Πόσος χρόνος χρειάζεται για να εξοφληθεί ένα φοιτητικό δάνειο;

tempo di emissione: 2022-09-20

Navigazione veloce

Δεν υπάρχει μία απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, καθώς θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του είδους και του ποσού του δανείου, του ιστορικού πιστωτικού αποτελέσματος και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων.Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, τα φοιτητικά δάνεια που εκκαθαρίζονται σε περίπτωση πτώχευσης θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο πιστωτικό σας σκορ.Αυτό συμβαίνει επειδή οι δανειστές χρησιμοποιούν το πιστωτικό αποτέλεσμά σας για να καθορίσουν εάν είναι πρόθυμοι ή όχι να σας δανείσουν χρήματα στο μέλλον.Εάν τα φοιτητικά σας δάνεια εξοφληθούν σε πτώχευση, μπορεί να χρειαστούν έως και 10 χρόνια για να ανακάμψει πλήρως η πιστωτική σας βαθμολογία.Επιπλέον, κάθε νέο χρέος που αναλαμβάνετε μετά την εξόφληση των φοιτητικών σας δανείων μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στο πιστωτικό σας σκορ.Επομένως, εάν σκέφτεστε να συνάψετε δάνειο ή να εγγραφείτε για άλλο είδος οικονομικής υποχρέωσης, φροντίστε να συμβουλευτείτε πρώτα έναν εξειδικευμένο δανειστή για να βεβαιωθείτε ότι η απόφαση δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πιστοληπτική σας αξιολόγηση.

Ποια είναι η διαδικασία για την εξόφληση ενός φοιτητικού δανείου;

Εάν έχετε ομοσπονδιακό φοιτητικό δάνειο, μπορείτε να το εξοφλήσετε είτε: 1) Εξοφλώντας πλήρως το δάνειο 2) Κάνοντας ένα σχέδιο πληρωμής και στη συνέχεια εξοφλώντας πλήρως το δάνειο 3) Προγράμματα συγχώρεσης Εάν έχετε ιδιωτικό φοιτητικό δάνειο, οι περισσότεροι δανειστές δεν θα σας επιτρέψει να το εκπληρώσετε εκτός εάν μπορείτε να αποδείξετε ότι το χρέος προέκυψε ως μέρος ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και ότι η εκπαίδευσή σας δεν ήταν οικονομικά εφικτή χωρίς τα δάνεια.Για να προσδιορίσετε εάν το φοιτητικό σας δάνειο πληροί τις προϋποθέσεις για συγχώρεση, ορισμένοι δανειστές μπορεί να απαιτήσουν τεκμηρίωση, όπως απόδειξη εγγραφής, μεταγραφές ή οικονομικές καταστάσεις.Για να εξοφλήσετε τα ιδιωτικά δάνεια μέσω πτώχευσης, πρέπει να αποδείξετε ότι το χρέος δεν είναι εξοφλητέο βάσει ορισμένων κριτηρίων όπως το να είναι άνω των 10 ετών όταν δανείζεται, να μην έχει εισόδημα κατά τη στιγμή του δανεισμού ή να μην μπορεί να αποπληρώσει το χρέος λόγω οικονομικής δυσπραγίας.Υπάρχουν επίσης αρκετοί άλλοι τρόποι για να ξεφύγετε από τα φοιτητικά δάνεια, όπως: 1) Ενοποίηση - συνδυασμός όλων των επιλέξιμων ομοσπονδιακών και ιδιωτικών δανείων σας σε ένα νέο δάνειο με χαμηλότερα επιτόκια 2) Ανοχή - προσωρινή διακοπή πληρωμών για τα επιλέξιμα ομοσπονδιακά και ιδιωτικά δάνειά σας έτσι ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε οικονομικές δυσκολίες 3) Σχέδια αποπληρωμής - σύναψη σχεδίου αποπληρωμής με τον δανειστή σας που θα μειώσει ή θα καθυστερήσει τις πληρωμές 4) Αναβολή - αναβολή πληρωμών για τα επιλέξιμα ομοσπονδιακά και ιδιωτικά δάνειά σας για έως και δύο χρόνια 5) Βάσει εισοδήματος Σχέδια αποπληρωμής - χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα αποπληρωμής βάσει εισοδήματος που μειώνει τις μηνιαίες πληρωμές με βάση τα χρήματα που κερδίζετε 6) Συγχώρεση δανείου δημόσιας υπηρεσίας (PSLF) - λήψη συγχώρεσης μετά την πραγματοποίηση 120 μηνιαίων πληρωμών που πληρούν τις προϋποθέσεις 7) Συγχώρεση δανείου δασκάλου (TLF) - συγχώρεση μετά την πραγματοποίηση 120 μηνιαίων πληρωμών που πληρούν τις προϋποθέσεις 8 ) Πρόγραμμα Ενοποίησης Φοιτητικού Δανείου (SLAP)- συνδυάζει πολλαπλά φοιτητικά δάνεια σε ένα νέο χαμηλό επιτόκιο δάνειο 9 ) Pay As You Earn (PAYE)- πραγματοποίηση σταθερών πληρωμών κεφαλαίου και τόκων ανά δύο εβδομάδες 10 ) Διακανονισμός χρέους- διαπραγμάτευση συμφωνίας διακανονισμού μεταξύ εσάς και του δανειστή σας 11 ) Πτώχευση - κήρυξη πτώχευσης 12 ) Ιδιωτικά φοιτητικά δάνεια - βλ. παραπάνω απάντηση σχετικά με την απαλλαγή τους Σε γενικές γραμμές, οποιαδήποτε μέθοδος για να απαλλαγείτε από το φοιτητικό σας χρέος θα βελτιώσει το πιστωτικό σας σκορ.Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις – όπως η συγχώρεση δανείου εκπαιδευτικών που είναι διαθέσιμη μόνο μέσω ορισμένων προγραμμάτων.Επομένως, εάν αυτό είναι κάτι σημαντικό για εσάς, φροντίστε να ρωτήσετε σχετικά με την καταλληλότητα πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Θα αυξηθεί η πιστωτική μου βαθμολογία εάν το φοιτητικό μου δάνειο εξοφληθεί;

Δεν υπάρχει μια οριστική απάντηση σε αυτό το ερώτημα.Ανάλογα με το πιστωτικό ιστορικό σας και άλλους παράγοντες, το πιστωτικό σας σκορ θα μπορούσε να ανέβει ή να μειωθεί ως αποτέλεσμα της εξόφλησης του φοιτητικού σας δανείου.Ωστόσο, εάν έχετε καλό πιστωτικό ιστορικό και διατηρείτε χαμηλά επίπεδα χρέους, ο αντίκτυπος της εξόφλησης του φοιτητικού σας δανείου μπορεί να είναι ελάχιστος.

Εάν σκέφτεστε να υποβάλετε αίτηση για νέο στεγαστικό δάνειο ή δάνειο αυτοκινήτου στο εγγύς μέλλον, είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι τυχόν αλλαγές στην πιστωτική σας έκθεση θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά σας να λάβετε έγκριση για αυτούς τους τύπους δανείων.Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το πώς η απαλλαγή των φοιτητικών δανείων θα επηρεάσει το πιστωτικό σας σκορ, συμβουλευτείτε έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο ή ίδρυμα δανεισμού.

