Jaké jsou výhody pojištění auta?

čas vydání: 2022-07-21

Jaké jsou nevýhody bez pojištění auta?Kolik stojí pojištění auta?Jaké faktory ovlivňují cenu autopojištění?Měli byste mít pokrytí kolizí?Proč je komplexní pokrytí důležité?Jak si vybrat tu správnou pojišťovnu pro vás?Vyplatí se získat nepojištěné krytí motoristů?Můžete získat slevy na pojištění auta, pokud máte dobré řidičské záznamy?Jaké jsou některé způsoby, jak snížit náklady při nákupu pojištění auta?"

Mezi výhody pojištění auta patří:

- S ochranou pro případ nehody.

-Pomáhá uhradit náklady spojené s opravami nebo výměnami v důsledku nehody.

-Zajištění finanční stability v případě ztráty.

-Snížení úzkosti a stresu souvisejícího s potenciálními nehodami.

Neexistence pojištění auta má však několik nevýhod, včetně:

- Riskujete finanční odpovědnost za škody nebo ztráty, ke kterým dojde v důsledku nedbalosti někoho jiného.

-Platí vyšší sazby než ti, kteří mají pokrytí.

-Obtíže získat náhradu výdajů vzniklých v důsledku nehody.

Náklady spojené s vlastnictvím a provozem vozidla mohou být drahé, proto je důležité zvážit všechny dostupné možnosti při rozhodování, zda si pořídit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla či nikoli.Mezi faktory, které mohou ovlivnit cenovku, patří: historie řidiče, typ a stáří vozidla, lokalita (město vs. venkov), kreditní skóre a další faktory, jako je vzdělání řidiče a stav řidičského průkazu.Komplexní pokrytí chrání řidiče před poškozením způsobeným jak fyzickými předměty (jako jsou stromy), tak jinými vozidly na vozovkách.Může také poskytnout finanční náhradu za zranění utrpěná při nehodě bez ohledu na to, kdo zavinil.Při výběru autopojistitele zvažte své potřeby (např. asistenční služba, proplácení nájemného) a rozpočet, než učiníte jakékoli rozhodnutí.“

Před zakoupením jakéhokoli typu pojištění odpovědnosti za automobily – majitelé domů/pronajímatelé/majitelé automobilů by se měli vždy poradit se svými státními zákony, které budou diktovat, co je povinné a co je volitelné v rámci této kategorie pojištění – obvykle jsou k dispozici slevy, pokud jsou splněny určité podmínky, jako je zachování skvělé jízdy záznamy atd...

Některé obecné tipy, které by mohly pomoci ušetřit peníze na pojištění vozidla, by byly; průzkum různých společností online před osobní návštěvou jedné společnosti a zkoušení různých zásad, dokud nenajdete takovou, která vyhovuje vašemu rozpočtu; nakupování každý rok během doby obnovy; přezkoumání produktů nabízených různými pojišťovnami a porovnání cen před výběrem jednoho z nich; s přihlédnutím k doplňkovým funkcím, jako je osvobození od kolize (CDW), pojištění nepojištěných motoristů (UMC) atd...atd...

Potřebuji pojištění auta?

Na tuto otázku neexistuje jedna definitivní odpověď.V konečném důsledku rozhodnutí, zda si sjednat auto pojištění či nikoli, závisí na řadě faktorů, včetně vašich řidičských záznamů a typu vozidla, které řídíte.Existuje však několik obecných tipů, které vám mohou pomoci při rozhodování, zda je pro vás pojištění auta nezbytné.

V první řadě je důležité pochopit, že pojištění auta není ve Spojených státech povinné – má ho jen asi polovina řidičů.Bez krytí byste však mohli čelit vysokým pokutám nebo dokonce vězení, pokud se stanete nehodou a nejste pojištěni.

Dalším faktorem, který je třeba zvážit, je vaše řidičská historie.Pokud máte čistý rejstřík a za volantem jste opatrní, pravděpodobně nepotřebujete pojištění auta.Pokud jste však měli v minulosti nehodu nebo jste považováni za vysoce rizikového řidiče (například proto, že často řídíte v noci), pak může být dobré sjednat si pojištění auta.

