Hvor meget koster Medicare Part B for pensioneret militær?

udstedelsestid: 2022-07-21

Medicare Part B er et sygeforsikringsprogram, der dækker visse medicinske udgifter for folk, der er pensioneret fra militæret.Størrelsen af ​​dækningen, du modtager, afhænger af din indkomst og andre faktorer.Generelt betaler Medicare Part B omkring 80 % af omkostningerne til dækkede tjenester. Den månedlige præmie for Medicare Part B er $134,90 pr. måned for personer i alderen 65 år eller ældre og $162,40 pr. måned for personer i alderen 50 til 64 år.Du skal muligvis også betale yderligere gebyrer, såsom en årlig selvrisiko (2.000 USD i 2018), selvbetalinger (f.eks. 20 USD for generel ambulant pleje) og medforsikring (en procentdel af omkostningerne til dækkede ydelser). Hvis du er berettiget til begge dele. Medicare Part A og B, vil regeringen betale næsten alle omkostninger forbundet med hver dels dækning.Men hvis du kun har Medicare Part A-dækning, kan du blive bedt om at betale nogle eller alle omkostningerne forbundet med Medicare Part B-dækning. For mere information om, hvor meget er Medicare Part B for pensioneret militærbesøg:

.

Hvad er berettigelseskravene for at modtage Medicare Part B for pensioneret militær?

Hvad er fordelene ved Medicare Part B for pensioneret militær?Hvad koster Medicare Part B for pensioneret militær?Hvor meget koster Medicare Part B til pensioneret militær årligt?Hvad er nogle måder at spare på Medicare Part B til pensionerede militæromkostninger?Er der en måde at modtage både Medicare Part A og B sammen?Hvis du er berettiget, hvad er trinene for at tilmelde dig Medicare Part B for pensioneret militær?Hvis du ikke er berettiget, hvad er trinene for at tilmelde dig Medicare PartB for pensioneret militær?Kan jeg stadig modtage sociale ydelser, mens jeg er tilmeldt MedicarePartBfor pensionerede militærmedlemmer?Hvornår vil min tilmeldingsbeslutning blive behandlet af MedicarePartBfor retiredmilitary?

 1. Hvad er berettigelseskravene for at modtage Medicare Part B for pensionerede militærmedlemmer?
 2. Hvad er fordelene ved Medicare Part B for pensionerede militærmedlemmer?
 3. Hvad koster Medicare Part B for pensionerede militærmedlemmer?
 4. Hvor meget koster Medicare Part B for pensionerede militærmedlemmer årligt?
 5. Hvad er nogle måder at spare på Medicare Part B til pensionerede militæromkostninger?
 6. Er der en måde at modtage både Medicare Part A og B sammen?
 7. Hvis du er berettiget, hvad er trinene for at tilmelde dig Medi-carePartBfor pensionerede militærmedlemmer?
 8. Hvis du ikke er berettiget, hvad er trinene for at tilmelde dig Medi-carePartBfor pensionerede militærmedlemmer?
 9. Kan jeg stadig modtage sociale sikringsydelser, mens jeg er tilmeldt Medi-carePartBfor pensionerede militærmedlemmer?

Hvordan tilmelder man sig Medicare Part B for pensioneret militær?

Medicare Part B for pensioneret militær er et sygeforsikringsprogram, der dækker lægeudgifter.For at tilmelde dig Medicare Part B, skal du først være berettiget til sociale sikringsydelser.Du kan derefter ansøge online eller gennem dit lokale Medicare-kontor. Når du er tilmeldt Medicare Part B, vil regeringen betale det meste af udgifterne til din lægebehandling.Dette omfatter lægebesøg, hospitalsophold og receptpligtig medicin.Hvis du har indkomst over visse grænser, vil regeringen også betale en del af dine præmier for Medicare Part B.

Hvilken dækning giver Medicare Part B for pensioneret militær?