Πώς θα επηρεάσει ένα φοιτητικό δάνειο που έχει εξοφληθεί;

Ένα φοιτητικό δάνειο θεωρείται ότι έχει εξοφληθεί όταν ο δανειολήπτης δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για το δάνειο, όπως το να είναι στο σχολείο ή να έχει ένα ελάχιστο εισόδημα.Σε γενικές γραμμές, ένα φοιτητικό δάνειο θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο πιστωτικό σας σκορ, εάν το είχατε για περισσότερα από 10 χρόνια και ήταν ληξιπρόθεσμο ή σε αθέτηση.Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα.Εάν έχετε κάνει έγκαιρα όλες τις πληρωμές σας και το φοιτητικό σας δάνειο έχει εξοφληθεί τακτικά, η πιστωτική σας βαθμολογία ενδέχεται να μην επηρεαστεί καθόλου.Επιπλέον, εάν αναλάβετε δράση για να βελτιώσετε το πιστωτικό σας σκορ με την εξόφληση του χρέους με υψηλά επιτόκια και τη διατήρηση ενός καλού ιστορικού πληρωμών, τα φοιτητικά σας δάνεια μπορεί πραγματικά να βοηθήσουν στη βελτίωση της πιστοληπτικής σας ικανότητας.

Μπορώ να λάβω απαλλαγή για τα ιδιωτικά φοιτητικά μου δάνεια;

Δεν υπάρχει οριστική απάντηση, καθώς ο αντίκτυπος μιας απαλλαγής φοιτητικού δανείου στο πιστωτικό σας σκορ θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως το πιστωτικό ιστορικό σας και τα τρέχοντα επίπεδα χρέους.Ωστόσο, εάν έχετε καλή πίστωση και είστε σε θέση να διατηρήσετε τις πληρωμές σας τρέχουσες, η απαλλαγή από φοιτητικό δάνειο μπορεί να μην έχει σημαντικό αντίκτυπο.

Εάν δυσκολεύεστε να κάνετε τις μηνιαίες πληρωμές σας ή εάν πιστεύετε ότι τα φοιτητικά σας δάνεια μπορεί να προκαλούν οικονομικές δυσκολίες, ίσως αξίζει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αναζητήσετε απαλλαγή φοιτητικού δανείου.Μπορείτε να συμβουλευτείτε έναν ανεξάρτητο σύμβουλο καταναλωτικής πίστης για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές σας και να προσδιορίσετε εάν η επιδίωξη απαλλαγής είναι η καλύτερη πορεία δράσης για εσάς.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τη λήψη απαλλαγής φοιτητικού δανείου;

Πώς θα επηρεαστεί η πιστωτική μου βαθμολογία εάν λάβω απαλλαγή από φοιτητικό δάνειο;Ποια είναι τα οφέλη από τη λήψη απαλλαγής φοιτητικού δανείου;Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για απαλλαγή φοιτητικού δανείου;Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη λήψη απαλλαγής φοιτητικού δανείου;Υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να λάβετε απαλλαγή φοιτητικού δανείου.Η πιο συνηθισμένη απαίτηση είναι ότι πρέπει να έχετε σημειώσει ικανοποιητική ακαδημαϊκή πρόοδο κατά την εγγραφή σας στο σχολείο.Επιπλέον, πρέπει να εκπληρώσετε ορισμένες οικονομικές υποχρεώσεις, όπως να έχετε εξοφλήσει το σύνολο του οφειλόμενου χρέους για τα δάνειά σας και να μην έχετε τρέχουσες αθετήσεις στα δάνειά σας.Εάν πληροίτε αυτές τις απαιτήσεις, τότε ο δανειστής σας μπορεί να επιλέξει να αποδεσμεύσει τα δάνειά σας από την αποπληρωμή.Η πιστωτική σας βαθμολογία πιθανότατα θα παραμείνει ανεπηρέαστη από τη λήψη απαλλαγής φοιτητικού δανείου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε μια ανεξάρτητη εταιρεία παροχής συμβουλών πιστώσεων εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το πιστωτικό σας σκορ ή το ιστορικό δανεισμού σας.Υπάρχουν πολλά οφέλη που σχετίζονται με την απόκτηση απαλλαγής φοιτητικού δανείου.Αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν μειωμένες μηνιαίες πληρωμές, αυξημένη ευελιξία κατά την επιλογή σχολών και ειδικοτήτων και συνολικά μειωμένα επίπεδα χρέους.Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν προσφέρουν όλοι οι δανειστές αυτήν την επιλογή, επομένως είναι σημαντικό να ερευνήσετε τις επιλογές σας πριν υποβάλετε αίτηση.Για να υποβάλετε αίτηση για απαλλαγή φοιτητικού δανείου επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://wwwΕάν σκέφτεστε να ζητήσετε συγχώρεση για ορισμένα ή όλα τα δάνειά σας στο κολέγιο—και δεν υπάρχει λάθος απάντηση εδώ—ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πώς τα πράγματα μπορεί να επηρεάσει τόσο τη βραχυπρόθεσμη οικονομική σας κατάσταση όσο και τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική σας ικανότητα:

Βραχυπρόθεσμη οικονομική κατάσταση: Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν σκέφτονται πολύ τα βραχυπρόθεσμα οικονομικά τους όταν παίρνουν αποφάσεις για το αν θα ζητήσουν ή όχι συγχώρεση για τα χρέη τους, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να οδηγήσει σε μερικές πολύ σημαντικές αλλαγές στο πόσο γρήγορα έρχονται τα χρήματα εισέρχεται και σβήνει κατά τα πρώτα στάδια της αποπληρωμής...για παράδειγμα: Εάν έχετε 30.000 $ ομοσπονδιακά άμεσα επιδοτούμενα δάνεια Stafford με επιτόκιο 3%, το να ζητήσετε συγχώρεση θα μείωνε αυτό το υπόλοιπο κατά περίπου 25% (υποθέτοντας όλοι οι άλλοι όροι παρέμειναν αμετάβλητοι) γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερες μηνιαίες πληρωμές αμέσως!Και δεδομένου ότι αυτές οι αρχικές χαμηλές πληρωμές θα μετρούσαν ως εισόδημα έναντι φορολογικών σκοπών*, αυτά τα επιπλέον δολάρια θα μπορούσαν πραγματικά να βοηθήσουν στην ελάφρυνση του βάρους κατά τη διάρκεια δύσκολων στιγμών...αν και προφανώς αυτό δεν συμβαίνει αυτόματα - υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά για την αναζήτηση συγχώρεση!Μακροπρόθεσμη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας: Αν και σίγουρα δεν θα βοηθήσει στη βελτίωσή της εάν αποφασίσετε να ζητήσετε συγχώρεση για δάνεια κολεγίου (στην πραγματικότητα οτιδήποτε πέρα ​​από τις ελάχιστες απαιτούμενες πληρωμές θα μπορούσε να βλάψει), το να ζητήσετε απαλλαγή από το χρέος σίγουρα θα δείξει στους πιστωτές ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη για την υπεύθυνη διαχείριση των δαπανών και δεν βασίζονται απλώς στην εύκολη πρόσβαση σε συνεχείς ταμειακές ροές...η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ στη βελτίωση των μελλοντικών ευκαιριών δανεισμού!Κατώτατη γραμμή: Το εάν η αναζήτηση ελάφρυνσης χρέους μέσω πτώχευσης είναι κάτι που πρέπει σοβαρά να εξετάσετε εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ιδιαίτερες περιστάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση η κατανόηση των επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν κατά την αποπληρωμή (τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα) μπορεί να διευκολύνει την τεκμηριωμένη απόφαση *Παρακαλούμε σημειώστε - οποιαδήποτε Το εισόδημα που δημιουργείται από συγχωρημένα ομοσπονδιακά άμεσα επιδοτούμενα δάνεια Stafford μετά από 120 ημέρες θα θεωρείται φορολογητέο εισόδημα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη δημοσίευση 9 της IRS

  1. edISONlinebankerservicesllc.com/student-loan-discharge/

Υπάρχει κάποιος τρόπος να αυξήσω τις πιθανότητές μου για εξόφληση του mystudent δανείου;

Δεν υπάρχει μια οριστική απάντηση σε αυτό το ερώτημα.Ανάλογα με την ατομική σας κατάσταση, μια απαλλαγή φοιτητικού δανείου θα μπορούσε είτε να έχει θετικό είτε αρνητικό αντίκτυπο στο πιστωτικό σας σκορ.

