Ποιος είναι ο λόγος για την απόρριψη δανείων ΣΕΑ;

tempo di emissione: 2022-09-19

Navigazione veloce

Υπάρχουν μερικοί λόγοι για τους οποίους η Chime μπορεί να απορρίψει μια αίτηση δανείου ΣΔΙΤ.

Ένας λόγος είναι ότι ο δανειολήπτης δεν έχει αρκετά ίδια κεφάλαια στην περιουσία του.Αυτό σημαίνει ότι ο δανειστής δεν θα ήταν άνετα να δανείσει χρήματα σε κάποιον που δεν έχει αρκετό μερίδιο ιδιοκτησίας στο ακίνητο από το οποίο δανείζεται χρήματα.

Ένας άλλος λόγος είναι εάν ο δανειολήπτης έχει υπερβολικό χρέος σε σχέση με το εισόδημά του.Εάν ένα άτομο έχει πάρα πολλά χρέη, μπορεί να δυσκολευτεί να αποπληρώσει τα δάνειά του εγκαίρως και θα μπορούσε να τον οδηγήσει να χάσει το σπίτι του ή να αναγκαστεί να χρεοκοπήσει.

Τέλος, η Chime μπορεί επίσης να απορρίψει μια αίτηση δανείου ΣΔΙΤ εάν υπάρχουν προβλήματα με τους όρους της σύμβασης μεταξύ του δανειολήπτη και του αναδόχου.Για παράδειγμα, εάν δεν υπάρχει συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών ή εάν ένα μέρος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της σύμβασης, η Chime μπορεί να αποφασίσει ότι αυτή δεν είναι καλή επένδυση και να αρνηθεί να την εγκρίνει.

Γιατί η Chime άλλαξε την απόφασή της για τα δάνεια PPP;

Η Chime Financial, θυγατρική της BB&T Corp., ανακοίνωσε ότι δεν θα εγκρίνει πλέον δάνεια προσωπικής περιουσίας ως εγγύηση.Η απόφαση ελήφθη μετά από αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με αυτά τα είδη δανείων.

Υπάρχουν μερικοί λόγοι για τους οποίους η Chime μπορεί να αποφάσισε να αλλάξει την πολιτική της για τα δάνεια PPP.Ένας λόγος είναι ότι υπάρχει αυξανόμενος έλεγχος αυτών των τύπων δανείων και ο σχετικός κίνδυνος.Υπήρξαν περιπτώσεις όπου δανειολήπτες έχουν πτωχεύσει ή χρειάστηκε να κηρύξουν πτώχευση λόγω προβλημάτων με το δάνειο PPP.Επιπρόσθετα, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με το επίπεδο ρευστότητας στην αγορά για τα δάνεια ΣΕΑ και πόσο εύκολα μπορούν να ξεπουληθούν εάν υπάρχουν προβλήματα με αυτά.

Αυτή η αλλαγή από τον ήχο θα μπορούσε να επηρεάσει πολλούς ανθρώπους που βασίζονται σε αυτό το είδος χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις τους.Είναι πιθανό ορισμένοι δανειολήπτες να μην μπορούν να λάβουν έγκριση για άλλους τύπους χρηματοδότησης και να χρειαστεί να κλείσουν εντελώς τις επιχειρήσεις τους.Αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία συνολικά, καθώς οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη δημιουργία εισοδήματος.

Πώς θα επηρεάσει αυτό τις μικρές επιχειρήσεις που εξαρτώνταν από το δάνειο;

Η Chime, θυγατρική της BB&T Corp., ανακοίνωσε στις 5 Σεπτεμβρίου ότι δεν θα εγκρίνει πλέον νέα προσωπικά δάνεια ως μέρος των προσπαθειών της να επικεντρωθεί σε πιο κερδοφόρα προϊόντα.Αυτή η απόφαση θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις μικρές επιχειρήσεις που εξαρτώνταν από το δάνειο για να τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Ο κύριος λόγος για την απόφαση της Chime είναι ότι η εταιρεία πιστεύει ότι τα προσωπικά δάνεια δεν είναι μια ευκαιρία υψηλού κέρδους.Αν και αυτό μπορεί να ισχύει για ορισμένους δανειστές, υπάρχουν πολλοί άλλοι που συνεχίζουν να προσφέρουν αυτού του είδους τα δάνεια παρά τις χαμηλές αποδόσεις.Μάλιστα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Chime χάνει χρήματα από προσωπικά δάνεια από το 2012.

