Jaký je proces zabavení daní za studentské půjčky?

čas vydání: 2022-09-22

Pokud máte studentské půjčky, IRS se může pokusit vybírat daně z vašeho příjmu.Proces výběru daní z plateb studentských půjček se nazývá „obstavení“.Exekuce je právní proces, kterým může IRS strhnout peníze, které jim dlužíte, přímo z vaší výplaty.

Prvním krokem k obstavení vaší mzdy je zaslání výpovědi vám a vašemu zaměstnavateli.Toto oznámení vám říká, jaký dluh se snažíme vymáhat a kolik peněz byste podle našeho názoru měli z tohoto dluhu zaplatit.

Poté, co odešleme toto oznámení, začne naše agentura každý týden strhávat část vaší výplaty, dokud nebude dluh splacen.Pokud vám každý týden nepřijde dostatek peněz na pokrytí všech vašich dluhů, část vaší výplaty bude stržena, dokud nebude vše splaceno.

Z tohoto pravidla existují určité výjimky, takže pokud máte nějaké otázky, zda se na vaši situaci může obstavení vztahovat, promluvte si s právníkem.

Kdo je zodpovědný za placení daní, které jsou obstaveny za studentské půjčky?

Federální vláda, věřitel nebo student?Federální vláda je zodpovědná za daně, které jsou obstaveny za studentské půjčky.Věřitel je odpovědný za zaplacení daní, které byly obstaveny z částky půjčky.Student je odpovědný pouze za splacení částky půjčky, která nebyla obstavena. Pokud je vám odebrána mzda a/nebo příjem, abyste splatili dluh, nazývá se to obstavení mzdy.K tomu dochází, když si věřitel (například banka nebo společnost vydávající kreditní karty) strhne peníze z vaší výplaty, aby pokryl to, co dlužíte na dluhu. Exekuce mezd může nastat u jakéhokoli dluhu, nejen u studentských půjček.Když je vám odebrána mzda, abyste splatili dluh, může to velmi ztížit zajištění jídla, přístřeší a dalších základních potřeb.Exekuce mezd také ovlivňuje vaše kreditní skóre, protože ukazuje neschopnost splácet dluhy včas. Pokud máte obavy z exekuce mzdy vám nebo někomu, koho znáte, existuje několik věcí, které můžete udělat: 1) Promluvte si se svým zaměstnavatelem o možná řešení, jako je zkrácení pracovní doby nebo čerpání neplaceného volna; 2) Obraťte se na úřady na ochranu spotřebitele ve vašem státě (jako je například státní zastupitelství) ohledně podávání stížností na věřitele; 3) Zvažte možnost promluvit si s právníkem o možných právních možnostech, jako je bankrot; 4) Promluvte si s přáteli a rodinnými příslušníky, kteří mohou být schopni během této doby finančně pomoci; 5) Sledujte všechny platby provedené na dluh a mějte kopie veškeré dokumentace související s dluhem (jako jsou zrušené šeky). Studentské půjčky nemohou být propuštěny v úpadku, pokud nebyly získány podvodem nebo nátlakem (tj. donucen vzít si půjčku). Pokud se domníváte, že vaše studentská půjčka byla získána podvodem nebo nátlakem, promluvte si s právníkem, než učiníte jakékoli rozhodnutí o možnostech splácení. „Kdo platí daně z mé mzdy, když mi je mzda obstavena?"

Jednotlivci, jehož mzdy jsou vybírány, bude jeho daňová povinnost zvýšena o částku, která byla stržena z jejich výplaty, plus úroky nad rámec toho, co by se normálně uplatňovalo, pokud by nebyla provedena žádná platba z uvedeného dluhu do 120 dnů po prodlení s uvedeným dluhem tím, že selhal bez dobrého důvod po písemné výzvě dlužníka s uvedením důvodů, proč by podle ní neměla být platba provedena."

Tato příručka byla vytvořena na základě informací nalezených na

.

Jaké jsou důsledky neplacení daní, které jsou obstaveny za studentské půjčky?

Pokud neplatíte daně, které jsou obstaveny za studentské půjčky, důsledky mohou být značné.Za prvé můžete skončit s větším dluhovým zatížením, než kdybyste zaplatili daně v plné výši.Kromě toho, pokud jste po dlouhou dobu neprovedli žádné platby ze svých studentských půjček, může se vláda rozhodnout podniknout právní kroky k vymáhání dluhu.To by mohlo vést k obstavení mzdy nebo zabavení majetku.V některých případech může být možností i vězení.Pokud se ocitnete v této situaci, je důležité co nejdříve vyhledat pomoc zkušeného daňového právníka.

Jak dlouho trvá proces daňového obstavení studentských půjček?

