Τι είναι μια επιστολή διαφοράς πίστωσης;

tempo di emissione: 2022-09-19

Η επιστολή διαφοράς πίστωσης είναι ένα έγγραφο που αποστέλλεται σε έναν πιστωτή προκειμένου να αμφισβητηθεί μια ανεξόφλητη οφειλή.Ο σκοπός της επιστολής είναι να αποδείξει ότι το χρέος δεν ανήκει στο άτομο ή/και στην εταιρεία που το έχει διαγράψει την πιστωτική έκθεσή του. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για το πώς να συντάξετε μια επιστολή διαφωνίας πίστωσης:1.Ξεκινήστε γράφοντας μια σαφή, συνοπτική περίληψη της κατάστασής σας.Συμπεριλάβετε πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό, το οφειλόμενο ποσό και πότε ενημερώσατε για πρώτη φορά το χρέος.2.Να είστε συγκεκριμένοι σχετικά με το γιατί πιστεύετε ότι το χρέος πρέπει να απορριφθεί ή να μειωθεί σε σοβαρότητα.Συμπεριλάβετε τεκμηρίωση εάν είναι δυνατόν (π.χ. ακυρωμένες επιταγές, επιστολές από πιστωτές).3.Ζητήστε να αφαιρεθούν αμέσως τυχόν αμφισβητούμενα ποσά από την πιστωτική σας αναφορά.4.Ζητήστε οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεστε για να υποστηρίξετε την υπόθεσή σας (π.χ. αντίγραφα εγγράφων, στοιχεία επικοινωνίας για τους σχετικούς πιστωτές).5.

Γιατί να γράψετε μια επιστολή διαφωνίας πίστωσης;

Όταν αμφισβητείτε έναν πιστωτικό λογαριασμό, είναι σημαντικό να τεκμηριώσετε την υπόθεσή σας.Μια επιστολή πιστωτικής διαφοράς μπορεί να σας βοηθήσει να αποδείξετε ότι έχετε νόμιμο λόγο για να θέλετε να κλείσετε τον λογαριασμό.Ακολουθούν μερικές συμβουλές για τη σύνταξη επιστολής διαφωνίας πίστωσης:1.Ξεκινήστε εξηγώντας το πρόβλημα.Δηλώστε τα γεγονότα της κατάστασής σας, συμπεριλαμβανομένου του τι συνέβη και πότε.2.Εξηγήστε γιατί πιστεύετε ότι το χρέος είναι ανακριβές ή δόλιο.3.Αναλυτικά πώς σκοπεύετε να εξοφλήσετε το χρέος εάν δεν αμφισβητηθεί εντός 30 ημερών από τη λήψη ειδοποίησης από τον πιστωτή σχετικά με το αίτημα διαφωνίας σας.4.Ζητήστε να σας σταλεί οποιαδήποτε σχετική τεκμηρίωση για την υποστήριξη της υπόθεσής σας (όπως αντίγραφα λογαριασμών, δηλώσεις κ.λπ.).5.Ζητήστε να ληφθεί γραπτώς οποιαδήποτε απόφαση για τη διαφωνία σας και στείλτε ένα αντίγραφο στον εαυτό σας για μελλοντική αναφορά.

Σε ποιον πρέπει να απευθύνετε μια επιστολή πιστωτικής διαφοράς;

Το άτομο ή η εταιρεία με την οποία αμφισβητείτε τον πιστωτικό λογαριασμό.

Κατά τη σύνταξη μιας επιστολής πιστωτικής διαφοράς, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

 1. Ο σκοπός μιας επιστολής πιστωτικής διαφοράς είναι να μεταδώσει την άποψή σας στον πιστωτή, ώστε να μπορέσει να επιλύσει το ζήτημα το συντομότερο δυνατό.
 2. Κρατήστε την επιστολή σας συνοπτική και επί της ουσίας.
 3. Χρησιμοποιήστε σωστή γραμματική και ορθογραφία όταν γράφετε το γράμμα σας.
 4. Μην απειλείτε με νομικές ενέργειες εάν ο πιστωτής δεν επιλύσει το ζήτημα εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου. Αυτό θα κάνει τα πράγματα χειρότερα για εσάς και θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω νομικό κόστος για εσάς στη συνέχεια.

