Πώς μπορεί μια συνδρομή στο γυμναστήριο να βοηθήσει ή να βλάψει την αξιοπιστία σας;

tempo di emissione: 2022-06-24

Navigazione veloce

Η συνδρομή στο γυμναστήριο μπορεί να βοηθήσει ή να βλάψει το πιστωτικό σας σκορ, ανάλογα με τους όρους της συνδρομής και τον τρόπο χρήσης του γυμναστηρίου.Εάν χρησιμοποιείτε το γυμναστήριο τακτικά, τότε μια συνδρομή μπορεί να είναι επωφελής για την πιστωτική σας βαθμολογία.Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε το γυμναστήριο μόνο περιστασιακά, τότε μια συνδρομή ενδέχεται να μην έχει σημαντικό αντίκτυπο στο πιστωτικό σας σκορ.

Γενικά, η χρήση ενός μοντέλου βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που λαμβάνει υπόψη πόσο συχνά χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους δανείων (π.χ. δάνεια αυτοκινήτου, στεγαστικά δάνεια) είναι σημαντική για τον προσδιορισμό του εάν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα θα επηρεάσει ή όχι την πιστωτική σας βαθμολογία.Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τι είδους συνδρομή στο γυμναστήριο αγοράζετε και εάν θα έχει ή όχι αντίκτυπο στην πιστωτική σας βαθμολογία.

Εάν σκέφτεστε να αγοράσετε μια συνδρομή στο γυμναστήριο αλλά δεν είστε σίγουροι για την επίδρασή της στο πιστωτικό σας σκορ, σκεφτείτε να μιλήσετε με έναν από τους ειδικούς μας στο Credit Karma που μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία.

Ποια είναι μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν εγγραφείτε για συνδρομή στο γυμναστήριο;

Όταν εξετάζετε εάν θα εγγραφείτε ή όχι για συνδρομή στο γυμναστήριο, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη.Πρώτα και κύρια, είναι σημαντικό να σταθμίσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συμμετοχής στο γυμναστήριο πριν λάβετε οποιεσδήποτε αποφάσεις.Ενώ η συμμετοχή σε ένα γυμναστήριο μπορεί να είναι ευεργετική όσον αφορά τη φυσική κατάσταση και τη συνολική υγεία, υπάρχουν επίσης ορισμένα πιθανά μειονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη.Για παράδειγμα, εάν δεν έχετε χρόνο να παρακολουθείτε μαθήματα ή να γυμνάζεστε τακτικά μόνοι σας, η εγγραφή σας για συνδρομή στο γυμναστήριο μπορεί να είναι αντιπαραγωγική.Επιπλέον, εάν έχετε ήδη υψηλά πιστωτικά αποτελέσματα λόγω υπεύθυνων οικονομικών συνηθειών, η ύπαρξη ανεξόφλητου χρέους στο γυμναστήριο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το πιστωτικό σας σκορ.Προκειμένου να αποφύγετε τυχόν αρνητικές συνέπειες από την εγγραφή σας σε μια συνδρομή στο γυμναστήριο, είναι σημαντικό να σταθμίσετε προσεκτικά όλες τις επιλογές πριν λάβετε μια απόφαση.

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν αποφασίζετε εάν θα συμμετάσχετε ή όχι σε ένα γυμναστήριο είναι ο προϋπολογισμός.Δεν είναι όλα τα γυμναστήρια ίσα. Ορισμένα μπορεί να κοστίζουν περισσότερο από άλλα με βάση τα χαρακτηριστικά που προσφέρονται (όπως η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού ή ο αριθμός των προσφερόμενων κατηγοριών). Είναι σημαντικό να ερευνήσετε ποια γυμναστήρια προσφέρουν τι είδους υπηρεσίες και ανέσεις πριν αναλάβετε οποιαδήποτε δέσμευση.Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι η άσκηση στο σπίτι παρέχει παρόμοια οφέλη με αυτά που αποκομίζονται από την παρακολούθηση μαθημάτων στο τοπικό τους γυμναστήριο – χωρίς πρόσθετα έξοδα.

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συνδρομή γυμναστηρίου για να βελτιώσετε το πιστωτικό σας σκορ;

Δεν υπάρχει μια ενιαία απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, καθώς ο αντίκτυπος της συνδρομής στο γυμναστήριο στο πιστωτικό σας σκορ θα ποικίλλει ανάλογα με την ατομική σας κατάσταση.Ωστόσο, η χρήση ενός γυμναστηρίου μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε το πιστωτικό σας σκορ, βοηθώντας σας να παραμείνετε υγιείς και δραστήριοι και επιδεικνύοντας υπεύθυνη οικονομική συμπεριφορά.

