Τι είναι το σκορ FICO;

tempo di emissione: 2022-04-16

Η βαθμολογία FICO είναι ένας τύπος πιστωτικής βαθμολογίας που βοηθά τους δανειστές να αξιολογήσουν την πιστοληπτική σας ικανότητα.Είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα πιστωτικά σκορ και υπολογίζεται χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την πιστωτική σας αναφορά.

Η βαθμολογία σας FICO βασίζεται σε πέντε βασικούς παράγοντες: ιστορικό πληρωμών, οφειλόμενο ποσό, διάρκεια πιστωτικού ιστορικού, νέοι πιστωτικοί λογαριασμοί και είδη πιστώσεων που χρησιμοποιούνται.Σε κάθε παράγοντα δίνεται μια ορισμένη βαρύτητα και η τελική βαθμολογία σας αντικατοπτρίζει το πόσο καλά διαχειριστήκατε κάθε παράγοντα.

Σε γενικές γραμμές, μια υψηλότερη βαθμολογία FICO υποδηλώνει ότι είστε δανειολήπτης χαμηλότερου κινδύνου και, ως εκ τούτου, έχετε περισσότερες πιθανότητες να λάβετε έγκριση για δάνεια και πιστώσεις με ευνοϊκούς όρους.Αντίθετα, μια χαμηλότερη βαθμολογία FICO μπορεί να καταστήσει πιο δύσκολη την έγκριση χρηματοδότησης.

Αν θέλετε να βελτιώσετε τη βαθμολογία FICO, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε: βεβαιωθείτε ότι πληρώνετε πάντα εγκαίρως τους λογαριασμούς σας, κρατήστε τα υπόλοιπά σας σε χαμηλά επίπεδα, αποφύγετε το άνοιγμα πολλών νέων λογαριασμών σε σύντομο χρονικό διάστημα και διαφοροποιήστε τα είδη πίστωσης (π.χ. μην έχετε μόνο ανακυκλούμενο χρέος όπως οι πιστωτικές κάρτες).

Πώς υπολογίζεται η βαθμολογία FICO;

Η βαθμολογία FICO είναι μια πιστωτική βαθμολογία που χρησιμοποιούν οι δανειστές για να καθορίσουν αν είναι πιθανό να αποπληρώσετε τα χρέη σας.Η βαθμολογία FICO υπολογίζεται με βάση διάφορα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του πιστωτικού ιστορικού και του ιστορικού πληρωμών σας.Μια υψηλή βαθμολογία FICO υποδηλώνει ότι είναι πιθανό να πληρώνετε τα χρέη σας εγκαίρως και στο ακέραιο.

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη βαθμολογία FICO;

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τη βαθμολογία FICO, αλλά οι τρεις πιο σημαντικοί είναι το πιστωτικό σας ιστορικό, ο λόγος χρέους προς εισόδημα και η χρήση της πίστωσης.Το πιστωτικό σας ιστορικό βασίζεται στο πόσο καλά έχετε εξοφλήσει τα χρέη σας στο παρελθόν.Ο λόγος χρέους προς εισόδημα μετράει πόσο από το εισόδημά σας πηγαίνει για την αποπληρωμή των χρεών σας σε σχέση με άλλα έξοδα.Και το ποσοστό χρησιμοποίησης της πίστωσης δείχνει στους δανειστές πόση από τη διαθέσιμη δανειοληπτική σας ικανότητα χρησιμοποιείτε.Και οι τρεις παράγοντες παίζουν ρόλο στον καθορισμό του κατά πόσον θα εγκριθεί ή όχι η χορήγηση δανείου.

