Hvad er salgsoptioner?

udstedelsestid: 2022-05-11

Put-optioner er en type option, der giver indehaveren ret, men ikke pligt, til at købe eller sælge et værdipapir til en fastsat pris inden for en bestemt tidsperiode.De er også kendt som call optioner, fordi de giver indehaveren ret til at købe et værdipapir til en fast pris.Put-optioner kan bruges til at beskytte investeringer mod at falde i værdi og kan handles på børser. Hvad er nogle fordele ved at bruge put-optioner?Put-optioner tilbyder flere fordele i forhold til andre investeringsinstrumenter, herunder: 1) De giver investorer mulighed for at opnå eksponering mod aktiver uden at skulle binde kapital på forhånd. 2) Put-optioner giver downside-beskyttelse, hvilket er vigtigt for at sikre sig mod potentielle tab i en investeringsportefølje. 3) Put-optioner kan sælges før deres udløbsdato, hvilket giver handlende likviditet og fleksibilitet, når de foretager handler. Hvilke risici er forbundet med at bruge put-optioner?Der er flere risici forbundet med at bruge putoptioner:1) Risikoen for ikke at kunne sælge optionen til dens angivne pris (pres på priserne).2) Risikoen for at tabe penge, hvis et aktivs pris ikke falder under strike-prisen. ved udløbsdato.3) Risikoen ved at beholde en option, indtil den udløber og derefter få den til at udløbe værdiløs (et "put spread").4) Risikoen for, at underliggende aktiekurser vil bevæge sig ud over din strike-kurs før udløbsdatoen (kaldet " premium appreciation").5) Muligheden for, at aktier faktisk ikke er tilgængelige for køb til din strike-pris (kendt som "lagertilgængelighed").6) Muligheden for, at en anden part vil udøve deres rettigheder i henhold til din salgsoptionskontrakt, før du har haft mulighed for at gøre det (dette kaldes "at lægge pres").7) Øget volatilitet på markederne på grund af øget spekulation om mulige begivenheder eller bevægelser i underliggende værdipapirer. Kan du tabe mere, end du investerer i salgsoptioner?Ja - hvis aktiekurserne falder til under din strike-kurs før udløbsdatoen, kan du miste hele eller en del af din investering, uanset om aktierne rent faktisk handles på det lavere niveau på børsen i løbet af denne periode." Put Options 101"En guide. forklarer, hvad putoptioner er, og hvordan de virker."Sådan profiterer du på volatilitet"Denne artikel giver tips om, hvordan handlende kan drage fordel af markedsvolatilitet."Fordele og ulemper ved at købe en put-option"Denne artikel diskuterer fordele og ulemper ved at købe puts. "Grundlæggende oplysninger om muligheder" En introduktion til grundlæggende begreber omkring køb og salg af call- og put-optioner.

kan du miste mere, end du investerer i at lægge strategier

Når man overvejer, om strategier giver mening for en persons portefølje, er det vigtigt først at forstå, hvad disse strategier indebærer.En puttingstrategi giver investorer, der ejer aktier, men ønsker yderligere beskyttelse mod værdifald - svarende til forsikringspolicer - samtidig med, at de giver dem fuld kontrol over, hvornår de gerne vil have disse aktier købt/solgt (dvs. der er ikke behov for øjeblikkelig afvikling). Omvendt giver købsopkald investorer adgang til at købe aktier på et fremtidigt tidspunkt uden at pådrage sig nogen omkostninger på forhånd; på samme måde giver køb af puts investorer ret til at sælge aktier med det samme til forudbestemte priser, hvis de vælger ikke at ønske at handle temaet på et hvilket som helst tidspunkt, hvor de holder optionkontrakterne).