Πρώτον, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η συνδρομή στο γυμναστήριο δεν βελτιώνει αυτόματα την πιστωτική σας βαθμολογία.Αντίθετα, η συνδρομή στο γυμναστήριο είναι ένας παράγοντας που μπορούν να λάβουν υπόψη οι δανειστές όταν αξιολογούν την ικανότητα δανεισμού σας.

Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε υπεύθυνα τη συνδρομή σας στο γυμναστήριο – για παράδειγμα, παρακολουθώντας τις πληρωμές και διατηρώντας καλό πιστωτικό ιστορικό – τότε η συμμετοχή σε ένα γυμναστήριο θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της συνολικής σας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη της συνδρομής στο γυμναστήριο:

  1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις συνδρομές σας στο γυμναστήριο με σύνεση.Εάν χρησιμοποιείτε μόνο τις εγκαταστάσεις του κλαμπ ή της εγκατάστασης όπου έχετε συνδρομή, τότε αυτό δεν θα έχει αντίκτυπο στο πιστωτικό σας σκορ.Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε και άλλα γυμναστήρια στην πόλη ή αλλού κατά την ίδια χρονική περίοδο (για παράδειγμα τα Σαββατοκύριακα), τότε αυτή η δραστηριότητα μπορεί να συνυπολογιστεί στο ποσοστό χρησιμοποίησής σας και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την πιστοληπτική σας ικανότητα.
  2. Δώστε προσοχή στο πόσο συχνά πληρώνετε για συνδρομές και χρήση εξοπλισμού.Εάν χάνετε συνεχώς πληρωμές ή δεν τις κάνετε εγκαίρως, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τόσο την τρέχουσα κατάσταση του λογαριασμού σας (συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων πιστωτικών γραμμών) όσο και τις μελλοντικές ευκαιρίες δανεισμού (συμπεριλαμβανομένης της αίτησης για νέες συνδρομές).
  3. Παρακολουθήστε όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τη σωματική δραστηριότητα – συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς (αν ταξιδεύετε σε διαφορετικά γυμναστήρια), των εξόδων φαγητού ενώ γυμνάζεστε στο σπίτι ή αλλού εκτός του κλαμπ/εγκαταστάσεως (για την αποφυγή υπερβολικών δαπανών), κ.λπ.Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμες κατά τον υπολογισμό του εάν αξίζει να συνεχίσετε να πληρώνετε για έναν συγκεκριμένο τύπο προγράμματος/συνδρομής φυσικής κατάστασης ή εάν υπάρχουν διαθέσιμες φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις που θα παρείχαν παρόμοια οφέλη χωρίς πρόσθετες χρεωστικές υποχρεώσεις.
  4. Αποφύγετε τα δάνεια υψηλού επιτοκίου που απαιτούν ελάχιστες μηνιαίες αποπληρωμές, όπως δάνεια ημέρας πληρωμής και δάνεια τίτλου αυτοκινήτου – αυτοί οι τύποι δανείων είναι πιθανό να μην εγκριθούν εάν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι οι τακτικές αποπληρωμές ενδέχεται να μην είναι δυνατές λόγω ανεπαρκούς εισοδήματος ή άλλων παραγόντων που δεν ελέγχουμε, π. ως ανεργία ή ασθένεια.Αντί για αυτό, δοκιμάστε να αναζητήσετε επιλογές μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, όπως προϊόντα προσωπικών δανείων που προσφέρονται μέσω τραπεζών ή διαδικτυακών δανειστών, τα οποία έχουν συνήθως χαμηλότερα επιτόκια από αυτά που βρίσκονται σε προϊόντα βραχυπρόθεσμου δανεισμού, όπως δάνεια ημέρας πληρωμής και δάνεια τίτλου αυτοκινήτου.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος μιας συνδρομής στο γυμναστήριο στο ποσοστό χρήσης της πίστωσης;

Η συνδρομή στο γυμναστήριο μπορεί να έχει θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στον δείκτη χρησιμοποίησης της πίστωσης.Ο αντίκτυπος μιας συνδρομής στο γυμναστήριο εξαρτάται από τους όρους της συνδρομής και από το πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις εγκαταστάσεις.Εάν χρησιμοποιείτε το γυμναστήριο μόνο για περιστασιακές επισκέψεις, τότε πιθανότατα δεν υπάρχει καμία επίδραση στο πιστωτικό σας σκορ.Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε τακτικά το γυμναστήριο, τότε ο δείκτης χρήσης της πίστωσης θα μπορούσε να αυξηθεί λόγω του γεγονότος ότι ξοδεύετε περισσότερα χρήματα από όσα χρειάζεται για πληρωμές χρεών.

