Co obvykle kryje pojištění domácnosti?

čas vydání: 2022-07-06

Pojištění domácnosti obvykle kryje škody na domácnosti, včetně požáru.Pojistka se může také vztahovat na osobní věci v domácnosti a také na odpovědnost za zranění nebo škody způsobené někým, kdo je na návštěvě nebo v domě žije.Pokrytí se může lišit v závislosti na typu pojistky, kterou si zakoupíte, a na zákonech vašeho státu.Obecně platí, že většina pojistek pokryje ztráty způsobené požárem, krádeží, poškozením vichřicí a dalšími typy nehod.Některé zásady mohou také zahrnovat krytí ztráty užívání domu v důsledku události, jako je přírodní katastrofa.

Kryje pojištění domácnosti škody způsobené požárem?

Ano, většina pojištění domácnosti pokryje škody způsobené požárem přírodním nebo náhodným požárem.Mohou však platit některá vyloučení, proto je důležité si zásady pečlivě přečíst.Obecně platí, že krytí škod způsobených požárem zahrnuje náklady na opravu nebo výměnu poškozeného majetku a veškeré související náklady, jako jsou ušlé mzdy nebo léčebné výlohy.

Pokud máte obavy, zda vaše pojištění domácnosti kryje škody způsobené požárem, zeptejte se svého agenta nebo pojistitele.Mohou vám pomoci porozumět vašim zásadám a tomu, co je třeba pokrýt, abyste získali plnou ochranu.

Kolik obvykle stojí pojištění domácnosti pro případ požáru?

Pojištění domácnosti obvykle pokrývá škody způsobené požárem v domácnosti, ale výše krytí a náklady na toto krytí se mezi společnostmi značně liší.Výše krytí, které získáte, bude také záviset na typu pojištění domácnosti, kterou máte, stejně jako na vaší poloze a hodnotě vašeho domova.Obecně však platí, že většina pojistek majitelů domů pokryje škody způsobené požárem až do výše 250 000 USD.Kromě toho mnoho společností nabízí slevy za sloučení více typů pojištění dohromady – například pojištění domácnosti a auta – takže se při nákupu pojistky nezapomeňte zeptat na tyto možnosti.

Jaké faktory ovlivňují náklady na pojištění domácnosti pro případ požáru?

Pojištění domácnosti obvykle kryje škody způsobené požárem, ale existuje řada faktorů, které mohou ovlivnit náklady na krytí.Typ domu, velikost a stav konstrukce, to, zda jsou v budově umístěny nějaké spotřebiče nebo nábytek a zda je nějaký obsah uvnitř cenný nebo hořlavý, to vše může ovlivnit dostupnost pokrytí.Některé pojišťovny si navíc mohou účtovat více za krytí, pokud se nemovitost nachází ve vysoce rizikové oblasti.Nakonec je důležité si uvědomit, že ne všechny požáry mají za následek škody – dokonce i velké požáry, které pohltí celé domy, mohou být kryty většinou zásad, pokud jsou považovány za „náhodnou“ událost.Promluvte si se svým poskytovatelem pojištění, abyste lépe porozuměli vaší konkrétní politice a tomu, co by se kvalifikovalo jako požár.

Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním pronájmu?

Pojištění vlastníka domu se vztahuje na vlastníka domu a jeho rodinné příslušníky, pokud jsou primárními obyvateli domu.Pojištění nájmu je určeno k ochraně nájemníků v nemovitosti, která je pronajímána.Může také pokrývat osobní věci zanechané v případě ztráty pronájmu.Pojištění domácnosti obvykle nekryje škody způsobené požárem, zatímco pojištění nájmu často ano.Kromě toho mají smlouvy vlastníků domů obvykle nižší limity krytí než smlouvy o pronájmu.Některé faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru mezi pojištěním vlastníka domu a pojištěním pronájmu, zahrnují: zda budete bydlet ve svém domě během pojistné doby; jaký druh krytí potřebujete; a kolik jste ochotni za to zaplatit.

Vztahuje se pojištění nájemníků na požáry?

Pojištění domácnosti obvykle nepokrývá požáry, ale pojištění nájemníků ano.Záleží na politice a podmínkách politiky.Některé zásady se mohou vztahovat pouze na škody způsobené přírodními katastrofami, jako je požár, zatímco jiné mohou zahrnovat pojištění na požáry.Vždy si pozorně přečtěte zásady, abyste pochopili, na co se vztahuje a na co ne.