Medicare Part B for pensioneret militær yder dækning for hospitals- og lægetjenester.Det dækker også en række andre medicinske udgifter, såsom receptpligtig medicin, tandpleje og optisk pleje.Du kan muligvis modtage yderligere fordele, hvis du er 65 år eller ældre eller har handicap. Hvis du er berettiget til Medicare Part B, vil regeringen betale størstedelen af ​​dine omkostninger.Du skal dog stadig selv betale nogle omkostninger.Det beløb, du skal betale, afhænger af din indkomst, og hvor mange penge der er tilbage, efter at dine offentlige betalinger er foretaget. Det vigtigste at huske er, at Medicare Part B ikke dækker alt.Du skal stadig budgettere med andre udgifter såsom mad, transport og bolig. Du kan finde flere oplysninger om Medicare Part B på Centers for Medicare & Medicaid Services hjemmeside. Du kan også ringe til 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) for at tale med en agent om din berettigelse og dækningsmuligheder.- Hvis jeg er 65 år eller ældre eller har et handicap: Mine præmier vil være $134 pr. måned .- Hvis jeg er under 65 år: Mine præmier ville være 104 USD pr. måned plus 10 % af min indkomst over 27.000 USD om året.- Hvis jeg er gift med en fælles ansøgning: Mine præmier vil være 183 USD om måneden plus 10 % af min indkomst over 42.000 USD om året.- Hvis jeg er gift separat: Mine præmier ville være $154 pr. måned plus 10% af min indkomst over $27.000 pr. årKilde: https://www2.medicare.gov/about-medicare/programs/partb/retiredmilitary

Medicare del b er tilgængelig for dem, der er pensioneret fra aktiv tjeneste i den amerikanske militærtjeneste eller veteraner, der opfylder visse krav, herunder at blive hæderligt udskrevet med ikke mindre end tre års kreditværdig tjeneste efter afskedigelse fra aktiv tjeneste i militærtjenesten eller to år kreditværdig tjeneste efter afskedigelse fra enhver periode med hæderlig aktiv tjeneste til støtte for en krigsindsats (herunder medlemmer af reservekomponenter indkaldt til aktiv føderal tjeneste).

For at kvalificere dig til fuld dækning gennem medicare del b er der et par ting, du skal gøre først, herunder at registrere dig hos medicare ved at udfylde en ansøgning kendt som "Medigap Application", som normalt kan findes på lokale postkontorer eller online på www. medicaresourcefinder. Når de er registreret hos medicare part b, vil de sende et brev ud, der fortæller dig, hvilke(n) type(r) forsikring de dækker, samt beskriver hvilke dokumenter de kræver for at behandle betalingen

Når de er registreret hos medicare del b, vil de begynde at udsende regninger hver 3. måned med detaljerede oplysninger om alle typer gebyrer forbundet med deres politik sammen med instruktioner om, hvordan disse gebyrer skal betales. For eksempel hvis nogen var indlagt i løbet af deres dækkede tid, kan medicaid dække en del, men typisk er der stadig en udestående saldo, der skyldes enten private sygeforsikringer før pensionering ELLER US Military Service, afhængigt af hvornår denne person blev adskilt fra militærtjeneste. Derudover kan der også være copays, co-assurance, fradragsberettigede beløb osv. forbundet med hver specifik forsikringstagers situation Disse regninger bør altid gennemgås omhyggeligt, da ændringer kan forekomme i løbet af et kalenderår, hvilket kan resultere i øgede præmiesatser, medbetalinger osv., der påvirker fremtidige betalinger

Afhængigt af ens indkomstniveau kan forskellige niveauer af bistand blive tilgængelige gennem social sikring som supplerende forsikringsprogrammer som Medigap, der hjælper med at udligne egne udgifter som egenbetalinger osv., mens de er tilmeldt medigap-ordninger, der tilbydes af private forsikringsselskaber.