Mens begge typer af strategier tilbyder fordele og ulemper afhængigt af investorens specifikke situation og risikotoleranceniveau*, er der flere nøglefaktorer, der er værd at overveje, inden du vælger et skema i strategiporteføljen: 1) Hvor meget kapital er jeg villig til at bruge på forhånd for at reducere risikoen?: Hvis investorer ønsker at bidrage med et kapitalbeløb til salgsoptionsordningen (i stedet for at overveje en udgift), kan de vælge at modtage indtægter fra optionen før udløbsdatoen i stedet for at tage et bestemt tab på en baseret position på aktiemarkedet.

Hvordan fungerer put-optioner?

Når du køber en put-option, køber du retten til at sælge en aktie til en fastsat pris (indløsningskursen) inden for en bestemt tidsperiode.Hvis aktiekursen falder under strike-kursen, før den periode er gået, kan du sælge dine aktier og tjene penge.Hvis aktiekursen stiger over strikekursen, før den periode er gået, kan du beholde dine aktier og ikke skulle sælge dem.

Put optioner fungerer bedst, når du tror, ​​en aktie vil falde i værdi.Du kan bruge dem til at beskytte dig mod et kortsigtet tab i din investering eller til at spekulere i, om aktien vil stige eller falde i værdi.Sørg for at lave din research, før du køber put-optioner – der er risici forbundet med denne type investering.

Hvad er ulempen ved at investere i salgsoptioner?

Ulempen ved at investere i put-optioner er, at hvis den underliggende aktiekurs falder under strike-kursen, vil du tabe penge.Derudover, hvis optionen udløber uden at blive udnyttet, vil du også tabe penge.Endelig, hvis markedet bevæger sig imod dig, og aktiekursen stiger over din strike-kurs, kan du også tabe penge.Overordnet set er det vigtigt at være opmærksom på disse risici, før du investerer i salgsoptioner.

Er det muligt at tabe mere, end du investerer i put-optioner?

Ja, det er muligt at tabe mere, end du investerer i put-optioner.Put-optioner er kontrakter, der giver køberen ret, men ikke pligten, til at sælge et værdipapir til en fastsat pris inden en bestemt dato.Hvis kursen på værdipapiret falder til under strikekursen på put-optionen, kan køberen udnytte sin ret til at sælge og opnå en fortjeneste.Men hvis prisen på værdipapiret stiger over strikeprisen på put-optionen, kan de muligvis slet ikke sælge og ville miste deres investering.Der er altid en vis risiko, når du investerer i enhver form for værdipapirer, men putting optioner har en højere risiko, fordi der ikke er nogen garanti for, at du vil være i stand til at sælge dine aktier til eller over din købspris.Derfor er det vigtigt nøje at overveje alle risici forbundet med put-optioner, før du investerer.

Hvor meget kan du tabe ved at investere i put-optioner?

Der er intet svar på dette spørgsmål, da mængden af ​​penge, du kan tabe på en put-option, afhænger af en række faktorer, herunder prisen på den underliggende aktie, strike-prisen på put-optionen og din investeringsstrategi.Men generelt er det muligt at tabe mere, end du investerer i en put-option, hvis aktiekursen falder under strike-kursen.For eksempel, hvis du køber en købsoption på $100 med en strikepris på $105, og aktiekurserne falder til $95, kan du potentielt miste $5 ($105 - $95) pr. aktie.Derudover, hvis aktiekurserne falder længere under strejkekursen - for eksempel til $90 - så kan du tabe endnu flere penge, da dine tab ville blive forværret dagligt.Så selvom det er muligt at tabe mere, end du investerer i salgsoptioner, er det vigtigt nøje at overveje alle potentielle risici, før du træffer en investeringsbeslutning.

Hvad er nogle af risiciene forbundet med at investere i put-optioner?

Hvad er nogle af fordelene ved at investere i put-optioner?Hvad er nogle af de risici, der er forbundet med ikke at investere i salgsoptioner?

Når du køber en put-option, accepterer du at sælge en aktie til en fastsat pris (indløsningskursen) inden for en bestemt dato.Hvis aktien falder under strikekursen før den dato, tjener du penge; hvis det stiger over strejkeprisen, taber du penge.

