Τι σημαίνει «εμπορικά ασφαλισμένος»;

tempo di emissione: 2022-06-24

Η εμπορική ασφάλιση είναι ένα είδος ασφάλισης που παρέχει προστασία στις επιχειρήσεις και τα περιουσιακά τους στοιχεία από τους κινδύνους ζημίας.Μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικούς τύπους: περιουσία και ευθύνη. Η ασφάλιση περιουσίας καλύπτει την αξία της περιουσίας σας έναντι ζημιάς ή κλοπής, ενώ η ασφάλιση αστικής ευθύνης σας προστατεύει από νομικές αξιώσεις που υποβάλλονται από άλλους που μπορεί να έχουν ζημιωθεί ως αποτέλεσμα των πράξεών σας. Εμπορική Η ασφάλιση μπορεί επίσης να παρέχει κάλυψη για διακοπή της επιχείρησης, η οποία βοηθά στην κάλυψη των χαμένων εσόδων λόγω φυσικής καταστροφής ή άλλου γεγονότος που διαταράσσει τις δραστηριότητές σας. Όταν επιλέγετε εμπορική ασφάλιση, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησής σας.Για παράδειγμα, ορισμένες πολιτικές μπορεί να περιλαμβάνουν κάλυψη για διαφυγόντα κέρδη λόγω πυρκαγιάς ή βανδαλισμού, ενώ άλλες μπορεί να περιλαμβάνουν κάλυψη για ζημίες που προκαλούνται από σεισμούς ή πλημμύρες.

Ποιοι καλύπτονται από ένα εμπορικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο;

Η εμπορική ασφάλιση είναι ένα είδος ασφάλισης που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να προστατευθούν από οικονομικές ζημίες.Η πολιτική συνήθως καλύπτει τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, όπως μετρητά και επενδύσεις, απόθεμα και ακίνητα.Οι επιχειρήσεις μπορεί επίσης να καλύπτονται για αξιώσεις ευθύνης που υποβάλλονται από υπαλλήλους ή πελάτες τους.

Για να είναι επιλέξιμη για εμπορική ασφάλιση, μια επιχείρηση πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής έγκυρης επιχειρηματικής άδειας και της καλής κατάστασης με τον κατάλληλο ρυθμιστικό φορέα.Τα περισσότερα συμβόλαια έχουν ελάχιστα ποσά κάλυψης, επομένως οι επιχειρήσεις πρέπει να αποφασίσουν ποιο επίπεδο προστασίας χρειάζονται.

Το κόστος της εμπορικής ασφάλισης ποικίλλει ανάλογα με τις επιλογές κάλυψης που επιλέγονται και τη βαθμολογία της εταιρείας.Ένας ασφαλιστής με καλή αξιολόγηση μπορεί να χρεώσει λιγότερο από έναν μη αξιολογημένο ασφαλιστή για το ίδιο επίπεδο κάλυψης.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τα εμπορικά ασφαλιστήρια συμβόλαια μέσω του Εμπορικού Επιμελητηρίου της πολιτείας τους ή του τοπικού ασφαλιστικού πράκτορα.Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τον δικό τους ασφαλιστή για να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένες επιλογές κάλυψης ή τιμές.

Ποιοι τύποι επιχειρήσεων χρειάζονται εμπορική ασφάλιση;

Ποια είναι τα οφέλη της εμπορικής ασφάλισης;Ποιοι είναι μερικοί συνήθεις τύποι εμπορικής ασφάλισης;Πόσο κοστίζει η εμπορική ασφάλιση;Πού μπορώ να βρω μια λίστα με τις επιχειρήσεις που χρειάζονται εμπορική ασφάλιση;

