Co je American Opportunity nebo Hope Credit?

čas vydání: 2022-07-22

American Opportunity nebo Hope Credit je federální daňový kredit dostupný jednotlivcům a rodinám, kteří získali vysokoškolské vzdělání.Kredit lze použít ke snížení výše daní, které dlužíte, v závislosti na úrovni vašeho příjmu. The American Opportunity nebo Hope Credit má hodnotu až 2 500 $ ročně pro každého způsobilého studenta.Kredit si můžete nárokovat, pokud jste:• Občanem nebo cizincem s trvalým pobytem ve Spojených státech• Kvalifikovaným jednotlivcem • Oprávněným rodinným příslušníkem (definováno níže)Následující osoby nejsou oprávněnými rodinnými příslušníky:Váš manžel/manželka

Vaše dítě, které je na konci roku mladší 24 let

Vaše dítě, kterému je 24 let nebo více, ale stále chodí do školy na plný úvazek

Váš rodič, který byl naživu alespoň polovinu roku a vy jste byli buď závislým studentem, nebo nezávislým studentem během tohoto období. Možná budete moci požádat o americkou příležitost nebo Hope Credit, i když nemáte titul. Abyste se kvalifikovali, musíte musí získat titul na akreditované vysoké škole nebo univerzitě v Americe po dokončení alespoň jednoho celého akademického roku v docházce. Tento kredit si nemůžete nárokovat, pokud podáváte žádost jako svobodný/á, osoba v čele domácnosti, ženatý/vdaná samostatně, rozvedená, odloučená, ovdovělá nebo trvale invalidní. Pokud váš upravený upravený hrubý příjem (MAGI) přesáhne 80 000 $ (160 000 $ pro společné registrátory), nemůžete využívat žádné kredity související se vzděláním, jako je tento. Existuje několik dalších omezení, která platí také, včetně požadavků na trvalý pobyt a určitých typy škol se započítávají do získání titulu.- Způsobilí studenti obdrží vratnou daňovou úlevu- Nárok na daňoví poplatníci pomocí formuláře 8863- Dostupné pouze pro rezidenty a občany/ne tions of America- Musí získat titul od akreditované instituce v USA po 1 celém akademickém roce v docházce- Nelze použít s MAGI nad 80 000 $ / 160 000 $ Pokud jsou splněny tyto podmínky, může být daňový poplatník schopen uplatnit až 2 000 $ na způsobilého studenta ročněNe všechny studenti budou mít nárok na tento kredit kvůli různým faktorům, jako je úroveň příjmu rodičů atd., ale vždy stojí za to si to před zdaněním ověřit u svého účetního!Získali jste někdy americký kredit Opportunity Or Hope?Výše uvedená odpověď by měla poskytnout více informací o tom, co někoho kvalifikuje pro tuto konkrétní daňovou úlevu – pokud nejprve splní všechna ostatní kritéria způsobilosti!Vezměte prosím na vědomí, že i když si mnoho lidí může myslet, že získání středoškolského diplomu je automaticky kvalifikuje pro tuto konkrétní daňovou úlevu – bohužel tomu tak vždy není!Aby měli příjemci nárok na tento kredit – který může snížit zdanitelný příjem až o 2 500 USD na osobu a rok – musí mít po úspěšném ukončení alespoň jeden celý akademický kalendářní rok (12 měsíců) studia na akreditované vzdělávací instituci v USA. požadavky na absolvování střední školy (tj. složení požadovaných zkoušek). To znamená, že někteří lidé, kteří by byli tradičně považováni za „absolventy vysoké školy“, by se nemuseli ve skutečnosti kvalifikovat na základě své specifické situace a/nebo dosaženého vzdělání; typicky ti, kteří mají pouze bakalářský titul (spíše než postgraduální tituly), ti, kteří studují mimo Severní Ameriku atd....Jak již bylo zmíněno dříve – existuje mnoho dalších kvalifikací, které musí být splněny před uplatněním jakékoli formy (y) federální pomoci v oblasti vzdělávání jako jsou Pell Grants, pracovní studijní programy atd.

Jak se kvalifikujete pro American Opportunity nebo Hope Credit?