Jak mohu získat cenově dostupné pojištění domácnosti pro požární ochranu?

Pojištění domácnosti obvykle nepokrývá škody způsobené požárem, i když se to může lišit společnost od společnosti.Některé pojišťovny mohou nabídnout slevu na nákup pojistky, která kryje škody způsobené požárem, zatímco jiní mohou vyžadovat, abyste krytí přidali sami.Můžete se také informovat na oddělení pojištění vašeho státu, abyste zjistili, zda existují nějaké zvláštní požadavky nebo slevy na pojištění domácnosti, které se vztahuje na požární ochranu.

Při nákupu pojištění domácnosti je důležité zvážit jak náklady, tak i krytí, které potřebujete.Nejdostupnější varianta nemusí zahrnovat úplné pokrytí požárů, ale mohla by zahrnovat základní ochranu, jako jsou detektory kouře a sprinklerové systémy.Máte-li ve svém domě cenné předměty, které by mohly být poškozeny požárem, budete chtít zvážit vyšší úrovně krytí, které by tyto předměty pokrylo, stejně jako škody způsobené požárem samotným.

Pokud máte obavy, zda vaše pojistka pokrývá požáry, je nejlepší promluvit si s agentem nebo makléřem, který vám může pomoci provést proces nalezení správné pojistky a zajistit, aby byly pokryty všechny vaše potřeby.

Existuje spoluúčast na pojistné události související s požárem?

U nároků z pojištění domácnosti souvisejících s požárem není stanovena žádná spoluúčast, protože každý pojistitel má své vlastní zásady.Většina pojistitelů však po vás bude vyžadovat, abyste zaplatili procento z celkové hodnoty pojistného plnění jako vaši spoluúčast, než uhradí jakékoli náklady spojené s opravou nebo přestavbou vašeho domova v důsledku požáru.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, zda vaše pojistka domácnosti kryje škody způsobené požárem a/nebo jakou výši spoluúčasti musíte splnit, aby bylo krytí poskytnuto, obraťte se přímo na svého pojistitele.Mezitím zde uvádíme několik obecných tipů, které mohou pomoci snížit šance na značné finanční ztráty v důsledku požáru doma:

 1. Udržujte všechny hořlavé materiály mimo svůj majetek – to zahrnuje předměty jako svíčky, cigarety, nábytek s látkovým čalouněním a syntetické materiály, jako jsou koberce a závěsy.
 2. Ujistěte se, že všechny detektory kouře fungují správně – pokud se někdy stane, že se v jedné části vašeho domu objeví požár, ale v jiné ne, funkční detektory kouře mohou pomoci rychle detekovat situaci a bezpečně evakuovat obyvatele.
 3. Mějte připravený nouzový plán – víte, kam by měl každý jít v případě nutnosti evakuace, a ujistěte se, že členové rodiny vědí, jak získat přístup k důležitým dokumentům (jako jsou rodné listy), pokud musí bez varování odejít.
 4. Buďte připraveni na rekonstrukci – i když doma neutrpíte rozsáhlé škody způsobené požárem, je vždy nejlepší být připraven na případné budoucí opravy nebo výměny, protože požáry mohou způsobit rozsáhlé poškození vodou a také strukturální problémy, které mohou vyžadovat opravu nebo výměnu. cesta.

Jaké druhy požárů kryje pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti obvykle pokrývá požáry, ke kterým v domácnosti dojde, včetně požárů způsobených bleskem, vadnou elektroinstalací nebo žhářstvím.Pokrytí se může rozšířit i na škody způsobené kouřem a vodou z hasičského úsilí.Zásady se značně liší svým pokrytím, proto je důležité si zásady před nákupem pečlivě přečíst.

Mezi některé běžné výjimky patří požáry způsobené nehodou (například vzplanutí kuchyňského sporáku), škody způsobené přírodními událostmi (záplavy, hurikány) a škody způsobené škůdci (termiti). Některé zásady navíc vylučují krytí pro jiné stavby, než je samotný dům (jako samostatná garáž) a pro osobní majetek umístěný mimo domov (jako šperky nebo jízdní kola).

Pokud se obáváte, že vaše pojištění domácnosti kryje potenciální požár, je vždy nejlepší promluvit si s agentem o vaší konkrétní situaci.Mohou vám pomoci pochopit, na co se vaše pojistka vztahuje a na kolik peněz můžete mít nárok, pokud se něco stane, když nejste doma.

