Co je pojištění VSP?

čas vydání: 2022-05-06

Pojištění VSP je druh pojištění, který poskytuje krytí léčebných výloh spojených s cestováním.Zásady VSP si obvykle kupují jednotlivci, kteří pracují pro organizace, které program nabízejí, jako jsou letecké společnosti nebo hotely.

Zásady VSP pokrývají různé lékařské výdaje, včetně nákladů na dopravu, pobyt v nemocnici a poplatky za lékaře.Pojištění lze přidat ke stávající zdravotní pojistce nebo zakoupit jako samostatný produkt.

Kdo nabízí pojištění VSP?

Pojištění VSP je druh pojištění, který poskytuje krytí léčebných výloh spojených s cestováním.Mezi poskytovatele VSP patří soukromé i veřejné pojišťovny.

Mezi soukromé pojistitele, kteří nabízejí krytí VSP, patří American Express, Delta Air Lines a United Airlines.Mezi veřejné pojistitele, kteří nabízejí krytí VSP, patří Ministerstvo obrany (DoD) a Správa veteránů (VA).

Abyste měli nárok na pojištění VSP, musíte splnit určité požadavky na způsobilost.Tyto požadavky se liší v závislosti na poskytovateli, kterého si vyberete, ale obecně musíte být občanem USA nebo státním příslušníkem, být čestně propuštěn z vojenské služby a být registrován u VA jako veterán nebo způsobilý závislý člověk.

Pokud cestujete mimo Spojené státy, může váš pojistitel vyžadovat, abyste měli kromě krytí VSP také cestovní zdravotní pojištění.

Při výběru pojistitele, který poskytne krytí VSP, je důležité zvážit vaše potřeby a preference.Některé faktory, které je třeba zvážit, zahrnují: zda chcete přístup k exkluzivním výhodám nebo slevám; jak velkou flexibilitu potřebujete, pokud jde o možnosti platby; a zda chcete 24/7 zákaznickou podporu.

Kolik stojí pojištění VSP?

Na tuto otázku neexistuje žádná odpověď, protože náklady na pojištění VSP se budou lišit v závislosti na vaší konkrétní situaci.Obecně se však náklady na pojištění VSP mohou pohybovat od přibližně 10 $ měsíčně až po 100 $ měsíčně.Někteří zaměstnavatelé mohou navíc svým zaměstnancům nabídnout slevu na pojistném VSP.

Pokud si nejste jisti, kolik stojí pojištění VSP, nebo potřebujete pomoc s hledáním levnější varianty, obraťte se na svého zaměstnavatele nebo makléře specializovaného na zdravotní a životní pojištění.Mohou vám pomoci zjistit, jaký typ krytí je pro vás a vaši rodinu nejlepší.

Kdo má nárok na pojištění VSP?

Pokud jste zaměstnancem podniku s alespoň 50 zaměstnanci, je zaměstnavatel povinen vám poskytnout pojištění VSP.Pokud jste OSVČ, můžete mít nárok na pojištění VSP, pokud je váš roční hrubý příjem 50 000 $ nebo více.Musíte mít také platné živnostenské oprávnění ve státě, kde provozujete svou živnost.

Zda máte nárok na pojištění VSP, můžete zjistit kontaktováním svého zaměstnavatele nebo online kontrolou na www.vspinsurance.com. Pokud si nejste jisti, zda máte nebo nemáte nárok, kontaktujte nás na čísle 1-800-872-4227 a my vám pomůžeme určit, zda je pro vás pojištění VSP to pravé.

Pokrývá pojištění VSP již existující podmínky?

Pojištění VSP je druh zdravotního pojištění, které poskytuje krytí již existujících podmínek.Pokud máte pojištění VSP, vaše pojistka vás pokryje, pokud onemocníte nebo se zraníte, když se na ni vztahuje vaše pojistka.Pokud jde o již existující podmínky a pojištění VSP, je však třeba mít na paměti několik důležitých věcí.

Nejprve je důležité pochopit, že pojištění VSP nepokrývá vše.Vaše zásady se nebudou vztahovat například na léčbu již existujících onemocnění a nemusí pokrývat všechny náklady spojené s léčbou těchto onemocnění.

Za druhé, pamatujte, že pojištění VSP se vztahuje pouze na zranění nebo nemoci, ke kterým dojde, když se na vás vztahuje vaše pojistka.Pokud tedy onemocníte po opuštění nemocnice a nemáte pokrytí prostřednictvím vaší politiky VSP, budete stále odpovědní za placení všech lékařských účtů souvisejících s vaší nemocí.