Proces obstavení daní u studentských půjček může trvat od několika týdnů do několika měsíců.Délka trvání závisí na konkrétním případu a zdrojích vládní agentury, která dluh kryje.Obecně však proces začíná oznámením od úřadu IRS nebo jiného vládního úřadu, že daně byly vyměřeny na váš účet.Odtud vás bude kontaktovat buď váš poskytovatel půjčky, nebo vládní agentura, která zajišťuje váš dluh.Poté budete požádáni, abyste poskytli dokumentaci týkající se vašeho dluhu ze studentské půjčky, jako jsou výplatní pásky nebo formuláře W-2.Jakmile budou tyto informace ověřeny, můžete být požádáni, abyste provedli platby přímo vládní agentuře odpovědné za obstavení vašeho dluhu.V závislosti na výši dlužných peněz a dalších faktorech může tento proces trvat od několika týdnů až po několik měsíců.

Kolik z mých daní může být obstaveno na splacení studentské půjčky?

Váš poskytovatel studentských půjček může obstavit až 15 % vašeho příjmu v závislosti na výši vašich nesplacených studentských půjček.Navíc, pokud jste v prodlení se svými půjčkami, váš věřitel může také obstavit jakoukoli mzdu nebo jiný příjem, který obdržíte.

Zaostal jsem ve splácení studentských půjček, budou mé daně obstaveny?

Ano, vaše daně mohou být obstaveny, pokud zaostáváte se splátkami studentských půjček.Dluh ze studentských půjček může být velkou finanční zátěží, a pokud si nemůžete dovolit splácet své půjčky, vláda může podniknout kroky k získání plateb z jiných zdrojů.To může zahrnovat obstavení vaší mzdy nebo zabavení majetku, jako jsou auta nebo domy.Pokud začnete mít finanční potíže se splácením, je důležité okamžitě kontaktovat svého věřitele.Pokud je to možné, vypracujte s nimi plán splácení, který udrží vaše daně nízké, zatímco budete pracovat na řešení.V opačném případě zvažte vyhledání právní pomoci na ochranu vašich práv.

Mám aktuální informace o svých studentských půjčkách, mohou stále krýt mé daně?

Na tuto otázku neexistuje žádná konkrétní odpověď, protože záleží na konkrétní situaci.Obecně lze však říci, že dluh studentské půjčky může být zablokován pro účely splacení, včetně daní.To znamená, že věřitel si může vzít část vaší mzdy nebo příjmu, aby pokryl nesplacený zůstatek vašich půjček.Pokud nemáte aktuální informace o svých studentských půjčkách a začnou od vás vybírat daně ve snaze vybrat platby, možná budete chtít mluvit s právníkem nebo finančním poradcem o svých právních možnostech.Kromě toho je důležité sledovat všechny změny ve vaší finanční situaci – například zvýšení příjmu – abyste se mohli ujistit, že všechny vaše dluhy jsou spláceny podle jejich podmínek.

Lze něco udělat pro zastavení obstavení daní, jakmile již začalo?

Když získáte půjčku, může banka nebo věřitel požadovat, abyste vrátili peníze s úroky.Někdy to znamená, že budete muset začít splácet půjčku, i když nemáte dost peněz na její pokrytí najednou.Pokud si nemůžete dovolit splatit svou půjčku ihned, může se věřitel rozhodnout, že vám odebere část vašeho příjmu (známé jako daňová obstavení), aby vám pomohl splatit váš dluh.

S daňovým obstavením, jakmile začalo, nemůže nikdo nic dělat.Existují však způsoby, jak se tomu v první řadě pokusit zabránit.Pokud se domníváte, že by váš příjem mohl podléhat exekuci, ujistěte se, že si vedete přesné záznamy o všech vašich příjmech a výdajích, abyste mohli prokázat, zda jsou způsobilé k exekuci.Kromě toho si vždy promluvte s právníkem, pokud máte otázky o tom, jak exekuce fungují, nebo pokud existuje něco, co můžete udělat, abyste jim zabránili brát jakýkoli z vašich příjmů.

Pokud u své studentské půjčky uzavřu rehabilitaci nebo shovívavost, zastaví to řízení o obstavení daně?

Řízení o obstavení daně může být stále zahájeno, pokud vstoupíte do rehabilitace nebo shovívavosti, ale zdrží se vymáhání jakéhokoli nesplaceného dluhu, dokud nevyprší podmínky vaší rehabilitace nebo shovívavosti.Kromě toho může rozhodnutí ve prospěch věřitele vést k dodatečným daňovým povinnostem.Pokud se obáváte o svůj dluh ze studentské půjčky a chtěli byste prozkoumat možnosti splácení, promluvte si s kvalifikovaným finančním poradcem.

Jaké typy studentských půjček podléhají daňové exekuci?

Existuje několik typů studentských půjček, které mohou být předmětem obstavení, včetně federálních studentských půjček, soukromých studentských půjček a půjček Parent PLUS.Společnosti, které poskytují studentské půjčky, mohou také obstavit mzdy nebo bankovní účty, aby mohly vybrat dluhy v prodlení.Daňové zákony se v jednotlivých státech liší, takže je důležité se svým daňovým poradcem zjistit, zda máte nárok na jakoukoli úlevu od daní souvisejících s dluhem ze studentské půjčky.

