Co jsou to REITs?

čas vydání: 2022-04-12

Realitní investiční fondy (REIT) jsou typem veřejně obchodované společnosti, která investuje do nemovitostí a spravuje je.REIT vznikly koncem 70. let 20. století jako snaha poskytnout investorům daňové výhody a zároveň diverzifikovat jejich portfolia.V současné době působí ve Spojených státech více než 1 000 REIT.

REIT nabízí investorům dvě hlavní výhody: (1) umožňují investovat do diverzifikovaného portfolia nemovitostí a (2) nabízejí nižší daně než tradiční individuální investice.Pokud vlastníte akcie REIT, nepodléhají nerealizované kapitálové zisky nebo ztráty zdanění, dokud akcie neprodáte, což může být i mnoho let po původní investici.

Jednou z hlavních nevýhod investování do REITs je, že jejich hodnota může být volatilní.To znamená, že cena vašich akcií může v porovnání s jinými podobnými akciemi stoupat nebo klesat, což může vést k výrazným výkyvům ve vašem celkovém investičním výnosu.Před rozhodnutím o investování do REITS je důležité udělat si domácí úkol, zejména pokud nemáte zkušenosti s tímto typem kolísání trhu s cennými papíry.

Jak fungují fondy REIT?

Realitní investiční fond (REIT) je typ veřejně obchodované společnosti, která investuje do nemovitostí a spravuje je.REIT obvykle vlastní, spravují nebo jsou partnery v rozsáhlém portfoliu komerčních a rezidenčních nemovitostí.

Výhod vlastnictví akcií REIT je mnoho: těžíte z dividend, které společnost vyplácí, což může být užitečné, pokud chcete investovat své peníze konzervativně; může vám poskytnout expozici vůči řadě různých typů investic do nemovitostí; a protože REIT podléhají regulaci SEC, můžete si být jisti, že dodržují všechny příslušné zákony a předpisy.

Jaké jsou výhody investování do REIT?

Investice do REITs přinášejí řadu výhod, například:

-REIT nabízí diverzifikaci a stabilitu napříč sektory a trhy.

-REITs mají obvykle silné rozvahy a dostatečnou likviditu, což jim umožňuje dobře čelit volatilitě trhu.

-REIT poskytují investorům expozici vůči různorodým nemovitostním aktivům, což může pomoci rozšířit jejich investiční portfolio.

Jaká jsou rizika investic do REIT?

Když investujete do REIT, investujete v podstatě do podkladových aktiv společnosti.To může být výhodné, protože to znamená, že získáte expozici vůči diverzifikované skupině nemovitostí.S investováním do REITs jsou však spojena i určitá rizika.

Mezi největší rizika patří:

 1. Riziko investice do nadhodnocené nebo nedostatečně výkonné třídy aktiv: Na rozdíl od akcií a dluhopisů mohou být nemovitosti poměrně volatilní a v průběhu času mohou zaznamenat prudké změny cen.Proto je obtížné předpovědět, zda investice do REit vydělá nebo prodělá.
 2. Možnost, že společnost zkrachuje: Pokud společnost zkrachuje, vaše investice může být zcela ztracena.
 3. Riziko, že nebudete moci prodat své akcie za požadovanou cenu: Pokud nakoupíte akcie REIT prostřednictvím některé z těchto burz (např. NYSE Arca), můžete mít menší kontrolu nad tím, kdy a za jakou cenu mohou být tyto akcie prodány.To může vést ke značným ztrátám, pokud tržní ceny klesnou dříve, než budete připraveni své podíly prodat.

Jak mohu prozkoumat různé fondy REIT?

Existuje mnoho způsobů, jak prozkoumat různé realitní investiční fondy (REIT). Můžete si prohlédnout finanční výkazy společnosti, včetně poznámek pod čarou a dokumentů SEC.Můžete si také přečíst oborové zpravodaje nebo webové stránky zaměřené na REIT.V neposlední řadě se můžete poradit se svým účetním, realitním makléřem nebo jiným finančním poradcem o konkrétních REIT, které vám doporučí.