Nakonec se před registrací ujistěte, že rozumíte tomu, jaké výjimky se vztahují na vaše zásady VSP.Některá vyloučení mohou zahrnovat věci, jako jsou nehody mimo práci nebo školu, užívání tabáku a nároky vůči vládě (jako Medicare nebo Medicaid). Promluvte si s agentem licencovaného pojistitele o tom, co je zahrnuto ve vašem konkrétním plánu, abyste přesně věděli, na co se vztahuje.

Jaké jsou výhody pojištění VSP?

Pojištění VSP je druh pojištění, které poskytuje krytí určitých léčebných výloh, které mohou vzniknout při cestování mimo Spojené státy.Mezi výhody pojištění VSP patří úhrada hotových výdajů včetně cestovních nákladů a nemocničních účtů a také ochrana před možnými finančními ztrátami v důsledku neočekávaných léčebných výloh.Pojištění VSP může také poskytnout krytí úrazů nebo nemocí, ke kterým dojde při cestování.Kromě toho může pojištění VSP pomoci chránit cestující před potenciálními nároky na odpovědnost související s nehodami nebo incidenty, ke kterým dojde při cestování.

Mezi hlavní výhody pojištění VSP patří:

* Ochrana před neočekávanými léčebnými výdaji při cestování mimo Spojené státy.

* Pojištění na zranění nebo nemoci, ke kterým dojde při cestování.

* Pomoc při vyhýbání se potenciálním nárokům na odpovědnost související s nehodami nebo incidenty, ke kterým dojde při cestování.

Jaký je limit krytí pro pojištění VSP?

Pojištění VSP je druh pojištění, které poskytuje krytí léčebných výloh a úrazů.Limit krytí pro pojištění VSP se liší v závislosti na politice, ale obvykle se pohybuje kolem 50 000 $ na osobu.Pojištění VSP navíc může pokrýt ušlou mzdu v případě pracovní neschopnosti z důvodu úrazu nebo nemoci.

Jak dlouho pojištění VSP trvá?

Když si koupíte pojištění VSP, pojistka bude trvat po určitou dobu.Délka pojištění se může lišit v závislosti na typu pojistky, kterou si zakoupíte.Obecně platí, že pojistky s kratší dobou trvání mají kratší čekací doby, než vyprší, zatímco pojistky s delší dobou platnosti mohou mít delší čekací dobu, než vyprší.

Pojištění VSP je obvykle platné jeden rok od data nákupu.Z tohoto pravidla však existují určité výjimky – například pokud svou pojistku obnovíte do 30 dnů po datu vypršení platnosti nebo pokud je do 60 dnů od nákupu zrušena a obdržíte plnou náhradu.

Pokud vaše pojištění VSP vyprší a vy jej neobnovíte, vaše krytí skončí a nebudete se na vás nadále vztahovat.Pokud je vaše pojištění VSP zrušeno, ať už proto, že jeho platnost vypršela, nebo proto, že jste se jej rozhodli zrušit, nebudete mít nárok na vrácení peněz, pokud ke zrušení nedojde do 60 dnů od nákupu a obdržíte plnou náhradu.

Mějte na paměti, že i když vaše pojištění VSP nemá výslovně uvedenou dobu trvání (jako většina krátkodobých smluv), jeho účinná doba je obvykle omezena na jeden rok od data nákupu.Pokud se tedy během tohoto ročního období stane něco, co způsobí, že budete potřebovat krytí nad rámec toho, co bylo původně zakoupeno, možná nebudete moci získat další krytí prostřednictvím VSP, aniž byste si zcela zakoupili další pojistku.

Co se stane, když zruším pojištění VSP?

Když zrušíte své pojištění VSP, společnost vám vrátí veškeré pojistné, které jste zaplatili.Společnost vám také může poslat šek nebo kredit na váš účet.Máte-li jakékoli dotazy ohledně zrušení zásad VSP, kontaktujte přímo společnost.

Mohu obnovit svou vypršenou/neprošlou zásadu VPS?

Ano, můžete obnovit své prošlé/vypršené zásady VPS.

Jak mohu podat žádost s pojistnou smlouvou myVsp15 Existuje čekací doba na pojištění vps?

U vaší Vsp Pojištění není stanovena žádná čekací doba pro podání žádosti.Většina reklamací je však zpracována během několika dnů.Máte-li jakékoli dotazy týkající se uplatnění nároku nebo jste od svého pojistitele neobdrželi odpověď ani po několika následných kontrolách, kontaktujte prosím zákaznický servis na čísle 1-800-927-8271.