Nakonec se zamyslete nad tím, jaké vozidlo řídíte.Auta s vyšší hodnotou mají tendenci vyžadovat dražší pojistky než auta s nižší hodnotou; podobně automobily, které jsou klasifikovány jako „užitková vozidla“, obvykle vyžadují vyšší sazby než běžné osobní automobily.Je tedy důležité provést průzkum, než učiníte jakékoli rozhodnutí o tom, zda si pojištění auta koupit či nikoli.

Kolik stojí pojištění auta?

Jaké jsou faktory, které ovlivňují sazby pojištění vozidel?Co je to kolizní krytí?Co je komplexní pokrytí?Jak najdu to nejlepší pojištění auta pro mě?

Před uzavřením pojištění auta byste měli zvážit několik věcí.První věc, na kterou byste se měli zamyslet, je, kolik jste ochotni každý měsíc platit.Dále se budete chtít podívat na to, jaký druh pokrytí potřebujete.Existují tři typy krytí: odpovědnostní, kolizní a komplexní.Kolize pokrývá nehody mezi vaším vozidlem a jiným předmětem, zatímco komplexní pokrývá škody způsobené na vašem vozidle nad rámec běžného opotřebení.Odpovědnost se vztahuje na vás, pokud je za nehodu vašeho vozidla odpovědný někdo jiný.Budete se také chtít rozhodnout, zda potřebujete silniční asistenci či nikoli a jaký typ spoluúčasti se vztahuje na vaši pojistku.Nakonec se ujistěte, že společnost má dobrou historii se zákaznickým servisem a rychle reaguje, když se na něj zákazníci obrátí.Všechny tyto faktory vám pomohou určit, jaké auto pojištění je pro vás to pravé.

Když se podíváte na sazby, existuje několik věcí, které je mohou ovlivnit, včetně toho, kde bydlíte, kolik kilometrů má vaše vozidlo najeto a jaký typ vozidla máte.Kromě toho mohou sazby ovlivnit také faktory, jako je věk, řidičské záznamy a kreditní skóre. Chcete-li získat přesný odhad toho, jaké by byly vaše sazby na základě těchto faktorů, doporučujeme vám kontaktovat některého z našich licencovaných zástupců, kteří mohou zkontrolovat všechny relevantní informace o vašem individuální situace..

Při výběru pojistky je důležité porozumět tomu, co každá možnost zahrnuje, a také to, co není kryté, abyste se vyhnuli přeplatku nebo podpojištění. Mezi běžné výjimky patří škody na majetku způsobené nepojištěnými řidiči; kolize, ke kterým dojde při používání telefonu nebo jiného elektronického zařízení; havarijní nehody; vandalství; závodění; řízení bez pojištění auta.; pouliční závodění.; používání nelicencovaného řidiče v autě.; opuštění místa nehody bez nahlášení; jízda s více než jedním nevyřízeným dopravním dokladem během šesti měsíců.; více než jedno propadnutí úvěru během šesti měsíců; řízení bez dokladu o pojištění odpovědnosti (jako je formulář SR22)

Obecně by se většina lidí měla zaměřit na pojistné ve výši alespoň 100 USD měsíčně, které pokryje základní ochranu, jako je odpovědnost a kolize, ale nemusí zahrnovat některé volitelné krytí, jako je nepojištěný/podpojištění motorista (UIM). Níže uvedená tabulka ukazuje typické měsíční náklady na pojistné v různých státech:

Výše uvedená tabulka ukazuje průměrné měsíční pojistné v různých státech, avšak nebere v úvahu slevy dostupné od určitých pojistitelů, takže pokud máte zájem o cenovou nabídku specifickou pro vás nebo vaši situaci, kontaktujte je přímo. významně od pojišťovny k pojišťovně nebývají příliš velké rozdíly mezi pojistkami nabízenými stejnou společností, pokud splňují minimální požadavky stanovené státními regulátory, např. krytí atd...Například GEICO nabízí pojistky ve všech 50 státech USA, ale jejich ceny se mírně liší jak geograficky (například Aljaška má vyšší pojistné), ale také proto, že GEICO nabízí další funkce/krytí, které jinde obvykle nejsou zahrnuty, např. sleva za sloučení více pojistek dohromady, např. domů & auto atd...Navzdory mírným odchylkám mezi nabídkami pojistitelů však celkově očekávejte celkové roční náklady na pojistné (za předpokladu, že nedojde k žádným škodám) v celkové výši přibližně 2 000 až 3 000 $ – i když se to opět liší v závislosti na osobních okolnostech. sítě agentů podle nejnovějších údajů sestavených v únoru 2019!Úplný seznam naleznete na níže uvedeném odkazu https://www1stamendmentcenterblogspotcom/statefarms-cheapest-car-insurance-rates/.

