Co je to spoluúčast?

čas vydání: 2022-04-08

Spoluúčast je částka, kterou musíte zaplatit z vlastní kapsy, než pojišťovna začne hradit vaše hrazené léčebné výlohy.Například pokud máte spoluúčast 250 USD, musíte prvních 250 USD z hrazených léčebných výloh zaplatit sami, než vám pojišťovna začne přispívat.

Existují dva typy spoluúčasti: roční a na jednu pojistnou událost.Roční spoluúčast je částka, kterou musíte každý rok zaplatit, než pojišťovna začne hradit veškeré vaše náklady na léčbu.Spoluúčast za každý případ je částka, kterou musíte zaplatit pokaždé, když se u vás vyskytne nový zdravotní problém nebo událost.

Výše spoluúčasti se může značně lišit v závislosti na typu pojistné smlouvy a pojišťovně.Mohou se pohybovat od několika set dolarů až po několik tisíc dolarů.

Kolik činí spoluúčast?

Spoluúčast je jednoduše částka, kterou musíte zaplatit z vlastní kapsy, než pojišťovna začne hradit pojistnou událost.Například pokud máte spoluúčast 500 dolarů a podáte u pojišťovny žádost o pojistné plnění ve výši 1 500 dolarů, pošle vám šek na 1 000 dolarů (po odečtení případné spoluúčasti nebo jiných poplatků).

Výši spoluúčasti můžete ovlivnit při uzavírání pojistné smlouvy.Vyšší spoluúčast sice vede k nižšímu pojistnému, ale také znamená, že v případě potřeby uplatnění pojistné události budete muset uhradit více nákladů.Naopak nižší spoluúčast znamená vyšší pojistné, ale menší finanční odpovědnost na vaší straně, pokud se něco stane.

Mají všechny pojistné smlouvy spoluúčast?

Většina pojistných smluv má spoluúčast, ale existují i takové, které ji nemají.Je důležité přečíst si drobné písmo v pojistné smlouvě, o které uvažujete, abyste věděli, za co budete zodpovědní, pokud budete muset uplatnit pojistnou událost.

Proč mají pojišťovny spoluúčast?

Spoluúčast je částka, kterou musíte zaplatit z vlastní kapsy, než pojišťovna začne hradit pojistnou událost.Čím vyšší je spoluúčast, tím nižší je pojistné.

Většina plánů zdravotního pojištění má spoluúčast a někteří pojistitelé ji vyžadují i u jiných typů pojištění, například u pojištění auta nebo domácnosti.

Spoluúčast pomáhá kontrolovat náklady tím, že zajišťuje, aby lidé, kteří využívají zdravotní péči méně, nedotovali ty, kteří jí využívají více.Také nabádají k tomu, aby si lidé rozmysleli, zda skutečně potřebují navštívit lékaře nebo podstoupit určité vyšetření, což může pomoci snížit celkové náklady na zdravotní péči.

Jak funguje spoluúčast?

Spoluúčast je část pojistného plnění, kterou jste povinni uhradit.Výše spoluúčasti je obvykle stanovena v pojistné smlouvě a může se lišit v závislosti na typu pojistné události, kterou uplatňujete.Ve většině případů je nutné uhradit spoluúčast, než pojišťovna začne hradit náklady na škody nebo opravy.

Kdy se platí spoluúčast?

Spoluúčast je částka, kterou zaplatíte z vlastní kapsy, než pojišťovna začne hradit hrazené léčebné výlohy.Částka, kterou každoročně zaplatíte za spoluúčast, se může lišit v závislosti na vašem plánu zdravotního pojištění.

Co se stane, když nezaplatíte spoluúčast?

Pokud se rozhodnete neplatit spoluúčast ze zdravotního pojištění, můžete být stále zodpovědní za některé náklady z vlastní kapsy.Kromě toho se vaše pojišťovna může rozhodnout, že některé služby nebo ošetření neproplatí.Pokud nezaplatíte spoluúčast, může vás to v konečném důsledku stát více.