Σε γενικές γραμμές, εάν έχετε κάνει όλες τις πληρωμές σας εγκαίρως και έχετε διατηρήσει καλές συνήθειες πίστωσης στο παρελθόν, μια απαλλαγή φοιτητικού δανείου μπορεί να μην έχει μεγάλη επίδραση στο πιστωτικό σας σκορ.Ωστόσο, εάν είχατε κάποιες οικονομικές δυσκολίες στο παρελθόν - όπως πτώχευση ή αποκλεισμό - μια απαλλαγή από φοιτητικό δάνειο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το πιστωτικό σας σκορ.

Εάν ανησυχείτε για τον πιθανό αντίκτυπο μιας απαλλαγής φοιτητικού δανείου στο πιστωτικό σας σκορ, είναι σημαντικό να μιλήσετε με έναν έμπειρο σύμβουλο πίστωσης καταναλωτών που μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις επιλογές σας και να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το πώς να βελτιώσετε τη συνολική οικονομική σας κατάσταση.

Ποιες είναι οι συνέπειες της μη αποπληρωμής του φοιτητικού δανείου;

Υπάρχουν πολλές συνέπειες για τη μη αποπληρωμή φοιτητικών δανείων, αλλά η πιο σημαντική συνέπεια είναι ότι το πιστωτικό αποτέλεσμά σας πιθανότατα θα επηρεαστεί αρνητικά.Αυτό μπορεί να καταστήσει δυσκολότερη τη λήψη δανείου στο μέλλον ή ακόμη και να οδηγήσει σε χρεοκοπία.Επιπλέον, εάν έχετε κάποιο υπάρχον χρέος, η μη αποπληρωμή των φοιτητικών σας δανείων θα αυξήσει σημαντικά το ποσό που οφείλετε για αυτές τις οφειλές.Τέλος, εάν αθετήσετε τα φοιτητικά σας δάνεια, η πιστωτική σας βαθμολογία μπορεί να καταστραφεί μόνιμα και μπορεί να σας εμποδίσει να λάβετε άλλα είδη δανείων στο μέλλον.Είναι σημαντικό να παρακολουθείτε τις πληρωμές σας και να επικοινωνείτε με τον δανειστή σας εάν παρατηρήσετε οποιεσδήποτε αλλαγές στο πιστωτικό αποτέλεσμά σας ή στην οικονομική σας κατάσταση.

Εάν κηρύξω πτώχευση, τα φοιτητικά μου δάνεια θα εξοφληθούν αυτόματα;

Δεν υπάρχει οριστική απάντηση σε αυτή την ερώτηση, καθώς εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που αφορούν την ατομική σας περίπτωση, όπως ο τύπος πτώχευσης που επιλέγετε και εάν κάποια δάνεια είναι σε κατάσταση ανοχής ή αναβολής.Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, τα φοιτητικά δάνεια που εκκαθαρίζονται σε μια διαδικασία πτώχευσης δεν θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην πιστωτική σας βαθμολογία.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το πώς τα φοιτητικά δάνεια μπορεί να επηρεάσουν το πιστωτικό σας σκορ, συμβουλευτείτε έναν έμπειρο οικονομικό σύμβουλο.Στο μεταξύ, φροντίστε να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία νέα και εξελίξεις που σχετίζονται με την αποπληρωμή φοιτητικού δανείου και τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

Μπορώ να απαλλαγώ από τα Φοιτητικά μου Δάνεια με την ένταξή μου στον στρατό;