Εάν αποφασίσετε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο γυμναστήριο, φροντίστε να το κάνετε έγκαιρα, ώστε ο λογαριασμός σας να μην εισέλθει σε συλλογές και να επηρεάσει την πιστωτική σας βαθμολογία.Είναι επίσης σημαντικό να παρακολουθείτε πόσα χρήματα ξοδεύετε κάθε μήνα στο γυμναστήριο, ώστε να μπορείτε να κάνετε προσαρμογές εάν είναι απαραίτητο.Εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, η συνδρομή στο γυμναστήριο μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των συνολικών επιπέδων φυσικής κατάστασης και στη μείωση του κινδύνου για προβλήματα υγείας στη μετέπειτα ζωή.Ωστόσο, είναι σημαντικό να σταθμίσετε όλα τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους πριν εγγραφείτε για συνδρομή.

Η πληρωμή για μια συνδρομή γυμναστηρίου εκ των προτέρων βοηθά ή βλάπτει το πιστωτικό αποτέλεσμά σας;

Η συνδρομή στο γυμναστήριο μπορεί να βοηθήσει ή να βλάψει το πιστωτικό αποτέλεσμά σας ανάλογα με τους όρους της συνδρομής.Εάν πληρώσετε για ένα χρόνο προκαταβολικά, αυτό πιθανότατα θα βελτιώσει το πιστωτικό σας σκορ, επειδή δείχνει ότι είστε υπεύθυνοι για τα οικονομικά σας.Ωστόσο, εάν πληρώνετε μόνο για έναν ή δύο μήνες κάθε φορά, αυτό μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο.Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε πόσο συχνά πληρώνετε, ώστε να μην υπερβαίνετε το πιστωτικό σας όριο.

Συνολικά, είναι καλύτερο να σκεφτείτε αν αξίζει ή όχι να πληρώσετε για συνδρομή στο γυμναστήριο με βάση τον τύπο συνδρομής που επιλέγετε και πόσο συχνά σκοπεύετε να χρησιμοποιείτε τις εγκαταστάσεις.Εάν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να αποφύγετε την εγγραφή σας για μακροπρόθεσμες συνδρομές εκτός και αν είστε πραγματικά δεσμευμένοι να χρησιμοποιείτε το γυμναστήριο τακτικά.Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να παρακολουθείτε τις δαπάνες σας και να δείτε εάν υπάρχει αντίκτυπος στο πιστωτικό αποτέλεσμά σας.

Επηρεάζει το πιστωτικό αποτέλεσμά σας η ύπαρξη πολλαπλών συνδρομών σε γυμναστήρια;

Η σύντομη απάντηση είναι ότι εξαρτάται από το μεμονωμένο πιστωτικό σκορ.Η ύπαρξη πολλαπλών συνδρομών στο γυμναστήριο μπορεί να μην έχει σημαντικό αντίκτυπο στο πιστωτικό σας σκορ, εάν έχετε καλό πιστωτικό ιστορικό, αλλά θα μπορούσε να επηρεάσει τη βαθμολογία σας εάν έχετε κακό πιστωτικό ιστορικό.

Μια πλήρης ανάλυση της ατομικής σας κατάστασης θα πρέπει να γίνει από έναν πιστωτικό σύμβουλο ή έναν δανειστή για να προσδιοριστεί ο πιθανός αντίκτυπος της ύπαρξης πολλαπλών συνδρομών στο γυμναστήριο.Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, η ύπαρξη περισσότερων από μία συνδρομών σε διαφορετικούς παρόχους θα συμβάλει στη βελτίωση της συνολικής σας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Εάν σκέφτεστε να εγγραφείτε για πολλαπλές συνδρομές στο γυμναστήριο, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν έμπειρο οικονομικό σύμβουλο για να βεβαιωθείτε ότι αυτή η απόφαση δεν επηρεάζει αρνητικά την πιστωτική σας βαθμολογία.