Při porovnávání cenových nabídek od různých společností je důležité, aby byly vzaty v úvahu veškeré uplatněné slevy - obvykle to znamená zmínit jakákoli ujednání o balících, např. home & auto atd...

Jaké je nejlepší pojištění auta?

Na tuto otázku neexistuje žádná univerzální odpověď, protože nejlepší pojištění auta pro vás bude záviset na řadě faktorů specifických pro vaši individuální situaci.Některé obecné tipy, jak si vybrat to nejlepší pojištění auta pro vás, však zahrnují: porovnání sazeb od různých poskytovatelů, zvážení možností krytí a slev a průzkum, jaký druh škodní historie má vaše současná pojistka.Kromě toho je důležité pochopit, že ne všechny typy automobilů jsou kryty stejným typem pojištění.Například pokrytí kolize je obvykle vyžadováno pro vozidla se čtyřmi nebo více koly, ale ne vždy pro automobily se dvěma nebo třemi koly.Před výběrem pojistky je tedy důležité udělat si průzkum. Při nákupu pojištění auta nezapomeňte vzít v úvahu jak odpovědnost, tak krytí škod na majetku.Pojištění odpovědnosti vás finančně kryje, pokud se někdo zraní nebo zabije při nehodě, kterou jste způsobili vy nebo vaše vozidlo.Pokrytí škod na majetku pomáhá pokrýt náklady spojené s nehodami, které nevedou ke zranění nebo smrti – jako jsou škody způsobené na majetku jiných lidí.Většina států také vyžaduje, aby řidiči měli alespoň pojištění odpovědnosti, aby mohli provozovat motorové vozidlo na veřejných komunikacích. Některé věci, které byste měli zvážit při výběru pojištění auta, zahrnují:• Váš věk – mladší řidiči mají tendenci mít menší pravděpodobnost než starší řidiči. mít nehodu, takže nemusí potřebovat tolik krytí jako někdo, kdo má s řízením více zkušeností • Vaše řidičské záznamy – Čistá jízda může pomoci snížit vaše pojistné • Značka a model vašeho vozidla – Některé pojišťovny nabízejí pro určité typy nižší sazby vozidel • Vaše poloha – Sazby může ovlivnit geografická poloha, protože v hustě obydlených oblastech se často účtují vyšší pojistné • Typ řidiče, kterým jste – Řidiči, kteří často řídí pod vlivem (DUI), obvykle nemají dobré záznamy a mohou nakonec platit vyšší pojistné

Měli byste mít pojištění auta?

Neexistuje žádná univerzální odpověď, pokud jde o získání pojištění auta; spíše to, co pro každého člověka funguje nejlépe, závisí na mnoha konkrétních faktorech, včetně věku, řidičských záznamů atd...

Zde je však několik obecných tipů, které by vám mohly pomoci při hledání správných zásad:

  1. Porovnejte ceny od různých poskytovatelů – Než se rozhodnete pro jakýkoli plán, je důležité vzít v úvahu všechny dostupné možnosti – tímto způsobem získáte lepší představu o tom, co přesně je nabízeno a zda by mohly existovat nějaké levnější alternativy
  2. Zvažte možnosti pokrytí – Ujistěte se, že jakákoli politika, pro kterou se rozhodnete, zahrnuje dostatečnou ochranu pro případ, že by se za volantem něco pokazilo – Zde může být obzvláště důležité krytí proti kolizi
  3. Prozkoumejte, jakou historii pojistných událostí má vaše současná pojistka – to také naznačí, do jaké míry mohou úrovně rizikového pojistného odrážet
  4. Pochopte, že ne všechny typy vozů jsou kryty stejným typem pojištění – například většina pojistných smluv poskytuje krytí proti srážkám mezi vozidly se 4 nebo více koly, ale toto nebude vždy platit, pokud vaše má pouze 2/3 těchto čísel ( předem se informujte u pojišťovny). Mějte to na paměti při rozhodování o tom, které funkce by byly zásadní, kdyby k takové události došlo!
  5. Uvědomte si, že geografie může ovlivnit sazby kvůli vyšším prémiím účtovaným v hustě obydlených oblastech atd...