Αυτή η αλλαγή στην πολιτική πιθανότατα θα αναγκάσει ορισμένες μικρές επιχειρήσεις να δυσκολευτούν οικονομικά.Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε προσωπικά δάνεια ως πηγή χρηματοδότησης και τώρα δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα σε εύκολα προσβάσιμη μορφή.Ως αποτέλεσμα, αυτές οι επιχειρήσεις μπορεί να χρειαστεί να βρουν άλλους τρόπους άντλησης κεφαλαίων ή μείωσης του λειτουργικού τους κόστους προκειμένου να παραμείνουν επικίνδυνες.

Αυτή η απόφαση της Chime θα μπορούσε επίσης να έχει αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομία συνολικά.Τα προσωπικά δάνεια είναι μια από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μορφές πίστωσης και όταν δεν είναι διαθέσιμα, οι άνθρωποι τείνουν να αθετούν τις υποχρεώσεις τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα στη γραμμή.Εν ολίγοις, αυτή η αλλαγή είναι πιθανό να έχει εκτεταμένες συνέπειες τόσο εντός όσο και εκτός των τειχών του Chime.

Δόθηκε συγκεκριμένος λόγος για την απόρριψη του δανείου;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για την απόρριψη του δανείου, αλλά είναι πιθανό η απόφαση του Chime να βασίστηκε σε διάφορους παράγοντες.Ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας σε αυτή την περίπτωση θα ήταν το πιστωτικό σκορ των δανειοληπτών, το οποίο μπορεί να μην ήταν αρκετά υψηλό για να πληροί τις προϋποθέσεις για ένα δάνειο.Επιπλέον, ο Chime μπορεί να εξέτασε και άλλους παράγοντες, όπως το ποσό των χρημάτων που δανείστηκε και εάν υπήρχαν ή όχι υπάρχοντα χρέη που σχετίζονται με το προτεινόμενο δάνειο.

Πόσο καιρό σκέφτεται ο Chime αυτή την απόφαση;

Ο Chime σκέφτηκε αυτή την απόφαση εδώ και καιρό.Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η Chime απορρίπτει τα δάνεια ΣΔΙΤ αυτή τη στιγμή.Μερικοί από τους λόγους περιλαμβάνουν την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας, ανησυχίες για πιθανή απάτη και το υψηλό κόστος δανεισμού.Η Chime εξακολουθεί να αξιολογεί εάν θα συνεχίσει ή όχι να προσφέρει δάνεια ΣΔΙΤ στο μέλλον, αλλά προς το παρόν μειώνει αυτούς τους τύπους δανείων.

Τι πιστεύουν οι άλλες τράπεζες για αυτήν την απόφαση απόψεων;

Η Chime απορρίπτει τα δάνεια ΣΔΙΤ επειδή θέλει να επικεντρωθεί σε παραδοσιακά προϊόντα δανεισμού.Άλλες τράπεζες μπορεί να πιστεύουν ότι αυτή η απόφαση είναι καλή ιδέα γιατί θα βοηθήσει την Chime να διαφοροποιηθεί από άλλους δανειστές.Επιπλέον, αυτή η κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες για την Chime στο μέλλον.

Πώς θα επηρεάσει αυτό τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ μικρών επιχειρήσεων και τραπεζών;

Η Chime, μια τραπεζική εταιρεία δανεισμού μικρών επιχειρήσεων, έχει απορρίψει δάνεια ΣΔΙΤ από μικρές επιχειρήσεις.Η απόφαση αυτή είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ τραπεζών και μικρών επιχειρήσεων.

Τα δάνεια ΣΔΙΤ είναι συνήθως πιο ακριβά από τα παραδοσιακά δάνεια, αλλά προσφέρουν το πλεονέκτημα ότι υποστηρίζονται από μια ομάδα επενδυτών.Επειδή η Chime ανήκει σε τράπεζα, μπορεί να είναι απρόθυμη να εγκρίνει δάνεια ΣΔΙΤ από φόβο ότι αυτές οι επενδύσεις δεν θα αποπληρωθούν.Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια πολύτιμων σχέσεων με τους πελάτες και να βλάψει τη φήμη της Chime ως αμερόληπτου δανειστή.

Είναι πιθανό η απόφαση της Chime να αποθαρρύνει άλλες τράπεζες από το να επενδύσουν σε μικρές επιχειρήσεις.Εάν συμβεί αυτό, θα είναι πιο δύσκολο για τις μικρές επιχειρήσεις να λάβουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Υπάρχει κάτι που μπορούν να κάνουν οι μικρές επιχειρήσεις για να αποτρέψουν αυτό να συμβεί ξανά στο μέλλον;

Η Chime, μια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, έχει απορρίψει δάνεια PPP λόγω «ακατάλληλων όρων και προϋποθέσεων».Οι μικρές επιχειρήσεις μπορεί να θέλουν να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν αυτό να συμβεί στο μέλλον.