Ποιες είναι οι συνέπειες ενός χαμηλού σκορ FICO;

Υπάρχουν διάφορες συνέπειες που μπορεί να έχει η χαμηλή βαθμολογία FICO.Η σημαντικότερη συνέπεια είναι ότι μπορεί να μην μπορέσετε να λάβετε έγκριση για δάνειο ή πιστωτική κάρτα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές δυσκολίες.Επιπλέον, η πιστοληπτική σας ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, γεγονός που μπορεί να καταστήσει πιο δύσκολη τη λήψη δανείων στο μέλλον.Τέλος, εάν έχετε χαμηλό σκορ FICO και καταθέσετε αίτηση πτώχευσης, το χρέος σας πιθανότατα θα απαλλαγεί, ακόμη και αν σας έχουν απομείνει άλλα χρέη.Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διατηρήσετε υψηλό σκορ FICO, ώστε να αποφύγετε αυτές τις αρνητικές συνέπειες.

Πώς να βελτιώσω το σκορ FICO;

Υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε το σκορ FICO.

Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι όλες οι πιστωτικές σας αναφορές είναι ακριβείς και ενημερωμένες.Αυτό περιλαμβάνει την έγκαιρη εξόφληση τυχόν ανεξόφλητων οφειλών, καθώς και τη διατήρηση της χρήσης της πίστωσης σε χαμηλά επίπεδα, χρησιμοποιώντας μόνο το ποσό της πίστωσης που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες σας.

Δεύτερον, να παρακολουθείτε τα επίπεδα του χρέους σας.Εάν έχετε υψηλά υπόλοιπα σε ορισμένους από τους λογαριασμούς σας, αυτό θα μπορούσε να βλάψει τη βαθμολογία FICO σας.Προσπαθήστε να εξοφλήσετε πρώτα το χρέος με υψηλά επιτόκια και στη συνέχεια να επικεντρωθείτε σε δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια.

Τρίτον, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πολλούς ανοικτούς λογαριασμούς σε διαφορετικούς δανειστές.Η ύπαρξη υπερβολικά πολλών ανοικτών λογαριασμών μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος δανεισμού και μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά τη βαθμολογία FICO.Μείνετε σε έναν ή δύο μεγάλους δανειστές για όλες τις δανειακές σας ανάγκες, προκειμένου να διατηρήσετε μια καλή βαθμολογία FICO.

Τέταρτον, να είστε προσεκτικοί σχετικά με το είδος των δανείων που παίρνετε.Ορισμένοι τύποι δανείων - όπως τα δάνεια αυτοκινήτου - τείνουν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στη βαθμολογία FICO από ό,τι άλλοι (όπως το χρέος από φοιτητικά δάνεια). Βεβαιωθείτε ότι το δάνειο που θα επιλέξετε είναι κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί και δεν φέρει υψηλά επιτόκια ή άλλες κυρώσεις που συνδέονται με αυτό.

Τέλος, να είστε πάντα προσεκτικοί όταν υποβάλλετε αίτηση για νέα πιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες - ακόμη και αν φαίνεται ότι θα ήταν επωφελείς για τη συνολική οικονομική σας κατάσταση.

Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για να μειώσω τον αντίκτυπο μιας σκληρής έρευνας στο πιστωτικό μου σκορ;

Δεν υπάρχει απάντηση που να ταιριάζει σε όλους σε αυτό το ερώτημα, καθώς ο αντίκτυπος μιας σκληρής έρευνας στο πιστωτικό σας σκορ ποικίλλει ανάλογα με την κατάστασή σας.Ωστόσο, ορισμένα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να μειώσετε τον αντίκτυπο μιας σκληρής έρευνας στο πιστωτικό σας σκορ περιλαμβάνουν:

Μια σκληρή έρευνα στο πιστωτικό σας σκορ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πιστοληπτική σας ικανότητα αν δεν πληρώνετε εγκαίρως τους λογαριασμούς σας.Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε όλες τις πληρωμές σας, έτσι ώστε τυχόν ανεξόφλητες οφειλές από προηγούμενες έρευνες να εκκαθαριστούν το συντομότερο δυνατό.