Proč potřebuji pojištění auta?

Pokud vlastníte auto, musíte si sjednat pojištění auta.Pojištění vozidla je ve většině států zákonným požadavkem.Abyste mohli být právně odpovědní za někoho jiného, ​​pokud je zraněn nebo zabit při řízení vašeho auta, musíte mít pojištění odpovědnosti.Tento typ pojištění se vyplatí, pokud se někdo zraní nebo usmrtí v důsledku nehody, kterou jste zavinili vy při řízení auta.Existují i ​​další důvody, proč byste si mohli chtít sjednat pojištění auta: Pokud je vaše vozidlo odcizeno, zloděj nemusí být schopen jej vzít, aniž by se nejprve vloupal do vašeho domu a ukradl nějaké cenné věci; pokud někoho udeříte a on žaluje, pojištění odpovědnosti může pomoci ochránit váš majetek před odebráním soudem; a konečně, mnoho lidí si kupuje nepojištěné krytí motoristů jako součást své auto pojistky pro případ, že by se dostali do nehody s nepojištěným řidičem.

Co kryje pojištění auta?

Když si koupíte auto, prodejce bude pravděpodobně vyžadovat, abyste si koupili pojištění vozidla.Pojištění vozidla je navrženo tak, aby chránilo vás a vaše vozidlo v případě nehody.

Vaše pojistka pokryje škody na vašem voze, včetně:

-Náklady na opravy nebo výměnu nutnou z důvodu nehody

-Náklady na pronájem auta během opravy vašeho auta

-Ztráta používání (čas zmeškaný v práci) v důsledku nehody

- Represivní odškodnění (peníze přiznané soudy jako trest za něčí protiprávní jednání)

Existují také některé specifické typy krytí, které jsou běžné ve většině politik, jako je ochrana odpovědnosti a krytí škod na majetku.Ochrana odpovědnosti vás kryje, pokud někdo jiný zaviní nehodu vašeho vozu.Pokrytí škod na majetku pomáhá zaplatit škody způsobené jiným lidem nebo jejich majetku, když se stanete účastníkem nehody.

Většina zásad také obsahuje ustanovení o silniční asistenci a ochraně proti krádeži.Pokud se dostanete do vážné nehody, může být velmi užitečné mít tyto služby k dispozici.

Měl bych získat kolizní krytí?

Než se rozhodnete, zda pojištění auta potřebujete, je třeba zvážit několik věcí.Pojištění proti kolizi vám může pomoci zaplatit škody na vašem vozidle, pokud dojde k nehodě.Může také pokrýt náklady na opravy, pokud jste viníkem nehody.Mezi další faktory, které je třeba vzít v úvahu při rozhodování, zda si sjednat pojištění auta, patří vaše řidičské záznamy, typ vozidla, které řídíte, a vaše kreditní skóre.O každém z těchto témat se můžete dozvědět více, když si přečtete našeho průvodce, pokud byste si měli sjednat pojištění auta.Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na čísle 1-800-847-2773 nebo prostřednictvím našich webových stránek na adrese

.

Vyplatí se komplexní pokrytí?

Komplexní pojištění auta má své klady i zápory.Komplexní krytí vás může ochránit v případě kryté nehody, ale také může být dražší než jiné typy pojištění auta.Než se rozhodnete, musíte zvážit výhody a náklady komplexního krytí.

Některé faktory, které je třeba zvážit při rozhodování, zda se vám komplexní krytí vyplatí, zahrnují: vaše řidičské záznamy, typ auta, které řídíte, a kolik peněz jste ochotni utratit za pojištění auta každý měsíc.Pokud jste v minulosti neměli žádné nehody nebo jen drobné, nemusí být komplexní krytí nutné.Pokud jste však měli několik nehod nebo jste vysoce rizikovým řidičem, komplexní krytí může být dobrou investicí pro vaši bezpečnost.