Er der nogen omkostninger forbundet med Medicare Part B for pensioneret militær?

Medicare Part B er et sygesikringsprogram, der dækker hospitals- og lægeudgifter.Det er også kendt som Medicare Advantage.Der er ingen omkostninger forbundet med Medicare Part B for pensionerede militærmedlemmer.Der kan dog være behov for præmier, hvis du vælger at tilmelde dig programmet.Derudover er nogle fordele muligvis ikke tilgængelige for pensionerede militærmedlemmer, medmindre de har betalt til programmet, mens de tjener.For mere information, kontakt venligst dit lokale Medicare-kontor eller besøg

.

Hvor ofte skal der betales for Medicare Part B for pensioneret militær?

Medicare Part B for pensioneret militær er en månedlig forsikringsplan, der dækker lægeudgifter.Beløbet afhænger af, hvor meget du tjener, og om du er berettiget til sociale ydelser.Udbetalinger sker normalt hver måned, men det kan være mere eller sjældnere, hvis din indkomst ændrer sig væsentligt.

For at være berettiget til Medicare Part B skal du have modtaget sociale ydelser, da du fyldte 65 år.Hvis du ikke modtog sociale sikringsydelser på det tidspunkt, eller hvis dine ydelser er ophørt siden da, kan du muligvis stadig få Medicare Part B-dækning ved at betale en præmie.

Hvis du endnu ikke er pensioneret, eller hvis din pensionsdato endnu ikke er ankommet, skal du kontakte din arbejdsgiver eller Department of Veterans Affairs (VA) for at se, om de tilbyder pensionistsygeforsikringsordninger, der inkluderer Medicare Part B-dækning.Du kan også finde information om Medicare Part B på Centers for Medicare and Medicaid Services hjemmeside (

.

Hvornår begynder dækningen under Medicare Part B for pensioneret militær?

Medicare Part B for pensioneret militær dækker lægeudgifter, der er afholdt efter en persons pensionering fra militæret.Dækningen begynder på den første dag i måneden efter pensionering, eller på datoen for adskillelse fra tjeneste, hvis tidligere. Hvad er nogle af fordelene ved Medicare Part B for pensioneret militær?Nogle fordele ved Medicare Part B for pensionerede militær omfatter: dækning for hospitalsindlæggelse og ambulant pleje, receptpligtig medicin, mentale sundhedstjenester og ambulancetransport.Hvad er nogle undtagelser til Medicare Part B for pensioneret militærdækning?Der er visse undtagelser til Medicare Part B for pensioneret militærdækning, som kan gælde, herunder: behandling modtaget i et fremmed land, pleje leveret af en indenlandsk privat læge og tandpleje. Hvor meget koster Medicare del b for pensioneret militær?Den månedlige præmie under Medicare Part B for pensioneret militær er $13

Medicare giver sygeforsikring til folk, der ikke er dækket af en anden form for sygeforsikring, såsom arbejdsgiversponsoreret forsikring eller offentlige programmer som Medicaid eller TRICARE (programmet, der yder sundhedspleje til medlemmer af det amerikanske militær).

Medicare tilbyder to typer af dækning - Del A & B - som tilsammen udgør det, der kaldes "Medicare" (selvom der også er en C-mulighed, som dækker langtidspleje).

Del A dækker indlæggelser og nogle ambulante besøg; det dækker ikke receptpligtig medicin eller mentale sundhedstjenester, selvom det inkluderer ambulancetransport, hvis det er nødvendigt i nødstilfælde (hvilket kan være ret dyrt).

Del B dækker de fleste lægeudgifter, efter du trækker dig tilbage fra aktiv tjeneste i det amerikanske militær - også dem, der ikke er relateret til sygdom eller skade!Dette inkluderer ting som lægebesøg, laboratorieprøver, røntgenbilleder osv., men der er nogle undtagelser (som tandpleje), så sørg for at spørge din læge om, hvad der er inkluderet, før du foretager større indkøb!