Πότε πρέπει να στείλετε μια επιστολή πιστωτικής διαφοράς;

Όταν πιστεύετε ότι το πιστωτικό αποτέλεσμά σας έχει πληγεί ως αποτέλεσμα λανθασμένων πληροφοριών στην πιστωτική σας αναφορά.

Πώς να γράψετε μια επιστολή πιστωτικής διαφοράς;

Για να αμφισβητήσετε ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική σας αναφορά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Γράψτε μια επιστολή εξηγώντας το πρόβλημα και γιατί έχει σημασία για εσάς.
 2. Συμπεριλάβετε αντίγραφα τυχόν σχετικών εγγράφων, όπως αποδείξεις πληρωμής ή φορολογικές δηλώσεις.
 3. Ζητήστε από τον πιστωτή να διερευνήσει και να διορθώσει τις πληροφορίες εάν διαπιστωθεί ότι είναι ανακριβείς.
 4. Ζητήστε να αντιστραφούν αμέσως τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο πιστωτικό σας σκορ.

Πώς διαμορφώνετε μια επιστολή διαφωνίας πίστωσης;

Όταν αμφισβητείτε μια χρέωση πιστωτικής κάρτας, το πρώτο βήμα είναι να γράψετε μια επιστολή στην εταιρεία της πιστωτικής κάρτας.Τα παρακάτω βήματα θα σας βοηθήσουν να συντάξετε μια επιτυχή επιστολή διαφωνίας πίστωσης:

 1. Εξηγήστε τους λόγους αμφισβήτησης της χρέωσης.
 2. Συμπεριλάβετε συγκεκριμένα στοιχεία για να υποστηρίξετε το επιχείρημά σας.
 3. Ζητήστε να αντιστραφεί ή να διορθωθεί η χρέωση.
 4. Ζητήστε να σας επιστραφούν τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της αμφισβητούμενης χρέωσης.
 5. Κλείστε με ένα ευγενικό αίτημα για περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια από την εταιρεία πιστωτικών καρτών.

Ποιες πληροφορίες πρέπει να συμπεριλάβετε σε μια επιστολή πιστωτικής διαφοράς;

Όταν αμφισβητείτε ένα χρέος πιστωτικής κάρτας, η τράπεζα ή ο πιστωτής μπορεί να απαιτήσει τεκμηρίωση για την υποστήριξη της αξίωσής σας.Αυτό περιλαμβάνει επιστολές από εσάς και τυχόν άλλα μέρη που εμπλέκονται στη συναλλαγή, όπως το κατάστημα όπου έγινε η αγορά.Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για τη σύνταξη επιστολής διαφωνίας πίστωσης:

 1. Ξεκινήστε εξηγώντας γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει σφάλμα στο λογαριασμό σας.Συμπεριλάβετε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με το τι πιστεύετε ότι είναι λάθος με τον λογαριασμό σας, όπως εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με την κίνηση χρέωσης ή τα έγγραφα δανείου.
 2. Ζητήστε από τον πιστωτή να παράσχει αποδείξεις για τις αμφισβητούμενες χρεώσεις.Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αντίγραφα αποδείξεων, ακυρωμένες επιταγές ή άλλα σχετικά έγγραφα.
 3. Ζητήστε την άρση ή μείωση τυχόν κυρώσεων που σχετίζονται με την αμφισβητούμενη χρέωση.Για παράδειγμα, εάν χρεωθήκατε τόκους σε ένα χρέος που αμφισβητήθηκε αργότερα, ζητήστε από τον πιστωτή να ακυρώσει αυτόν τον τόκο και να σας τον επιστρέψει.
 4. Ζητήστε απάντηση εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (συνήθως 30 ημερών). Εάν δεν λάβετε απάντηση μετά την παρακολούθηση με τον πιστωτή, εξετάστε το ενδεχόμενο να υποβάλετε καταγγελία σε υπηρεσίες προστασίας των καταναλωτών όπως το The Better Business Bureau (BBB).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιστοποιημένο ταχυδρομείο κατά την αποστολή επιστολής πιστωτικής διαφοράς;

Κατά την αποστολή μιας επιστολής πιστωτικής διαφοράς, ίσως θελήσετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε επικυρωμένη αλληλογραφία.Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η επιστολή θα ληφθεί από τον πιστωτή έγκαιρα.Επιπλέον, η χρήση πιστοποιημένου ταχυδρομείου θα σας βοηθήσει να προστατεύσετε εάν υπάρχουν αξιώσεις κατά της επιστολής σας.