Pokud máte potíže se splácením studentských půjček, neváhejte se obrátit na pomoc.Existuje mnoho dostupných programů, které mohou pomoci snížit nebo odstranit vaši dluhovou zátěž.Ať už potřebujete finanční poradenství, nižší úrokovou sazbu z vašeho úvěru nebo pomoc při vyhlášení úpadku, abyste se zbavili celého dluhového zatížení, pravděpodobně je k dispozici program, který vám může pomoci vrátit se na správnou cestu.

Jak zjistím, zda jsou některé z mých daní zadržovány na zaplacení dluhu ze studentské půjčky v prodlení?

Existuje několik způsobů, jak zjistit, zda jsou vaše daně zadržovány na zaplacení dluhu studentské půjčky v prodlení.Jedním ze způsobů je kontaktovat přímo poskytovatele půjčky nebo věřitele a zeptat se na všechny platby, které byly za půjčku provedeny od doby, kdy byla v prodlení.Můžete si také ověřit na ministerstvu příjmů vašeho státu, zda vám nebyly v rámci snahy o splacení dluhu sraženy nějaké daně z vaší výplaty.Nakonec můžete použít online kalkulačku splácení studentských půjček, abyste zjistili, kolik peněz vám může dlužit na zpětných daních a penále na základě vašeho celkového zůstatku a aktuálního příjmu.

Jsou moje mzdy obstaveny za studentské půjčky?

Pokud máte federální studentskou půjčku, ministerstvo školství (ED) může vybírat finanční prostředky prostřednictvím srážky ze mzdy, když zaostáváte s platbami.To se stane, i když zrovna nejste v prodlení se svými půjčkami.Chcete-li se dozvědět více o zadržování mzdy a jak to funguje, navštivte webovou stránku společnosti ED nebo si promluvte s jedním ze zástupců zákaznických služeb společnosti ED na telefonním čísle 1-800-4-FEDAID (1-800-433-3243).

Mohu si nechat snížit mzdu, abych mohl rychleji splatit své studentské půjčky?

Neexistuje žádná záruka, že ED sníží vaše mzdy, aby vám pomohla rychleji splatit studentské půjčky, ale existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste zvýšili své šance.Nejprve se ujistěte, že držíte krok se všemi svými platbami – i malé částky se časem sčítají.Za druhé, zvažte použití plánů přímých plateb – ty vám umožňují provádět větší měsíční platby namísto postupného splácení dluhů v průběhu času.A nakonec si promluvte s právníkem o možnostech dostupných podle zákona o úpadku – jako je podání žádosti o ochranu proti úpadku podle kapitoly 7 nebo 13 a omezení nebo odstranění všech zdrojů příjmů kromě těch, které plynou z platu nebo vládních dávek.

Která agentura je odpovědná za zadržování a odvádění plateb z refundací daňových poplatníků v případech, kdy je dluh federální studentské půjčky splácen prostřednictvím kompenzace vrácení daně?

IRS je odpovědný za zadržování a odvádění plateb z refundací daňových poplatníků v případech, kdy je dluh federální studentské půjčky splácen prostřednictvím kompenzace vrácení daně.IRS se obrátí na daňového poplatníka, aby určil, zda by dluh studentské půjčky měl být zahrnut jako součást jejich příjmu, a poté srazí daně a zašle daňovému poplatníkovi vyúčtování za sraženou částku.Pokud se daňový poplatník rozhodne splatit svůj dluh ze studentské půjčky prostřednictvím kompenzace vrácení daně, bude muset úřadu IRS poskytnout informace o svém plánu splácení studentské půjčky, aby bylo možné srazit daně a odeslat je spolu s měsíčními platbami.

Kde najdu více informací o tom, že mi bude zadrženo vrácení daní za účelem splacení nesplacené federální studentské půjčky?

Dluh ze studentských půjček může být velkou finanční zátěží, a pokud je příliš obtížné jej spravovat, někteří lidé se mohou obrátit na vrácení daní jako na způsob, jak splatit své půjčky.To však není vždy snadné nebo možné.Existuje několik kroků, které musí dlužníci podniknout, aby ochránili své vrácené daně před zachycením a použitím ke splacení studentských půjček.

Za prvé, dlužníci by se měli ujistit, že mají připraveny všechny potřebné papíry pro případ, že by jejich refundaci zabavila vláda.To zahrnuje kopie všech dokumentů, které prokazují totožnost dlužníka a nárok na vrácení peněz, jako jsou W-2 nebo výkazy příjmů.

Zadruhé, dlužníci by měli okamžitě kontaktovat svého poskytovatele půjčky, pokud si všimnou jakékoli neobvyklé aktivity na svém účtu – jako jsou neočekávané poplatky nebo exekuce –, aby získali pomoc s ochranou svých peněz.

A konečně, dlužníci by měli sledovat všechny platby, které uhradí na dluh ze studentských půjček, ze strachu, že by jim později mohly být strženy daně, pokud nebudou každý měsíc dostatečně platit.To pomůže zajistit, že veškeré peníze navíc vybrané vládou půjdou přímo na splácení dluhů, místo aby šly někomu do kapsy.