Τι είναι η διπλή πίστωση;

tempo di emissione: 2022-05-04

Η διπλή πίστωση είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στους μαθητές να κερδίζουν πιστώσεις στο κολέγιο ενώ βρίσκονται ακόμη στο γυμνάσιο.Προγράμματα διπλής πίστωσης προσφέρονται από πολλά κολέγια και πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διπλή πίστωση προσφέρει δύο πλεονεκτήματα για τους φοιτητές: Πρώτον, η διπλή πίστωση επιτρέπει στους μαθητές να λάβουν πιστώσεις κολεγίου ενώ είναι ακόμα στο γυμνάσιο, κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει να αποφοιτήσουν νωρίτερα. Δεύτερον, διπλή πίστωση Τα προγράμματα προσφέρουν ευέλικτες επιλογές προγραμματισμού που επιτρέπουν στους μαθητές να παρακολουθούν μαθήματα όταν είναι διαθέσιμα και να ταιριάζουν καλύτερα στο πρόγραμμά τους. Υπάρχουν διάφοροι τύποι προγραμμάτων διπλής πίστωσης: ακαδημαϊκή, επαγγελματική-τεχνική και συνεργατική εκπαίδευση/εργασία. Τα ακαδημαϊκά προγράμματα διπλής πίστωσης επιτρέπουν στους μαθητές να κερδίστε πιστώσεις στο κολέγιο ενώ παρακολουθείτε τακτικά μαθήματα γυμνασίου.Τα επαγγελματικά-τεχνικά προγράμματα διπλής πίστωσης επιτρέπουν στους μαθητές να μάθουν συγκεκριμένες δεξιότητες ενώ παρακολουθούν τακτικά μαθήματα γυμνασίου.Τα προγράμματα διπλής πίστωσης συνεργατικής εκπαίδευσης/εργασίας επιτρέπουν στους μαθητές να εργάζονται στην πανεπιστημιούπολη κατά τη διάρκεια της ημέρας και να παρακολουθούν μαθήματα τη νύχτα ή τα Σαββατοκύριακα. Ποια κολέγια προσφέρουν διπλή πίστωση;Πολλά κολέγια και πανεπιστήμια προσφέρουν προγράμματα διπλής πίστωσης.Μερικά από τα πιο δημοφιλή ιδρύματα περιλαμβάνουν το California State University (CSU), Boston College, DePaul University, Northeastern University, Southern Illinois University Carbondale, Syracuse University, The Ohio State University Columbus Campus., Truman State University Kirksville Missouri., William Carey College Hattiesburg Μισισιπή., Πανεπιστήμιο του Δυτικού Μίτσιγκαν Καλαμαζού Μίτσιγκαν., Angelo State University San Angelo Texas

Τι είναι η Διπλή Πίστωση;

Το Dual Credit είναι ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στους μαθητές να κερδίζουν πιστώσεις στο κολέγιο ενώ βρίσκονται ακόμη στο γυμνάσιο.Προγράμματα διπλής πίστωσης προσφέρονται από πολλά κολέγια και πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η διπλή πίστωση προσφέρει δύο πλεονεκτήματα για τους μαθητές: Πρώτον, η διπλή πίστωση επιτρέπει στους μαθητές να λάβουν πιστώσεις κολεγίου ενώ είναι ακόμα στο γυμνάσιο, κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει να αποφοιτήσουν πιο γρήγορα

Δεύτερον, τα προγράμματα διπλής πίστωσης προσφέρουν ευέλικτες επιλογές προγραμματισμού που επιτρέπουν στους μαθητές να παρακολουθούν μαθήματα όταν είναι διαθέσιμα και να ταιριάζουν καλύτερα στο πρόγραμμά τους.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι προγραμμάτων διπλής πίστωσης: Ακαδημαϊκή, Επαγγελματική - Τεχνική και Συνεταιριστική Εκπαίδευση / Εργασιακή Μελέτη.

