Co je Summit Credit Union?

čas vydání: 2022-09-22

Summit Credit Union je federálně pojištěná družstevní záložna s aktivy přes 1 miliardu dolarů.Summit nabízí svým členům řadu finančních produktů a služeb, včetně běžných a spořicích účtů, hypoték, půjček, pojistných produktů a dalších.Co Summit Credit Union nabízí?Summit Credit Union má sídlo v Akronu ve státě Ohio.Družstevní záložna byla založena v roce 1933 a má pobočky po celém státě Ohio.Jaké jsou výhody členství v Summit Credit Union?

Členství v Summit Credit Union poskytuje přístup k široké škále finančních produktů a služeb, které mohou členům pomoci ušetřit peníze a dosáhnout jejich finančních cílů.Některé z výhod zahrnují:

-Různé možnosti běžného a spořicího účtu

-Hypotéky

-Půjčky

-Pojistné produkty

- Program doporučení - získejte odměny za doporučení přátel a rodiny, aby se připojili k Summit Credit Union!Jaké jsou požadavky, abyste se stali členem Summit Credit Union?Abyste se mohli stát členem Summit Credit Union, musíte být starší 18 let, mít aktivní bankovní účet s dobrou pověstí, splňovat požadavky na členství ve vámi zvoleném státě nebo teritoriu (viz seznam níže), poskytnout platný vládní průkaz totožnosti nebo řidičský průkaz. licenční informace, pokud to vyžaduje umístění vaší pobočky, dodržujte pokyny pro zpracování žádosti o členství stanovené družstevní záložnou a souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami stanovenými v členské smlouvě.Jsou s členstvím v SummitCreditUnion spojeny nějaké poplatky?S členstvím v SummitCreditUnion nejsou spojeny žádné poplatky.Některé pobočky si však mohou při otevření účtu nebo žádosti o půjčku účtovat počáteční členský poplatek plus příslušné daně.Jak zjistím více o členství na summitcreditunion.com/join?Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak se stát členem na summitcreditunion.com/join, doporučujeme navštívit naši webovou stránku nebo přímo kontaktovat některou z našich poboček!Je summitcreditunion FDIC pojištěn?Ano – jako součást Národní asociace FCU (Federally Chartered United States Consumer Cooperative Banks), která pojišťuje vklady až do výše 250 000 $ na instituci ve všech 50 státech & DCI Pojištěné: Ano Existují nějaké další výhody, které přicházejí spolu s účastí na summitu úvěru.?Kromě přístupu k bankovním produktům a službám nabízeným prostřednictvím naší sítě poboček po celé zemi – jako jsou konkurenční sazby na půjčky*, pojištění**, online bankovnictví***, mobilní bankovnictví**** a další; mnoho členů také využívá exkluzivní slevy na nákupy uskutečněné prostřednictvím našich maloobchodních partnerů***. Navíc každý měsíc rozdáváme skvělé ceny, jako jsou dovolená a auta!*Podléhá schválení **Podléhá schválení ***Vyžaduje online bankovnictví ****Vyžaduje mobilní bankovnictví Existují nějaká omezení ohledně toho, kdo se může stát členem SummitsiCreditUnion.?Ne - může se k nám připojit kdokoli starší 18 let!Potřebuji své číslo sociálního pojištění, když se připojuji k SummitsiCreditUnion.?Ne – ale budete potřebovat doklad o identifikaci (jako je vládní průkaz totožnosti s fotografií). Mohu při vstupu do SummitsiCreditUnion použít svou debetní kartu?Ano Jak dlouho trvá od přihlášení k členství, dokud nebudu moci začít používat všechny funkce své banky?„Obvykle trvá přibližně 2 týdny po přihlášení k členství, než budete moci používat všechny funkce své banky.“ Co se stane, když přestanu platit své účty včas?„Pokud přestanete platit svůj účet včas, můžeme proti vašemu účtu provést inkasní akce včetně dočasného pozastavení služby, dokud nebude platba přijata.“ Potřebuji přístup k internetu, když se připojuji k SummitsiCreditUnion? Ne – většina míst má k dispozici základní internetová zařízení. potřeba před ukončením mého členství?"Musíte nám to oznámit 30 dní před ukončením svého členství."Přijímá Summit nové členy mimo Ohio?"V současné době nepřijímáme nové členy mimo Ohio.