Pokud si stále nejste jisti, zda je pro vás komplexní krytí to pravé, promluvte si s pojišťovacím agentem o svých možnostech.On nebo ona vám může pomoci určit, který typ pojištění auta je pro vás nejlepší na základě vašich individuálních okolností.

Jak mohu ušetřit peníze na pojistném na auto?

Existuje několik způsobů, jak ušetřit peníze na pojistném na auto.

Nejprve si nezapomeňte projít své zásady a zjistit, zda existují nějaké slevy, které můžete využít.

Za druhé, ujistěte se, že máte plné pokrytí.To znamená, že máte pojištění odpovědnosti a kolizí, stejně jako nepojištěnou ochranu motoristů.

Za třetí, nakupujte za nejlepší ceny.Porovnejte nabídky od různých poskytovatelů a vyberte si toho, který nabízí nejlepší nabídku pro vaše konkrétní potřeby.

A konečně, mějte na paměti, že faktory, jako je řidičský záznam a věk, mohou také ovlivnit vaši sazbu pojistného.Když tedy žádáte o politiku, nezapomeňte sdělit všechny relevantní informace.

Jak často bych měl kontrolovat svou pojistnou smlouvu?

Svou pojistnou smlouvu byste měli kontrolovat každých šest měsíců.

Některé faktory, které byste měli zvážit při kontrole vašich zásad, zahrnují:

-Typ krytí, který máte, včetně kolizní, komplexní a odpovědnosti

-Vaše spoluúčast a kolik by stálo podání žádosti, pokud by k ní došlo

- Doba, po kterou máte své vozidlo

-Zda máte za posledních 6 měsíců ve svém záznamu nějaké nároky.

Co se stane, když ve svém státě jezdím bez pojištění auta?

Pokud ve svém státě jezdíte bez pojištění auta, může vám stát udělit pokutu.Také vám může být odebrán nebo odebrán řidičský průkaz.V některých případech můžete být dokonce zatčeni za řízení bez pojištění.Pokud vás přistihne řízení bez pojištění auta, je důležité co nejdříve kontaktovat zkušeného právníka v oblasti pojištění vozidel.Mohou vám pomoci pochopit vaše zákonná práva a možnosti.

Zvýší se moje sazby, když podám žádost u své pojišťovny?

Na tuto otázku neexistuje jedna definitivní odpověď.V závislosti na konkrétních okolnostech vašeho případu se vaše sazby mohou zvýšit, pokud podáte žádost u svého pojistitele.Existuje však také řada faktorů, které mohou ovlivnit, o kolik se vaše sazby zvýší, takže je důležité promluvit si s pojišťovacím agentem nebo makléřem, abyste získali přesnější odhad.

Mohu si po nehodě nebo přestupku při stěhování nakoupit nového pojistitele?

Když dojde k dopravní nehodě nebo dojde k přestupku, je důležité poohlédnout se po novém pojistiteli.Zde jsou čtyři tipy, jak najít nejlepší nabídku:

  1. Porovnejte ceny online.Na webových stránkách jako Insure.com a CompareTheMarket.com můžete najít několik různých sazeb za pojištění vozidel online.
  2. Zeptejte se svých přátel a rodiny, zda nevědí o nějaké dobré pojišťovně.Pokud žijete v malém městě, vaši přátelé a rodina mohou být jediní, koho můžete požádat o doporučení.
  3. Informujte se u své družstevní záložny nebo jiné finanční instituce, zda prostřednictvím nich získáte pojištění auta.Mnoho institucí nabízí nižší sazby na pojištění auta než tradiční pojišťovny, protože nemají zájem vydělávat peníze na autonehodách – jen se snaží zajistit, aby jejich členové byli finančně v bezpečí v případě nehody nebo krádeže!
  4. Využijte také vládní zdroje k porovnání sazeb!Národní asociace pojišťovacích komisařů (NAIC) spravuje online databázi, která obsahuje informace o více než 2 000 pojistitelů v celých Spojených státech.