Hvad er børneskattefradraget i august?

udstedelsestid: 2022-07-22

August børneskattefradraget er en føderal skattefradrag til rådighed for forældre, der har børn under 17 år.Kreditten kan reducere din skat med op til $1.000 pr. barn. Barneskattefradraget i august er værd op til $2.000 pr. barn.Du kan kræve kreditten, hvis du indgiver din skat ved hjælp af formular 1040A eller 1040EZ. For at kvalificere dig til skattefradraget for august skal du opfylde alle følgende krav: Du skal have indsendt en selvangivelse med din indkomstskat for det år, hvor du gjorde krav på kreditten.Du skal være berettiget til at modtage en refunderbar føderal indkomstskattefordel baseret på din ansøgningsstatus og justeret bruttoindkomst.Dine børn skal være under 17 år ved udgangen af ​​det år, hvor du gør krav på kreditten.Hvis nogen af disse krav ikke er opfyldt, kan du muligvis stadig gøre krav på børneskattefradraget i august, hvis alle andre krav er opfyldt. For mere information om at kræve denne skattefradrag, besøg vores hjemmeside eller tal med en revisor eller advokat." Fik ikke augustchildtaxcredit "

August Child Tax Credit er en føderal skattelettelse, der kan reducere din skat med op til $1.000 pr. kvalificeret barn under 17 år.For at kvalificere sig til denne fordel skal forældre indgive deres skat ved hjælp af formular 1040A eller 1040EZ og opfylde visse berettigelseskriterier, herunder at være berettiget til en refunderbar føderal indkomstskattefordel baseret på deres ansøgningsstatus og justeret bruttoindkomst (AGI). Hvis nogen af ​​disse betingelser ikke er opfyldt, kan forældre muligvis stadig kræve denne pause, hvis alle andre berettigelseskrav er opfyldt - såsom at have børn under 17 år ved udgangen af ​​det pågældende år.For mere information om at kræve denne pause, se venligst vores hjemmeside eller tal med en revisor eller advokat.

Hvordan kvalificerer jeg mig til børneskattefradraget i august?

Hvis du er et kvalificeret barn, og din forælder ikke hævdede dig som afhængig af deres føderale selvangivelse, kan du muligvis modtage skattefradraget for august.For at kvalificere sig skal din forælder have indgivet en føderal selvangivelse og krævet dig som en afhængig.Du kan ikke modtage kreditten, hvis din forælder allerede har modtaget det maksimale kreditbeløb for det pågældende år.Kreditbeløbet er baseret på din families indkomst og arkiveringsstatus.Generelt gælder det, at jo flere penge din familie tjener, jo mindre vil kreditten være.Følgende tabel viser, hvor meget af kreditten du kan modtage: Ansøgningsstatus Kreditbeløb Gift Indlevering i fællesskab 1.000 USD Single eller husstandsoverhoved 500 USD Gift Ansøgning separat 250 USD Barn under 18 år, der ikke har børn, der bor hos dem 600 USD Barn under 17 år som ikke har børn, der bor hos dem $400 Hvis alle medlemmer af din familie er kvalificerede børn, og ingen af ​​dem indgiver en selvangivelse, kan du stadig få en del af kreditten, hvis et eller flere medlemmer af din familie indgiver en selvangivelse, men omfatter ikke dig som forsørger.Det betyder, at de reducerede deres skattepligtige indkomst med mindst halvdelen ved at inkludere dig i deres husstand.I dette tilfælde vil hver person i din familie modtage en del af den samlede kredit afhængigt af deres ansøgningsstatus: Ansøgningsstatus Kreditbeløb Gift Ansøgning i fællesskab Ingen Gift Ansøgning separat 1/2 Barn under 18 år, som ikke har børn, der bor hos dem Ingen Barn under 17 år, som ikke har børn, der bor sammen med dem 1/2 Hvis ingen af ​​disse situationer gælder for dig, er der ingen måde at få nogen del af dette års børneskattefradrag for august, selvom alle andre krav er opfyldt!

Den bedste måde at finde ud af, om du er kvalificeret til dette års børneskattekredit i august, er at kontakte IRS gratis på 1-800-829-3676 mellem 7.00 og 22.00 EST mandag til fredag ​​eller besøge www.irs.gov/childtaxcredit/.Der er også en online-applikation tilgængelig, som kan udfyldes hjemmefra ved hjælp af IRS Free File-software. Når den er fuldført, sender den automatisk kopier til både dig selv og dine berettigede forældre.

Hvad hvis jeg ikke modtog min skattefradrag for august?

Hvis du ikke har modtaget din skattefradrag for august, er der et par ting, du kan gøre for at prøve at få det.Du kan muligvis kontakte IRS eller din stats skattemyndighed for at finde ud af, om der var en fejl fra din side.Du er muligvis også i stand til at indsende en ændret returnering, hvis du mener, at du burde have modtaget kreditten.Hvis ingen af ​​disse muligheder virker, kan du være berettiget til refusion.For at finde ud af mere om, hvordan du gør krav på en refusion, kan du besøge vores hjemmeside eller tale med en skatteekspert.

Hvordan kan jeg tjekke status for min skattefradrag for børn i august?