Begge dele af Medicare har månedlige præmier knyttet, men de har også en årlig selvrisiko ($3K/$6K afhængigt af din stat), som først skal opfyldes, før nogen coinsurance starter; efter det tidspunkt betaler du kun 20 % medbetalinger på alle fakturerede beløb over denne grænse indtil 2018, hvor det springer op til 30 %.Og endelig er der en udgiftsloft pr. år på enten 6.000 USD ELLER 100 % AF MEDICARE DEL A OMKOSTNINGER, HVIS DU ER ÆLDRE END 65 ÅR OG HAR EN INDTÆGNING UNDER 130 % AF MEDICARE FATTIGDOMSGRÆNSEN ($1640 I MÅNED) 20

Så alt i alt, mens dele A&B måske ikke dækker alt - giver de betydelig økonomisk beskyttelse, hvis der skulle ske noget uventet, der kræver dyr lægehjælp efter pensionering. Kilde:

.

 1. Den årlige selvrisiko er 3.000 USD, og ​​det maksimale beløb pr. år er 6,85 USD. For personer over 65 år med en indkomst under bestemte niveauer (som bestemt af deres stat), er der ingen præmieomkostninger og ingen selvrisiko eller uden for -lommegrænse. Hvem betaler for Medicare del b præmier?Personer, der er dækket af Medicare Parts A & B, betaler deres egne præmier, som hjælper med at dække omkostninger forbundet med at levere disse fordele.Hvordan finder jeg ud af, om jeg er omfattet af Medicare del b?Hvis du er berettiget til Medicare del b-dækning, vil du modtage en meddelelse med posten, der fortæller dig det.Hvis du har spørgsmål om din berettigelse, bedes du kontakte dit lokale socialsikringskontor eller ringe på 1-800-772-12. Kilde: https://wwwmedicare.gov/about/programs/partb/retiredmilitaryfaq
 2. . Så selvom din samlede regning topper $10.000 om året alene i Parts A&B-gebyrer - vil du ikke ende med at betale mere end $3600 ud af lommen hvert år!

Er der en grænse for, hvor længe man kan modtage fordele fra Medicare Part B for pensioneret militær?

Medicare Part B er et program, der giver sygeforsikring til folk, der er pensioneret fra militæret.Ydelsesbeløbet afhænger af, hvor mange penge du har sparet op, og hvor længe du har været pensionist.Der er ingen grænse for, hvor mange år du kan modtage fordele fra Medicare Part B.Men stopper du med at modtage ydelser, ophører din dækning automatisk.Du kan muligvis fortsætte med at modtage ydelser, hvis du er berettiget til en særlig undtagelse, eller hvis din indkomst falder under et vist niveau.

Hvad sker der, hvis jeg går glip af en betaling for min Medicare Part B for Retired Military-dækning?

