Jaká je promlčecí lhůta dluhu v mém státě?

čas vydání: 2022-05-11

V každém státě neexistuje žádná promlčecí lhůta na dluh, ale existují lhůty, které se vztahují na různé typy dluhů.Například většina států má tříletou promlčecí lhůtu pro občanskoprávní spory, zatímco společnosti vydávající kreditní karty mají šestiměsíční limit.Pokud se domníváte, že váš dluh překračuje promlčecí lhůtu, měli byste se poradit s právníkem.

Jak mohu zabránit vymahači, aby mi volal?

Když dlužíte peníze vymahači dluhů, je důležité mít k jeho práci respekt a pochopení.Zde je několik věcí, které byste jim neměli říkat:

 1. "Nemám peníze."
 2. "Zaplatím ti, až budu moct."
 3. "Nech mě být, nechci s tebou mluvit."
 4. "Můžeš mi prosím přestat volat?"
 5. „Nahlásím to policii.

Nikdy jsem neobdržel žádné oznámení o tomto dluhu – co mám dělat?

Pokud jste od věřitele neobdrželi vyrozumění o dluhu, měli byste jej kontaktovat a zjistit proč.Můžete se také pokusit oslovit inkasní agenturu nebo původního věřitele, zda vám mohou pomoci problém vyřešit.Pokud vše ostatní selže, možná budete muset podat stížnost u svého státního úřadu na ochranu spotřebitele.

Popírám tento dluh – jaká mám práva?

Když obdržíte oznámení o dluhu od věřitele, je důležité znát svá práva.Zde je několik věcí, které byste neměli říkat vymahačům dluhů:

 1. Nedlužím ty peníze- To není pravda.Možná se vám podaří vyjednat s věřitelem nižší splátky nebo kratší splátkový kalendář, ale musíte zaplatit, co dlužíte.
 2. Nemohu si dovolit zaplatit – Vymahači dluhů se na vás často pokoušejí tlačit, abyste provedli platbu, kterou si nemůžete dovolit.Pokud je tomu tak, řekněte sběrateli, že byste chtěli dále projednat možnosti platby a doložte své příjmy a výdaje.
 3. Dostanu se k tomu přímo – Vymahači obvykle očekávají okamžitou platbu od dlužníků, kteří mají nesplacené dluhy.Řekněte sběrateli, že podniknete kroky ke splacení dluhu co nejdříve, ale neslibujte nic, co nemůžete dodržet.
 4. Není to moje odpovědnost – Možná se vám to na první pohled zdá, ale jakýkoli dluh někomu patří – i když vznikl někomu jinému z vaší rodiny nebo organizaci, se kterou máte vztah (např. škola). V případě pochybností požádejte věřitele nebo inkasní agenturu o vysvětlení, čí odpovědnost za dluh ve skutečnosti nese, než si promluvíte s vymahačem dluhů.
 5. Procházím těžkými časy – Nepoužívejte tuto výmluvu, abyste se vyhnuli placení účtů nebo dluhů – existuje mnoho jiných způsobů, jak se vypořádat s obtížnou finanční situací, aniž byste si museli půjčovat peníze od věřitelů nebo se obracet na inkasní agentury.

Může mi vymahač dluhů vyhrožovat žalobou nebo obstavením mé mzdy?

Existuje několik věcí, které byste neměli říkat vymahačům dluhů, pokud chcete, aby vás přestali obtěžovat.

Za prvé, nevyhrožujte sběrateli žalobou nebo mu neříkejte, že je nahlásíte úřadům.To pouze zvyšuje odhodlání sběratele vybírat od vás a může to dokonce vést k právním krokům proti vám.

Za druhé, neposkytujte žádné osobní údaje (jako je číslo sociálního pojištění nebo čísla bankovních účtů). Pokud sběratel tyto informace zná, může je použít k dalšímu obtěžování nebo vyhrožování.

Nakonec se se sběratelem nehádejte ani se ho nesnažte zastrašit.To je pouze činí odhodlanějšími získat od vás své peníze a může to vést k fyzickému násilí, které proti vám bude použito.

Může mi vymahač dluhů zavolat do práce?

Vymahači dluhů vám mohou zavolat do práce, ale ne vždy je to dobrý nápad.Pokud váš zaměstnavatel o vašem dluhu ví, může vám pomoci se z něj dostat nebo snížit dlužnou částku.Pokud váš zaměstnavatel o vašem dluhu neví, může mu být nepříjemné, když mluvíte s vymahačem dluhů ve firemní čas.Navíc, pokud je vaše práce ohrožena kvůli dluhu, může to vést k rozvázání pracovního poměru.

Momentálně nejsem schopen splatit svůj dluh – jaké mám možnosti?

Existuje několik věcí, které byste neměli říkat vymahačům dluhů, pokud se chcete vyhnout dalšímu zadlužení.

