Τι είναι τα κρατικά ομόλογα;

tempo di emissione: 2022-09-21

Σε τι διαφέρουν τα κρατικά ομόλογα από άλλες επενδύσεις;Ποια είναι τα οφέλη από την επένδυση σε κρατικά ομόλογα;Γιατί είναι σημαντικό να ερευνήσετε ένα κρατικό ομόλογο πριν αγοράσετε;Πώς μπορώ να αγοράσω κρατικό ομόλογο;Ποιοι είναι μερικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την επένδυση σε κρατικά ομόλογα;Μπορώ να χάσω χρήματα αγοράζοντας κρατικό ομόλογο;Είναι ασφαλές να επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα μακροπρόθεσμα;Ποια είναι η απόδοση ενός κρατικού ομολόγου;"

Τα κρατικά ομόλογα, γνωστά και ως κρατικά χρεόγραφα, είναι χρηματοοικονομικά μέσα που αντιπροσωπεύουν υποχρέωση των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιασδήποτε άλλης χώρας να επιστρέψουν ένα σταθερό χρηματικό ποσό σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.Προσφέρουν στους επενδυτές σταθερότητα και ρευστότητα σε σύγκριση με άλλες επενδύσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση για δάνεια.

Η κύρια διαφορά μεταξύ των κρατικών ομολόγων και άλλων τύπων επενδύσεων είναι ότι υποστηρίζονται από την πλήρη πίστη και πίστωση της χώρας έκδοσης.Αυτό σημαίνει ότι εάν η χώρα δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, οι κάτοχοι αυτών των τίτλων θα αποζημιωθούν μέσω δημοπρασιών του Δημοσίου ή μέσω πληρωμών που πραγματοποιούνται απευθείας από φορολογικά έσοδα.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι επενδυτές μπορεί να επιλέξουν να αγοράσουν κρατικά ομόλογα αντί για εναλλακτικές επενδύσεις.Πρώτον, τείνουν να παρέχουν σταθερές αποδόσεις με την πάροδο του χρόνου, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς.Δεύτερον, οι κυβερνήσεις έχουν συχνά πολύ χαμηλά επιτόκια, γεγονός που τις καθιστά ελκυστικές επιλογές για δανειολήπτες που χρειάζονται χρηματοδότηση αλλά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καλύτερα επιτόκια αλλού.Τέλος, δεδομένου ότι αυτοί οι τίτλοι συνήθως ενέχουν ελάχιστο κίνδυνο που σχετίζεται με αυτά (σε αντίθεση με τα αποθέματα ή τα εμπορεύματα), μπορούν να παρέχουν μέτριες αποδόσεις ακόμη και σε περιόδους που άλλα περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να μειώνονται σε αξία.

Ενώ υπάρχουν πολλά οφέλη που σχετίζονται με την επένδυση σε κρατικά ομόλογα, είναι σημαντικό για τους αγοραστές να κάνουν την εργασία τους πριν προβούν σε οποιεσδήποτε αγορές.Η έρευνα της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη και η εξέταση των όρων της έκδοσης μπορεί να βοηθήσει στην άμβλυνση των πιθανών κινδύνων που ενέχονται στην αγορά αυτών των τίτλων."

Επένδυση: Κυβερνητικά ομόλογα έναντι άλλων επενδύσεων

Τα ομόλογα παρέχουν σταθερότητα και ρευστότητα σε σύγκριση με τις χρηματιστηριακές αγορές που μπορεί να παρουσιάσουν μεγάλες διακυμάνσεις σε σύντομες χρονικές περιόδους Τα κρατικά ομόλογα έχουν συνήθως χαμηλότερα επίπεδα κινδύνου από τις μετοχές, επειδή υποστηρίζονται από κυβερνήσεις που συνήθως έχουν καλές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, οπότε δεν θα χάσετε πολλά εάν κάτι πάει στραβά Οι τιμές των ομολόγων αυξάνονται/πέφτουν ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση, επομένως πάντα βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε τι συμβαίνει προτού δεσμεύσετε πολλά μετρητά κ.λπ. Η απόδοση που κερδίζετε εξαρτάται από το πόσο καλά κάνει η επένδυσή σας σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, π.χ. σε μετοχές, τότε τα κέρδη σας θα πέφτουν κ.λπ. Γενικά, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι αξίζει να βάζετε κάποια χρήματα σε κρατικά ομόλογα κάθε τώρα και ξανά μόνο σε περίπτωση που τα πράγματα αρχίσουν να πηγαίνουν νότια"

