Τι είναι το ασφάλιστρο στην ασφάλιση υγείας;

tempo di emissione: 2022-04-11

Τα ασφάλιστρα στην ασφάλιση υγείας είναι οι πληρωμές που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι στους ασφαλιστές που τους παρέχουν κάλυψη.

Πώς καθορίζεται η πριμοδότηση;

Τα ασφάλιστρα καθορίζονται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής θέσης, του μεγέθους και της συμπεριφοράς των πελατών, της κατηγορίας προϊόντων και του ανταγωνιστικού τοπίου.

Ποιος πληρώνει το ασφάλιστρο;

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται από τον ασφαλισμένο, συνήθως τον οδηγό.

Πότε καταβάλλεται το ασφάλιστρο;

Οι πριμοδοτήσεις καταβάλλονται όταν παραγγέλνεται ένα προϊόν και ο αγοραστής έχει φτάσει την ελάχιστη ποσότητα αγοράς.

Τι συμβαίνει εάν δεν καταβληθεί το ασφάλιστρο;

Εάν δεν καταβληθεί ασφάλιστρο για ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να ακυρώσει το συμβόλαιο ή να αρνηθεί να πληρώσει τυχόν απαιτήσεις.

Μπορεί να αλλάξει το ποσό του ασφαλίστρου;

Το ποσό του ασφαλίστρου μπορεί να αλλάξει, αλλά συνήθως παραμένει το ίδιο για κάθε πρόγραμμα.

Πόσο συχνά καταβάλλονται τα ασφάλιστρα;

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται συνήθως μηνιαίως, τριμηνιαίως ή ετησίως.

Τι είναι η ασφάλιση Stop-Loss;

Η ασφάλιση stop-loss είναι ένας τύπος ασφάλισης που συμβάλλει στην προστασία των επενδυτών, εγγυώμενος μια προκαθορισμένη τιμή στην οποία μπορούν να πωληθούν οι τίτλοι τους.Το συμβόλαιο πληρώνει εάν η τιμή του τίτλου πέσει κάτω από αυτή την προκαθορισμένη αξία, επιτρέποντας στον επενδυτή να πουλήσει τον τίτλο και να αποφύγει τυχόν απώλειες.