Ένας τρόπος είναι να δημιουργήσετε σαφή και συνοπτικά έγγραφα δανείου.Η Chime απαιτεί λεπτομερείς πληροφορίες για την επιχείρηση, όπως προβλέψεις εσόδων και κερδών, ώστε οι δανειολήπτες να μπορούν να είναι σίγουροι ότι έχουν μια δίκαιη συμφωνία.Οι αιτούντες δάνειο θα πρέπει επίσης να βεβαιωθούν ότι το πιστωτικό αποτέλεσμά τους είναι αρκετά καλό για το είδος του δανείου για το οποίο υποβάλλουν αίτηση.

Ένα άλλο βήμα που μπορούν να κάνουν οι μικρές επιχειρήσεις είναι να λάβουν προέγκριση για δάνεια πριν τα χρειαστούν.Αυτό θα βοηθήσει τους δανειστές να γνωρίζουν τι είδους χρηματοοικονομική σταθερότητα έχει η επιχείρηση και εάν θα ήταν σε θέση να αποπληρώσει ένα δάνειο εγκαίρως.Επιπλέον, οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει πάντα να συμβαδίζουν με τις αλλαγές στους κανονισμούς δανεισμού, ώστε να γνωρίζουν τυχόν εμπόδια που θα μπορούσαν να προκύψουν στη συνέχεια.

Ποιος ήταν ο κύριος παράγοντας στην απόφαση της Chime να απορρίψει το δάνειο;

Ο Chime είχε διάφορους λόγους για την απόρριψη της αίτησης δανείου.Ο κύριος παράγοντας ήταν η ανησυχία της Chime για την ικανότητα του δανειολήπτη να αποπληρώσει το δάνειο.Η Chime εξέτασε επίσης άλλους παράγοντες, όπως το πιστωτικό ιστορικό και τους δείκτες χρέους προς εισόδημα του δανειολήπτη.Τελικά, ο Chime αποφάσισε ότι δεν ήταν άνετα να δανείσει χρήματα στον συγκεκριμένο αιτούντα.

Έχουν άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρόμοιες πολιτικές σχετικά με τα δάνεια ΣΕΑ;Εάν ναι, γιατί;

Τα δάνεια ΣΔΙΤ είναι ένας τύπος δανείου που επιτρέπει στους δανειολήπτες να χρησιμοποιούν τα ίδια κεφάλαια στο σπίτι τους ως εγγύηση.Η Chime απορρίπτει τα δάνεια PPP επειδή πιστεύει ότι αυτό το είδος δανείου είναι επικίνδυνο και δεν αξίζει τον κίνδυνο.Άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορεί να έχουν παρόμοιες πολιτικές, επειδή πιστεύουν επίσης ότι τα δάνεια ΣΕΑ είναι επικίνδυνα και δεν αξίζουν τον κίνδυνο.Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει πιθανότητα ο δανειολήπτης να μην μπορέσει να αποπληρώσει το δάνειο, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλεισμό ή άλλα οικονομικά προβλήματα.

Πώς συγκρίνεται αυτή η πολιτική με εκείνες άλλων χωρών σχετικά με τα δάνεια ΣΕΑ και γενικά τον δανεισμό προς τις μικρές επιχειρήσεις;

Τα δάνεια ΣΔΙΤ είναι μια δημοφιλής μορφή χρηματοδότησης για μικρές επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.Είναι επίσης διαθέσιμα σε άλλες χώρες, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προσφέρονται και εγκρίνονται.Γενικά, τα δάνεια ΣΕΑ προσφέρουν χαμηλότερο επιτόκιο από τα παραδοσιακά δάνεια και μπορεί να είναι ευκολότερο να ληφθούν.Ωστόσο, η πολιτική της Chime σχετικά με την απόρριψη δανείων PPP είναι παρόμοια με αυτή πολλών άλλων χωρών.Αυτές οι πολιτικές γενικά επικεντρώνονται στη διασφάλιση ότι το δάνειο είναι κατάλληλο για την εταιρεία και τους δανειολήπτες της.Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετα κριτήρια, όπως υψηλό πιστωτικό σκορ ή καλό οικονομικό ιστορικό, που πρέπει να πληρούνται πριν εγκριθεί ένα δάνειο.Συνολικά, αυτές οι πολιτικές διαφέρουν κάπως από χώρα σε χώρα, αλλά στοχεύουν να παρέχουν παρόμοια οφέλη για εταιρείες που αναζητούν χρηματοδότηση.

Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στη συνολική οικονομία, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα;

Τα δάνεια ΣΔΙΤ είναι ένας δημοφιλής τρόπος δανεισμού χρημάτων από τις επιχειρήσεις.Συνήθως προσφέρονται από τράπεζες, αλλά μπορούν επίσης να προσφέρονται από άλλους δανειστές, όπως οι πιστωτικές ενώσεις.

Η Chime είναι μια εταιρεία που προσφέρει δάνεια ΣΔΙΤ.Έχει αναφερθεί ότι η Chime απορρίπτει ορισμένα από τα δάνεια PPP της επειδή οι όροι του δανείου είναι πολύ επικίνδυνοι.Αυτό θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Το βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα θα ήταν ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να δανειστούν χρήματα για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.Αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε απολύσεις και χαμηλότερους μισθούς, καθώς οι εταιρείες αγωνίζονται να επιβιώσουν.Επιπλέον, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ύφεση στο εγγύς μέλλον.

Το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο σοβαρό.Εάν η Chime δεν είναι σε θέση να προσφέρει δάνεια ΣΔΙΤ υψηλής ποιότητας, άλλοι δανειστές μπορεί να μην είναι διατεθειμένοι να τα προσφέρουν.Αυτό θα σήμαινε ότι οι επιχειρήσεις θα είχαν δυσκολία να δανειστούν χρήματα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη περισσότερα οικονομικά προβλήματα στη συνέχεια.

Υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές για μικρές επιχειρήσεις που εξαρτώνται από το δάνειο ΣΕΑ από την Chime συγκεκριμένα;Εάν όχι, ποιες είναι μερικές γενικές συστάσεις για το μέλλον;

Τα δάνεια ΣΔΙΤ αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις μικρές επιχειρήσεις.Ωστόσο, ορισμένοι δανειολήπτες αντιμετώπισαν προβλήματα με το σύστημα δανειοδότη.Αυτός ο οδηγός θα διερευνήσει ορισμένους από τους λόγους για τους οποίους η Chime απορρίπτει τα δάνεια PPP και θα παρέχει ορισμένες εναλλακτικές επιλογές που είναι διαθέσιμες σε μικρές επιχειρήσεις.

Πρώτον, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η Chime είναι ένα πιστωτικό γραφείο, όχι ένας δανειστής.Ως εκ τούτου, δεν ασχολούνται με την παροχή άμεσης οικονομικής βοήθειας σε μικρές επιχειρήσεις.Αντίθετα, είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή αποπληρωμών από τους δανειολήπτες και την αναφορά της πιστοληπτικής τους ικανότητας στους δανειστές.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η Chime μπορεί να απορρίπτει τα δάνεια PPP:

-Οι δανειολήπτες ενδέχεται να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για ένα δάνειο ΣΕΑ.Αυτές οι απαιτήσεις ποικίλλουν ανάλογα με τον δανειστή, αλλά γενικά απαιτούν καλό πιστωτικό ιστορικό και επαρκή ασφάλεια (ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία).

-Οι όροι του δανείου μπορεί να μην είναι αποδεκτοί.Για παράδειγμα, πολλοί δανειστές απαιτούν τα δάνεια ΣΕΑ να αποπληρωθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα παραδοσιακά τραπεζικά δάνεια.

-Ο δανειολήπτης μπορεί να έχασε πληρωμές για προηγούμενα δάνεια από άλλες πηγές, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την ανάκληση της επιλεξιμότητάς τους με ηχητικό σήμα.

-Οι δανειολήπτες που χρησιμοποιούν δάνεια PPP ως μέρος μιας επιχειρηματικής στρατηγικής που είναι γνωστή ως «bootstrapping» (δηλαδή, δανεισμός χρημάτων για την έναρξη της επιχείρησής τους χωρίς να περιμένουν αποπληρωμή έως ότου επιτύχουν την κερδοφορία) διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν την επιλεξιμότητά τους για μελλοντικά δάνεια chime, εάν βιώσουν οικονομικές δυσκολίες στο δρόμο.Γενικά, το bootstrapping αποθαρρύνεται από τους περισσότερους δανειστές επειδή αυξάνει τις πιθανότητές σας να χρειαστείτε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στη συνέχεια.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την έγκριση ενός δανείου PPP μέσω του ChIME, επικοινωνήστε απευθείας στο [email protected] .com ή καλέστε στο 1-855-227-8228 επιλογή 2 για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε!Υπάρχουν επίσης άλλοι διαθέσιμοι πόροι δανεισμού, όπως τοπικές τράπεζες ή δάνεια SBA 504 που προσφέρουν χαμηλότερα επιτόκια και μικρότερες περιόδους αποπληρωμής από ό,τι προσφέρει η ChIME.