Εάν έχετε καλό ιστορικό εξόφλησης χρεών και διατήρησης καθαρής πιστοληπτικής ικανότητας, μια σκληρή έρευνα στο πιστωτικό σας σκορ μπορεί να μην έχει μεγάλο αντίκτυπο.Ωστόσο, εάν είχατε αρκετές κακές οικονομικές αποφάσεις στο παρελθόν ή εάν υπάρχουν μειωτικά στοιχεία στην πιστωτική σας αναφορά, μια σκληρή έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της βαθμολογίας και αύξηση του κόστους δανεισμού.

Εάν αισθάνεστε ότι χρειάζεστε βοήθεια για τη βελτίωση της πιστοληπτικής σας ικανότητας μετά από μια σκληρή έρευνα, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε μια αξιόπιστη εταιρεία επισκευής πιστοληπτικής ικανότητας.Οι εταιρείες αυτές μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της συνολικής πιστοληπτικής σας ικανότητας, διορθώνοντας τυχόν σφάλματα στον φάκελό σας και βοηθώντας σας να δημιουργήσετε θετικό ιστορικό αποπληρωμής.

  1. Πληρώστε τους λογαριασμούς σας εγκαίρως
  2. Διατηρήστε το πιστωτικό σας ιστορικό καθαρό
  3. Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μια εταιρεία επισκευής πίστωσης

Ποιο είναι το αποδεκτό εύρος για ένα σκορ FICO;

Δεν υπάρχει μία και μόνη απάντηση σε αυτό το ερώτημα, καθώς εξαρτάται από το ατομικό πιστωτικό ιστορικό και την οικονομική σας κατάσταση.Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, ένα εύρος βαθμολογίας FICO μεταξύ 680-850 θεωρείται αποδεκτό.Εάν έχετε χαμηλότερη βαθμολογία, ίσως πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να λάβετε μέτρα για να βελτιώσετε την πιστοληπτική σας ικανότητα προτού υποβάλετε αίτηση για δάνειο ή επενδύσετε σε τίτλους.Αντίθετα, αν η βαθμολογία σας βρίσκεται στο υψηλότερο άκρο του εύρους, μπορείτε να αισθάνεστε σίγουροι ότι θα εγκριθεί για τους περισσότερους τύπους δανείων και επενδύσεων.

Πόσο συχνά πρέπει να ελέγχω την πιστωτική μου αναφορά και το FICO Score;

Οι πιστωτικές αναφορές και οι βαθμολογίες FICO είναι σημαντικά εργαλεία για την παρακολούθηση της πιστωτικής σας υγείας.Ο έλεγχος της έκθεσής σας μία φορά το χρόνο είναι γενικά αρκετός, αλλά αν έχουν υπάρξει αλλαγές στο πιστωτικό σας σκορ ή έχουν ανοίξει νέοι λογαριασμοί, θα πρέπει να την ελέγχετε συχνότερα.Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε δωρεάν αντίγραφο της έκθεσής σας από κάθε ένα από τα τρία μεγάλα πιστωτικά γραφεία κάθε 12 μήνες, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα AnnualCreditReport.com.

Γιατί έπεσε το πιστωτικό μου σκορ παρόλο που εξόφλησα όλα τα χρέη μου;

Το πιστωτικό σας σκορ είναι ένα μέτρο της πιστοληπτικής σας ικανότητας.Αντικατοπτρίζει το πόσο πιθανό είναι να μπορέσετε να αποπληρώσετε τα χρέη σας πλήρως και εγκαίρως.Η βαθμολογία της πιστοληπτικής σας ικανότητας μπορεί να μειωθεί εάν έχετε περισσότερα χρέη, εάν κάνετε λιγότερες πληρωμές για τα χρέη σας ή εάν έχετε ιστορικό μη έγκαιρης πληρωμής των χρεών σας.Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το πιστωτικό σας σκορ, επομένως δεν υπάρχει μία και μόνη απάντηση στο γιατί το σκορ σας μπορεί να μειωθεί.Εάν ανησυχείτε για το πιστωτικό σας σκορ, μιλήστε με έναν οικονομικό σύμβουλο για τα μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να το βελτιώσετε.