Η εμπορική ασφάλιση έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τις επιχειρήσεις από οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από ατυχήματα, φυσικές καταστροφές και άλλα απρόβλεπτα γεγονότα.Οι τύποι κάλυψης περιλαμβάνουν συνήθως υλικές ζημιές, ευθύνη και ευθύνη προϊόντος.Τα οφέλη από την εμπορική ασφάλιση περιλαμβάνουν την ηρεμία του μυαλού σας ότι η επιχείρησή σας προστατεύεται από πιθανές οικονομικές ζημιές, καθώς και τη δυνατότητα ανάκτησης του κόστους που σχετίζεται με ένα περιστατικό σε περίπτωση που συμβεί.Οι εμπορικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν συνήθως υψηλότερα ασφάλιστρα από τα συμβόλαια προσωπικών τραυματισμών, αλλά προσφέρουν πιο ολοκληρωμένη κάλυψη.Μερικοί συνήθεις τύποι εμπορικής ασφάλισης περιλαμβάνουν:

-Ασφάλιση ζημιών περιουσίας: Αυτός ο τύπος κάλυψης προστατεύει τις επιχειρήσεις από ζημιές στα φυσικά περιουσιακά τους στοιχεία, όπως κτίρια ή εξοπλισμό.

-Ασφάλιση αστικής ευθύνης: Αυτό το είδος κάλυψης προστατεύει τις επιχειρήσεις από νομικές ευθύνες που προκύπτουν από περιστατικά που λαμβάνουν χώρα εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

-Ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος: Αυτός ο τύπος κάλυψης προστατεύει τις επιχειρήσεις από αξιώσεις καταναλωτών που ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα τους προκάλεσαν βλάβη.Οι εμπορικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν συνήθως υψηλότερα ασφάλιστρα από τα συμβόλαια προσωπικών τραυματισμών, αλλά προσφέρουν πιο ολοκληρωμένη κάλυψη.

Μερικές πηγές για την εύρεση πληροφοριών σχετικά με το ποιες επιχειρήσεις χρειάζονται εμπορική ασφάλιση και ποιοι τύποι ασφάλισης είναι:

-The Better Business Bureau (BBB): Το BBB παρέχει μια βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης που περιλαμβάνει θετικές και αρνητικές κριτικές για εταιρείες σε πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών.

-Insurance Information Institute (III): III προσφέρει μια ποικιλία πόρων, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδικτυακής αγοράς όπου οι πελάτες μπορούν να συγκρίνουν τιμές και λεπτομέρειες πολιτικής για διαφορετικούς τύπους πολιτικών εμπορικής ευθύνης.

-Ένωση Ασφαλιστών Επιχειρήσεων (BIA): Η BIA διατηρεί έναν ιστότοπο που παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με διάφορους τύπους και επίπεδα προστασίας προσωπικών τραυματισμών που διατίθενται μέσω ιδιωτικών μεταφορέων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γιατί οι επιχειρήσεις χρειάζονται εμπορική ασφάλιση;

Ποια είναι τα οφέλη της εμπορικής ασφάλισης;Ποιοι είναι μερικοί συνήθεις τύποι εμπορικής ασφάλισης;Πόσο κοστίζει η εμπορική ασφάλιση;Υπάρχει όριο στο πόσο εμπορική ασφάλιση μπορώ να αγοράσω;Μπορώ να πάρω Εμπορική Ασφάλιση εάν δεν είμαι ιδιοκτήτης επιχείρησης;Ποιο είναι ένα παράδειγμα επιχείρησης που χρειάζεται εμπορική ασφάλιση;Ένα παράδειγμα μιας κατάστασης όπου η Εμπορική Ασφάλιση θα ήταν επωφελής είναι εάν η επιχείρησή σας ήταν στον κλάδο του σχεδιασμού εκδηλώσεων και υπέστη ζημιές από μια φυσική καταστροφή όπως ο τυφώνας Κατρίνα.Σε αυτήν την περίπτωση, θα χρειαστείτε κάλυψη για υλικές ζημιές, απώλεια εισοδήματος λόγω κλειστών θυρών και αποζημίωση εργαζομένων. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι εμπορικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, επομένως είναι σημαντικό να μιλήσετε με έναν πράκτορα ή μεσίτη που μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε τι θα προστατεύσει καλύτερα την επιχείρησή σας.Το μέσο κόστος για την εμπορική ασφάλιση ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και το ποσό της απαιτούμενης κάλυψης, αλλά συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 1.000 $ - 5.000 $ ετησίως. Μερικά παραδείγματα τύπων εμπορικής ασφάλισης περιλαμβάνουν: Ακίνητα και ατυχήματα (που καλύπτει σωματικές ζημιές σε κτίρια ή εξοπλισμό), Ευθύνη ( προστασία από αγωγές), Ομπρέλα/Υπερβολική Ευθύνη (πρόσθετη προστασία έναντι εκθέσεων υψηλού κινδύνου), Αποζημίωση εργαζομένων (κάλυψη για τους εργαζόμενους σε περίπτωση που τραυματιστούν στην εργασία). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις απαιτούν τουλάχιστον κάποια μορφή Εμπορική ασφάλιση, δεν υπάρχει νομική απαίτηση να την έχουν όλες οι επιχειρήσεις.Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν η επιχείρησή σας χρειάζεται κάλυψη ή εάν θέλετε απλώς να μάθετε ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες για εσάς, η επικοινωνία με έναν αντιπρόσωπο ή μεσίτη μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος.