Ακαδημαϊκά προγράμματα επανεξέτασης ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΥΚΕΙΟΥ. Συνεργατική Εκπαίδευση / Εργασία Προγράμματα μελέτης και επανάληψης της εργασίας ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΝΥΧΤΑ Ή ΤΑ Σαββατοκύριακα.

Πολλά κολέγια προσφέρουν προγράμματα Du alCredit P. Στα πιο δημοφιλή ιδρύματα περιλαμβάνονται το California State University (CSU), το Boston Coll ege, το DePaul University, το Northeastern University, το Southern Illinois Univ ersidue Carbondale, το University of Syracuse, το The Ohio Sta te University sitity Columbus Campus, το Columbus Campus. Sta te Univer sity Kirksville Mo .. William Car y Lea rn Coll ege Hattiesburg Miss.. Western MICHIGAN Uni versty Kalamazoo Mi .. Angelo Stat eUniv ersi ty San An gelo Tex ..

Ποια είναι τα οφέλη της διπλής πίστωσης;

Η διπλή πίστωση είναι ένας τύπος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιτρέπει στους μαθητές να κερδίζουν πιστώσεις στο κολέγιο ενώ βρίσκονται ακόμη στο γυμνάσιο.Τα οφέλη της διπλής πίστωσης περιλαμβάνουν: 1.Η διπλή πίστωση μπορεί να σας βοηθήσει να προχωρήσετε στην ακαδημαϊκή σας καριέρα.2.Μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία να εξερευνήσετε διαφορετικά θέματα και ειδικότητες.3.Μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε δεξιότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων.4.Μπορεί να σας δώσει εμπειρία εργασίας με διαφορετικούς τύπους ανθρώπων και ιδρυμάτων.5.Η διπλή πίστωση μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε συνήθειες εργασίας που θα σας εξυπηρετήσουν όταν αποφοιτήσετε από το λύκειο και ξεκινήσετε μόνοι σας σπουδές στο κολέγιο ή στο πανεπιστήμιο." Η διπλή πίστωση" είναι ένας όρος-ομπρέλα για δύο τύπους ευκαιριών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: ταυτόχρονη εγγραφή (επίσης αποκαλούμενη "διπλή εγγραφή") και ταυτόχρονη πρόοδο (ονομάζεται επίσης "επιταχυνόμενη διπλή εγγραφή"). Η ταυτόχρονη εγγραφή επιτρέπει στους μαθητές να παρακολουθούν μαθήματα σε δύο κολέγια ή πανεπιστήμια ταυτόχρονα, ενώ η ταυτόχρονη πρόοδος επιτρέπει στους μαθητές να ολοκληρώσουν περισσότερες από τις μισές απαιτήσεις πτυχίου σε ένα κολέγιο ή πανεπιστήμιο πριν μεταφερθούν σε άλλο ίδρυμα όπου συνεχίζουν το πρόγραμμα σπουδών τους.» Benefits of Dual Credit» παρέχει μια επισκόπηση των πολλών πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με τα προγράμματα διπλής πίστωσης, όπως αυξημένη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, βελτιωμένες δεξιότητες απασχολησιμότητας, βελτιωμένη συνολική ακαδημαϊκή επίδοση, μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή μαθημάτων και αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας μετά την αποφοίτηση του γυμνασίου. Τα "Προγράμματα διπλής πίστωσης" προσφέρουν λεπτομερείς πληροφορίες τόσο για τα προγράμματα ταυτόχρονης εγγραφής όσο και για τα προγράμματα ταχείας διπλής εγγραφής, περιγράφοντας τα συγκεκριμένα οφέλη που προσφέρει το καθένα στους φοιτητές καθώς και πώς να πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτά." Οι Πηγές Πληροφοριών Διπλής Πιστωτικής Μονάδας παρέχουν συνδέσμους σε ιστότοπους που παρέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με προγράμματα διπλής πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων δ εγγραφές μεμονωμένων προγραμμάτων που προσφέρονται από διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες."Τι είναι η διπλή πίστωση;" παρέχει μια σύντομη εισαγωγή στο τι είναι η διπλή πίστωση πριν παράσχει συνδέσμους σε πρόσθετους πόρους που παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη μοναδική μορφή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης." Οι Συχνές ερωτήσεις διπλής πίστωσης" απαντά σε ορισμένες συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με προγράμματα διπλής πίστωσης, όπως απαιτήσεις επιλεξιμότητας, κόστος διδάκτρων , διαδικασίες εγγραφής μαθημάτων, πολιτικές βαθμολόγησης κ.λπ., έτσι ώστε οι υποψήφιοι φοιτητές να έχουν όλα όσα χρειάζονται για να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το εάν αυτό το είδος προγράμματος είναι κατάλληλο για αυτούς. προγράμματα διπλής πίστωσης σε κολέγια και πανεπιστήμια της Αμερικής."Το Directory Of Dual Credit Programs In The S" απαριθμεί δεκάδες διαπιστευμένα κολέγια/πανεπιστήμια σε όλη την Αμερική που προσφέρουν μαθήματα διπλής πίστωσης σε διάφορους κλάδους που κυμαίνονται από διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ, ποινική δικαιοσύνη, επιστήμες υγείας, ανθρωπιστικές επιστήμες. μαθηματικά & στατιστική, νοσηλευτική, βοηθός φυσικοθεραπείας, προ -ιατρική/προ-οδοντιατρική/προνόμιο· κοινωνική εργασία