Jak poznám, který REIT je pro mě ten pravý?

Prvním krokem při výběru správného REIT je pochopit, co hledáte.Chcete investovat do určitého typu nemovitostí, nebo chcete mít diverzifikované portfolio?Jakmile si stanovíte své investiční cíle, je důležité zvážit velikost REIT, investiční strategii a manažerský tým.

Dalším klíčovým faktorem, který je třeba zvážit při výběru REIT, je jeho potenciální tržní příležitost.Některé nemovitosti jsou vhodnější pro určité lokality, zatímco jiné mohou být vhodnější pro větší metropolitní oblasti.Chcete se také ujistit, že REIT má silné základní ukazatele, jako je dobrý peněžní tok a nízká úroveň zadlužení.

V neposlední řadě je důležité vybrat si renomovaný REIT s dobrou historií výkonnosti akcií.Ujistěte se, že společnost nemá žádné velké finanční problémy, které by mohly ovlivnit cenu jejích akcií.

kolik bych měl investovat do REIT?

Pokud jde o nemovitostní investiční fondy (REIT), je nejdůležitější vzít v úvahu své investiční cíle.Chcete investovat do určitého odvětví nebo regionu, nebo chcete využít výhod diverzifikace?Po zodpovězení těchto otázek a individuálním posouzení rizik a výnosů spojených s jednotlivými možnostmi REIT můžete začít vytvářet alokaci portfolia.

Obecně lze říci, že REITs nabízejí investorům dva hlavní typy výnosů: kapitálové zisky a výnosy z dividend.Přestože výkonnost jednotlivých REIT ovlivňuje celá řada faktorů, celkově mají tendenci dlouhodobě překonávat ostatní třídy aktiv, protože poskytují stabilitu a konzistentní růst.Při obezřetném investování by tedy vhodná alokace do REIT měla zajistit celkové výnosy nad úrovní trhu bez nadměrného rizika.

Pro výpočet přiměřeného podílu pro velikost vašeho portfolia a toleranci k riziku doporučujeme použít naši kalkulačku, kterou najdete na adrese https://www.investopedia.com/articles/real-estate/reit-calculator/.

jaké jsou daňové důsledky investice do REIT?

Investice do REIT má několik daňových dopadů.Zaprvé, veškeré dividendy vyplácené REIT budou podléhat zdanění jak na úrovni právnických, tak na úrovni fyzických osob.Za druhé, pokud zvažujete nákup nebo prodej podílu v REIT v průběhu roku, může být výhodné tak učinit před koncem roku, abyste mohli využít slevy na dani z kapitálových výnosů.Při rozhodování o investicích je vždy důležité poradit se se zkušeným finančním poradcem, abyste porozuměli všem možným daňovým dopadům.

jak mohu diverzifikovat své portfolio pomocí investic do REIT?

 1. Projděte si svou současnou finanční situaci a zjistěte, zda byste mohli najít potenciální investice do REIT, které by se vám hodily do portfolia.
 2. Prozkoumejte různé typy REIT a vyberte si ty, které nejlépe vyhovují vašim investičním cílům a toleranci k riziku.
 3. Nezapomeňte sledovat budoucí vývoj, který ovlivní jednotlivé REIT, protože to bude mít vliv na ceny jejich akcií, a tedy i na jejich výnosy.
 4. Před investicí do jakéhokoli druhu nemovitostního investičního fondu se vždy poraďte s profesionálním finančním poradcem, protože se jedná o složité investice, které mohou mít v průběhu času významný dopad na váš celkový majetek.

. jakých chyb se investoři při investování do REITS často dopouštějí?

 1. Nepochopení rizik spojených s REITs.
 2. Zaměření na krátkodobé výnosy namísto dlouhodobého růstového potenciálu.
 3. Nediverzifikují své portfolio napříč různými REITs, aby maximalizovali výnosy.
 4. Nevyužívají služeb finančního poradce, který by jim pomohl vybrat nejlepší REITs pro jejich investiční profil a potřeby.