 1. Nemohu teď platit – to situaci jen zhorší.
 2. Nemám peníze – to také není pravda a sběratele to jen rozzlobí.
 3. Procházím těžkým obdobím – opět to není pravda a sběratel bude vůči vám ještě agresivnější.
 4. Můj kredit je špatný – opět to není vždy pravda, takže se na to nespoléhejte jako na výmluvu, že nesplatíte své dluhy.
 5. V této věci se vám ozvu – to ukazuje, že nejste ve skutečnosti odhodláni splácet svůj dluh, a může vybídnout výběrčího, aby hledal jiné způsoby vymáhání od vás, jako jsou právní kroky nebo obstavení mzdy (což může být velmi škodlivý).

Může věřitel vložit zástavní právo na můj majetek?

Když dlužíte peníze věřiteli, má právo uvalit na váš majetek zástavní právo, aby dluh vymohl.Zástavní právo je jednoduše majetkový podíl na majetku, který slouží jako zajištění dluhu.To znamená, že věřitel může nemovitost prodat nebo ji získat zpět, pokud nebude plně zaplacena.Je důležité si pamatovat, že věřitelé mohou dát zástavní právo na jakýkoli typ majetku, včetně domů, automobilů a podniků.Pokud se obáváte, že váš majetek zabaví vymahač dluhů, je nejlepší promluvit si o vaší konkrétní situaci s právníkem.

Mohu něco udělat pro jednání s věřitelem/vymahačem dluhů?

Existuje několik věcí, které byste neměli říkat vymahačům dluhů.

 1. "Nic ti nedlužím."
 2. "Nemohu ti to splatit."
 3. "Nech mě na pokoji."
 4. "Už nevolej."
 5. „Nechci s tebou o tom mluvit.

Jak splacení tohoto dluhu ovlivní mé kreditní skóre?

Když dlužíte peníze vymáhači dluhů, je důležité neříkat nic, co by mohlo ohrozit váš případ nebo zvýšit pravděpodobnost, že vymahači budou pokračovat ve vymáhání.Zde je několik věcí, které byste nikdy neměli dělat:

 1. Ignorujte dluh.To jen učiní sběratele agresivnějšími ve svých pokusech sbírat od vás.
 2. Vyhrožujte nebo urážejte sběratele.To je jen dále rozzlobí a může to vést k odvetným opatřením proti vám, jako je zvýšení úrokových sazeb na váš dluh, dodatečné poplatky nebo dokonce právní kroky.
 3. Uveďte jakékoli osobní údaje o sobě, jako je číslo sociálního pojištění nebo čísla bankovních účtů.To by mohlo sběratelům umožnit, aby proti vám podnikli nepatřičné kroky, jako je podávání falešných pohledávek vůči vám u úvěrových institucí nebo obstavení vašich mezd bez varování.
 4. Souhlaste se splacením svého dluhu za méně než určitou dobu (obvykle 30 dní). Pokud tak učiníte, může to mít za následek nevýhodnou nabídku vyrovnání od sběratele a může časem zvýšit vaše celkové platby.
 5. Plaťte šekem namísto použití debetní karty nebo bankovního převodu. Pokud tak učiníte, může dojít ke zpoždění zpracování plateb a zvýšení nákladů na váš účet.
 6. Uveďte všechny zdravotní problémy, které by mohly ovlivnit, kolik peněz si můžete dovolit každý měsíc splácet (jako jsou vysoké účty za lékařskou péči). Vymahači dluhů často používají tyto informace proti dlužníkům, aby získali větší vyrovnání, než by jinak dostali.

Zbaví mě prohlášení bankrotu všech mých dluhů?

Vymahači dluhů mohou být velmi vytrvalí ve snaze vymáhat dluhy.Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, zda vás prohlášení úpadku zbaví všech dluhů, promluvte si s právníkem.

Pokud podám námitku proti dluhu a inkasní agentura prokáže, že je můj, obnoví to běh promlčecích lhůt?

Vymahači dluhů vás mohou ze zákona kdykoli kontaktovat, a to i v případě, že existuje promlčecí lhůta vašeho dluhu.Pokud však zpochybníte dluh nebo řeknete sběrateli, že není váš, může mu to zabránit, aby vás dále kontaktoval.

Co mám dělat, když se inkasní agentura snaží vymáhat promlčený nebo promlčený dluh?

Když dlužíte peníze vymahači, je důležité si uvědomit, co byste neměli říkat, abyste se nedostali do problémů.Zde jsou čtyři tipy:

 1. Nelži vymahači dluhů.Lhaní vás může dostat do vážných problémů se zákonem a může vést k dalším trestům nebo dokonce vězení.
 2. Nevyhrožujte ani nezastrašujte vymahače dluhů.Jen tak budou vůči vám agresivnější a může to vést k tomu, že budou vymáhat dluhy, které z právního hlediska nemáte vymáhat.
 3. Neodmítejte odpovídat na otázky inkasa ohledně vašich dluhů nebo finanční situace.Mohlo by to vést k dalšímu obtěžování ze strany agentury a také k možným právním krokům, pokud by se domnívali, že před nimi skrýváte informace o svých financích.
 4. Pokud máte otázky týkající se vašich dluhů nebo finanční situace, poraďte se s právníkem, než si promluvíte s vymahačem dluhů.Právník může pomoci chránit vaše práva a zajistit, aby veškeré rozhovory mezi vámi a agenturou byly vedeny zákonným způsobem.