Μπορεί η ακύρωση μιας συνδρομής στο γυμναστήριο να επηρεάσει την πιστωτική σας βαθμολογία;

Η σύντομη απάντηση είναι ότι η ακύρωση μιας συνδρομής στο γυμναστήριο μπορεί να επηρεάσει το πιστωτικό αποτέλεσμά σας, ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου σας.Εάν έχετε μηνιαία χρέωση ή συμβόλαιο, τότε η ακύρωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινή στο πιστωτικό σας σκορ.Ωστόσο, εάν πληρώσατε μόνο για μια ετήσια συνδρομή, τότε η ακύρωση δεν θα είχε καμία επίδραση στο πιστωτικό σας σκορ.

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το πιστωτικό αποτέλεσμά σας, συμπεριλαμβανομένου του χρέους που έχετε και του χρόνου που είναι σε εκκρεμότητα.Η ακύρωση μιας συνδρομής στο γυμναστήριο μπορεί επίσης να επηρεάσει το πιστωτικό σας σκορ, εάν θεωρείται ακριβή αγορά που δεν έχετε την πολυτέλεια να αποπληρώσετε.

Εάν σκέφτεστε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας στο γυμναστήριο, φροντίστε να μιλήσετε με έναν ειδικό σχετικά με τις πιθανές συνέπειες πριν λάβετε οποιεσδήποτε αποφάσεις.

Πώς επηρεάζει το πιστωτικό αποτέλεσμά σας η χρήση της επιλογής αυτόματης πληρωμής ενός γυμναστηρίου;

Η συνδρομή στο γυμναστήριο μπορεί να έχει θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην πιστωτική σας βαθμολογία ανάλογα με τους όρους της συνδρομής και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την επιλογή αυτόματης πληρωμής του γυμναστηρίου.Εάν πληρώνετε τη συνδρομή σας εξ ολοκλήρου κάθε μήνα, χρησιμοποιώντας μια πιστωτική κάρτα, για παράδειγμα, αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της πιστωτικής σας βαθμολογίας.Ωστόσο, εάν χάσετε πληρωμές ή χρησιμοποιήσετε χρεωστική κάρτα, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την πιστωτική σας βαθμολογία.

Εάν σκέφτεστε να εγγραφείτε για συνδρομή στο γυμναστήριο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις συνέπειες της χρήσης της επιλογής αυτόματης πληρωμής προτού λάβετε οποιεσδήποτε αποφάσεις.Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς επηρεάζεται η πιστωτική σας βαθμολογία από την πληρωμή λογαριασμών και τη διαχείριση του χρέους, επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο της CreditCards.com.

Εάν εγγραφείτε για μια δωρεάν δοκιμή σε ένα γυμναστήριο, αυτό θα εμφανιστεί στην πιστωτική σας αναφορά;

Δεν υπάρχει οριστική απάντηση σε αυτό το ερώτημα, καθώς εξαρτάται από τον συγκεκριμένο οργανισμό παροχής πιστωτικών αναφορών και τις πολιτικές του.Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, εάν έχετε δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή σε γυμναστήριο, αυτό δεν θα εμφανίζεται στην πιστωτική σας αναφορά, εκτός εάν αποφασίσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το γυμναστήριο μετά τη λήξη της δωρεάν δοκιμής σας.Εάν ακυρώσετε τη συνδρομή σας πριν λήξει η δοκιμαστική περίοδος, τότε η συνδρομή πιθανότατα θα αναφερθεί σε πιστωτικά γραφεία.Επιπλέον, εάν καθυστερείτε τις πληρωμές σας ή έχετε άλλο αρνητικό πιστωτικό ιστορικό με τους δανειστές, μια δωρεάν συνδρομή στο γυμναστήριο θα μπορούσε να βλάψει τις πιθανότητές σας να εγκριθείτε για μελλοντικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες.Έτσι, ενώ δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι μια δωρεάν συνδρομή στο γυμναστήριο δεν θα επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο το πιστωτικό σας σκορ, είναι απίθανο να είναι σημαντικό.