Τα φοιτητικά δάνεια μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο πιστωτικό σας σκορ, εάν δεν τα εξοφλήσετε εγκαίρως.Εάν αποφασίσετε να ενταχθείτε στο στρατό, ο υπάλληλος του δανείου σας μπορεί να συγχωρήσει το σύνολο ή μέρος των φοιτητικών σας δανείων.Ωστόσο, αυτή η απόφαση εναπόκειται στον υπεύθυνο εξυπηρέτησης δανείων και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλους.Επιπλέον, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το πιστωτικό σας σκορ, όπως πόσο χρέος έχετε συνολικά και αν χρησιμοποιείτε πιστωτικές κάρτες ή δανείζεστε χρήματα από φίλους ή συγγενείς.Θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν πιστωτικό σύμβουλο για να λάβετε μια ακριβή εκτίμηση για το πώς τα φοιτητικά σας δάνεια θα επηρεάσουν το πιστωτικό σας σκορ.

Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να βγείτε από την πληρωμή φοιτητικών δανείων;

Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να ξεφύγετε από την πληρωμή φοιτητικών δανείων.Ένας τρόπος είναι να κηρύξει πτώχευση.Ένας άλλος τρόπος είναι η εξόφληση του δανείου σε πτώχευση.Υπάρχουν επίσης αρκετοί άλλοι τρόποι για να ξεφύγετε από την πληρωμή φοιτητικών δανείων, αλλά αυτοί είναι οι πιο συνηθισμένοι.

Τι θα συμβεί αν πεθάνω με φοιτητικά δάνεια;

Εάν πεθάνετε με φοιτητικά δάνεια, οι οφειλές θα θεωρηθούν εξοφλημένες.Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν θα εισπράξει χρήματα από το δάνειο.Ωστόσο, εάν έχετε έναν συνυπογράφοντα στο δάνειό σας, μπορεί να εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για το χρέος.Εάν συμβαίνει αυτό, μπορεί να χρειαστεί να το επιστρέψουν μαζί σας.Επιπλέον, τυχόν πιστωτικές αναφορές που σχετίζονται με τα φοιτητικά σας δάνεια θα αντικατοπτρίζουν αυτήν την απαλλαγή.Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη βαθμολογία σας με κάποιο τρόπο.Είναι σημαντικό να μιλήσετε με έναν πιστωτικό σύμβουλο εάν ανησυχείτε για αυτό το ζήτημα.

Τι πρέπει να κάνω εάν το Φοιτητικό μου Δάνειο μεταφερθεί σε άλλη εταιρεία;

Τα φοιτητικά δάνεια μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο πιστωτικό σας σκορ.Εάν σκέφτεστε να εξοφλήσετε ή όχι τα φοιτητικά σας δάνεια, εδώ είναι μερικά πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου:

-Το πιστωτικό σας σκορ βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που πληρώνετε έγκαιρα τους λογαριασμούς σας και του συνολικού ποσού του χρέους που οφείλετε.Η εξόφληση των φοιτητικών σας δανείων θα μπορούσε να μειώσει το πιστωτικό σας σκορ.

-Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι υπηρεσιών εξυπηρέτησης φοιτητικών δανείων, επομένως είναι σημαντικό να ερευνήσετε ποιος χειρίζεται το δάνειό σας, εάν αποφασίσετε να το εξοφλήσετε.Εάν επιλέξετε να εξοφλήσετε μέσω του αρχικού δανειστή, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά του να προσφέρει μελλοντικές ευκαιρίες δανεισμού.

-Εάν σκοπεύετε να υποβάλετε αίτηση για στεγαστικό δάνειο ή άλλο μεγάλο χρηματοοικονομικό προϊόν στο εγγύς μέλλον, βεβαιωθείτε ότι τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα φοιτητικά σας δάνεια έχουν εξοφληθεί πριν υποβάλετε αίτηση.Αυτό θα βοηθήσει στη βελτίωση του συνολικού πιστωτικού αποτελέσματός σας και θα αυξήσει τις πιθανότητες έγκρισης για δάνειο.