Der er tre hovedrisici ved køb af puts: 1) Aktien falder muligvis ikke under strikekursen, og du vil miste din investering; 2) Aktien kan falde under strejkeprisen, men du skal stadig sælge den til den pris eller højere, hvilket betyder, at du vil tabe penge, selvom det er under dine købsomkostninger; 3) Aktien kan stige over strikekursen, og du vil slet ikke være i stand til at sælge den – i dette tilfælde er hele din investering tabt.

Fordelene ved at købe puts inkluderer låsning af en fortjeneste, uanset hvad der sker med den underliggende sikkerhed; at beskytte dig selv mod kortsigtet volatilitet (et fald eller stigning i værdi); og begrænsning af din risikoeksponering (hvis kun en del af din position sælges). Der er også omkostninger forbundet med putting optioner: provisioner betalt til mæglere, der handler med dem, præmie betalt for beskyttelse mod tab (hvilket kan være betydeligt) og tid brugt på at vente på, at en begivenhed finder sted.Endelig er der altid risiko for, at en option ikke bliver udnyttet – hvilket betyder, at der ikke finder noget salg sted – hvilket resulterer i tab, selvom det underliggende værdipapir ikke skifter hænder.

Hvad sker der, hvis aktiekursen falder under strejkeprisen for en put-option?

Hvis aktiekursen falder under strikekursen for en put-option, vil indehaveren af ​​optionen have tabt penge.Put-optionen giver indehaveren ret til at sælge aktier til en fastsat pris (indløsningskursen), før den udløber.Hvis aktiekursen falder under denne fastsatte pris, vil put-optionen blive udnyttet, og køberen af ​​putten vil købe aktier af dig til den lavere pris.Det betyder, at du har tabt penge, fordi du har betalt for de aktier, og nu er de mindre værd, end du har betalt for dem.

Kan du tjene penge ved at sælge en put-option?

Når du sælger en put-option, accepterer du at sælge retten til at købe et værdipapir til en fastsat pris (indløsningskursen) inden for en vis periode.Hvis værdipapirets markedskurs falder under strikekursen, har du tjent penge på dit salg.Omvendt, hvis markedskursen på værdipapiret stiger over strikekursen, vil du have tabt penge på dit salg.

Der er to hovedrisici ved salg af puts: Risikoen for, at aktien ikke falder under din strike-kurs ved udløb, og/eller at du ikke vil være i stand til at sælge din put for penge nok til at dække dine omkostninger.Disse risici kan afbødes ved at købe en forsikring mod dem (se "Kan du tabe mere, end du investerer i put-optioner?").

Den vigtigste ting at huske er, at salg af puts er en investeringsstrategi, ikke en garanti for fortjeneste eller tab.Rådfør dig altid med en erfaren finansiel rådgiver, før du træffer nogen beslutninger om salgsoptioner.

Hvordan påvirker udløbsdatoen salgsoptionspriserne?

Hvis du ejer en put-option, er udløbsdatoen vigtig.Jo tættere på udløbsdatoen, jo mere værdifuld vil muligheden være.Put-optioner med en kort udløbsdato er mere værd end dem med en lang udløbsdato.

Grunden til dette er, at der er mindre tid til, at der sker noget, der ville få den underliggende aktiekurs til at gå op (eller ned). Hvis optionen har en kort udløbstid, er det muligt, at nogen vil købe den, før den udløber, og derefter udnytte (bruge) den, hvilket ville få aktiekursen til at stige (eller ned). Hvis optionen har en lang udløbsdato, er der dog mere tid til, at noget kan ske, og derfor vil dens værdi være lavere.

hvad er en salgsoption på pengene?

Når du køber en put-option, køber du retten til at sælge et værdipapir til en fastsat pris (indløsningskursen) inden for en bestemt tidsperiode.Hvis markedskursen på det underliggende værdipapir falder til under strikekursen, kan du udnytte din put-option og sælge værdipapiret til den lavere pris.Omvendt, hvis markedskursen på det underliggende værdipapir stiger over strikekursen, kan du lade din put-option udløbe uden at udnytte den.