Οφέλη: Επένδυση σε κρατικά ομόλογα έναντι άλλων επενδύσεων

1) Συνεπείς αποδόσεις - Με την πάροδο του χρόνου, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς. 2) Χαμηλά επιτόκια - Οι δανειολήπτες που χρειάζονται χρηματοδότηση αλλά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καλύτερα επιτόκια αλλού τα βρίσκουν ελκυστικά. 3) Κανένας κίνδυνος που σχετίζεται με αυτές - Παρόλο που μπορεί να υπάρχουν μικροί κίνδυνοι που σχετίζονται με όλες τις επενδύσεις (π.χ. κατάρρευση των τιμών των μετοχών), αυτοί τείνουν να μην επηρεάζουν ουσιαστικά τις αποδόσεις των τίτλων του δημοσίου. 4) Μέτριες αποδόσεις ακόμη και σε περιόδους που μειώνονται άλλα περιουσιακά στοιχεία - Επειδή οι αποδόσεις των τίτλων του δημοσίου γενικά αντανακλούν τις ευρείες κινήσεις της αγοράς και όχι μόνο την απόδοση της εταιρείας ή τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων. 5) Αξίζει να το λάβετε υπόψη σας ακόμα και αν δεν έχετε πολλά μετρητά για επένδυση - Δεδομένου ότι τα περισσότερα εκδόσεις διαπραγματεύονται με σχετικά χαμηλά ασφάλιστρα έναντι των ομολόγων (σε σύγκριση με πιο κερδοσκοπικούς τύπους όπως μετοχές), ακόμη και μικρά ποσά μπορούν να προστεθούν με την πάροδο του χρόνου.

Πώς λειτουργούν τα κρατικά ομόλογα;

Ποια είναι τα οφέλη από την επένδυση σε κρατικά ομόλογα;Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την επένδυση σε κρατικά ομόλογα;Ποιες είναι οι σκέψεις κατά την επιλογή μιας επενδυτικής στρατηγικής για κρατικά ομόλογα;Πώς μπορώ να αγοράσω κρατικό ομόλογο;Ποια είναι η απόδοση ενός κρατικού ομολόγου;Πώς μπορώ να πουλήσω ένα κρατικό ομόλογο;Μπορώ να χάσω χρήματα αγοράζοντας και πουλώντας κρατικά ομόλογα;Είναι συνετό να επενδύουμε σε μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα;"

Τα κρατικά ομόλογα είναι μια επένδυση που προσφέρει στους επενδυτές ορισμένα οφέλη και κινδύνους.

Τα οφέλη από την επένδυση σε κρατικά ομόλογα περιλαμβάνουν τη σταθερότητα των αποδόσεων, τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τη διαφοροποίηση.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την επένδυση σε κρατικά ομόλογα περιλαμβάνουν τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πληθωρισμό και τον κίνδυνο αθέτησης.

Οι σκέψεις για την επιλογή μιας επενδυτικής στρατηγικής για κρατικά ομόλογα περιλαμβάνουν τις ανάγκες ρευστότητας, την προτίμηση ημερομηνίας λήξης, την έκθεση χώρας/περιοχής και την πιστοληπτική ικανότητα.

Η αγορά ή η πώληση ενός κρατικού ομολόγου μπορεί να γίνει μέσω διαδικτυακών λογαριασμών μεσιτείας ή παραδοσιακών μεσιτειών.Η απόδοση ενός κρατικού ομολόγου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη και το κόστος δανεισμού του.Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ενώ οι κυβερνήσεις μπορεί να μην αθετήσουν ποτέ τις υποχρεώσεις τους για το χρέος, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να αυξηθούν τα επιτόκια ή ο πληθωρισμός να υπερβεί τις προσδοκίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν απώλειες με την πάροδο του χρόνου εάν επενδυθούν σε μακροπρόθεσμους τίτλους.Συνολικά, ωστόσο, η αγορά και η κατοχή δημοτικών τίτλων προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλους τύπους επενδύσεων, όπως μετοχές ή αμοιβαία κεφάλαια όπου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα αστάθειας.

