:

Investor může ztratit peníze tím, že se bude držet příliš dlouho, pokud si koupí vysoce létající akcie pouze proto, aby brzy po nákupu klesly; podobně by mohli vydělávat peníze nákupem nízko letových akcií s očekáváním, že brzy porostou, ale místo toho se ocitnou bez kapsy, když ceny opět klesnou, takže jim zůstanou bezcenné akcie“

"Obecně to není vhodné pro investory, kteří chtějí dlouhodobé zisky (více než jeden rok), zejména pro ty, kteří nemají mnoho zkušeností s výběrem jednotlivých cenných papírů... Obecně řečeno, [to] by nebylo moudré, když někdo začíná nejen proto, že by jejich šance byly nižší, ale také proto, že většina nejúspěšnějších spekulantů se do značné míry spoléhá na technickou analýzu – studuje grafy soustředěně hledající vzory – což by pro někoho bez určitých předchozích znalostí nefungovalo příliš dobře.“

„Jeden důvod, proč minulá výkonnost nemusí vypovídat o budoucích výsledcích, se nazývá „regrese k průměru“.V zásadě to znamená, že po události, jako je zveřejnění firemních zisků, kdy by dobré zprávy mohly způsobit, že ceny akcií dočasně vystřelily nahoru, nakonec se tyto ceny usadí zpět ke své průměrné hodnotě, a to hlavně kvůli náhodě, spíše než kvůli čemukoli, co se týká konkrétně buď pozitivně nebo negativně. základní podnikání.

 1. Proveďte svůj výzkum.Než investujete do jakékoli akcie, ujistěte se, že si uděláte vlastní průzkum a pochopíte, co společnost dělá a její konkurenční prostředí.To vám pomůže určit, zda se vyplatí investovat do akcií pouze na základě jejich předností.
 2. Zvažte základy společnosti.Nezapomeňte se podívat na finanční výkazy (jako jsou výkazy zisku a ztráty a rozvahy) i nefinanční údaje (jako je morálka zaměstnanců a hodnocení spokojenosti zákazníků). Tato měřítka vám mohou poskytnout představu o tom, zda je společnost stabilní a je pravděpodobné, že časem poroste.
 3. Věnujte pozornost trendům v oboru.Buďte si vědomi toho, která odvětví rostou nebo upadají, abyste v těchto odvětvích mohli dělat moudrá investiční rozhodnutí.
 4. Nereagujte přehnaně na krátkodobé výkyvy.Je důležité nenechat se příliš zabřednout do každodenních pohybů jednotlivých akcií – pamatujte, že i vysoce volatilní akcie mohou v průběhu času nabízet dobré výnosy, pokud se jedná o kvalitní investici.
 5. Držte se společností se silnými záznamy.Při hodnocení akcií se nezapomeňte také podívat na jejich historickou výkonnost – to vám dá informaci o tom, s jakou pravděpodobností bude společnost pokračovat v dobré výkonnosti i v budoucnu.
 6. Před investováním peněz do jakéhokoli daného cenného papíru vezměte v úvahu rizikové faktory.“

Jaké jsou některé červené vlajky, které naznačují, že akcie nemusí být dobrou volbou?

Při výběru akcií pro dlouhodobou investici je třeba mít na paměti několik věcí.Nejprve je důležité najít společnosti, které mají silné základy.To znamená, že hospodaření společnosti je zdravé a její finanční pozice je zdravá.Za druhé, nezapomeňte si před investováním důkladně prozkoumat akcie.Nezapomeňte si přečíst recenze a prostudovat historii společnosti.Nakonec vždy pamatujte, že akcie mohou v průběhu času klesat i stoupat, takže je důležité mít plán, jak budete řešit případné ztráty.