Ποια είναι τα οφέλη από την εμπορική ασφάλιση;

Η εμπορική ασφάλιση είναι ένα είδος ασφάλισης που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να προστατευθούν από οικονομικές ζημίες.Τα οφέλη της εμπορικής ασφάλισης περιλαμβάνουν:

-Προστασία από οικονομικές απώλειες από ατυχήματα, φυσικές καταστροφές και άλλα απρόβλεπτα γεγονότα.

-Ηρεμία γνωρίζοντας ότι η εταιρεία θα είναι σε θέση να καλύψει οποιοδήποτε κόστος που σχετίζεται με αυτές τις εκδηλώσεις.

-Μειωμένο στρες και άγχος που προκαλούνται από πιθανές οικονομικές αναποδιές.

-Ευκολότερη παρακολούθηση και τήρηση αρχείων χρόνου, καθώς όλα τα έξοδα που σχετίζονται με ένα συμβάν τεκμηριώνονται και παρακολουθούνται.

-Αίσθηση ασφάλειας γνωρίζοντας ότι η εταιρεία έχει εφεδρικά σχέδια σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι εμπορικής ασφάλισης, επομένως είναι σημαντικό να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο από τον πάροχο που έχετε επιλέξει για να δείτε τι είναι καλύτερο για την επιχείρησή σας.Μερικοί συνήθεις τύποι εμπορικής ασφάλισης περιλαμβάνουν κάλυψη περιουσίας, αστικής ευθύνης, αυτοκινήτου, αποζημίωσης εργαζομένων και γενικής ευθύνης.Είναι επίσης σημαντικό να έχετε κατά νου ότι δεν προσφέρουν όλοι οι πάροχοι όλα τα είδη κάλυψης. Είναι σημαντικό να μάθετε ποιες επιλογές κάλυψης είναι διαθέσιμες για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας πριν λάβετε μια απόφαση.Υπάρχουν πολλά οφέλη που σχετίζονται με την εμπορική ασφάλιση. είναι σημαντικό να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο από τον πάροχο που έχετε επιλέξει για να δείτε τι είναι καλύτερο για την επιχείρησή σας.

Τι καλύπτει η εμπορική ασφάλιση;