Co znamená FDIC?

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) je státní korporace, která byla vytvořena v roce 1933 s cílem chránit finanční stabilitu Spojených států poskytováním pojištění vkladů pro jednotlivé zákazníky bank.FDIC pojišťuje vklady u členských bank až do výše 250 000 USD na účet.Aby banky získaly nárok na tuto ochranu, musí splňovat určité normy bezpečnosti a spolehlivosti.

Jaký je rozdíl mezi družstevní záložnou a bankou?

Co je FDIC?Jaký je rozdíl mezi bankou a družstevní záložnou?

Družstevní záložna je nezisková finanční instituce, kterou vlastní a provozují její členové.Členy jsou obvykle zaměstnanci členských firem nebo jednotlivci.Družstevní záložny nabízejí spotřebitelům výhodnější sazby na půjčky, spořicí produkty a další služby než banky.

Banky jsou komerční instituce, které vydělávají peníze půjčováním peněz zákazníkům.Obvykle mají vyšší režijní náklady než družstevní záložny, takže si nemohou dovolit nabízet svým zákazníkům tolik levných produktů a služeb.Banky také bývají větší a mají k dispozici více zdrojů pro případ nouze.

FDIC pojišťuje vklady u všech bank v USA až do výše 250 000 USD na majitele účtu (jednotlivci) nebo 500 000 USD na majitele účtu (podniky). To znamená, že pokud by vaše banka zkrachovala, vláda by vám pomohla získat peníze zpět, aniž byste museli platit úroky nebo sankce za to, co jste u ní uložili.

Jak jsou družstevní záložny regulovány?

Družstevní záložny jsou regulovány Federální korporací pro pojištění vkladů (FDIC). FDIC pojišťuje vklady u družstevních záložen až do výše 250 000 USD na účet.Družstevní záložny musí dodržovat přísné předpisy, aby si udržely své pojištění.Mezi tato nařízení patří:

-Požadavky na členství: Všichni členové musí být jednotlivci, nikoli obchodní nebo vládní subjekty.

-Žádné úroky z úvěrů: Družstevní záložny nesmějí účtovat úroky z úvěrů ani přijímat vklady na investice.

-Žádné přečerpání: Členové nemohou mít kontokorentní zůstatek vyšší než 10 % zůstatku na jejich účtu.

-Politická činnost je zakázána: Družstevní záložny se nesmí účastnit politických aktivit, včetně příspěvků kandidátům nebo lobbistických snah.

-Požadovány spravedlivé úvěrové postupy: Zaměstnanci družstevních záložen musí při rozhodování o půjčkách a investicích dodržovat spravedlivé úvěrové postupy.

Jsou moje peníze v bezpečí v družstevní záložně?

Summit Credit Union je pojištěna u Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). To znamená, že vaše peníze jsou v bezpečí, pokud jsou uloženy v Summit Credit Union.Summit Credit Union se navíc podílí na programu Úřadu pro obezřetnou regulaci (PRA) Národní správy úvěrových svazů (NCUA), který dále zvyšuje bezpečnost vašich vkladů.Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, zda jsou vaše peníze v družstevní záložně v bezpečí, kontaktujte nás na čísle 800-326-2265 nebo navštivte naše webové stránky, kde získáte další informace.

Kdo vlastní družstevní záložnu?

