Τι είναι τα REITs;

tempo di emissione: 2022-04-12

Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (REIT) είναι ένας τύπος εισηγμένης εταιρείας που επενδύει και διαχειρίζεται ακίνητα.Τα REITs δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ως μια προσπάθεια να παρέχουν φορολογικά οφέλη στους επενδυτές, ενώ παράλληλα παρείχαν οφέλη διαφοροποίησης για τα χαρτοφυλάκιά τους.Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 1.000 REITs που λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα REITs προσφέρουν στους επενδυτές δύο βασικά πλεονεκτήματα: (1) σας επιτρέπουν να επενδύσετε σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων και (2) προσφέρουν χαμηλότερους φόρους από τις παραδοσιακές ατομικές επενδύσεις.Κατέχοντας μετοχές σε REIT, δεν φορολογείστε για τα μη πραγματοποιηθέντα κεφαλαιακά κέρδη ή ζημίες σας μέχρι να πουλήσετε τις μετοχές σας - πράγμα που μπορεί να συμβεί πολλά χρόνια μετά την αρχική σας επένδυση.

Ένα βασικό μειονέκτημα της επένδυσης σε REITs είναι ότι οι αξίες τους μπορεί να είναι ευμετάβλητες.Αυτό σημαίνει ότι η τιμή της μετοχής σας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί σε σχέση με άλλες παρόμοιες συμμετοχές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές διακυμάνσεις στη συνολική απόδοση της επένδυσής σας.Είναι σημαντικό να κάνετε την εργασία σας πριν λάβετε οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την επένδυση σε REITS, ιδίως αν δεν έχετε εμπειρία με αυτό το είδος της αστάθειας της αγοράς κινητών αξιών.

Πώς λειτουργούν τα REITs;

Το real estate investment trust (REIT) είναι ένας τύπος εισηγμένης εταιρείας που επενδύει και διαχειρίζεται ακίνητα.Τα REITs συνήθως κατέχουν, διαχειρίζονται ή συμμετέχουν ως εταίροι σε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο εμπορικών και οικιστικών ακινήτων.

Τα οφέλη από την κατοχή μετοχών ενός REIT είναι πολλά: επωφελείστε από τα μερίσματα που καταβάλλει η εταιρεία, γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο εάν θέλετε να επενδύσετε τα χρήματά σας συντηρητικά- μπορεί να σας προσφέρει έκθεση σε μια σειρά διαφορετικών τύπων επενδύσεων σε ακίνητα- και επειδή τα REIT ρυθμίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Ποια είναι τα οφέλη των επενδύσεων σε REITs;

Η επένδυση σε REITs έχει πολλά οφέλη, όπως:

-Τα REITs προσφέρουν διαφοροποίηση και σταθερότητα σε διάφορους τομείς και αγορές.

-Τα ΑΕΕΑΠ διαθέτουν συνήθως ισχυρούς ισολογισμούς και άφθονη ρευστότητα, γεγονός που τα καθιστά καλά τοποθετημένα για να αντιμετωπίσουν τη μεταβλητότητα της αγοράς.

-Τα REITs παρέχουν στους επενδυτές έκθεση σε ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων ακινήτων, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στη διεύρυνση του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι των επενδύσεων σε REITs;

Όταν επενδύετε σε ένα REIT, ουσιαστικά επενδύετε στα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.Αυτό μπορεί να είναι καλό, διότι σημαίνει ότι εκτίθεστε σε μια διαφοροποιημένη ομάδα ακινήτων.Ωστόσο, υπάρχουν επίσης ορισμένοι κίνδυνοι που συνδέονται με την επένδυση σε REIT.

Μερικοί από τους μεγαλύτερους κινδύνους περιλαμβάνουν:

 1. Ο κίνδυνος επένδυσης σε μια υπερτιμημένη ή υποαποδοτική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων: Σε αντίθεση με τις μετοχές και τα ομόλογα, η ακίνητη περιουσία μπορεί να είναι αρκετά ευμετάβλητη και να παρουσιάσει απότομες μεταβολές στις τιμές της με την πάροδο του χρόνου.Αυτό καθιστά δύσκολο να προβλεφθεί εάν μια επένδυση σε ένα REit θα αποφέρει κέρδη ή θα χάσει χρήματα.
 2. Το ενδεχόμενο να πτωχεύσει η εταιρεία: Εάν η εταιρεία πτωχεύσει, η επένδυσή σας μπορεί να χαθεί εντελώς.
 3. Ο κίνδυνος να μην μπορέσετε να πουλήσετε τις μετοχές σας στην επιθυμητή τιμή: Εάν αγοράζετε μετοχές ενός REIT μέσω ενός από αυτά τα χρηματιστήρια (όπως το NYSE Arca), ενδέχεται να έχετε λιγότερο έλεγχο για το πότε και σε ποια τιμή μπορεί να πωληθούν αυτές οι μετοχές.Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες εάν οι τιμές της αγοράς μειωθούν πριν να είστε έτοιμοι να πουλήσετε τις συμμετοχές σας.

Πώς μπορώ να ερευνήσω διαφορετικά REITs;

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ερευνήσετε διάφορες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (REIT). Μπορείτε να εξετάσετε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων και των αρχείων της SEC.Μπορείτε επίσης να διαβάσετε ενημερωτικά δελτία του κλάδου ή ιστοσελίδες που εστιάζουν σε REITs.Τέλος, μπορείτε να μιλήσετε με τον λογιστή σας, τον μεσίτη ακινήτων ή άλλον οικονομικό σύμβουλο για συγκεκριμένα REIT που σας προτείνουν.