Η εμπορική ασφάλιση είναι ένα είδος ασφάλισης που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να προστατευθούν από οικονομικές ζημίες.Μπορεί να καλύψει πράγματα όπως υλικές ζημιές, διακοπή εργασιών και προσωπικό τραυματισμό.Η εμπορική ασφάλιση μπορεί να είναι ακριβή, αλλά είναι σημαντικό να επιλέξετε το σωστό συμβόλαιο για την επιχείρησή σας. Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν επιλέγετε εμπορική ασφάλιση:1.Το μέγεθος και η τοποθεσία της επιχείρησής σας2.Τα είδη των κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας3.Ο προϋπολογισμός σας 4.Η κάλυψη που χρειάζεστε5.Πόσο συχνά θα χρειαστεί να ανανεώνετε την πολιτική σας6.Ποιες εκπτώσεις μπορεί να δικαιούστε7.Είτε η επιχείρησή σας καλύπτεται είτε όχι από πολιτική ομπρέλα8.Ποια εταιρεία παρέχει την καλύτερη κάλυψη9.Πόση γραφειοκρατία περιλαμβάνει10.How easy it is to get help7811251251251913013121 78112518239240240250250251202502 2512512519269260281 25122334 2512504255256257258259269262

Τι σημαίνει εμπορικά ασφαλισμένος;

Η εμπορική ασφάλιση προστατεύει τις επιχειρήσεις από οικονομικές ζημίες σε περίπτωση ατυχημάτων, φυσικών καταστροφών, κλοπών ή άλλων συμβάντων που θα μπορούσαν να διαταράξουν τις λειτουργίες ή να καταστρέψουν περιουσιακά στοιχεία ή εξοπλισμό που ανήκει στην εταιρεία.

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι εμπορικών πολιτικών περιλαμβάνουν υλικές ζημιές, ευθύνη (που καλύπτουν αγωγές), αυτοκίνητο (κάλυψη για οχήματα που χρησιμοποιούνται κατά την εργασία), αποζημίωση εργαζομένων (παροχή παροχών εάν τραυματιστούν εργαζόμενοι στην εργασία) και ευθύνη προϊόντος (καλύπτουν προϊόντα πωληθεί).

Μερικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή εμπορικής ασφάλισης περιλαμβάνουν:

  • Το μέγεθος και η τοποθεσία της εταιρείας σας
  • Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας
  • ο προϋπολογισμός σου
  • Η κάλυψη που χρειάζεστε
  • Πόσο συχνά θα χρειαστεί να ανανεώνετε το συμβόλαιό σας
  • Ποιες εκπτώσεις μπορεί να δικαιούστε


Οι περισσότερες εταιρείες προσφέρουν πολλά επίπεδα κάλυψης με διαφορετικά ασφάλιστρα με βάση αυτούς τους παράγοντες.

Απαιτείται από το νόμο εμπορική ασφάλιση;

Η εμπορική ασφάλιση είναι ένα είδος ασφάλισης που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να προστατευθούν από πιθανές οικονομικές ζημίες.Οι επιχειρήσεις συνήθως αγοράζουν εμπορική ασφάλιση για να καλύψουν πράγματα όπως ζημιές περιουσίας, ευθύνη και ευθύνη προϊόντος.

Ορισμένες πολιτείες απαιτούν από τις επιχειρήσεις να έχουν εμπορική ασφάλιση προκειμένου να λειτουργούν νόμιμα.Σε άλλες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις μπορεί να επιλέξουν να αγοράσουν εμπορική ασφάλιση απλώς και μόνο επειδή είναι μια καλή επένδυση.Ανεξάρτητα από το γιατί οι επιχειρήσεις επιλέγουν την εμπορική ασφάλιση, το συμβόλαιο θα περιλαμβάνει συνήθως κάλυψη για διάφορους τύπους κινδύνων.

Εάν αναρωτιέστε αν η επιχείρησή σας χρειάζεται εμπορική ασφάλιση, μιλήστε με έναν έμπειρο αντιπρόσωπο για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.Αυτός ή αυτή μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν η κάλυψη που προσφέρει το συμβόλαιό σας είναι επαρκής και να σας προτείνει πρόσθετες επιλογές προστασίας εάν είναι απαραίτητο.

