Hvad er status for skattefradrag for studielån?

udstedelsestid: 2022-09-22

Studielånsrentefradrag er tilgængelige på fradragsberettiget grundlag for personer, der har kvalificerede studielån.Fradraget afvikles i takt med, at indkomsten stiger, så skatteydere med højere indkomster kan muligvis ikke udnytte fradraget fuldt ud.For 2018 er det maksimale beløb, der kan fratrækkes, $2.500 pr. person og $5.000 pr. ægtepar, der ansøger i fællesskab.Derudover er ethvert beløb, der eftergives eller frigøres fra et kvalificerende studielån, også fradragsberettiget.

Status for skattefradrag for studielån har været i forandring siden vedtagelsen af ​​loven om skattelettelser og job i 2017.I første omgang var det uklart, om den nye lov overhovedet ville påvirke disse fradrag.Men efter en vis forvirring med hensyn til, hvordan lovgivningen ville blive implementeret, blev det meddelt i slutningen af ​​december, at fradrag for studielånsrenter fortsat vil være tilladt, så længe de er påberåbt i skema A i formular 1040 (den føderale selvangivelse). Det betyder, at skatteydere, der specificerer deres fradrag, kan kræve dem på deres skat, selvom de ikke har andre større udgifter opført på denne blanket.

Selvom denne nyhed er god for dem, der bruger dette fradrag, betyder det, at der kan være mere konkurrence blandt skatteyderne om at gøre krav på det, da der nu er færre muligheder for at reducere den skattepligtige indkomst samlet set.Det er vigtigt at rådføre sig med en revisor eller skatteformidler, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til dette fradrag, eller hvor meget du potentielt kan spare ved at udnytte det.

Hvem er berettiget til skattefradrag for studielån?

Skattefradrag for studielån er tilgængelige for personer, der har optaget studielån for at gå i skole.For at kvalificere sig skal den enkelte være juridisk forpligtet til at tilbagebetale lånet og opfylde visse andre krav.Den mest almindelige måde for studerende at drage fordel af disse fradrag er ved at indgive deres skat som et specificeret fradrag.Det betyder, at de vil angive alle deres kvalificerende udgifter på deres selvangivelse, inklusive eventuelle studielånsbetalinger.Der er et par andre måder, hvorpå studerende kan drage fordel af disse fradrag, men de er mindre almindelige.Nogle personer kan for eksempel kræve rentefradraget for studielånet, hvis de har betalt renter af deres lån i løbet af året.Dette er dog en mere kompliceret mulighed, og den er ikke altid tilgængelig.Endelig kan nogle mennesker muligvis kræve fradraget for eftergivelse af studielån, hvis de planlægger at gå på pension eller på anden måde stoppe med at betale på deres lån i den nærmeste fremtid.Igen, dette er en mere kompliceret mulighed, og den er heller ikke altid tilgængelig.Alle disse muligheder bør overvejes nøje, før du indgiver din skat, fordi hver enkelt har sine egne fordele og ulemper.

Hvor meget kan der trækkes fra i skat for studielån?

Studielån betragtes skattemæssigt som en form for indkomst.Det beløb, der kan trækkes fra i skat for studielån, afhænger af lånetype og den enkeltes skattemæssige situation.Generelt kan studielån fratrækkes op til $2.500 om året.Denne grænse gælder for både føderale og statslige skatter.Der findes nogle undtagelser fra denne regel, såsom hvis lånet bruges til at købe en bolig, eller hvis det er optaget før 2009.I disse tilfælde er fradragsbeløbet højere.Det er vigtigt at rådføre sig med en revisor eller skatteformidler for at se, hvilke muligheder der er tilgængelige for dig baseret på din specifikke situation.

Hvornår træder studielånsfradraget i kraft?

Hvornår træder fradrag for studielån i kraft?Studielånsrenter og andre relaterede udgifter er generelt fradragsberettigede i det år, de betales.Det betyder, at hvis du tog et studielån i 2018, vil dit fradrag sandsynligvis blive taget i 2019.Der er dog nogle undtagelser fra denne regel.Hvis du har lånt penge hos en privat långiver i stedet for en uddannelsesinstitution, så er renterne på de lån ikke fradragsberettigede, før du rent faktisk betaler dem tilbage.Tilsvarende kan eventuelle gebyrer forbundet med at låne penge gennem et studielån, såsom oprettelses- eller overbærenhedsgebyrer, ikke fratrækkes, før gælden er tilbagebetalt.IRS har flere oplysninger om, hvornår specifikke typer fradrag kan tages på deres hjemmeside.

Hvor længe varer studielånsfradraget?

Skattefradrag for studielån varer i hele lånets løbetid.Det betyder, at hvis du har optaget et studielån i 2018, vil dit fradrag vare frem til 202. Hvis du er gift i fællesskab, kan du kræve både din ægtefælles og dit eget studielånsfradrag i din skat.Hvis du er gift separat, er det kun tilladt at fradrage dit eget studielån.

Du kan fratrække alle de betalte renter på føderale studielån, inklusive private lån optaget for at gå på college.Du kan ikke fratrække gebyrer forbundet med føderale studielån, såsom omkostninger til oprettelse eller behandling.

Det maksimale beløb, du kan trække fra hvert år, er $2.500 pr. person ($4.000 pr. ægtepar). Det samlede beløb, som du kan trække fra i et givet år, må ikke overstige 10,00 $. Der er ingen grænse for, hvor mange renter du kan trække fra på private studielån, der er optaget for at gå på college.Der er dog grænser for, hvor meget af hovedstolen på disse lån, du kan trække fra hvert år (se nedenfor).

Du skal indsende formular 1040 skema A for at kræve rentefradrag for studielån.Denne formular viser al din skattepligtige indkomst og viser, hvilke fradrag der reducerer den dollar-for-dollar.Du skal vedhæfte denne formular til din returnering, når den indgives, for at kræve det eller de relevante fradrag.

Hvilken type tilbagebetalingsplaner kvalificerer til skattefradrag for studielån?

Skattefradraget for studielån er tilgængeligt for personer, der tilbagebetaler deres føderale studielån.Følgende tilbagebetalingsplaner kvalificerer sig til skattefradraget for studielån: direkte subsidierede og ikke-subsidierede lån, Perkins-lån og Federal Family Education Loan (FFEL)-programlån.For at kvalificere sig skal individet foretage regelmæssige betalinger på deres føderale studielån og have samlet årlig indkomst under visse tærskler.For 2018 er den årlige indkomstgrænse $65.000 for enlige skatteydere og $130.000 for ægtepar, der ansøger i fællesskab.Hvis du ikke i øjeblikket tilbagebetaler dine føderale studielån eller ikke opfylder en af ​​de kvalificerende tilbagebetalingsplaner, kan du stadig kræve et delvist studielånsfradrag ved at lægge alle dine berettigede føderale studielån sammen og dividere det samlede beløb med 2%.

Berettiger private lån til studielånsfradrag?

Private studielån er berettiget til studielånsfradrag, hvis du opfylder visse krav.Du skal være tilmeldt en akkrediteret skole, have et gyldigt studielån og betale kvalificerede uddannelsesudgifter.Kvalificerede uddannelsesudgifter omfatter undervisning, gebyrer, kost og kost og andre relaterede omkostninger.Du kan finde mere information om skattefradrag for studielån på IRS.gov.

Konsoliderede lån - behandles de som ét stort lån eller flere mindre lån med henblik på fradrag for studielån?

Studielånsfradraget er en populær måde for studerende at reducere deres skattepligtige indkomst.Konsoliderede lån behandles som ét stort lån med henblik på fradraget, også selvom lånene er opdelt i flere mindre betalinger.Det betyder, at studerende kan drage fordel af dette fradrag, selvom de optager flere mindre studielån.Der er dog nogle begrænsninger for denne fordel.For det første kan det samlede gældsbeløb, der eftergives gennem studielånsskattefradraget, ikke overstige $57.500 om året.For det andet er det kun føderale studielån, der kvalificerer sig til fradraget.Private studielån tæller ikke med i denne grænse.Endelig skal du specificere dine fradrag for at drage fordel af dette frynsegode.Hvis du ikke specificerer dine fradrag, vil du slet ikke kunne udnytte studielånsfradraget.

Udskydelse i skolen - har det nogen indflydelse på, om du kan trække dine studielån fra i din skat?

Der er et par ting, du skal huske på, hvis du overvejer at optage studielån for at udskyde betalingerne.For det første vil udsættelse af dine lånebetalinger sandsynligvis øge mængden af ​​renter, der akkumuleres på gælden over tid.Derudover, hvis du vælger at optage et studielån for at reducere din skattepligtige indkomst, er det vigtigt at bemærke, at denne type lån muligvis ikke er berettiget til visse skattelettelser.For eksempel er føderale lån generelt ikke berettiget til rentefradrag for studielån eller American Opportunity Tax Credit. Hvis du er interesseret i at lære mere om, hvordan studielån kan påvirke din skat, skal du rådføre dig med en revisor eller skattespecialist.De kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke fradrag og kreditter der kan gælde for din specifikke situation og give råd om, hvorvidt udsættelse af betalinger er en levedygtig mulighed for dig." Tager de studielån ud af skat i år?"

Når det er tid til at indgive din skat, er der et par ting, du skal overveje, herunder eventuelle uddannelsesrelaterede udgifter som undervisning og gebyrer samt andre relaterede omkostninger som bøger og forsyninger.En stor udgift, mange studerende står over for hvert år, er deres skolepengeregninger - så det giver mening, at mange mennesker henvender sig til at låne penge fra långivere for at dække disse omkostninger, mens de stadig forbliver solvente under deres studier.Desværre for nogle studerende, der optager private lån i stedet for føderale lån (fordi de kvalificerer sig til lavere renter), kan de samme långivere kræve tilbagebetaling gennem skat snarere end gennem periodiske afdrag - hvilket betyder, at alle disse højrentegebyrer vil dukke op på deres individuelle selvangivelser hvert år!Dette kan hurtigt stige, hvis nogen skylder titusinder eller endda hundredtusindvis af dollars i studiegæld - så før du påtager dig nye uddannelsesforpligtelser, skal du sørge for at rådføre dig med en revisor eller skattespecialist, som kan hjælpe med at afgøre, om tilbagebetaling af gæld gennem skat faktisk er muligt baseret på din individuelle økonomiske situation." Tager de studielån ud af skat i år?"

Der er flere måder, hvorpå låntagere kan reducere deres skattepligtige indkomst ved at bruge lånte midler til uddannelsesudgifter:

Nogle låntagere kan vælge ikke at tilbagebetale hele deres lån på én gang, men i stedet foretage mindre månedlige tilbagebetalinger over tid – i realiteten "udskyde" tilbagebetalingen af ​​hovedstolen indtil efter eksamen/ansættelse er opnået (og formentlig når større beløb alligevel skulle betales) . Men da der påløber renter dagligt på ubetalte saldi (uanset hvornår tilbagebetalingen faktisk finder sted), risikerer skatteydere, der vælger denne metode, at pådrage sig betydelige yderligere renteudgifter over tid (potentielt i alt mere end 100 % om året). Hvis sådanne låntagere desuden skulle opleve økonomiske vanskeligheder hen ad vejen og finde sig i, at de ikke er i stand til eller uvillige til at tilbagebetale det, de oprindeligt lånte PLUS påløbne renter - hvilket fører dem ind i en kriminel status - kan inkassobestræbelser påbegyndes direkte fra deres løn uden nogen form for klagemuligheder via konkurs sager osv. "Tager de studielån ud af skat i år?"

Det korte svar er ja – selvom der er nogle forbehold involveret, afhængigt af hvilke(n) type(r) lån, der blev optaget.Her er lidt mere information om hvert scenarie:

1) Hvis nogen optager føderale Stafford-lån og derefter afbetaler dem gennem regelmæssige planlagte månedlige tilbagebetalinger, skal der ikke betales yderligere skatter, da disse typer lån betragtes som "fradragsberettigede" i henhold til § 221(d)(3) i Internal Revenue Kode . Men skulle en sådan låntager opleve økonomiske vanskeligheder hen ad vejen og finde sig i, at de ikke er i stand til eller uvillige til at tilbagebetale det oprindeligt lånte PLUS påløbne renter, SÅ kunne inddrivelsesindsatsen begynde direkte fra lønninger UDEN NOGEN AFVISNING, DER ER TILGÆNGELIG VIA KONKRUTSSAGER MM." Tager de studielån op. af skat i år?Private lån vs føderale lån: Skattemæssige konsekvenser Skrevet af Student Loan Hero Den mest almindelige type lån, der tages af universitetsstuderende i hele Amerika, er uden tvivl føderale Stafford Loans.

Hvis du er gift, men indgiver skat separat, kan hver person så stadig trække op til $2500 i betalt studielånsrente fra deres skat?

Ja, hver person kan trække op til $2500 i betalt studielånsrente fra deres skat.Men hvis du er gift, men indgiver skat separat, kan hver person kun trække $1.000 i renter på studielån fra deres skat.Det skyldes, at studielånsrentefradraget er begrænset til renter, der betales på lån, der er optaget efter den 31. december i det år, du indgiver din selvangivelse.Så hvis du indgav din selvangivelse den 15. april i år, og tog et studielån den 1. januar i år, kunne din ægtefælle kun kræve 500 USD i studielånsrenter betalt som fradrag på deres egen selvangivelse.

Hvilken dokumentation skal du vise for at trække dine betalte studielånsrenter fra din skat?

For at trække dine betalte studielånsrenter fra din skat, skal du have dokumentation, der viser, at renten er betalt på et studielån.Dette kunne omfatte en kopi af låneaftalen, kontoudtog, der viser, at rentebetalingerne blev foretaget, eller en IRS-formular 1098-E, som viser størrelsen af ​​renter, der er betalt på et studielån.Du skal også fremlægge bevis for bopæl for det år, hvor renterne blev betalt.For eksempel, hvis du lånte penge for at gå i skole og boede hjemme under college, skal du fremlægge dokumentation, der viser, at du har boet et bestemt sted i mindst halvdelen af ​​året for at kunne kræve dette fradrag.

Hvis min långiver skiftede hænder, og min nye långiver ikke servicerer mit område, kan jeg så stadig trække mine betalte studielånsrenter fra min skat, hvis jeg betalte dem direkte til den gamle långiver?'?

Hvis du betalte dine studielånsrenter direkte til den gamle långiver, kan du muligvis trække dem fra i din skat.Men hvis den gamle långiver skiftede hænder, kan den nye långiver muligvis ikke servicere dit område, og du bliver derfor nødt til at opsøge en ny långiver, der servicerer dit område for at fratrække dine rentebetalinger.Hvis dette ikke er muligt, eller hvis du ikke ønsker at gå igennem dette bøvl, så kan du blot se bort fra at betale renterne på dine studielån og behandle dem som kursgevinster, når du beregner din skattepligtige indkomst.