Co je to poměr dluhu k příjmu?

čas vydání: 2022-04-08

Poměr dluhu k příjmu je číslo, které vyjadřuje, kolik z vašeho měsíčního příjmu jde na splácení dluhů.Čím vyšší číslo, tím větší dluh máte v poměru k vašemu příjmu.Poměr dluhu k příjmu může pomoci věřitelům určit, zda jste či nejste dobrým kandidátem na půjčku.

Jak se vypočítá poměr dluhu k příjmu?

Poměr dluhu k příjmu se vypočítá vydělením vašich měsíčních dluhů vaším hrubým měsíčním příjmem.Toto číslo se pak vynásobí 100 a získá se procento.Věřitelé používají toto procento k určení, kolik domu si můžete dovolit.

Jaké jsou výhody znalosti poměru dluhu k příjmu?

Poměr dluhu k příjmu (DTI) je klíčová finanční metrika, kterou poskytovatelé půjček používají k určení toho, jak velký dluh si můžete dovolit.Je to také dobrý ukazatel vašeho finančního zdraví.Vysoké DTI naznačuje, že používáte větší část svého příjmu na pokrytí dluhů, což může ztížit splácení základních věcí nebo spoření na dlouhodobé cíle.Nízké DTI znamená, že máte větší disponibilní příjem a můžete být v lepší pozici pro správu svých financí.Znalost DTI má několik výhod:

  1. Může vám pomoci posoudit vaše finanční zdraví – vaše DTI je dobrým ukazatelem vašeho celkového finančního zdraví.Pokud máte vysoké DTI, možná je čas přehodnotit své výdaje a najít způsoby, jak snížit své dluhové zatížení.Na druhou stranu, pokud je vaše DTI nízké, jste v dobré finanční kondici a možná budete schopni se zadlužit, aniž byste zatížili svůj rozpočet.
  2. Může vám to pomoci kvalifikovat se pro půjčky – Věřitelé obvykle preferují dlužníky s nízkým DTI, protože představují menší riziko nesplácení úvěru.Pokud znáte své DTI, můžete nakupovat půjčky, které se vejdou do vašeho rozpočtu a zvýší vaše šance na schválení.
  3. Může vám pomoci vyjednat lepší podmínky – Když žádáte o půjčku, nízké DTI vám dává vyjednávací sílu s věřiteli.

Jak můžete využít svůj poměr dluhu k příjmu, aby vám pomohl spravovat své finance?

Váš poměr dluhu k příjmu je procento vašeho měsíčního příjmu před zdaněním, které jde na zaplacení dluhů.Je dobré držet toto číslo pod 36 %, ale nižší je lepší.

Existuje několik způsobů, jak můžete použít poměr dluhu k příjmu, abyste mohli spravovat své finance.Za prvé, může to být užitečný nástroj při vytváření rozpočtu.Vědět, kolik z vašeho příjmu jde každý měsíc na dluh, vám může pomoci učinit informovaná rozhodnutí o tom, kam přidělit své peníze.

Zadruhé, pokud se chcete vypořádat se svým dluhem, znalost poměru dluhu k příjmu může být užitečná při stanovování finančních cílů.Pokud se například snažíte splatit dluh, vědět, jaké procento vašeho měsíčního příjmu jde na dluhy, vám může pomoci vytvořit plán splácení, který je realistický a dosažitelný.

A konečně, pokud uvažujete o převzetí nového dluhu – ať už jde o půjčku nebo kreditní kartu – znalost vašeho současného poměru dluhu k příjmu vám může poskytnout představu o tom, jakou máte další kapacitu pro půjčování.Tyto informace vám mohou pomoci činit chytrá rozhodnutí o tom, zda je pro vás nová půjčka v tuto chvíli vhodná či nikoli.

Jaké jsou některé věci, které mohou ovlivnit váš poměr dluhu k příjmu?

Existuje řada věcí, které mohou ovlivnit váš poměr dluhu k příjmu.Zde je několik:

* Výše ​​dluhu, který máte – Je zřejmé, že čím větší dluh máte, tím vyšší bude poměr dluhu k příjmu.

* Typ dluhu, který máte – Některé typy dluhů, jako jsou studentské půjčky nebo hypotéky, mohou být považovány za "dobré" dluhy, zatímco jiné, jako dluhy z kreditních karet, mohou být považovány za "špatné" dluhy.To může ovlivnit váš poměr DTI.

* Váš příjem – Samozřejmě čím vyšší je váš příjem, tím nižší bude váš poměr DTI.

* Vaše výdaje – Pokud máte hodně měsíčních výdajů, může to také ovlivnit váš poměr DTI.

Jak můžete zlepšit svůj poměr dluhu k příjmu?

Váš poměr dluhu k příjmu je částka vašeho měsíčního příjmu, která jde na splácení dluhů.Vysoký poměr dluhu k příjmu může ztížit schválení půjček a úvěrových linek a může také vést k vyšším úrokovým sazbám.Existuje několik věcí, které můžete udělat pro zlepšení poměru dluhu k příjmu:

  1. Vydělávejte více peněz: Může se to zdát jako samozřejmé řešení, ale pokud můžete zvýšit svůj příjem, byť jen o trochu, bude to mít velký vliv na zlepšení poměru dluhu k příjmu.
  2. Splatit dluhy: Další zřejmé řešení, ale pokud můžete splatit některé ze svých dluhů, byť malé, pomůže vám to snížit celkovou dluhovou zátěž a zlepšit poměr dluhu k příjmu.
  3. Zbavte se zbytečných výdajů: Podívejte se pozorně na svůj rozpočet a zjistěte, kde můžete snížit výdaje.Zbavení se kabelové televize nebo méně častého stravování vám může ušetřit peníze, které lze dát na splacení dluhů.
  4. Používejte kredit moudře: Pokud potřebujete kredit používat, abyste vydělali, snažte se jej používat moudře, abyste nakonec nepřidali další dluh na již existující hromadu dluhů.Používání kreditních karet pro každodenní nákupy a jejich následné splácení každý měsíc je jedním ze způsobů, jak udržet využití kreditu na nízké úrovni a přitom stále uspokojovat své potřeby.