Πόσο κοστίζει η εμπορική ασφάλιση;

Η εμπορική ασφάλιση είναι ένα είδος ασφάλισης που προστατεύει τις επιχειρήσεις από οικονομικές ζημίες που προκαλούνται από γεγονότα όπως υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες και ευθύνη προϊόντων.Το κόστος της εμπορικής ασφάλισης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις επιλογές κάλυψης που έχουν επιλεγεί και το ιστορικό της εταιρείας.Ένας γενικός εμπειρικός κανόνας είναι ότι μια επιχείρηση με λιγότερους από 50 υπαλλήλους πιθανότατα θα χρειαστεί λιγότερη κάλυψη από μια επιχείρηση με περισσότερους από 500 υπαλλήλους.Οι επιλογές κάλυψης μπορεί να περιλαμβάνουν περιουσία, ευθύνη, αποζημίωση εργαζομένων και ασφάλιση αυτοκινήτου.Οι εμπορικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν συνήθως υψηλότερα ασφάλιστρα από τις προσωπικές ασφαλιστικές εταιρείες, επειδή είναι πιο πιθανό να πληρώσουν σε αποζημιώσεις.

Πώς μπορώ να αποκτήσω εμπορική ασφάλιση για την επιχείρησή μου;

Η εμπορική ασφάλιση είναι ένα είδος ασφάλισης που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να προστατευθούν από οικονομικές ζημίες σε περίπτωση ατυχήματος, κλοπής ή άλλου συμβάντος.

Υπάρχουν μερικοί διαφορετικοί τύποι εμπορικής ασφάλισης διαθέσιμοι και ο καθένας έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.Μερικοί συνήθεις τύποι εμπορικής ασφάλισης περιλαμβάνουν την ευθύνη για υλικές ζημιές, τη διακοπή της επιχείρησης και την ευθύνη προϊόντος.

Για να βρείτε το σωστό είδος εμπορικής ασφάλισης για την επιχείρησή σας, θα χρειαστεί να κάνετε κάποια έρευνα.Μπορείτε να ρωτήσετε τον ασφαλιστή ή τον μεσίτη σας για συγκεκριμένες απαιτήσεις κάλυψης για τον κλάδο ή το μέγεθος της επιχείρησής σας.Και φροντίστε να παρακολουθείτε τις αλλαγές στη νομοθεσία – οι νέοι νόμοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν την προστασία σας έναντι πιθανών κινδύνων.

Τέλος, μην ξεχάσετε να κάνετε προϋπολογισμό για εμπορική ασφάλιση – είναι ένα κόστος που θα θέλετε να λάβετε υπόψη στο συνολικό επιχειρηματικό σας σχέδιο.

Ποιος προσφέρει εμπορικά ασφαλιστήρια συμβόλαια;

Η εμπορική ασφάλιση είναι ένα είδος ασφάλισης που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να προστατευθούν από οικονομικές ζημίες.Τα εμπορικά ασφαλιστήρια συμβόλαια μπορούν να καλύπτουν διάφορους κινδύνους, όπως ζημιές περιουσίας, αξιώσεις αστικής ευθύνης και διακοπή εργασιών.

Μερικοί κοινοί πάροχοι εμπορικής ασφάλισης είναι οι Lloyd's of London και AIG.Αυτές οι εταιρείες προσφέρουν πολιτικές που είναι προσαρμοσμένες ειδικά για τις επιχειρήσεις.Άλλοι πάροχοι, όπως η GEICO και η State Farm, προσφέρουν γενικά εμπορικά ασφαλιστικά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.

Όταν αγοράζετε εμπορική ασφάλιση, είναι σημαντικό να συγκρίνετε τις τιμές και τις επιλογές κάλυψης.Είναι επίσης σημαντικό να μιλήσετε με έναν έμπειρο μεσίτη ή αντιπρόσωπο για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Πρέπει να πάρω περισσότερες από μία προσφορές για Εμπορική Ασφάλιση;