Πώς μπορώ να ξέρω ποιο REIT είναι το κατάλληλο για μένα;

Το πρώτο βήμα για την επιλογή του σωστού REIT είναι να καταλάβετε τι ψάχνετε.Θέλετε να επενδύσετε σε έναν συγκεκριμένο τύπο ακινήτου ή θέλετε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο;Αφού καθορίσετε τους επενδυτικούς σας στόχους, είναι σημαντικό να εξετάσετε το μέγεθος, την επενδυτική στρατηγική και την ομάδα διαχείρισης του REIT.

Ένας άλλος βασικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή ενός REIT είναι η δυνητική του ευκαιρία στην αγορά.Ορισμένα ακίνητα είναι καταλληλότερα για ορισμένες τοποθεσίες, ενώ άλλα μπορεί να είναι πιο κατάλληλα για μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές.Θέλετε επίσης να βεβαιωθείτε ότι το REIT έχει ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, όπως καλές ταμειακές ροές και χαμηλά επίπεδα χρέους.

Τέλος, είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα αξιόπιστο REIT με καλό ιστορικό απόδοσης των μετοχών.Βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τιμή των μετοχών της.

πόσο πρέπει να επενδύσω σε ένα REIT;

Όσον αφορά τα επενδυτικά καταπιστεύματα ακινήτων (REIT), το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να λάβετε υπόψη είναι οι επενδυτικοί σας στόχοι.Θέλετε να επενδύσετε σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή περιοχή ή θέλετε να επωφεληθείτε από τη διαφοροποίηση;Αφού απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις και αξιολογήσετε ξεχωριστά τους κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με κάθε επιλογή REIT, μπορείτε να αρχίσετε να αναπτύσσετε μια κατανομή χαρτοφυλακίου.

Σε γενικές γραμμές, τα REITs προσφέρουν στους επενδυτές δύο βασικά είδη αποδόσεων: κεφαλαιακά κέρδη και μερίσματα.Αν και υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των επιμέρους REIT, συνολικά τείνουν να υπεραποδίδουν σε σχέση με άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σε βάθος χρόνου, παρέχοντας σταθερότητα και συνεπή ανάπτυξη.Συνεπώς, όταν επενδύεται με σύνεση, μια κατάλληλη κατανομή σε ένα REIT θα πρέπει να παρέχει συνολικές αποδόσεις πάνω από τα επίπεδα της αγοράς χωρίς υπερβολικό κίνδυνο.

Για να σας βοηθήσουμε να υπολογίσετε το κατάλληλο αναλογικό μερίδιο για το μέγεθος του χαρτοφυλακίου σας και την ανοχή στον κίνδυνο, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή μας που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.investopedia.com/articles/real-estate/reit-calculator/.

ποιες είναι οι φορολογικές επιπτώσεις της επένδυσης σε REIT;

Υπάρχουν ορισμένες φορολογικές επιπτώσεις που συνδέονται με την επένδυση σε REIT.Πρώτον, τα μερίσματα που καταβάλλει το REIT θα υπόκεινται σε φόρους τόσο σε εταιρικό όσο και σε ατομικό επίπεδο.Δεύτερον, εάν σκέφτεστε να αγοράσετε ή να πουλήσετε μερίδιο σε REIT κατά τη διάρκεια του έτους, μπορεί να είναι επωφελές να το κάνετε πριν από το τέλος του έτους, προκειμένου να επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις στον φόρο υπεραξίας.Τέλος, κατά τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, είναι πάντα σημαντικό να συμβουλεύεστε έναν έμπειρο οικονομικό σύμβουλο προκειμένου να κατανοήσετε όλες τις πιθανές φορολογικές επιπτώσεις.

πώς μπορώ να διαφοροποιήσω το χαρτοφυλάκιό μου με επενδύσεις REIT;

 1. Επανεξετάστε την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση και δείτε αν μπορείτε να βρείτε πιθανές επενδύσεις REIT που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλά για το χαρτοφυλάκιό σας.
 2. Ερευνήστε τους διάφορους διαθέσιμους τύπους REIT και επιλέξτε αυτούς που ταιριάζουν καλύτερα στους επενδυτικούς σας στόχους και την ανοχή σας στον κίνδυνο.
 3. Φροντίστε να παρακολουθείτε τις μελλοντικές εξελίξεις που επηρεάζουν κάθε συγκεκριμένο REIT, καθώς αυτές θα επηρεάσουν τις τιμές των μετοχών τους και, συνεπώς, τις αποδόσεις τους.
 4. Να συμβουλεύεστε πάντα έναν επαγγελματία χρηματοοικονομικό σύμβουλο πριν επενδύσετε σε οποιοδήποτε είδος Real Estate Investment Trust, καθώς πρόκειται για πολύπλοκες επενδύσεις που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συνολική σας περιουσία με την πάροδο του χρόνου.

. ποια είναι ορισμένα συνήθη λάθη που κάνουν οι επενδυτές όταν επενδύουν σε ΑΕΕΑΠ;

 1. Μη κατανόηση των κινδύνων που ενέχουν τα REIT.
 2. Εστίαση στις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις αντί για τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες ανάπτυξης.
 3. Δεν διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιό τους σε διάφορα REIT για να μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις.
 4. Δεν χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικό σύμβουλο για να τους βοηθήσει να επιλέξουν τα καλύτερα REITs για το επενδυτικό τους προφίλ και τις ανάγκες τους.