Επηρεάζουν την πιστωτική σας βαθμολογία οι καθυστερημένες πληρωμές για συνδρομές σε γυμναστήρια;

Δεν υπάρχει οριστική απάντηση σε αυτή την ερώτηση, καθώς εξαρτάται από το ατομικό πιστωτικό ιστορικό και τη βαθμολογία σας.Ωστόσο, εάν έχετε παραβατική συνδρομή στο γυμναστήριο που έχει πληρωθεί πλήρως και έγκαιρα, μπορεί να μην επηρεάσει υπερβολικά το πιστωτικό σας σκορ.Από την άλλη πλευρά, εάν έχετε μια εκκρεμή συνδρομή στο γυμναστήριο που έχει καθυστερήσει ή έχει ακυρωθεί, τότε αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την πιστωτική σας βαθμολογία.Και στις δύο περιπτώσεις, είναι πάντα καλύτερο να επικοινωνήσετε με την εταιρεία ή τον δανειστή της πιστωτικής σας κάρτας για να ρωτήσετε σχετικά με τις πολιτικές τους σχετικά με τις συνδρομές στο γυμναστήριο και τις καθυστερήσεις πληρωμών.

Υπάρχουν άλλες χρεώσεις που σχετίζονται με τη συνδρομή στο γυμναστήριο που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πιστωτική μου βαθμολογία;

Υπάρχουν μερικές χρεώσεις που σχετίζονται με τη συνδρομή στο γυμναστήριο που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πιστωτική σας βαθμολογία.Για παράδειγμα, ορισμένα γυμναστήρια ενδέχεται να χρεώνουν ετήσια χρέωση ή να σας ζητήσουν να εγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα συνδρομής προκειμένου να λάβετε εκπτώσεις στις μηνιαίες χρεώσεις.Επιπλέον, ορισμένα γυμναστήρια ενδέχεται επίσης να χρεώνουν επιπλέον για τη χρήση των εγκαταστάσεων τους, όπως μηχανήματα βάρους και εξοπλισμό καρδιαγγειακής άσκησης.Εάν έχετε πολλές συνδρομές στο γυμναστήριο, καθεμία από αυτές τις χρεώσεις θα μπορούσε να επηρεάσει διαφορετικά την πιστωτική σας βαθμολογία.Γενικά, εάν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά και η πίστωσή σας είναι αρκετά καλή, είναι γενικά καλύτερο να αποφύγετε να πληρώνετε για περιττά αντικείμενα, όπως συνδρομές στο γυμναστήριο που δεν προσφέρουν σημαντικά οφέλη.Ωστόσο, εάν έχετε ήδη ένα καλό πιστωτικό ιστορικό και θέλετε να το διατηρήσετε έτσι, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τυχόν πιθανές χρεώσεις όταν εξετάζετε εάν θα εγγραφείτε ή όχι σε ένα γυμναστήριο.

Είναι καλύτερο να πληρώσω για τις οφειλές ολόκληρου του έτους ταυτόχρονα ή σε μηνιαίες δόσεις όσον αφορά τις βαθμολογίες mycredit>;

Όταν πρόκειται για τα πιστωτικά σας σκορ, δεν υπάρχει μια ενιαία απάντηση.Ανάλογα με την ατομική σας κατάσταση, η πληρωμή των τελών του γυμναστηρίου ολόκληρου του έτους μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς.Ωστόσο, εάν έχετε την οικονομική δυνατότητα να πληρώνετε μηνιαίες δόσεις, αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε το πιστωτικό αποτέλεσμά σας σε καλή κατάσταση.Τελικά, είναι σημαντικό να μιλήσετε με έναν πιστωτικό σύμβουλο ή έναν οικονομικό σύμβουλο για να κατανοήσετε με ακρίβεια πώς η πληρωμή για τη συνδρομή στο γυμναστήριο επηρεάζει το πιστωτικό σας σκορ και τα συνολικά οικονομικά σας.

Μπορώ να πάρω πίσω μετρητά ή πόντους επιβράβευσης εάν χρησιμοποιήσω τα τέλη μέλους myCredit Cardto Gym>;

Δεν υπάρχει οριστική απάντηση σε αυτή την ερώτηση, καθώς εξαρτάται από τη συγκεκριμένη πιστωτική κάρτα και το πρόγραμμα συνδρομής στο γυμναστήριο που χρησιμοποιείτε.Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, εάν χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για να πληρώσετε τις συνδρομές σας στο γυμναστήριο, ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε επιστροφή μετρητών ή πόντους ανταμοιβής σε αντάλλαγμα.Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις κάθε μεμονωμένου προγράμματος πιστωτικών καρτών θα διαφέρουν, επομένως συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του εκδότη για περισσότερες πληροφορίες.