Η εμπορική ασφάλιση είναι ένα είδος ασφάλισης που προστατεύει τις επιχειρήσεις από οικονομικές ζημίες που προκαλούνται από γεγονότα όπως υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες και διακοπή εργασιών.Οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν προσφορές για εμπορική ασφάλιση από πολλούς διαφορετικούς παρόχους και είναι σημαντικό να συγκρίνετε τις τιμές πριν λάβετε μια απόφαση.Οι εμπορικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν συνήθως υψηλότερα ασφάλιστρα από τα προσωπικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, αλλά μπορεί να προσφέρουν πρόσθετα οφέλη, όπως κάλυψη για περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε ότι οι εμπορικές πολιτικές υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες και κανονισμούς από τις προσωπικές πολιτικές.Εάν δεν είστε σίγουροι αν χρειάζεστε εμπορική ασφάλιση, μιλήστε με τον λογιστή ή τον μεσίτη σας σχετικά με την καλύτερη επιλογή για την επιχείρησή σας.

12 Πόσο συχνά πρέπει να αναθεωρώ την Εμπορική μου Ασφάλιση;

Η εμπορική ασφάλιση είναι ένα είδος ασφάλισης που προστατεύει τις επιχειρήσεις από οικονομικές απώλειες λόγω γεγονότων όπως φυσικές καταστροφές, κλοπές ή ατυχήματα.Η τακτική αναθεώρηση της πολιτικής σας μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε πιθανούς κινδύνους και να βεβαιωθείτε ότι είστε πλήρως προστατευμένοι.

Μερικές συμβουλές για τον έλεγχο του εμπορικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας:

-Ελέγξτε τα όρια κάλυψης για κάθε είδος κινδύνου που καλύπτεται από το συμβόλαιό σας.Αυτό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν η επιχείρησή σας προστατεύεται επαρκώς από πιθανές απειλές.

-Ελέγξτε τα εκπιπτόμενα ποσά και τις εξαιρέσεις που σχετίζονται με κάθε τύπο κινδύνου που καλύπτεται από το συμβόλαιό σας.Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποια έξοδα θα πρέπει να πληρωθούν από την τσέπη σας προτού ο ασφαλιστής σας καλύψει τις ζημιές.

-Ελέγξτε τους όρους της διαδικασίας ανανέωσης του συμβολαίου και βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν τα επίπεδα κάλυψης ή τις εκπτώσεις.

-Εάν υπάρχουν αλλαγές στο προσωπικό ή στην ιδιοκτησία στην επιχείρησή σας, φροντίστε να ενημερώσετε τα εμπορικά ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας ανάλογα.Αυτό θα διασφαλίσει ότι όλες οι πτυχές της επιχείρησής σας προστατεύονται κατάλληλα.

13 Είναι καλύτερα να αυτοασφαλίσω την επιχείρησή μου;

Η αυτοασφάλιση της επιχείρησής σας μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να προστατευτείτε από πιθανές οικονομικές απώλειες.Ωστόσο, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου πριν αποφασίσετε να αυτοασφαλίσετε την επιχείρησή σας.

Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στην αυτοασφάλιση της επιχείρησής σας.Το κύριο πλεονέκτημα είναι ότι έχετε τον έλεγχο της κάλυψης που επιλέγετε και του κόστους που σχετίζεται με αυτήν.Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ποιους κινδύνους θέλετε να καλύψετε και πόσα χρήματα είστε διατεθειμένοι να ξοδεύετε για ασφάλιστρα κάθε χρόνο.

Το κύριο μειονέκτημα της αυτοασφάλισης της επιχείρησής σας είναι ότι εάν συμβεί κάτι κακό, μπορεί να μην έχετε αρκετά διαθέσιμα χρήματα για να καλύψετε το κόστος των ζημιών ή τα χαμένα έσοδα.Εάν κάτι πάει στραβά, είναι σημαντικό να έχετε ένα εφεδρικό σχέδιο για να μην χάσετε τα πάντα.

Πριν λάβετε οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με την αυτοασφάλιση της επιχείρησής σας, είναι σημαντικό να σταθμίσετε προσεκτικά όλα τα υπέρ και τα κατά.Μιλήστε με έναν ασφαλιστικό πράκτορα ή άλλον επαγγελματία σχετικά με τις καλύτερες επιλογές για την περίπτωσή σας.