Ποια είναι τα οφέλη;

Το Dualcredit έχει πολλά πλεονεκτήματα που περιλαμβάνουν την πρόοδο ακαδημαϊκά ενώ συνεχίζει να παρακολουθεί το γυμνάσιο, την απόκτηση πολύτιμης επαγγελματικής εμπειρίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης, τη διασκέδαση μαθαίνοντας νέα πράγματα, τη διεύρυνση των οριζόντων.

Υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι τύποι fdualcredit, γι' αυτό κάντε την έρευνά σας πριν λάβετε οποιεσδήποτε αποφάσεις.

Μερικές δημοφιλείς επιλογές είναι: ταυτόχρονη εγγραφή και επιτάχυνση της εγγραφής.

Ποιος είναι επιλέξιμος για διπλή πίστωση;

Η διπλή πίστωση είναι ένας τύπος πίστωσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιτρέπει στους μαθητές να κερδίζουν μόρια κολεγίου ενώ βρίσκονται ακόμη στο γυμνάσιο.Οι μαθητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για διπλή πίστωση έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα έτος γυμνασίου και έχουν κερδίσει μέσο όρο βαθμολογίας (GPA) 3,0 ή καλύτερο. και προγράμματα σπουδών πανεπιστημίου.Η διπλή πίστωση επιτρέπει επίσης στους σπουδαστές να παρακολουθούν μαθήματα σε δύο διαφορετικά ιδρύματα ταυτόχρονα, κάτι που μπορεί να τους δώσει περισσότερες ευκαιρίες να αποκτήσουν πιστώσεις κολεγίου και να βελτιώσουν το ακαδημαϊκό τους ιστορικό. Ποια είναι τα οφέλη της διπλής πίστωσης;Η διπλή πίστωση μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να δημιουργήσουν ισχυρά ακαδημαϊκά αρχεία και να προετοιμαστούν για μελλοντικά πανεπιστημιακά πτυχία.Τους παρέχει επίσης την ευκαιρία να εξερευνήσουν διαφορετικά θέματα και μονοπάτια σταδιοδρομίας από νωρίς στη ζωή τους, δίνοντάς τους ένα πλεονέκτημα όταν πρόκειται να βρουν μια επιτυχημένη καριέρα μετά την αποφοίτησή τους από το γυμνάσιο. Ποιος δεν είναι κατάλληλος για διπλή πίστωση;Οι περισσότεροι φοιτητές που είναι επιλέξιμοι για διπλή πίστωση δεν έχουν ειδικούς περιορισμούς ή απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται πριν εγγραφούν σε ένα μάθημα.Ωστόσο, ορισμένα ιδρύματα ενδέχεται να απαιτήσουν από τους αιτούντες να υποβάλουν πρόσθετη τεκμηρίωση, όπως μετεγγραφές ή βαθμολογίες εξετάσεων πριν εγκρίνουν την εγγραφή τους σε πρόγραμμα διπλής πίστωσης. Πώς μπορώ να μάθω εάν είμαι επιλέξιμος για διπλή πίστωση;Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε εάν πληροίτε τα κριτήρια για διπλή πίστωση είναι να μιλήσετε με τον σύμβουλο καθοδήγησης ή τον εντολέα σας για την ατομική σας κατάσταση.Θα είναι σε θέση να σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα που είναι διαθέσιμο στο σχολείο σας, καθώς και οποιαδήποτε απαιτούμενη γραφειοκρατία που θα χρειαστεί να ολοκληρώσετε πριν εγγραφείτε σε ένα μάθημα.