Πόσες ημέρες πρέπει να απαντήσει ο παραλήπτης στην επιστολή αμφισβήτησης της πιστωτικής σας;

Ο παραλήπτης έχει 30 ημέρες για να απαντήσει στην επιστολή αμφισβήτησης της πιστωτικής σας.Εάν ο παραλήπτης δεν ανταποκριθεί, μπορείτε να προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες όπως η υποβολή αγωγής.

Τι συμβαίνει εάν ο παραλήπτης δεν απαντήσει στην επιστολή αμφισβήτησης της πιστωτικής σας;

Εάν ο παραλήπτης δεν απαντήσει στην επιστολή αμφισβήτησης της πιστωτικής σας, τότε μπορείτε να προβείτε σε ορισμένες ενέργειες.Αρχικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία που εξέδωσε την αμφισβητούμενη πιστωτική κάρτα και να της ζητήσετε να επιλύσουν το πρόβλημα.Εάν δεν ανταποκριθούν ή δεν μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα, τότε μπορεί να θέλετε να υποβάλετε μήνυση κατά της εταιρείας.Τέλος, εάν όλα τα άλλα αποτύχουν και εξακολουθείτε να μην μπορείτε να λάβετε λύση από καμία από τις δύο προηγούμενες επιλογές, τότε ίσως θελήσετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να υποβάλετε αίτηση είσπραξης οφειλών.

Μπορείτε να υποβάλετε μήνυση εάν ο παραλήπτης δεν απαντήσει στην πιστωτική σας διαφωνίαΕπιστολή;

Η επιστολή πιστωτικής διαφοράς είναι ένα επίσημο έγγραφο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσπαθήσετε να πείσετε τον πιστωτή σας να συμφωνήσει με αλλαγές στην πιστωτική σας αναφορά.

Κατά τη σύνταξη μιας επιστολής πιστωτικής διαφοράς, είναι σημαντικό να έχετε υπόψη σας τα εξής:

Εάν ο παραλήπτης της επιστολής διαφωνίας πίστωσης δεν απαντήσει εντός 30 ημερών, εξετάστε το ενδεχόμενο να υποβάλετε μήνυση εναντίον του, προκειμένου να τον αναγκάσετε να συμμορφωθεί με το αίτημά σας για αλλαγή στην κατάσταση της πιστωτικής αναφοράς.

 1. Κρατήστε τα γράμματά σας συνοπτικά.Ο στόχος σας είναι να πείσετε τον πιστωτή σας ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τις πληροφορίες στον λογαριασμό σας και όχι να γράψετε ένα μυθιστόρημα.
 2. Να είστε ξεκάθαροι για το τι θέλετε.Δηλώστε συγκεκριμένα ποιες αλλαγές θέλετε να γίνουν στην πιστωτική σας έκθεση και γιατί αυτές οι αλλαγές θα ήταν επωφελείς για εσάς.
 3. Να είστε ευγενικοί αλλά σταθεροί.Μην τα παρατάς εύκολα. εάν ο πιστωτής σας δεν συμφωνεί να κάνει τις ζητούμενες αλλαγές, να είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε αγωγή εάν είναι απαραίτητο.Αλλά μην αντιδράτε υπερβολικά – να διατηρείτε πάντα ψυχραιμία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ώστε να φανείτε λογικοί και ικανοί παρά θυμωμένοι ή απελπισμένοι.

Ποιες είναι μερικές συμβουλές για τη σύνταξη μιας αποτελεσματικής επιστολής πιστωτικής διαφοράς;

 1. Να είστε συνοπτικοί και επί της ουσίας
 2. Διατηρήστε τη γλώσσα σας επαγγελματία
 3. Χρησιμοποιήστε σωστή γραμματική και ορθογραφία
 4. Διορθώστε το γράμμα σας προσεκτικά για λάθη
 5. Επιμείνετε στα γεγονότα στην επιστολή διαφωνίας σας
 6. Διατηρήστε μια θετική στάση ενώ γράφετε την επιστολή διαφωνίας σας
 7. Στείλτε αντίγραφα της επιστολής διαφωνίας σας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη