Jak bude fungovat daňová sleva 3600 na dítě?

čas vydání: 2022-09-19

Daňová sleva na dítě 3600 je federální sleva na dani z příjmu, kterou mohou uplatnit rodiče, kteří mají děti mladší 18 let.Kredit má hodnotu 1 600 $ na dítě v roce 2018.Maximální částka, kterou může rodina dostat, je 4 000 USD na dítě.

Chcete-li mít nárok na daňový kredit 3600 na dítě, musí rodiče podat své daně pomocí formuláře 1040A nebo 1040EZ.Rodiče musí na těchto formulářích také uvést čísla sociálního zabezpečení svých dětí.Pokud má rodič další vyživované osoby, které rovněž požadují dávky z jejich daní, může být nutné, aby do těchto formulářů zahrnuli další informace, aby prokázali, že všechny děti v domácnosti jsou způsobilými dětmi.

Daňový kredit 3600 na dítě bude obecně vratný.To znamená, že pokud dlužíte daně a požadujete daňový kredit 3600 na dítě, váš IRS obvykle vrátí část nebo všechny vaše dlužné daně.Z tohoto pravidla však existují určité výjimky.Pokud máte například příjem nad určitými limity (které se liší v závislosti na vašem stavu přihlášky), nebudete moci žádat o žádný z kreditů souvisejících s vašimi dětmi, a proto vám nebudou vráceny daně.Kromě toho, pokud ve svém federálním přiznání rozepíšete odpočty místo standardního odpočtu, možná nedostanete plnou náhradu, i když uplatníte daňový kredit 3600 na dítě.

Jaká jsou kritéria způsobilosti pro daňový kredit 3600 na dítě?

Jaká je maximální výše daňového zvýhodnění 3600 na dítě?Jaké jsou výhody daňového zvýhodnění 3600 na dítě?

Daňový kredit 3600 na dítě je federální daňový kredit z příjmu dostupný rodičům, kteří mají děti mladší 17 let.Kredit má hodnotu 2 000 $ na kvalifikované dítě.Kritéria způsobilosti pro daňový kredit 3600 na dítě jsou následující:

-Rodič musí podat společné přiznání se svým manželem/manželkou

-Rodič musí mít příjem během roku, kdy se jeho dítě narodilo nebo adoptovalo

- Upravený hrubý příjem rodičů (AGI) nesmí v roce 2018 překročit 75 000 USD (100 000 USD, pokud podají společné podání)

-Rodič musí předložit doklad o narození nebo adopci svých dětí.To lze provést jedním ze dvou způsobů:

- Kopie oficiálního záznamu o narození nebo adopci od vládní agentury

– Kopii formuláře 8332, Volba rodičů k vykazování příjmu dítěte v daňovém přiznání, který lze stáhnout z IRS.gov

Pokud splňujete všechny tyto požadavky na způsobilost a vaše AGI spadá do určitých limitů, můžete mít nárok na plné 2 000 $ na kvalifikované dítě na vašich federálních daních.Maximální částka 3600 slevy na dítě, kterou můžete uplatnit, je 4 600 $ na kvalifikované dítě v roce 2018.

Kolik stojí daňová sleva 3600 na dítě?

Daňový kredit 3600 na dítě má hodnotu 2 000 USD na dítě.To znamená, že pokud máte tři děti a vyděláváte 50 000 $ ročně, každý kredit bude mít hodnotu 1 600 $.Pokud máte čtyři děti a vyděláváte 60 000 $ ročně, každý kredit bude mít hodnotu 1 800 $.Maximální částka, kterou můžete dostat, je 4 000 $ na dítě.

Kdy bude vyplacena daňová sleva 3600 na dítě?

Daňová sleva 3600 na dítě bude vyplácena po dobu několika let.První platba bude provedena v roce 2018 a poslední platba bude provedena v roce 2026.Výše kreditu, který lze uplatnit, není omezena a je k dispozici bez ohledu na to, zda s ním vaše dítě žije, či nikoli.

Jak mohu uplatnit daňový bonus 3600 na dítě?