Hvis du ikke fik børneskattefradraget i august, er der et par måder at kontrollere status for dit krav på.Du kan kontakte IRS eller besøge deres hjemmeside på www.irs.gov/individuals/returns-and-filings/american- citizens/child-tax-credit/.Hvis du har indgivet elektronisk, kan du også bruge IRS-efilsystemet til at kontrollere status for dit krav.

Hvornår modtager jeg min skattefradrag for august?

August børneskattefradraget er en føderal indkomstskattefradrag, der hjælper forældre med børn under 17 år.Kreditten er baseret på det beløb, forældrene tjener, og det kan være så meget som $1.000 pr. barn.Fristen for at kræve kreditten er normalt i midten af ​​oktober.Hvis du ikke modtager din refusion i begyndelsen af ​​januar, bedes du kontakte din bank eller pengeinstitut.

Hvordan gør jeg krav på min skattefradrag for børn i august?

Hvis du er en berettiget forælder, og dit barn ikke indsendte en selvangivelse, kan du muligvis kræve skattefradraget for august.For at kvalificere sig skal dit barn have været under 17 år ved årets udgang og opfylde visse andre krav.Du kan finde ud af mere om at kræve skattefradraget for august på IRS.gov eller ved at ringe til 1-800-829-3676.

Hvad sker der, hvis jeg ikke gør krav på min skattefradrag for august?

Hvis du ikke gjorde krav på din skattefradrag for august, kan IRS stadig tillade dig at tage den i de kommende år.Du kan kræve kreditten, hvis din ændrede justerede bruttoindkomst (MAGI) er mindre end $100.000.Hvis du ikke gør krav på kreditten, kan du muligvis reducere din skat ved at kræve den på din 2018-afkast.

Kan jeg få tilbagevirkende kraft for august børneskattefradraget?

Hvis du ikke fik børnefradraget i august, kan du muligvis få udbetaling med tilbagevirkende kraft.For at kvalificere dig til en tilbagevirkende betaling skal du opfylde alle følgende krav: Du skal have indsendt din skat inden forfaldsdatoen.

Du skal have haft kvalificerende børn i 20

Din indkomst må ikke overstige $100,00

  1. Hvis du opfylder alle disse krav, kan du anmode om en tilbagevirkende betaling fra IRS.Husk, at ikke alle vil være berettiget til en tilbagevirkende kraft.IRS vil afgøre, om du er berettiget eller ej baseret på din indkomst og arkivstatus.Hvis du bliver godkendt til en tilbagevirkende betaling, sender IRS dig en automatisk tilbagebetalingscheck inden for seks måneder efter, at din skat er indgivet.

Hvordan appellerer jeg, hvis jeg får afslag på børneskattefradraget i august?

Hvis du ikke fik børnefradraget i august, kan du klage over afgørelsen.Du skal fremlægge dokumentation for din indkomst og børns udgifter.Du kan muligvis også reducere din skat ved at kræve kreditter eller fradrag, der gælder for din situation.Hvis du ikke kan løse problemet gennem appeller, kan du anlægge sag ved retten.

Er der nogen sanktioner for ikke at gøre krav på Augustchild-skattekreditten?

Der er ingen sanktioner for ikke at gøre krav på Augustchild-skattekreditten.Men hvis du ikke gør krav på kreditten, og dit barn stadig er i live ved årets udgang, kan du blive nødt til at betale en bøde.Straffen er 10% af din skattepligtige indkomst over $2.000, op til et maksimum på $500.

Hvilke andre kreditter eller fordele kan jeg få med Augustchild-skattekreditten?

Augustchildtaxcredit er en føderal skattefradrag til rådighed for forældre, der har børn under 17 år.Kreditten kan være værd op til $2.000 pr. barn.Der er andre kreditter og fordele, som forældre kan være berettiget til med Augustchild-skattekreditten, herunder indkomstskattefradraget (EITC) og børne- og omsorgskreditten.For at lære mere om disse kreditter og fordele, besøg venligst vores hjemmeside eller tal med en skatterådgiver.

Er der andet, jeg skal vide om skattekreditten for august?

August børneskattefradraget er en føderal indkomstskattefradrag til rådighed for forældre, der har børn under 17 år ved årets udgang.Det maksimale beløb for denne kredit er $2.000 pr. barn.For at kvalificere dig til denne kredit skal du opfylde visse berettigelseskrav og indsende en selvangivelse ved hjælp af formular 1040A eller 1040EZ.Derudover kan du muligvis kræve kreditten, hvis din modificerede justerede bruttoindkomst (MAGI) er mindre end $110.000 ($220.000, hvis du ansøger i fællesskab). Hvis du gør krav på børneskattefradraget på dine skatter, er det vigtigt, at du forstår alle dets berettigelseskrav for at sikre, at du modtager den fulde fordel.

13 Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har flere spørgsmål vedrørende augustbørnskatten?

Hvis du ikke fik skattefradraget for august, er her nogle personer, du måske vil kontakte: din arbejdsgiver, IRS eller en skatteformidler.Du kan også søge efter onlineressourcer eller bede et familiemedlem om hjælp.