Είναι τα κρατικά ομόλογα καλή επένδυση;

Το κρατικό ομόλογο είναι μια επένδυση που πληρώνει σταθερό επιτόκιο.

Γενικά, τα κρατικά ομόλογα θεωρούνται ασφαλής επένδυση επειδή το κράτος είναι υπεύθυνο για την αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων αυτών των ομολόγων.

Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με οποιαδήποτε επένδυση, επομένως είναι σημαντικό να κάνετε τη δική σας έρευνα πριν λάβετε μια απόφαση.

Συνολικά, τα κρατικά ομόλογα είναι ένας καλός τρόπος για να εξοικονομήσετε χρήματα και να αυξήσετε τον πλούτο σας με την πάροδο του χρόνου.

Ποια είναι τα οφέλη από την επένδυση σε κρατικά ομόλογα;

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την επένδυση σε κρατικά ομόλογα;Ποια είναι η απόδοση ενός κρατικού ομολόγου;Πώς μπορώ να υπολογίσω την απόδοση επένδυσής μου (ROI) με κρατικά ομόλογα;

Τα κρατικά ομόλογα είναι μια επένδυση που προσφέρει μια σειρά από οφέλη και κινδύνους.

Τα οφέλη από την επένδυση σε κρατικά ομόλογα περιλαμβάνουν:

- προβλέψιμες αποδόσεις

- χαμηλό ρίσκο

- σταθερότητα στο χρόνο

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την επένδυση σε κρατικά ομόλογα περιλαμβάνουν:

- τα επιτόκια μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση της επένδυσής σας (ROI)

- οι κυβερνήσεις ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια των επενδεδυμένων χρημάτων σας.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την επένδυση σε κρατικά ομόλογα;

Ποια είναι τα οφέλη από την επένδυση σε κρατικά ομόλογα;Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τα οφέλη από την αγορά ενός κρατικού ομολόγου;Τι είναι το κουπόνι;Πώς μπορώ να αγοράσω κρατικό ομόλογο;Ποια είναι η ημερομηνία λήξης ενός κρατικού ομολόγου;Ποια είναι η απόδοση ενός κρατικού ομολόγου;Γιατί να αγοράσω ένα κρατικό ομόλογο με χαμηλή απόδοση;Γιατί να αγοράσω κρατικό ομόλογο με υψηλή απόδοση;Μπορώ να πουλήσω το κρατικό μου ομόλογο πριν λήξει;Μπορώ να μετατρέψω το κρατικό μου ομόλογο σε άλλο είδος τίτλου;"

Επένδυση σε κρατικά ομόλογα: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τα οφέλη

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και οφέλη από την επένδυση σε κρατικά ομόλογα.Εδώ, θα συζητήσουμε μερικά βασικά σημεία.

Πρώτον, όταν επενδύετε κρατικά ομόλογα, ουσιαστικά δανείζετε χρήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλη χώρα.Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να μην αποπληρωθεί η επένδυσή σας.

Δεύτερον, επειδή τα κρατικά ομόλογα έχουν συνήθως μεγαλύτερη διάρκεια από άλλα χρεόγραφα, υπάρχει επίσης μεγαλύτερος κίνδυνος σε περίπτωση πτώσης της αξίας τους (δηλαδή, εάν τα επιτόκια αυξηθούν).

Τρίτον, δεδομένου ότι οι κυβερνήσεις συχνά εκδίδουν νέα ομόλογα για τη χρηματοδότηση έργων ή την εξόφληση του υπάρχοντος χρέους, μπορεί να υπάρξουν στιγμές που δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση για αυτούς τους τίτλους και μπορεί να είναι δύσκολο να πουληθούν σε αποδεκτή τιμή.Τέλος, όπως συμβαίνει με κάθε επενδυτικό όχημα, υπάρχει πάντα η πιθανότητα απώλειας εάν τα πράγματα πάνε στραβά (π.χ. εάν ο εκδότης του τίτλου αθετήσει τις υποχρεώσεις του). Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, η επένδυση σε κρατικά ομόλογα προσφέρει ορισμένα ελκυστικά χαρακτηριστικά, όπως υψηλότερες αποδόσεις και σταθερότητα σε σύγκριση με άλλους τύπους αμοιβαίων κεφαλαίων».

Επένδυση σε κρατικά ομόλογα: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τα οφέλη - YouTube https://www.youtube.com/watch;v=RfKj2IwZ3N0&t=1s&index=5&list=PLxPnC4d-8Wz3_JvMHlFm7TcGQYKyS6cQ"

Τα υπέρ και τα κατά της επένδυσης σε κρατικά ομόλογα - Forbes https://www.forbes.com/sites/katherineheng/2015/06/29/the-pros-and-cons-of-investing-in-government..." Όταν έρθει η ώρα να πάρετε την επόμενη επενδυτική σας απόφαση,... οι περισσότεροι άνθρωποι θα προτιμούσαν να βάλουν τα χρήματά τους σε κάτι σταθερό, όπως γραμμάτια δημοσίου ή ομόλογα των ΗΠΑ... Τι γίνεται όμως με εκείνους που θέλουν να εκτεθούν στις διεθνείς αγορές...; Ή τι γίνεται με εκείνοι που απλά δεν εμπιστεύονται την ικανότητα της Wall Street να φροντίζει τα σκληρά κερδισμένα μετρητά τους...; Σε αυτό το άρθρο θα ρίξουμε μια αμερόληπτη ματιά και στις δύο πλευρές του νομίσματος συζητώντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επένδυσης σε διάφορες μορφές αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών, ... αμοιβαία κεφάλαια,... επενδύσεις σε ακίνητα... κ.λπ.».

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της αγοράς ενός κρατικού ομολόγου | InvestorPlace https://investorplace.com/2013/12/what-are-the-benefits-and-risks... "Η αγορά γραμματίων και χαρτονομισμάτων του Δημοσίου των ΗΠΑ προσφέρει στους επενδυτές αρκετά πλεονεκτήματα έναντι της αγοράς άλλων τύπων κεφαλαίων: Υποστηρίζονται από τον θείο Σαμ (που σημαίνει ότι μπορείτε να βασιστείτε στην επιστροφή του κεφαλαίου σας), είναι ρευστά (μπορείτε εύκολα να τα πουλήσετε) και τείνουν να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις από συγκρίσιμες εταιρικές εκδόσεις... Όταν έρθει η ώρα να αγοράσετε μακροπρόθεσμα ομόλογα—αυτά που εκδίδονται για 10 χρόνια ή περισσότερα—πρέπει να χρησιμοποιήσετε μεσίτες έκπτωσης όπως η TD Ameritrade επειδή οι ελάχιστες απαιτήσεις κατάθεσης (2 χιλιάδες $) είναι πολύ υψηλότερες από αυτές για παραδοσιακούς χρηματιστές όπως ο Charles Schwab (+250 $).

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη πριν επενδύσετε σε κρατικά ομόλογα;

  1. Τι είναι το κρατικό ομόλογο;
  2. Πώς λειτουργούν τα κρατικά ομόλογα;
  3. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τα οφέλη από την επένδυση σε κρατικά ομόλογα;
  4. Είναι επένδυση η επένδυση σε κρατικά ομόλογα;
  5. Πρέπει να αγοράσετε ή να πουλήσετε κρατικά ομόλογα;

Πού μπορώ να αγοράσω κρατικά ομόλογα;

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την αγορά κρατικών ομολόγων;Τι είναι η καμπύλη απόδοσης;Τι είναι το ομόλογο του Δημοσίου;Ποια είναι τα οφέλη από την κατοχή κρατικών ομολόγων;Είναι επένδυση η κατοχή κρατικών ομολόγων;Πώς μπορώ να ξέρω αν η αγορά κρατικών ομολόγων είναι επένδυση;Γιατί να αγοράσω κρατικά ομόλογα αντί για μετοχές ή αμοιβαία κεφάλαια;Μπορώ να χάσω χρήματα αγοράζοντας κρατικά ομόλογα;Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αγοράς και πώλησης κρατικών ομολόγων;"

Όταν επενδύετε σε ένα ομόλογο, δανείζετε τα χρήματά σας στον εκδότη (τη χώρα, δήμος, εταιρεία) για μια καθορισμένη χρονική περίοδο.Ο τόκος που κερδίζετε σε αυτό το δάνειο θα εξαρτηθεί από δύο πράγματα: το επιτόκιο (το οποίο καθορίζεται από τις συνθήκες της αγοράς) και την πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη.