Daňový kredit 3600 na dítě je federální daňový kredit, který pomáhá rodičům s dětmi mladšími 18 let, které mají nárok na školní stravování zdarma nebo za sníženou cenu.Abyste měli nárok, vaše dítě musí být vyživované osoby a vy musíte podat společné přiznání se svým manželem/manželkou, pokud jste se vzali společně.Maximální výše kreditu je 2 000 $ na kvalifikované dítě.Kredit můžete žádat pouze v případě, že máte příjem pod určitou hranicí.Nejběžnější způsob, jak uplatnit kredit, je z daní, ale můžete jej uplatnit také v rámci kontroly vratných dávek sociálního zabezpečení.

Kdo má nárok na daňový bonus 3600 na dítě?

Daňový kredit 3600 na dítě je vratný kredit, který pomáhá rodinám s nízkými a středními příjmy s dětmi platit daně.Kredit je dostupný rodinám, které mají děti do 17 let.Rodiny mohou mít nárok na kredit, pokud jejich příjem nedosahuje určitých limitů. Nejběžnějším způsobem, jak požádat o daňový kredit 3600 na dítě, je vaše federální daňové přiznání.Můžete si také nárokovat kredit ve svém státním nebo místním daňovém přiznání, v závislosti na tom, kde žijete. Abyste měli nárok na slevu 3600 na dítě, musí být upravený hrubý příjem vaší rodiny (AGI) nižší než 75 000 USD v roce 2018 (100 000 USD v roce 2017). . Vaše AGI zahrnuje všechny vaše zdanitelné příjmy ze všech zdrojů, včetně mezd, platu, spropitného, ​​úroků, dividend, kapitálových zisků a příjmů z pronájmu. Pokud jste manželé, podejte žádost společně s jedním oprávněným partnerem a máte jedno způsobilé dítě mladší 17 let let na konci roku, vaše AGI nemůže překročit 110 000 $ v roce 2018 (135 000 $ v roce 2017). Pokud jste ženatý/vdaná samostatně bez přítomnosti oprávněného manžela/manželky a máte jedno způsobilé dítě, které je na konci roku mladší 17 let, vaše AGI nemůže v roce 2018 překročit 55 000 USD (70 000 USD v roce 2017).

Děti jakého věku mají nárok na slevu 3600 na dítě?

Daňová sleva 3600 na dítě je k dispozici pro oprávněné děti mladší 18 let.Kteří rodiče mají nárok?Daňový kredit 3600 na dítě je k dispozici oprávněným rodičům, kteří mají způsobilé děti.Kdo se kvalifikuje jako způsobilé dítě?Dítě, které má nárok na slevu na dani 3600 na dítě, je každá fyzická osoba mladší 18 let a buď: Má rodiče, který je ze zákona odpovědný za péči a výživu jednotlivce; nebo

Je trvale a zcela invalidní, jak je definováno předpisy IRS.Jaké příjmové limity se vztahují na nárok na slevu 3600 na dítě na dani?Příjmový limit pro nárok na slevu na dani 3600 na dítě se liší v závislosti na tom, zda podáváte jako jednotlivec nebo jako manželé společně.Pro jednotlivce je limit příjmu 110 000 $ ročně.Manželské páry, které podávají společně, mohou mít až 230 000 $ v kombinovaném ročním příjmu, než nebudou mít nárok na 3600 Child Tax Credit.Kolik peněz dostane moje rodina celkově z tohoto programu?Množství peněz, které vaše rodina obdrží v celkových výhodách z tohoto programu, závisí na vaší konkrétní situaci a může se pohybovat od vůbec ničeho až po více než 6 000 USD ročně.Budu i nadále moci žádat o další kredity, pokud mám nárok na daňový kredit 3600 na dítě?Ano – stále budete moci žádat o další kredity, jako je například daňový kredit z příjmu (EITC), i když máte nárok na daňový kredit 3600 na dítě.Jak podám daňové přiznání s využitím této výhody?Pomocí této výhody můžete podat daňové přiznání vyplněním formuláře 8332 – Žádost o vrácení federální daně z příjmu zaplacené jednotlivcem se závislými osobami. Mohu při výpočtu svého nároku na tuto dávku použít svůj vlastní odhad svého upraveného hrubého příjmu (AGI)?Ne – při výpočtu nároku na tuto dávku nemůžete použít svůj vlastní odhad vašeho AGI.Místo toho musíte použít pokyny IRS, které berou v úvahu jak vaši osobní finanční situaci, tak situaci vašich závislých dětí.Mohu si nárokovat více než jednu osobu jako závislou osobu na svém přiznání, abych je všechny kvalifikoval pro daňový kredit 3600 na děti.?Ne – pouze jedna osoba se může kvalifikovat jako závislá osoba na vašem návratu, aby je mohla všechny kvalifikovat pro 3600 daňový kredit na děti. Může někdo jiný poskytovat pečovatelské služby, když jsem pryč v práci nebo ve škole na plný úvazek.?