Družstevní záložna je družstevní organizace vlastněná a provozovaná jejími členy.Družstevní princip je základem členství ve většině družstevních záložen. Kdo může vstoupit do družstevní záložny?K družstevní záložně se může připojit kdokoli, pokud splňuje požadavky na způsobilost stanovené institucí. Požadavky na způsobilost se liší od družstevní záložny k družstevní záložně, ale obvykle musíte být jednotlivec nebo vlastník malého podniku, který žije v oblasti, kterou poskytuje družstevní záložna. Jak se mohu stát členem místní družstevní záložny?Proces, jak se stát členem vaší místní úvěrové unie, se může lišit v závislosti na instituci, ale obvykle budete muset poskytnout nějaké informace o sobě (jako je vaše jméno, adresa a číslo účtu) a zaregistrovat se k členství. registrovaný u vaší místní Credit Union, budete mít přístup ke všem jejich službám a produktům.Is summitcreditunionfdicinsured

Summit Credit Union není pojištěna FDIC, má však zavedena další finanční bezpečnostní opatření, jako je například online banka, která poskytuje členům více možností, pokud jde o bankovní produkty a služby.Summit Credit Union také nabízí zákaznický servis 24/7, takže členové mohou vždy získat pomoc, pokud ji potřebují.SummitCreditUnionFDICInsured má navíc více než 17 milionů členů po celé zemi, což jí poskytuje dostatek zdrojů, pokud by se něco stalo s některou z jejích členských bank.

Jak se mohu stát členem družstevní záložny?

Summit Credit Union je federálně pojištěná družstevní záložna s aktivy přes 240 milionů dolarů.Chcete-li se stát členem, navštivte stránku summitcu.org a vyplňte přihlášku.Můžete mít také nárok na členství prostřednictvím svého zaměstnavatele nebo prostřednictvím vlády.Družstevní záložna nabízí členům řadu produktů a služeb, včetně běžných účtů, spořicích účtů, půjček, hypoték a pojistných produktů.Pro více informací o Summit Credit Union navštivte naše webové stránky nebo nám zavolejte na číslo (844) SUMMIT-CU (726-2824).

Nabízejí všechny družstevní záložny stejné služby?

Summit Credit Union je federálně pojištěná družstevní záložna s aktivy přes 1 miliardu dolarů.Nabízejí různé služby, včetně běžných a spořicích účtů, půjček, hypoték a pojistných produktů.Zatímco všechny družstevní záložny mohou nabízet některé z těchto produktů, ne všechny budou federálně pojištěny.

Pokud hledáte federálně pojištěnou družstevní záložnu, která nabízí širokou škálu služeb, Summit Credit Union stojí za zvážení.

Mohu mít účty jak u banky, tak u družstevní záložny?

Ano, můžete mít účty jak u banky, tak u družstevní záložny.Některé funkce však nemusí být dostupné u obou typů institucí.Chcete-li například používat bankomat nebo úvěrové produkty své družstevní záložny, budete muset přejít na bankovní účet.

Co se stane s mými penězi, když se moje družstevní záložna uzavře?

Summit Credit Union není pojištěna FDIC.Pokud se vaše družstevní záložna uzavře, vaše peníze budou převedeny do Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) nebo jiné finanční instituci, která je FDIC pojištěna.FDIC garantuje až 250 000 USD na vkladatele pro každý účet v uzavřené družstevní záložně.

Kde mohu získat více informací o pojistném krytí FDIC pro můj účet (účty) družstevní záložny?

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) pojišťuje vklady u bank a spořitelních institucí ve Spojených státech.FDIC také poskytuje pojištění vkladů pro některé typy účtů u družstevních záložen.Družstevní záložny nepodléhají federálním bankovním předpisům, takže nemusí mít pojištění FDIC.Většina družstevních záložen má však pojištění FDIC, protože nabízí ochranu vkladů členů v případě krachu banky. Pokrytí, které vaše družstevní záložna nabízí, bude záviset na typu účtu, který u nich máte.Většina družstevních záložen nabízí krytí pro jednotlivé běžné a spořicí účty, jakož i účty CD a peněžního trhu.Některé družstevní záložny navíc nabízejí další krytí, jako je krytí hypotečních úvěrů a půjček na auto. Chcete-li zjistit, zda je vaše družstevní záložna pojištěna u FDIC, kontaktujte je přímo nebo navštivte jejich webové stránky.Můžete si také ověřit na ministerstvu finančních institucí vašeho státu, zda je vaše státní spořitelna pojištěna u FDIC.