En "at-the-money" put-option er en, hvor strejkeprisen er nøjagtigt lig med den aktuelle markedsværdi af det underliggende værdipapir.Det betyder, at hvis du køber en salgsoption, er der ingen risiko for at tabe penge, medmindre og indtil det underliggende værdipapirs markedsværdi falder under din købspris.

Med andre ord giver en at-the-money put-option dig fuld kontrol over, om du vil sælge et bestemt værdipapir eller ej - uanset dets aktuelle markedsværdi.Fordi denne type puts tilbyder mere beskyttelse end standard puts, bruges de ofte sammen med andre optioner strategier såsom calls eller spreads.

hvad er en out-of-the money Put Option?

En put-option giver indehaveren ret, men ikke pligt, til at sælge et værdipapir til en fastsat pris (indløsningskursen), før den udløber.Hvis det underliggende værdipapir ikke når strikekursen ved udløb, så udnyttes put-optionen, og køberen af ​​putten modtager kontanter fra sælger.

Formålet med en put-option er at beskytte mod et fald i aktiekurserne.Hvis du tror, ​​at aktiekurserne vil falde under din strike-kurs, kan du købe en put-option for at sælge dine aktier til den lavere pris.Ulempen er, at hvis aktiekurserne falder under din strike-kurs, kan du blive nødt til at sælge dine aktier med tab.

Der er to typer puts: call og put-call paritet. Købsoptioner giver købere ret til at købe aktier i et underliggende værdipapir på et hvilket som helst tidspunkt før udløb; Put-call paritet angiver, at der ikke er nogen forskel i værdi mellem calls og puts, fordi begge optioner giver deres indehavere lige rettigheder til at købe eller sælge et underliggende værdipapir på et hvilket som helst tidspunkt før dets udløbsdato.

hvad er egenværdi?

Hvad er egenværdi?

Iboende værdi er værdien af ​​et værdipapir baseret på dets egne fordele, uafhængigt af eksterne faktorer.Det bestemmes af, hvor meget en investor ville være villig til at betale for et værdipapir, uanset de aktuelle markedsforhold.

Ved beregning af indre værdi tager investorerne højde for flere faktorer, herunder: virksomhedens historiske præstation; de underliggende aktivers fair markedsværdier; og om der er verserende eller fremtidige retssager mod virksomheden.

Selvom den indre værdi er vigtig for at bestemme en options pris, er den ikke altid afgørende.For eksempel, hvis en aktie har lav indre værdi, men høje optionspræmier (på grund af forventninger om, at aktien vil stige), kan handlende stadig købe optioner, selvom de har ringe chance for at tjene penge, hvis aktien rent faktisk falder.Dette fænomen er kendt som "option gambling.

13, hvad er tidsværdi?

Hvad er tidsværdi?

Tidsværdien af ​​en option er det beløb, som indehaveren ville modtage, hvis optionen blev udnyttet til den givne pris på eller før udløbsdatoen.Jo højere tidsværdi, jo mere værdifuld er muligheden.

Hvordan fungerer put-optioner?

Put-optioner giver dig en ret, men ikke en forpligtelse, til at købe et værdipapir til en fastsat pris inden for et bestemt tidsrum.Hvis du længe er en put-option, håber du, at aktien vil falde, så du kan sælge den med fortjeneste.Hvis du mangler en put-option, håber du, at aktien vil stige, så du kan sælge den med fortjeneste.Forskellen mellem, hvad du har betalt for dit put, og hvad det er værd på udløbsdagen, kaldes "præmien".

Hvilke faktorer påvirker tidsværdien?

De vigtigste faktorer, der påvirker tidsværdien, er: (1) hvor stor risiko du tager ved at købe en option; (2) hvor sandsynligt det er, at noget vil ske; og (3) hvor meget tro folk har på fremtidige begivenheder.