Τα ομόλογα θεωρούνται ασφαλέστερες επενδύσεις από τις μετοχές επειδή προσφέρουν σταθερότητα και προβλέψιμες αποδόσεις με την πάροδο του χρόνου.Ωστόσο, όπως και με κάθε άλλη μορφή επένδυσης, υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με την κατοχή τους – συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας κεφαλαίου εάν ο εκδότης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Μπορείτε να αγοράσετε κρατικά ομόλογα μέσω διαφόρων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών μεσιτών και των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.Λάβετε υπόψη ότι δεν προσφέρουν όλοι οι πάροχοι όλων των ειδών ομόλογα. φροντίστε να ερευνήσετε ποια έχουν αυτό που ψάχνετε πριν κάνετε την αγορά σας.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κατοχή μεμονωμένων τίτλων δεν είναι πάντα ιδανική – συχνά είναι καλύτερο να επενδύετε σε συγκεντρωμένα προϊόντα, όπως αμοιβαία κεφάλαια ή ETF που κατέχουν πολλούς τίτλους ταυτόχρονα.Με αυτόν τον τρόπο, επωφελείστε από τη διαφοροποίηση, ενώ παράλληλα μειώνετε την έκθεσή σας σε κινδύνους συνολικά».

Αγορά κρατικών ομολόγων: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα - https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/030815/buying-government-bonds-pros-cons/.Πρόσβαση στις 08 Αυγούστου 20

Καμπύλη απόδοσης - https://investorplaceblog.com/what-is-a-yield-curve/.Πρόσβαση στις 08 Αυγούστου 20

  1. «Βασικά στοιχεία καμπύλης απόδοσης – Investopedia».Πρόσβαση στις 08 Αυγούστου 20 "Επεξήγηση των αποδόσεων των ομολόγων του Δημοσίου - Investopedia".Πρόσβαση στις 08 Αυγούστου 20 "The Benefits Of Owning Government Bonds - Investopedia".Πρόσβαση στις 08 Αυγούστου 20 "Επενδύοντας σε κρατικά ομόλογα: Τι πρέπει να γνωρίζετε | MoneySense".Πρόσβαση στις 09 Αυγούστου 20""5 λόγοι για να αγοράσετε κρατικά ομόλογα μέσω μετοχών | Forbes».Πρόσβαση στις 09 Αυγούστου 20""Οδηγός επένδυσης κρατικών ομολόγων | eFinancialCareers».Δημοσιεύθηκε στις 04 Μαρτίου 20""Γιατί πρέπει να έχετε γραμμάτια δημοσίου αντί για μετοχές;"Δημοσιεύθηκε στις 03 Απριλίου 20"Πώς να αγοράσετε και να πουλήσετε τίτλους του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ | Ιστολόγιο InvestorPlace ". Δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουλίου 2017""Θα πρέπει να αγοράσετε ένα ομόλογο ή μια μετοχή αυτή τη στιγμή;".Δημοσιεύθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 20""3 Σημαντικά ζητήματα κατά την αγορά ομολόγου - Forbes ".

Μπορώ να χάσω χρήματα επενδύοντας σε κρατικά ομόλογα;

Τα κρατικά ομόλογα δεν είναι επένδυση.Δεν μπορείτε να χάσετε χρήματα επενδύοντας σε κρατικά ομόλογα, αλλά μπορεί να είστε σε θέση να κερδίσετε λιγότερα από όσα θα κάνατε εάν επενδύατε σε άλλους τύπους τίτλων.Τα κρατικά ομόλογα συνήθως προσφέρουν υψηλότερο ποσοστό απόδοσης από άλλα είδη επενδύσεων, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή θεωρούνται ασφαλέστερα και έχουν χαμηλότερο κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων.