Hvor meget gæld har USA?

udstedelsestid: 2022-04-16

I juni 2019 var den amerikanske statsgæld $22.026 billioner.Det er mange penge, og det repræsenterer en stigning på over 2 billioner dollars fra blot et par år siden.Så hvordan kom vi hertil?Og endnu vigtigere, hvad betyder det for vores lands fremtid?

Rødderne til vores nuværende gældsproblem kan spores tilbage til begyndelsen af ​​1980'erne, hvor Ronald Reagan implementerede sin økonomiske politik kendt som "Reaganomics."Disse politikker omfattede store skattelettelser for virksomheder og velhavende enkeltpersoner samt stigninger i militærudgifter.Mens disse politikker var med til at anspore økonomisk vækst på kort sigt, førte de også til store føderale budgetunderskud, som øgede den nationale gæld.

Ud over Reaganomics er en anden medvirkende faktor til den amerikanske statsgæld vores berettigelsesprogrammer som Social Security og Medicare.Da babyboomere er begyndt at gå på pension i massevis i løbet af de sidste par år, er disse rettigheder blevet stadig dyrere for regeringen at udbetale.Og med flere og flere mennesker, der lever længere og sundere liv, vil disse omkostninger kun fortsætte med at stige i fremtiden.

Så hvad betyder alt dette for vores lands fremtid?Tja, hvis der ikke bliver gjort noget ved det, vil vi til sidst nå et punkt, hvor servicering af vores gæld vil forbruge en stor del af vores budget hvert år – hvilket efterlader færre penge til rådighed til andre vitale programmer som uddannelse eller infrastrukturinvesteringer.Dette kan føre til langsommere økonomisk vækst og potentielt endda misligholdelse af vores gæld.Derudover kan høje niveauer af statsgæld også føre til højere renter, hvilket ville gøre det dyrere at låne penge for alle – ikke kun for staten.

Der skal tydeligvis gøres noget ved USAs stigende statsgæld, før det når et kriseniveau.Desværre er der ingen nem løsning; enhver meningsfuld reduktion af underskudsudgifter vil kræve svære valg af både politikere og vælgere med hensyn til skatter og rettigheder.

Hvordan kom USA i gæld?

USA har været i gæld i mange år.Landets gæld begyndte at stige efter Anden Verdenskrig, da regeringen brugte penge på programmer som Marshall-planen og GI Bill.I 1960'erne begyndte regeringen at bruge flere penge på velfærdsprogrammer som Medicaid og madkuponer.Landets gæld fortsatte med at vokse i 1970'erne og 1980'erne, da regeringen brugte penge på ting som Vietnamkrigsveteranydelser og sociale sikringsbetalinger.I de seneste år har USA brugt mange penge på sundhedsreformer og stimuluspakker.Dette har ført til en stigning i USAs statsgæld.

Hvem er ansvarlig for den amerikanske gæld?

Den amerikanske regering er ansvarlig for den amerikanske gæld.Staten låner penge fra långivere for at finansiere projekter og tjenester.Renterne på disse lån dækker statens udgifter, herunder statsgælden.I alt er statsgælden 19 billioner dollars.Dette tal vil fortsætte med at vokse, efterhånden som der bliver lånt flere og flere penge til at betale gammel gæld og finansiere nye projekter.Staten skal altid passe på ikke at bruge for mange penge, ellers bliver den nødt til at låne endnu mere for at dække sine omkostninger.Hvis denne tendens fortsætter, kan statsgælden nå op på 100 % af BNP inden for få årtier.Dette ville være en stor finanskrise, der ville forårsage omfattende økonomiske problemer.Der er flere måder, hvorpå regeringen kan reducere sine låneomkostninger og undgå denne skæbne.For eksempel kan det øge skatterne eller reducere udgifterne til programmer, der ikke er nødvendige eller effektive.Alternativt kunne den sælge nogle af sine aktiver (såsom offentlige arealer) for at rejse penge.Uanset hvilke politiske beslutninger der træffes, er det vigtigt for borgerne at forstå, hvordan de påvirker deres pengepung og overordnede økonomi.

Hvad er konsekvenserne af den amerikanske gæld?

USA's gæld er et massivt problem.Landet skylder mere end 19 billioner dollars, og renterne på den gæld koster skatteyderne anslået 1 billion dollars hvert år.Det er penge, der kunne bruges til at finansiere vigtige statslige programmer eller hjælpe amerikanere med at komme videre i deres liv.

Konsekvenserne af den amerikanske gæld er alvorlige og vedvarende.Her er fem måder, hvorpå gælden skader amerikanerne:

  1. Det koster skatteyderne milliarder af dollars hvert år i rentebetalinger.
  2. Den amerikanske regering har ikke råd til at betale sine regninger til tiden, hvilket sætter den i fare for at misligholde sin gæld.Dette kan få ødelæggende konsekvenser for økonomien, herunder højere renter og tab af investortillid.
  3. Det høje niveau af amerikansk gæld gør det sværere for landet at investere i nøgleområder som uddannelse og infrastruktur.Dette begrænser vores evne til at konkurrere på globale markeder og skabe arbejdspladser herhjemme.
  4. Det høje niveau af amerikansk gæld lægger pres på vores økonomi generelt, hvilket får priserne til at stige hurtigere, end de ellers ville, og fører til mere arbejdsløshed.
  5. Den amerikanske gælds byrde falder uforholdsmæssigt meget på lavindkomstfamilier og unge, som vil se deres indkomster falde som følge heraf.Kort sagt skader USAs stigende statsgæld alle involverede – fra hverdagsborgere, der kæmper med stigende priser, til politikere, der forsøger at styre vores økonomi mod langsigtet stabilitet.

Hvordan kan USA reducere sin gæld?

USA har en gæld på mere end 19 billioner dollars, og den forventes at nå 21 billioner dollars i 202

  1. Landet er nødt til at finde måder at reducere sin gæld på for at bevare sin kreditværdighed og undgå fremtidige finansielle kriser.Her er fem måder, hvorpå USA kan reducere sin gæld:
  2. Skær statsudgifterne: Den amerikanske regering bruger flere penge, end den tager ind hvert år, hvilket betyder, at den skal låne penge for at dække forskellen.Offentlige udgifter kan reduceres ved at reducere antallet af statsansatte, skære ned i ydelserne til statsansatte og reducere mængden af ​​penge brugt på programmer som Social Security og Medicare.
  3. Hæv skatten: Skatteindtægterne kan øges ved at øge skatten på højindkomster, virksomheder og velhavende personer.Dette vil gøre det sværere for folk, der allerede er velhavende, at beholde mere af deres indkomst og vil hjælpe med at betale for offentlige programmer, der gavner alle, såsom uddannelse og sundhedspleje.
  4. Sælg aktiver fra: Den amerikanske regering kunne sælge aktiver som offentlige arealer eller lufthavne for at rejse penge, der kan bruges til at reducere dens gældsbyrde.Salg af disse aktiver ville generere pengestrømme, der kunne bruges til at betale ned gæld eller investere i nye projekter, der ville skabe job.
  5. Udstedelse af obligationer: Udstedelse af obligationer giver den amerikanske regering mulighed for at låne penge fra investorer til en lavere rente, end hvis den lånte direkte fra banker eller andre långivere.

Er det muligt for USA at betale sin gæld af?

USA har en gæld på mere end 19 billioner dollars.Det betyder, at landet skylder penge til andre lande og organisationer.Regeringen har forsøgt at betale af på sin gæld på forskellige måder, men det har ikke været succesfuldt.Nogle mennesker tror, ​​at USA ikke kan betale sin gæld af, fordi det ikke har penge nok.Andre mener, at landet kunne betale sin gæld af, hvis det ville, men regeringen gør ikke noget ved det.Der er mange forskellige meninger om dette emne, og ingen ved med sikkerhed, hvad der derefter vil ske.

Hvad ville der ske, hvis USA misligholdt sin gæld?

Hvis USA misligholdt sin gæld, ville det skulle betale alle sine kreditorer tilbage med renter.Dette kan forårsage en masse økonomiske problemer for landet.Regeringen vil muligvis ikke længere kunne låne penge, og virksomheder kan muligvis ikke få lån.Dette kan føre til en recession.Derudover kan folk, der skylder penge af den amerikanske regering, muligvis ikke få deres penge tilbage.De kan miste deres hjem eller deres job på grund af dette.

Hvad gør Kongressen for at reducere USA's gæld?

Kongressen arbejder i øjeblikket på en række lovforslag, der vil reducere den amerikanske gæld.Et lovforslag, kaldet "American Jobs Act", ville skabe job ved at investere i infrastruktur og vedvarende energi.Et andet lovforslag, kaldet "Debt Reduction and Economic Growth Act of 2013," ville skære de offentlige udgifter med 4 billioner dollars over 10 år.Disse lovforslag er stadig i udvalget, men hvis de vedtages, kan de hjælpe med at reducere den amerikanske gæld.