American Opportunity nebo Hope Credit je federální kredit, který pomáhá studentům s výdaji souvisejícími s návštěvou vysoké školy.Abyste se kvalifikovali, musíte mít zdanitelný příjem alespoň 2 000 $ během roku, kdy jste byli zapsáni do školy, a splňovat další požadavky.Nárok můžete mít také, pokud jste závislí na někom, kdo má příjem.Kredit má hodnotu až 4 000 $ na studenta.Pro uplatnění zápočtu musíte podat daňové přiznání za rok, ve kterém jste příjem obdrželi.

Jaké jsou výhody American Opportunity nebo Hope Credit?

American Opportunity nebo Hope Credit je federální daňový kredit dostupný studentům a rodičům, kteří mají děti navštěvující vysokou školu nebo určité odborné programy.Kredit může mít hodnotu až 2 500 USD na studenta a 4 000 USD na rodiče.Kredit je obecně vratný, což znamená, že můžete obdržet refundaci, i když nedlužíte daně.Kredit může také snížit vaši daňovou povinnost dolar za dolar.

American Opportunity nebo Hope Credit je navržen tak, aby pomohl rodinám s nízkými příjmy dovolit si výdaje na vyšší vzdělání.Způsobilí studenti mohou mít nárok na kredit na školné a související výdaje ve způsobilé vzdělávací instituci (včetně soukromých škol) a také na knihy, potřeby a vybavení potřebné pro zápis do způsobilého studijního programu.Rodiče mohou také požádat o kredit za docházku svých dětí do příslušné vzdělávací instituce.

American Opportunity nebo Hope Credit je k dispozici pouze jednotlivcům, kteří během roku, kdy žádají o úvěr, neobdrželi žádnou jinou formu federální finanční pomoci.Své přiznání k dani z příjmu musíte podat pomocí formuláře 1040A, pokud žádáte o American Opportunity nebo Hope Credit svým vlastním jménem, ​​nebo pomocí formuláře 1040EZ, pokud žádáte o kredit jménem někoho jiného (například závislé osoby).

American Opportunity nebo Hope Credit nelze použít ke splacení studentských půjček, splátek hypoték, půjček na auta, plateb výživného na děti, plateb alimentů, plateb veteránských dávek ani jakéhokoli jiného druhu dluhu.

Při podání žádosti o American Opportunity nebo Hope Credit je třeba mít na paměti několik důležitých věcí:

.

  1. Pokud žádáte o American Opportunity nebo Hope Credit svým vlastním jménem, ​​musíte podat daňové přiznání k dani z příjmu pomocí formuláře 1040A;
  2. Musíte uvést všechny informace požadované v Plánu A (formulář 1040A);
  3. Nemůžete použít American Opportunity nebo Hope Credit ke splacení studentských půjček, splátek hypoték, půjček na auta, plateb výživného na děti, alimentů nebo jakéhokoli jiného dluhu; a pokud nemáte dost daně z příjmu sražené z vaší výplaty na pokrytí všech taxesyou oweonyourincometaxreturnsuchasForm1040Aorifyoufilean incorrectform1040Abecauseoftheiremploymentstatusorspouse'semployment statusduringtheyearofclaimingthecredit(eveniftheyarecurrentlyemployed),youmayneedtotaxesettlewithamultiplepaymentplanormoneyorderfromyourpaystodayertoeffectuateapaymentplanbeforefilingyourreturn.(Formoreinformationaboutmultiplepaymentplansandmoneyorderspleasevisit

Kdy byly k dispozici American Opportunity nebo Hope Credit?

American Opportunity nebo Hope Credit byly k dispozici v roce 2007.Jedná se o federální úvěr, který poskytuje až 2 500 $ ročně pro vysokoškolské studenty a 4 000 $ ročně pro postgraduální nebo profesionální studenty.Kredit je k dispozici studentům, kteří získali titul z akreditované vysoké školy nebo univerzity.

Jak dlouho trvá American Opportunity nebo Hope Credit?

American Opportunity nebo Hope Credit trvá dva roky.Abyste se kvalifikovali na kredit, musíte vydělat alespoň 2 500 $.Úvěr má hodnotu až 4 000 $ ročně.

Kolik stojí American Opportunity nebo Hope Credit?