Hvis du går glip af en betaling for din Medicare Part B for Retired Military-dækning, kan regeringen kontakte dig for at minde dig om din forpligtelse.Hvis du ikke foretager en betaling inden for 30 dage efter at være blevet kontaktet, kan regeringen annullere din dækning og sende dig en regning for alle ubetalte præmier.Hvis jeg er berettiget til Medicare Part B for Retired Military-dækning, hvad er mine fordele?Medicare Part B for Retired Military yder hospitalsforsikring og dækning af lægeudgifter.Programmet tilbyder også rabatter på receptpligtig medicin og andre sundhedsydelser.Du kan finde ud af mere om fordelene ved dette program ved at besøge medicare.gov eller ringe til 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Hvad er fristen for at tilmelde dig Medicare Part B for Retired Military?Fristen for at tilmelde dig Medicare Part B for Retired Military er den 1. januar i året efter din pensionsdato.For eksempel, hvis du går på pension den 31. december, er fristen for at tilmelde dig Medicare Part B den 1. januar 2020. Kan jeg ændre mening om at tilmelde mig Medicare Part B for Retired Military?Ja, du kan til enhver tid ændre mening om at tilmelde dig Medicare Part B for Retired Military ved at kontakte medicare.gov eller ringe til 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Jeg er gået på pension fra militæret, men arbejder stadig deltid; vil jeg være i stand til at tilmelde mig MedicarePartBfor RetireesMilitary?Ja, hvis du er 65 år eller ældre og har trukket sig tilbage fra aktiv tjeneste med en hæderlig afskedigelse efter 20 års tjeneste eller mere, så bliver du automatisk tilmeldt MedicarePartBfor RetireesMilitary uden at skulle foretage dig noget.Men hvis du på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af de næste fem år efter pensionering fra aktiv tjeneste tjener mindre end 10.000 USD om året fra beskæftigelse (eller modtager socialsikrings-invaliditetsforsikring), kan vi kræve, at du indsender en ansøgning og opfylder visse berettigelseskrav før vi fortsætter med at yde ydelser på vegne af din pensionerede militærstatus..Hvad sker der, hvis jeg stopper med at arbejde på fuld tid, men stadig ønsker at være dækket af min pensionerede militære medicare del b-plan?Hvis du på noget tidspunkt i løbet af de næste fem år efter pensionering fra aktiv tjeneste tjener mindre end 10.000 USD om året fra ansættelse (eller modtager socialsikringsinvaliditetsforsikring), kan vi kræve, at du indsender en ansøgning og opfylder visse berettigelseskrav, før vi kan fortsætte med at yde ydelser på vegne af militærstatusafgiften.

Hvor meget koster medicare del b for pensioneret militær?

Hvis du er 65 år gammel eller ældre og har trukket dig tilbage fra aktiv tjeneste med en hæderlig afskedigelse efter 20 års tjeneste eller mere, bliver du automatisk tilmeldt MedicarePartBfor RetireesMilitary uden at skulle foretage dig noget.Men hvis du på noget tidspunkt i løbet af de næste fem år efter at have trukket dig tilbage fra aktiv tjeneste tjener mindre end 10.000 USD om året fra ansættelse (eller modtager socialsikringsinvaliditetsforsikring), kan vi kræve, at du indsender en ansøgning og opfylder visse berettigelseskrav, før vi kan fortsætte med at yde ydelser på vegne af militærstatus.

Kan jeg til enhver tid annullere min dækning under Medicare part b for Retired Military?

Medicare Part B er et statssponsoreret sygesikringsprogram, der dækker lægeudgifter for folk, der er pensionerede militærmedlemmer og deres ægtefæller.Dækningen begynder den dag, du går på pension, og den varer, indtil du dør eller fylder 65 år.Du kan til enhver tid annullere din dækning ved at kontakte Medicare.Der kan dog være bøder, hvis du gør det.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål om myMedicare del b til pensioneret militærdækning?

Hvis du har spørgsmål om din Medicare del B-dækning for pensioneret militær, kan du kontakte Department of Veterans Affairs på 1-800-827-1000.Du kan også besøge deres hjemmeside på www.va.gov for at lære mere om fordele og tjenester, der er tilgængelige for veteraner og deres familier.

Hvilken anden forsikring kan jeg have og stadig få medicare del af for pensioneret militærforsikring?

Medicare Part B er en forsikring, der kan hjælpe dig med at betale for lægeudgifter.Det er tilgængeligt for folk, der er pensioneret militær, og det dækker en række tjenester, herunder hospitalsbehandling, lægebesøg og receptpligtig medicin.Du kan muligvis også få Medicare del B, hvis du har andre typer forsikringer, der dækker lægeudgifter.Hvis du ikke er sikker på, om du er kvalificeret til Medicare del B, eller hvis du har brug for hjælp til at betale for dine lægeregninger, så tal med en sundhedsudbyder eller besøg et forsikringsselskab.