Ne – někdo jiný, kdo poskytuje pečovatelské služby, když jste pryč, pracujete nebo škola na plný úvazek, by se nezapočítával do splnění kvalifikačních požadavků pro pobírání dávek v rámci tohoto programu. Může někdo jiný poskytovat pečovatelské služby, když jsem pryč v práci nebo ve škole na částečný úvazek.?

Ano - někdo jiný, kdo poskytuje pečovatelské služby během vaší nepřítomnosti v práci nebo ve škole na částečný úvazek, by se započítával do splnění kvalifikačních požadavků. Co se stane, když po uplatnění nároku na tuto dávku změníme názor.?Pokud po uplatnění této výhody změníme názor, musíme do tří let od uplatnění nároku odeslat formulář 8379, aby byl náš původní nárok zpracován zpětně. Jak poznáme, že tyto požadavky splňujeme?„Chcete-li zjistit, zda splňujete tyto požadavky, kontaktujte bezplatnou službu IRS na čísle 1-800-829-3676.

Musím pracovat, abych získal slevu 3600 na dítě na dani?

Daňový kredit 3600 na dítě je vratný daňový kredit, který může pomoci rodičům s dětmi mladšími 18 let, které nepracují, získat šek od vlády.Rodiče musí splňovat určité požadavky na způsobilost, aby měli nárok na úvěr, včetně toho, že jsou nesezdaní a společně odevzdávají své daně.Kromě toho musí mít rodiče alespoň jedno způsobilé dítě a splňovat příjmové směrnice.Maximální výše úvěru, který může rodina získat, je 6 000 $ ročně.Pokud rodina dostane více, než je maximální výše kreditu, bude si moci jako příjem na daních uplatnit pouze část z něj.

Kolik hodin musím odpracovat, abych získal slevu na dani 3600 na dítě?

Daňový kredit 3600 na dítě je vratný daňový kredit, který poskytuje měsíční platby rodinám s dětmi, které jsou mladší 18 let a vydělávají méně než 50 000 $ ročně.Abyste získali nárok na slevu na dani 3600 na dítě, musíte splnit požadavky na příjem a podání.Výše kreditu závisí na příjmu vaší rodiny a stavu registrace.Další informace o kvalifikovaných příjmech a stavech podání naleznete na IRS.gov nebo na telefonním čísle 1-800-829-3676.Chcete-li získat plnou výhodu daňového zvýhodnění 3600 na dítě, musíte během kalendářního roku odpracovat alespoň 400 hodin.To zahrnuje hodiny odpracované během obou kalendářních měsíců a všechny přesčasové hodiny, které odpracujete.Pokud tento požadavek nesplňujete, může být část vaší dávky založena na vašem výdělečném příjmu z kvalifikovaných pracovních činností během měsíce, ve kterém jste měli nárok na dávky, nebo během tří měsíců před tímto měsícem.Pokud máte například nárok na výhody v prosinci, ale začnete pracovat až v lednu, bude z vašich prosincových výdělků vycházet pouze 200 hodin z vašich 3600 kreditů.Pokud v prosinci vyděláte více než 400 hodin, ale v lednu méně než 600 hodin, 300 hodin z vašich 3600 kreditů bude založeno na vašich prosincových výdělcích plus dalších 100 procent jakéhokoli přebytku nad 600 hodin odpracovaných v lednu (až 800 celkových kreditů ).