Jak mohu zajistit, aby byl můj domov chráněn před požáry?

Existuje několik věcí, které můžete udělat pro to, aby byl váš domov chráněn před požáry.Nejprve se ujistěte, že krby a komíny jsou v dobrém stavu a bez jakýchkoliv překážek.Za druhé, nechte si v každé místnosti vašeho domova nainstalovat funkční kouřový hlásič.Za třetí, udržujte všechny hořlavé materiály mimo váš domov – to zahrnuje nábytek, závěsy, koberce a obrazy.Nakonec vždy volejte 911, pokud vidíte nebo cítíte kouř vycházející z vašeho domova.

Jaké jsou tipy, jak zabránit požárům v domě?

 1. Ujistěte se, že je váš domov řádně udržován a v dobrém stavu.To zahrnuje udržení všech detektorů kouře v provozu, opravu rozbitých oken nebo dveří a mít po ruce hasicí přístroj.
 2. Nenechávejte hořet svíčky nebo jiné hořlavé předměty bez dozoru.
 3. Pokud cítíte plyn, nepoužívejte kamna ani krb; místo toho zavolejte 911.
 4. Udržujte děti mimo dosah otevřeného ohně a horkých povrchů.Naučte je, jak bezpečně zapalovat ohně a držte je mimo nebezpečná místa.
 5. Požádejte člena rodiny, který ví, jak zacházet s krizovými situacemi, pravidelně kontrolovat váš domov – zejména během prázdnin, kdy je mnoho lidí na delší dobu mimo své domovy.
 6. . Získejte pojištění vlastníků domu, které kryje požáry – i když váš dům není aktuálně proti takovým ztrátám pojištěn!Pojištění domácnosti může pomoci pokrýt náklady spojené s požárem domu, včetně škod na majetku a ztráty příjmů v důsledku času stráveného opravou škod způsobených požárem (nebo náhradních nákladů na poškozený majetek).
 7. . Poučte se o domácích požárech – zjistěte, jaké příznaky byste měli hledat, které naznačují, že u vás doma může být problém, jaké kroky byste měli podniknout, pokud si těchto příznaků všimnete, a jaký druh pomoci je k dispozici, pokud se něco stane, když jste pryč z domova (například prostřednictvím záchranné služby).
 8. .

Jsou svíčky kryty mým pojištěním domácnosti pro případ požáru?

Na tuto otázku neexistuje definitivní odpověď, protože záleží na konkrétních podmínkách vašeho pojištění domácnosti.Většina pojištění domácnosti však kryje škody způsobené požárem svíčkami za předpokladu, že jsou používány bezpečným a správným způsobem.Obecně byste si při používání svíček u ohně měli dávat pozor na následující pokyny:

-Přesvědčte se, že všechny svíčky jsou řádně zhasnuté, než je necháte bez dozoru v blízkosti hořícího předmětu nebo plamene.

-Nikdy nenechávejte děti samotné se zapálenou svíčkou; vždy na ně dávejte pozor, abyste se ujistili, že se nedotýkají svíčky nebo ji nedávají příliš blízko k hořlavým materiálům.

-Pokud ve vašem domě někdy dojde k požáru způsobenému svíčkami, přijměte vhodná opatření, abyste předešli dalšímu zranění nebo škodě.Zkuste například plameny uhasit vodou ze zahradní hadice, pokud je to možné, nebo zavolejte na linku 911 o pomoc.

Co mám dělat, když můj dům začne hořet?

Pokud váš dům začne hořet, první věc, kterou byste měli udělat, je zavolat 911.Pokud jsou v domě v době požáru lidé, mohou být schopni bezpečně uniknout.Pokud v domě nejsou žádní lidé, měli byste se pokusit požár uhasit sami, než zavoláte 911.Pokud nemůžete oheň uhasit sami, nebo pokud je to příliš nebezpečné, abyste to zkusili, měli byste zavolat 911 a nechat je, aby se o to postarali.

Pojištění domácnosti se obvykle nevztahuje na požáry, ale některé pojistky mají výjimky pro požáry, ke kterým dojde v důsledku Božího činu (jako je úder blesku). Ujistěte se, že jste si své zásady pečlivě přečetli, abyste věděli, na co se vztahují a na co ne.

Pokud byl váš dům poškozen požárem, požádejte svou pojišťovnu o pojistnou událost.To vám pomůže pokrýt veškeré náklady spojené s opravou nebo rekonstrukcí vašeho domova.