Πώς εγγράφονται οι μαθητές σε μαθήματα διπλής πίστωσης;

Μαθήματα διπλής πίστωσης προσφέρονται από πολλά κολέγια και πανεπιστήμια.Για να εγγραφούν σε ένα μάθημα διπλής πίστωσης, οι φοιτητές πρέπει πρώτα να εγκριθούν από το αντίστοιχο κολέγιο ή πανεπιστήμιό τους.Αφού εγκριθούν, οι μαθητές μπορούν στη συνέχεια να βρουν μαθήματα διπλής πίστωσης που προσφέρονται στο σχολείο τους μέσω του ιστότοπου του γραμματέα ή μέσω των καταλόγων των σχολείων που συμμετέχουν.

Μόλις εγγραφούν σε ένα μάθημα διπλής πίστωσης, οι μαθητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν τόσο τις απαιτούμενες τάξεις επιπέδου πρωτοετής όσο και δευτεροετής για αυτό το πρόγραμμα.Τα μαθήματα διπλής πίστωσης έχουν συνήθως υψηλότερα δίδακτρα από τα κανονικά προπτυχιακά μαθήματα, αλλά προσφέρουν επίσης ευκαιρίες για πιστώσεις κολεγίου ή/και μαθήματα που μπορούν να μετρήσουν για ένα πτυχίο.

Οι φοιτητές θα πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο πριν εγγραφούν σε οποιοδήποτε μάθημα διπλής πίστωσης για να διασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλο για τους ατομικούς στόχους και τα ενδιαφέροντά τους.

Πώς διαφέρει η διπλή πίστωση από τα μαθήματα Advanced Placement (AP) ή International Baccalaureate (IB);

Τα μαθήματα διπλής πίστωσης είναι μαθήματα σε επίπεδο κολεγίου που μπορείτε να παρακολουθήσετε όσο είστε ακόμα στο γυμνάσιο.Συνήθως προσφέρονται μέσω κοινοτικών κολεγίων, αλλά ορισμένα σχολεία τα προσφέρουν επίσης.

Τα μαθήματα AP και IB είναι αυστηρά μαθήματα σε επίπεδο κολεγίου.Πρέπει να έχετε καλούς βαθμούς για να λάβετε πίστωση για αυτούς και συνήθως απαιτούν περισσότερη δουλειά από ένα κανονικό μάθημα γυμνασίου.Ωστόσο, η διπλή πίστωση είναι ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσετε την πορεία σας προς ένα πτυχίο.Σας επιτρέπει να κερδίζετε πιστώσεις κολεγίου ενώ είστε ακόμα στο γυμνάσιο, κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει να εισαχθείτε σε ένα καλύτερο κολέγιο ή πανεπιστήμιο.Η διπλή πίστωση σας δίνει επίσης την ευκαιρία να εξερευνήσετε διαφορετικά θέματα και να μάθετε από έμπειρους δασκάλους.