American Opportunity nebo Hope Credit má hodnotu až 2 500 $ ročně.Může být použit k úhradě nákladů na vysokou školu, jako je školné, poplatky a ubytování a stravování.Abyste se kvalifikovali, musíte mít příjem alespoň 5 000 $ během daňového roku, ve kterém požadujete kredit.Kredit je vratný, takže pokud po jeho uplatnění dlužíte daně, vaše federální vláda vám obvykle vrátí část částky, kterou jste zaplatili.

Mohu si z daní nárokovat American Opportunity nebo Hope Credit a další daňový kredit na vzdělání?

American Opportunity nebo Hope Credit je federální daňový kredit na vzdělávání, který lze uplatnit z vašich daní.O kredit můžete požádat, pokud máte příjem a splňujete určité požadavky na způsobilost.Kredit může snížit vaši daňovou povinnost, takže je důležité pochopit, jak funguje a zda máte nárok.Kromě toho můžete také požádat o kredit celoživotního vzdělávání, což je samostatný daňový kredit na vzdělávání nabízený úřadem IRS.Chcete-li se dozvědět více o těchto kreditech a o tom, zda na ně máte nárok, poraďte se s účetním nebo daňovým zpracovatelem.

Dostal jsem z vysoké školy formulář 1098-T – co s ním mám dělat?

Pokud jste od své vysoké školy obdrželi formulář 1098-T, znamená to, že vám vaše škola zaslala informace o American Opportunity nebo Hope Credit.Měli byste zkontrolovat informace ve formuláři, abyste zjistili, zda máte na kredit nárok, a pokud ano, postupujte podle pokynů, jak jej uplatnit.Máte-li jakékoli dotazy týkající se nárokování kreditu, obraťte se na svého daňového poradce nebo navštivte stránku IRS.gov/credit, kde naleznete další informace.

Musím absolvovat titul, abych mohl uplatnit daňový kredit American Opportunity Tax Credit?

American Opportunity Tax Credit (AOTC) je federální daňový kredit dostupný studentům, kteří absolvují vysokoškolské nebo postgraduální studium ve Spojených státech.Pro nárok na AOTC nemusíte studovat, pokud splňujete všechny následující požadavky:

-Jste zapsáni na plný úvazek do způsobilého vzdělávacího programu na akreditované vysoké škole, univerzitě nebo jiné postsekundární instituci.

-Váš studijní kurz musí souviset s jednou z určených kategorií vzdělání uvedených na formuláři 8863, Kredity a srážky za vzdělání.

-Musíte vydělat alespoň 2 000 $ na školném a souvisejících výdajích během daňového roku, pro který žádáte o AOTC.

-Nemůžete požadovat žádné jiné daňové dobropisy, které by se mohly vztahovat na vaši situaci.AOTC se uplatňuje na formuláři 8833, Vzdělávací kredity a srážky – Kredit pro programy kvalifikované výuky.Pokud podáváte své přiznání elektronicky pomocí IRS efile, použijte formulář 8833EZ, Vzdělávací kredity a srážky – Kredit pro programy kvalifikované výuky (elektronické). Poznámka: American Opportunity Tax Credit se nevztahuje na vojenskou službu nebo pracovní zkušenosti.Další informace o tomto kreditu naleznete v publikaci 970, Daňové výhody pro studenty: Přehled .

Pokud jsem vyživovaný student a můj rodič o mně tvrdí, že jsem závislý na svých daních, budu mít stále nárok na americký daňový kredit opportunity?

Ano – i když vás rodiče prohlašují za závislého na svých daních.Abyste se kvalifikovali na tento kredit, musíte být zapsáni na plný úvazek do způsobilého vzdělávacího programu na akreditované vysoké škole nebo univerzitě.Musíte také vydělat 2 000 $ nebo více na školném a souvisejících výdajích během daňového roku, pro který žádáte o AOTC.Pokud však vaši rodiče mohou poskytnout důkaz, že během daného roku zaplatili více než polovinu vašeho školného a souvisejících výdajů (nebo je zaplatili přímo), pak vám možná bude stačit vydělat 1 500 USD na školném a souvisejících výdajích, abyste se kvalifikovali na tento kredit.Další informace o kvalifikaci na základě úrovně rodičovského příjmu naleznete v publikaci 970, Daňové výhody pro studenty: Přehled.