Co je to životní let?

čas vydání: 2022-09-20

Life flight je druh lékařského transportu, který pomáhá lidem, kteří jsou kriticky nemocní nebo zraněni, dostat se co nejrychleji do nemocnice.Pojišťovny obvykle hradí životní lety, pokud má pacient již existující onemocnění a cesta je z lékařského hlediska nezbytná. Jaké jsou výhody životního letu?Mezi výhody životního letu patří zkrácení času stráveného v nemocnicích, snížení stresu v rodinách a zlepšení výsledků pacientů. Jak poznám, zda moje pojišťovna kryje životní let?Pokud si nejste jisti, zda vaše pojišťovna kryje životní let, můžete se zeptat svého poskytovatele nebo zavolat na číslo jeho zákaznického servisu. Případně si můžete ověřit v online zdroji, jako je InsureNow, zda váš konkrétní pojistitel nabízí krytí životních letů. Existuje náklady spojené s používáním životního letu?S použitím doživotního letu nejsou spojeny žádné náklady, pokud pacient na cestě do nemocnice nevyžaduje další lékařské služby.V takovém případě mohou být náklady spojené s těmito službami připočteny k vyúčtování od pojišťovny pokrývající cestovní výdaje za celoživotní let. Mohu své zdravotní pojištění využít i na jiné druhy lékařské dopravy?

Ano, v závislosti na specifikách vaší pojistky můžete být schopni použít své zdravotní pojištění pro jiné typy lékařské dopravy, jako jsou jízdy sanitkou nebo pozemní doprava, když cestujete za účelem jiné než nouzové péče.Co je kryto v rámci mého zdravotního pojištění, se bude lišit od jednoho plánu k druhému, takže je důležité, abyste si přečetli svou smlouvu, než budete hledat náhradu za jakékoli léčebné výlohy vzniklé během cesty.Mohu využít své zdravotní pojištění, i když nejsem hospitalizován?

Ano, v závislosti na specifikách vaší politiky můžete být schopni využít své krytí zdravotním pojištěním, i když nejste hospitalizováni, ale potřebujete nějakou formu neodkladné péče nebo léčby mimo tradiční nemocniční prostředí, jako je návštěva pohotovosti nebo návštěva ambulantní chirurgie. jsou některé běžné důvody, proč by někdo potřeboval Life Flight?

Mezi běžné důvody, proč někdo potřebuje Life Flight, patří: Vážné zranění, které mu brání v přepravě autem; Již existující stav, který činí létání nebezpečným; Při cestování přes mezinárodní hranice; Když v určité vzdálenosti není dostupná záchranná služba Kolik obvykle stojí Life Flight?

Náklady se liší v závislosti na tom, do které země někdo cestuje a jaký typ letadla používá, ale obecně řečeno stojí Life Flight mezi 10 000 – 25 000 $ za cestu. Je ještě něco, co bych měl vědět o používání Life Flight?

Při používání Life Flight byste měli mít na paměti několik věcí, včetně toho, že se před odletem ujistíte, že je před odletem vyplněna veškerá požadovaná dokumentace (například potvrzení od lékaře), zabalíte se do extrémních povětrnostních podmínek (včetně vybavení pro chladné počasí) a máte dostatek peněz. stranou pro případ, že vzniknou neočekávané náklady (jako jsou letištní poplatky). Kromě toho se ujistěte, že všichni zúčastnění vědí, kam jedete a kdy se vrátíte, aby po příjezdu do cíle nastal minimální zmatek.

co je pojištění?

Pojištění je smlouva mezi pojišťovnou a pojištěným, ve které se pojistitel zavazuje zaplatit pojištěnému určitou částku peněz, pokud se stane něco špatného.Účelem pojištění je chránit lidi před finančními ztrátami.

Existují různé druhy pojištění, včetně životního pojištění, zdravotního pojištění, pojištění auta a pojištění domácnosti.Každý typ pojištění má své výhody a nevýhody.

Životní pojištění: Životní pojištění je navrženo tak, aby chránilo jednotlivce před možností smrti.Může poskytnout finanční zabezpečení rodinám v těžkých časech.

Zdravotní pojištění: Zdravotní pojištění vás ochrání před neočekávanými léčebnými výlohy.Může pokrýt náklady, jako je hospitalizace, operace a léky na předpis.

Pojištění vozidla: Pojištění vozidla vás finančně chrání, pokud se stanete účastníkem dopravní nehody.Může pokrýt škody na vašem vozidle nebo zranění, která utrpíte v důsledku nehody.

Pojištění majitele domu: Pojištění majitele domu kryje škody na majetku, ke kterým dojde, když nejste doma nebo když se někdo jiný vloupe do vašeho domova, když jste pryč.Tento typ krytí může pomoci chránit váš majetek, pokud se něco stane, když nebydlíte ve svém domě.

Jak získáte životní pojištění letu?

Pokud uvažujete o životním letu, je důležité porozumět možnostem pojištění, které máte k dispozici.Životní pojištění letu může pokrýt vaše náklady, pokud potřebujete být letecky přepraveni ze zdravotních důvodů.Existuje několik věcí, které budete muset udělat, abyste získali životní pojištění letu.

První věc, kterou budete chtít udělat, je prozkoumat pokrytí, které nabízejí různé pojišťovny.Můžete být schopni najít životní pojištění letu prostřednictvím pojistitele nebo makléře.Nejlepší způsob, jak zjistit, jaké pokrytí je k dispozici, je promluvit si s odborníkem.

Jakmile zjistíte, jaký typ krytí je k dispozici, dalším krokem je kontaktovat pojistitele a zeptat se na požadavky a pojistné.Je důležité, abyste porozuměli všem podmínkám a ustanovením zásad, než se k nim přihlásíte.

Nakonec se ujistěte, že máte odpovídající cestovní doklady pro případ nouzové evakuace.To zahrnuje váš pas, vízum, letenky a jakékoli další dokumenty požadované vaší cílovou zemí.

Vyplatí se životní pojištění letu?

Při zvažování, zda se vám životní pojištění letů vyplatí, je třeba zvážit několik faktorů.V první řadě se náklady na krytí budou lišit v závislosti na typu pojistky, kterou si zakoupíte.Obecně však platí, že většina pojistek pokryje léčebné výlohy vzniklé při cestování do zdravotně nezbytné destinace.Kromě toho mnoho zásad zahrnuje také krytí letenek a dalších souvisejících nákladů spojených s cestováním do místa ošetření.

To, že je k dispozici životní pojištění letů, však neznamená, že je vždy nutné.Ve skutečnosti se někteří lidé rozhodnou nekupovat pojištění, protože se domnívají, že je to zbytečné, protože jejich zdravotní pojištění již může pokrývat výdaje související s cestováním.V konečném důsledku rozhodnutí, zda si pořídit životní pojištění letu či nikoli, závisí na vašich individuálních okolnostech a potřebách.

Co kryje životní pojištění letů?

Životní pojištění letu obvykle kryje náklady na převoz pacienta do nemocnice nebo jiného zdravotnického zařízení.To může zahrnovat náklady na letenky, ubytování a další související výdaje.V některých případech může životní pojištění letu pokrýt i náklady na lékařskou péči během přepravy.

Pokrývá moje běžné zdravotní pojištění životní let?

Ano, většina plánů zdravotního pojištění obvykle zahrnuje krytí pro let života.Existuje však několik výjimek, které mohou platit.Některé plány například nepokrývají služby letecké záchranné služby.Některé plány navíc pokrývají pouze lékařsky nezbytné cestování, nikoli dopravu do az nemocnice.Máte-li jakékoli dotazy týkající se vaší konkrétní pojistky nebo se domníváte, že váš plán nepokrývá životní let, obraťte se přímo na svou pojišťovnu.

Potřebuji speciální životní pojištění letu, když již mám zdravotní pojištění?

Když si zakoupíte zdravotní pojištění, může již zahrnovat pokrytí letových služeb pro život.Pokud si však potřebujete zakoupit samostatné životní pojištění letu, je třeba mít na paměti několik věcí.

Nejprve se ujistěte, že vaše politika zahrnuje nezbytné lékařské evakuační krytí.Ten pokryje veškeré náklady spojené s převozem vás a vašich blízkých do nemocnice nebo jiného zdravotnického zařízení, pokud se během vaší cesty něco stane.

Za druhé, nezapomeňte si přečíst drobným písmem své zásady.Některé zásady zahrnují pouze lékařsky nezbytnou přepravu, zatímco jiné mohou zahrnovat také nouzové evakuační krytí.Ujistěte se, že rozumíte tomu, co je kryto, než se rozhodnete, zda si životní pojištění letů koupit či nikoli.

Nakonec si vždy promluvte s pojišťovacím agentem, než učiníte jakékoli rozhodnutí o nákupu životního pojištění letu.Mohou vám pomoci porozumět všem dostupným možnostem a zajistit, že získáte nejlepší možnou nabídku pro vaše potřeby.

Pokryje Medicare nebo Medicaid mé náklady na Life Flight?

Při zvažování, zda pojištění pokryje vaše životní náklady na let, je důležité pochopit rozdíl mezi Medicare a Medicaid.

Medicare je vládní program zdravotního pojištění pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Medicaid je vládní program zdravotního pojištění pro rodiny a jednotlivce s nízkými příjmy.

Oba programy mají různá pravidla krytí pro životní lety, takže je důležité si před rezervací letu ověřit své zásady.

Obecně platí, že většina pojistek nepokrývá náklady na doživotní lety, pokud se na vás vztahuje Medicare nebo Medicaid.V závislosti na smluvních podmínkách však mohou existovat výjimky.

Pokud se na vás nevztahuje žádný z těchto programů, můžete najít pokrytí prostřednictvím individuální nebo rodinné politiky.

Můj zaměstnavatel nabízí skupinové zdravotní pojištění.Vztahuje se tato politika na služby Life Flight, pokud se zraním v práci mimo domov?

Skupinové zdravotní pojištění obvykle nepokrývá léčebné výlohy vzniklé v době, kdy je jednotlivec mimo domov, pokud se zraní v práci.Mnoho zaměstnavatelů však nabízí doplňkové zdravotní pojištění, které může zahrnovat pokrytí služeb celoživotního letu, pokud je jednotlivec zraněn mimo domov.Pokud nemůžete kvůli svému zranění cestovat do nemocnice nebo na kliniku, pak může být nezbytný životní let, aby vás přepravili do zdravotnického zařízení.Je důležité promluvit si se svým zaměstnavatelem o jeho zásadách a ujistit se, že jste plně pojištěni, než vycestujete za léčbou ze státu.

Jsem pokrytý TRICARE.Bude TRICARE platit za jízdu Life Flight, pokud se zraním během aktivní služby nebo jsem odešel z armády?

TRICARE je vládní program zdravotního pojištění pro vojáky v aktivní službě a jejich rodiny, stejně jako pro vojáky v důchodu a jejich manželky.Pokud jste zraněni během aktivní služby nebo jste odešel z armády, TRICARE může pokrýt vaši jízdu Life Flight.Platí však určitá omezení.Cesta musí být například nezbytná k ošetření vašeho zranění a nelze ji použít k vyhýbání se povinnostem nebo odpovědnosti.Navíc TRICARE nemusí hradit náklady na dopravu, pokud žijete více než 100 mil od nejbližší nemocnice s odpovídajícím zdravotnickým zařízením.V těchto případech budete muset uhradit své vlastní cestovní výdaje a související lékařské účty.Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, zda TRICARE pokryje jízdu Life Flight v nouzové situaci, promluvte si se svým lékařem nebo poskytovatelem zdravotní péče.

A co moji rodinní příslušníci, kteří se mnou žijí – vztahuje se na ně automaticky moje zásada Life Flight, nebo si musí zakoupit vlastní zásady?

Když si zakoupíte pojistku doživotního letu, pokryje náklady na přepravu vás a všech rodinných příslušníků, kteří vás doprovázejí do nemocnice.Pokud vaši rodinní příslušníci nemají své vlastní životní podmínky letů, mohou se na ně vztahovat vaše zásady, pokud s vámi cestují jako součást vaší nejbližší rodiny.Mohou si však také zakoupit vlastní pojištění, aby pokryli veškeré léčebné výlohy, které vzniknou při návštěvě nebo pobytu s vámi v nemocnici.

Jsem v dobrém zdravotním stavu a nemyslím si, že někdy budu muset používat služby Life Flight.Má nyní nákup pojistky pro každý případ nějakou výhodu?

Ano, životní pojištění letu může poskytnout výhody v případě, že potřebujete službu využít.Pokud jste například hospitalizováni a potřebujete lékařskou evakuaci do jiné nemocnice, může vám krytí letů doživotně pomoci zaplatit letenky a další související výdaje.Kromě toho mohou některé zásady zahrnovat další výhody, jako je ochrana příjmu nebo krytí v důsledku úmrtí/invalid.Před zakoupením pojistky je důležité nakupovat a porovnávat sazby, protože každá společnost má jiné pokrytí a limity.Pokud nyní nemáte životní pojištění letu, doporučuje se, abyste si krytí zakoupili dříve, než nastane nouzová situace.