Όλα τα κολέγια και τα πανεπιστήμια δέχονται μαθήματα διπλής πίστωσης για σκοπούς μεταφοράς;

Τα μαθήματα διπλής πίστωσης είναι μαθήματα επιπέδου κολεγίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση γενικών απαιτήσεων εκπαίδευσης σε μια κοινότητα ή ένα τεχνικό κολέγιο.Τα περισσότερα κολέγια και πανεπιστήμια δέχονται μαθήματα διπλής πίστωσης για σκοπούς μεταφοράς, αλλά μπορεί να υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις.Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο εισαγωγής του σχολείου που σκοπεύετε να παρακολουθήσετε για να μάθετε εάν δέχονται μαθήματα διπλής πίστωσης ως μέρος της αίτησης μεταφοράς σας.

Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη σας όταν παρακολουθείτε μαθήματα διπλής πίστωσης:

  1. Οι τάξεις διπλής πίστωσης υπολογίζονται ως μόρια για το πτυχίο σας στην κοινότητα ή στο τεχνικό κολέγιο όπου τις αποκτάτε, αλλά δεν υπολογίζονται στο πτυχίο σας στο πανεπιστήμιο όπου τις παίρνετε.
  2. Πρέπει να έχετε καλό ακαδημαϊκό ιστορικό για να εγγραφείτε σε ένα μάθημα διπλής πίστωσης.Εάν έχετε οποιουσδήποτε εκκρεμείς βαθμούς ή προβλήματα παρακολούθησης, επικοινωνήστε με το γυμνάσιο ή την κοινότητα/τεχνικό κολέγιο πριν εγγραφείτε σε ένα μάθημα διπλής πίστωσης, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις.
  3. Ορισμένα κολέγια και πανεπιστήμια απαιτούν από τους μαθητές να ολοκληρώσουν όλα τα απαιτούμενα μαθήματα για την ειδικότητά τους εντός ενός έτους από την εγγραφή τους, ενώ άλλα επιτρέπουν έως και δύο χρόνια.Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πόσο χρόνο θα έχετε πριν ολοκληρώσετε το πτυχίο σας, εάν επιλέξετε να παρακολουθήσετε μαθήματα διπλής πίστωσης.

Υπάρχει όριο στον αριθμό των μαθημάτων διπλής πίστωσης που μπορεί να παρακολουθήσει ένας φοιτητής;

Τα μαθήματα διπλής πίστωσης είναι μαθήματα σε επίπεδο κολεγίου που μπορεί να παρακολουθήσει ένας μαθητής ενώ εξακολουθεί να παρακολουθεί το γυμνάσιο.Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των μαθημάτων διπλής πίστωσης που μπορεί να παρακολουθήσει ένας φοιτητής, εφόσον τα μαθήματα έχουν εγκριθεί από το κολέγιο ή το πανεπιστήμιο που προσφέρει το μάθημα.Τα μαθήματα διπλής πίστωσης υπολογίζονται τόσο στις μονάδες γυμνασίου όσο και στο κολέγιο, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμες δεξιότητες και γνώσεις ενώ βρίσκονται ακόμη στο γυμνάσιο.

Υπάρχει κάποιο κόστος που σχετίζεται με την παρακολούθηση μαθημάτων διπλής πίστωσης;

Τα μαθήματα διπλής πίστωσης μπορούν να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να προχωρήσετε στην εκπαίδευσή σας.Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες δαπάνες που σχετίζονται με τη λήψη ενός μαθήματος διπλής πίστωσης.Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε για το υλικό του μαθήματος ή/και τα δίδακτρα.Πρέπει επίσης να γνωρίζετε τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση μαθημάτων διπλής πίστωσης.Εάν χάσετε μια προθεσμία, ενδέχεται να μην μπορείτε να ολοκληρώσετε το μάθημα και να λάβετε μόρια για αυτό.Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει με το σχολείο ή το πρόγραμμά σας σχετικά με συγκεκριμένες απαιτήσεις πριν εγγραφείτε σε ένα μάθημα διπλής πίστωσης.

Πώς υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας (GPA) για φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα διπλής πίστωσης;

Τα μαθήματα διπλής πίστωσης είναι μαθήματα σε επίπεδο κολεγίου που μπορούν να παρακολουθήσουν οι μαθητές ενώ εξακολουθούν να φοιτούν στο γυμνάσιο.Όταν ένας μαθητής παρακολουθεί ένα μάθημα διπλής πίστωσης, ο βαθμός που λαμβάνει βασίζεται τόσο στο μάθημα του γυμνασίου όσο και του κολεγίου.Ο υπολογισμός της ΣΔΣ για μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα διπλής πίστωσης είναι διαφορετικός από ό,τι για τα κανονικά (μη διπλά) μαθήματα πιστωτικών μονάδων, επειδή τα μαθήματα διπλής πίστωσης έχουν δύο βαθμούς: έναν από το γυμνάσιο και έναν από το κολέγιο.

Για να υπολογίσετε τη ΣΔΣ ενός μαθητή για μαθήματα διπλής πίστωσης, προσδιορίστε πρώτα τον συνολικό μέσο όρο βαθμολογίας (ΣΔΣ) για όλες τις διδακτικές μονάδες του γυμνασίου.Στη συνέχεια, προσθέστε αυτόν τον αριθμό στον συνολικό μέσο όρο βαθμολογίας τους για όλες τις μονάδες κολεγίου που έλαβαν για να λάβουν μια συνδυασμένη ΣΔΣ.Έτσι θα υπολογιστεί η ΣΔΣ όταν παρακολουθείτε μαθήματα διπλής πίστωσης:

Μονάδες Λυκείου Μονάδες Κολλεγίου Συνδυασμένη ΣΔΣ

1 0 +

2 1 3 2 4+ 3

  1. 5

Όλα τα λύκεια προσφέρουν μαθήματα διπλής πίστωσης;

Τα μαθήματα διπλής πίστωσης είναι μαθήματα γυμνασίου που επιτρέπουν στους μαθητές να κερδίζουν πιστώσεις στο κολέγιο ενώ βρίσκονται ακόμη στο γυμνάσιο.Τα περισσότερα λύκεια προσφέρουν μαθήματα διπλής πίστωσης, αλλά δεν δέχονται όλα τα κολέγια μαθήματα διπλής πίστωσης ως προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα πλήρους απασχόλησης.

Η διπλή πίστωση είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τους μαθητές να λάβουν πιστώσεις κολεγίου ενώ βρίσκονται ακόμη στο γυμνάσιο.Τους επιτρέπει να παρακολουθούν μαθήματα που κανονικά θα παρακολουθούνταν κατά τη διάρκεια του πρωτοετής ή δευτεροετούς έτους του κολεγίου, και τους δίνει επίσης την ευκαιρία να εξερευνήσουν διαφορετικές ειδικότητες και επαγγελματικές διαδρομές.Η διπλή πίστωση μπορεί επίσης να βοηθήσει τους μαθητές να προετοιμαστούν για μελλοντικές εξετάσεις και αξιολογήσεις, όπως το SAT ή το ACT.

Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν παρακολουθήσετε ένα μάθημα διπλής πίστωσης: πρώτα, βεβαιωθείτε ότι το γυμνάσιό σας προσφέρει μαθήματα διπλής πίστωσης. Δεύτερον, ελέγξτε με το κολέγιό σας ποιες πιστώσεις θα μεταφερθούν. και τρίτον, βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χρόνο στο τρέχον εξάμηνο (ή τρίμηνο) για να ολοκληρώσετε τα μαθήματα και να λάβετε τους απαιτούμενους βαθμούς.

Εάν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε ένα μάθημα διπλής πίστωσης, φροντίστε να μιλήσετε με τον σύμβουλο ή τον διευθυντή σας σχετικά με τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στο σχολείο σας.Και να θυμάστε: εάν δεν έχετε αρκετό χρόνο στο τρέχον εξάμηνο (ή τρίμηνο) για να ολοκληρώσετε τα μαθήματα και να λάβετε τους απαιτούμενους βαθμούς, τότε δεν θα μπορείτε να ολοκληρώσετε το μάθημα και να λάβετε μόρια από αυτό.