Co je to dočasný kredit PNC COVID-19?

čas vydání: 2022-05-11

PNC COVID-19 Temporary Credit je krátkodobý úvěrový produkt, který pomáhá spotřebitelům spravovat jejich dluhy.Úvěr nabízí dlužníkům až 500 USD v dočasných finančních prostředcích na pokrytí neočekávaných výdajů, jako jsou opravy auta nebo účty za lékařskou péči.Kredit lze použít jednou a jeho platnost vyprší do 14 dnů.

Aby se dlužníci kvalifikovali pro dočasný kredit PNC COVID-19, musí mít platný běžný účet u PNC a splňovat určité finanční požadavky.Oprávnění zákazníci se mohou přihlásit online nebo na kterékoli zúčastněné pobočce.Dlužníci, kterým byl úvěr schválen, obdrží e-mailové upozornění a přístup k prostředkům do 24 hodin.

Dočasný kredit PNC COVID-19 je k dispozici pouze obyvatelům USA starším 18 let a neplatí se za něj žádné roční poplatky.Maximální částka, kterou si lze půjčit, je 1 000 USD na majitele účtu a minimální částka půjčky je 25 USD.

Jak dlouho je kredit k dispozici?

Dočasný kredit Covid znamená, že kredit je dostupný po omezenou dobu.Doba závisí na věřiteli a může se pohybovat od několika dnů až po několik měsíců.Jakmile kredit vyprší, budete muset znovu požádat a možná budete muset splnit nová kritéria.

Kdo má na úvěr nárok?

Dočasný úvěr Covid je k dispozici spotřebitelům, kteří zažili finanční potíže.Abyste byli způsobilí, musíte mít váš účet uzavřen společností PNC z důvodu nezaplacení nebo bankrotu během posledních šesti měsíců.Také jste si museli být schopni otevřít nový účet u PNC kvůli vaší minulé finanční situaci.Nakonec musíte být schopni doložit své finanční potíže.

Jaké jsou požadavky pro získání kreditu?

Dočasný úvěr Covid znamená, že vám společnost poskytne krátkodobou půjčku, aby vám pomohla splnit vaše finanční závazky.Chcete-li úvěr získat, musíte splnit určité požadavky, včetně dobrého úvěru a schopnosti splatit úvěr ve stanovené lhůtě.Kromě toho může společnost vyžadovat, abyste před schválením úvěru poskytli další dokumentaci nebo informace.

Jak zažádám o kredit?

Dočasný úvěr Covid znamená krátkodobou půjčku, kterou můžete použít na pokrytí neočekávaných výdajů.Chcete-li požádat o dočasný úvěr covid, musíte nejprve najít věřitele, který tento typ úvěru nabízí.Jakmile najdete věřitele, budete muset vyplnit formulář žádosti a doložit své výdaje.Můžete být také požádáni, abyste se setkali se zástupcem společnosti Covid, abyste získali svou půjčku.Jakmile obdržíte svůj dočasný kredit covid, budete jej muset co nejdříve splatit.

Mohu stále používat svůj účet, pokud mám po obdržení kreditu záporný zůstatek?

Dočasný kredit Covid znamená, že jste obdrželi kredit od společnosti Covid a dokud tento kredit zůstane nevyrovnaný, můžete svůj účet nadále používat.Pokud se však zůstatek na vašem účtu po obdržení kreditu stane záporným, můžeme po vás požadovat splacení celé částky kreditu, abyste mohli svůj účet nadále používat.

Jak se kredit objeví na mém výpisu?

Když požádáte o dočasný kredit covid, kredit se objeví na vašem výpisu jako kredit Covid.Covid Credit je nezajištěná úvěrová linka, která vám umožňuje půjčit si peníze až do výše 25 000 $ na dobu šesti měsíců.Po uplynutí šestiměsíčního období se kredit Covid automaticky převede na běžnou kreditní linku u PNC.

Jak mohu úvěr splatit, pokud se má finanční situace před vypršením platnosti zlepší?

Dočasný úvěr Covid znamená, že jste si půjčili peníze od společnosti Covid a budete muset půjčku v určitém čase splatit.Pokud se vaše finanční situace před vypršením úvěru zlepší, můžete dluh splatit většinou dříve, než byste čekali.Existují však určitá pravidla, která je třeba dodržovat, abyste měli nárok na předčasné splacení.Covid vám obvykle umožní splatit dluh do šesti měsíců od jeho splatnosti, pokud jsou splněny všechny ostatní podmínky úvěrové smlouvy.Pokud nemůžete splnit všechny tyto podmínky, může společnost Covid vyžadovat, abyste pokračovali v platbách půjčky, dokud nebude zcela splacena.

Co se stane, když budu mít po vypršení kreditu stále finanční potíže?

Pokud se po vypršení platnosti dočasného kreditu na covid stále potýkáte s finančními problémy, můžete mít nárok na prodloužení doby strádání.Prodloužení strádání je dodatečné časové období, během kterého můžete nadále používat svůj dočasný kredit covid, pokud splníte určité požadavky.Můžete také získat nový dočasný kredit covid, pokud splníte požadavky na způsobilost pro nový kredit.Chcete-li se dozvědět více o tom, jak zažádat o prodloužení nebo nový kredit, navštivte naše webové stránky nebo si promluvte s jedním z našich zástupců na jedné z našich poboček.

Existuje nějaký limit, kolik si mohu s touto dočasnou úvěrovou linkou půjčit?

Dočasná úvěrová linka je typ úvěru, který vám umožňuje půjčit si peníze na určitou dobu.Tento typ úvěru je obvykle dostupný u bank a dalších poskytovatelů půjček.Obvykle neexistuje žádný limit, kolik si můžete půjčit pomocí dočasného úvěru.Existují však určitá omezení ohledně typů půjček, které si můžete s dočasnou úvěrovou linkou vzít.Například si nebudete moci půjčit peníze na nákup auta nebo na rychlé splacení dluhu.

Jaká je úroková sazba u této půjčky a jak se uplatní na můj zůstatek na účtu?

Covid je dočasný úvěrový produkt nabízený společností PNC.Půjčky Covid mají úrokovou sazbu 10 % a budou použity na zůstatek vašeho účtu v následujícím pořadí: jistina, naběhlý úrok a poplatky z prodlení.Pokud se rozhodnete splatit půjčku Covid do 36 měsíců, úroky vám budou odpuštěny.

12 Jsou s touto půjčkou nebo úvěrovou linkou od PNC Bank spojeny nějaké poplatky?

PNC Bank nabízí dočasný úvěrový produkt covid, který umožňuje spotřebitelům půjčit si až 25 000 $ na šest měsíců.S touto půjčkou nebo úvěrovou linkou nejsou spojeny žádné poplatky.Úroková sazba je variabilní a závisí na Prime Rate, která byla k 1. září 2017 3,00 %.

13 Ovlivní moje historie půjček mou schopnost kvalifikovat se v budoucnu pro tuto půjčku nebo jiné produkty od banky PNC nebo jiných poskytovatelů půjček?

Covid je dočasný úvěrový produkt nabízený PNC Bank.Půjčky Covid jsou určeny pro zákazníky, kteří potřebují krátkodobé financování na pokrytí neočekávaných výdajů.Půjčky Covid mají nižší úrokové sazby a kratší podmínky než jiné produkty dostupné od PNC Bank nebo jiných poskytovatelů půjček.Vaše historie půjček neovlivní vaši schopnost kvalifikovat se v budoucnu pro půjčku Covid nebo jiné produkty od PNC Bank.