Er der nogen fordele ved at have en statsgæld?

Der er et par potentielle fordele ved at have en statsgæld.For det første kan det hjælpe med at stabilisere økonomien i krisetider.Når regeringen skal låne penge for at dække sine udgifter, skaber det et incitament for virksomheder og enkeltpersoner til at spare deres penge i stedet for at bruge dem på varer og tjenesteydelser.Dette reducerer den økonomiske aktivitet og kan føre til recession.

En anden fordel er, at når regeringen bruger penge på gældsbetalinger, rejser det indtægter, der kan bruges til at finansiere andre vigtige statslige programmer.Dette hjælper med at holde skatterne lave og giver regeringen mulighed for at levere flere tjenester, end det ellers ville være muligt.

Samlet set er der nogle fordele ved at have en statsgæld, men det er også vigtigt at overveje omkostningerne forbundet med denne type finansiel ordning.De langsigtede omkostninger ved at låne penge er altid noget, der skal overvejes, især når der er bekymringer om fremtidig inflation eller økonomiske nedture.

Hvilke andre lande har samme gæld som USA?

Der er mange lande i verden, der er i samme mængder af gæld som USA.Disse lande omfatter Kina, Japan og Tyskland.Alle disse tre lande har en samlet gæld, der er større end 100 % af deres BNP.Det betyder, at disse lande ikke er i stand til at betale deres gæld tilbage med deres nuværende indkomstniveau.

Kina har det største gældsbeløb af alle tre lande, med et samlet gældsbeløb på over 28 billioner dollars.Japan har det næststørste gældsbeløb med et samlet gældsbeløb på over 19 billioner dollars.Tyskland har det tredjestørste gældsbeløb med et samlet gældsbeløb på over 14 billioner dollars.

Alle disse tre lande har kæmpet for at betale deres gæld tilbage i årevis nu.Kina har været nødt til at træffe nogle svære beslutninger for at forsøge at reducere sin gæld, herunder at reducere offentlige udgifter og øge skatterne.Japan har også været nødt til at træffe nogle svære beslutninger for at forsøge at reducere sin gæld, herunder at reducere offentlige udgifter og hæve skatter på virksomheder.Tyskland har hidtil haft større succes med at betale sin gæld tilbage, men det kan ændre sig i fremtiden, hvis de fortsætter med at kæmpe økonomisk.

Hvordan er mængden af ​​penge, som hver stat skylder, sammenlignet med, hvad andre stater skylder?

Mængden af ​​penge, som hver stat skylder, sammenlignet med, hvad andre stater skylder, varierer meget.For eksempel skylder Californien flest penge ud af alle stater, med en samlet gæld på 2,6 billioner dollars.I mellemtiden skylder North Dakota det mindste beløb, med en samlet gæld på kun $38 millioner.Denne enorme uoverensstemmelse i gældsniveauet skyldes i høj grad forskelle i befolkningsstørrelse og økonomisk styrke.For eksempel har større stater flere ressourcer til rådighed for dem til at betale deres gæld tilbage, mens mindre stater ofte har færre økonomiske ressourcer til rådighed for dem.Derudover er nogle stater meget rigere end andre og er i stand til at betale deres gæld tilbage hurtigere end fattigere stater.Samlet set er det beløb, som hver stat skylder, dog ret stort og varieret.

Har der været indført føderale programmer for at hjælpe med at sænke udestående gæld hos amerikanske borgere på det personlige plan?

Der har været et par føderale programmer iværksat for at hjælpe med at sænke udestående gæld, som amerikanske borgere skylder på det personlige plan.Den mest kendte af disse er American Dream Downpayment Assistance Program, som blev oprettet i 2009 som en del af Obama-administrationens stimuluspakke.Dette program yder økonomisk bistand til husstande med lav og moderat indkomst, som er interesseret i at købe en bolig.Et andet program, der har hjulpet med at reducere gældsniveauet, er Home Affordable Modification Program (HAMP). HAMP blev oprettet i 2009 som en del af Obama-administrationens stimuluspakke og hjælper kæmpende husejere, der står over for tvangsauktion, eller som skylder mere, end deres hjem er værd, med at modtage ændringer af deres realkreditlån.Begge disse programmer har haft stor succes med at hjælpe amerikanere med at reducere deres udestående gældsniveauer.Der er dog stadig mange amerikanere, der skylder store mængder penge på personlige lån og kreditkort, og det er sandsynligt, at der vil blive oprettet yderligere føderale programmer for at hjælpe dem med at betale deres gæld.