Mi az a D&O biztosítás?

kibocsátási idő: 2022-06-24

A D&O biztosítás egy olyan biztosítási típus, amely megvédi az igazgatókat és a tisztségviselőket a szakmai feladataik során elkövetett jogellenes cselekmények vagy mulasztások által okozott személyes pénzügyi veszteségektől. A D&O biztosítás fedezheti az igazgató jogi költségeit, kárait és egyéb költségeit, amelyek az általuk indított per eredményeként merülnek fel. valaki, aki azt hiszi, hogy sérelem érte. Miért van szükségem D&O biztosításra?A D&O biztosítás megvédheti az igazgatókat és a tisztségviselőket a pénzügyi veszteségektől, ha pert indítanak ellenük a szakmai feladataik során elkövetett jogtalan cselekedetek vagy mulasztások miatt.Ez magában foglalhatja azokat a helyzeteket, amikor az igazgató vagy a tisztviselő volt felelős olyan döntésekért, amelyek akár csalás, hanyagság vagy más jogsértés miatt pénzügyi veszteséget okoztak a vállalatnak.

Mit fedez a D&O biztosítás?

A D&O biztosítás megvédi a társaság igazgatóit és tisztségviselőit a személyes pénzügyi veszteségektől, ha beperlik őket az igazgatói vagy tisztségviselői szerepkörükben hozott jogellenes döntések miatt.Ez a fajta biztosítás segíthet megvédeni az egyént a nagy jogi számláktól, elveszett bérektől és egyéb károktól, amelyek egy per eredményeként merülhetnek fel. A D&O biztosítás jellemzően az igazgatók vagy tisztviselők által a vállalat vagyonának védelme érdekében végrehajtott intézkedésekre terjed ki, például a vásárlásra. vagy részvények eladása, stratégiai döntések meghozatala a vállalat pénzének elköltésével kapcsolatban, és szerződések tárgyalása az eladókkal.A kötvény kiterjedhet az ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatos hamis állításokra is. A D&O biztosítás nem korlátozódik azon személyek védelmére, akik jelenleg egy vállalatnál dolgoznak; védheti a vállalkozással közvetett kapcsolatban álló családtagokat is, például részvényeseket vagy alkalmazottakat, akik kapcsolatban állnak valakivel az igazgatóságban.A D&O fedezet nyugalmat biztosíthat vállalkozása és vezetői számára nehéz időkben. Mire nem terjed ki a D&O biztosítás?A D&O biztosítás nem terjed ki azokra a perekre, amelyek az igazgatók és a tisztségviselők, valamint a nyilvánosság közötti személyes kapcsolatokból erednek.Nem terjed ki azokra a perekre sem, amelyek olyan jogellenes döntésekre vonatkoznak, amelyeket nem üzleti ügyekkel összefüggő hivatali minőségben jártak el (például amikor az igazgató a társaság nevében szavaz). Ezenkívül a D&O fedezet nem védi Önt, ha igazgatói vagy tisztviselői feladataival kapcsolatban tudatosan hamis kijelentéseket tesz.Végezetül, a D&O-lefedettség nem nyújt védelmet, ha a vállalati szerepkörében eljárva bűnözői tevékenységet folytat (például vállalati pénzeszközök elsikkasztása).

Mi az igazgatói és tisztségviselői felelősségbiztosítás?

Az igazgatói és tisztségviselői felelősségbiztosítás védelmet nyújt azoknak az egyéneknek, akik gondatlanságból vagy csalárd módon járnak el, miközben egy vállalat igazgatójaként vagy tisztségviselőjeként szolgálnak – még akkor is, ha ezek a tevékenységek nem okoznak közvetlen pénzügyi veszteséget magának a társaságnak.Ez a fajta politika segíthet megvédeni az egyéneket a lehetséges polgári jogi felelősségtől (például bírósági ítéletektől), a büntetőeljárástól (beleértve a börtönbüntetést), a pénzbírságoktól, szankcióktól és egyéb, a jogsértésekkel kapcsolatos költségektől.

Mennyibe kerül az igazgatói és tisztségviselői felelősségbiztosítás?

Az igazgatói és tisztségviselői felelősségbiztosítás költsége számos tényezőtől függően változik – beleértve a szervezet méretét és összetettségét, azt, hogy van-e már meglévő, hasonló kockázatokat fedező kötvénye a szervezetben, és mely biztosítók kínálnak fedezetet az adott kötvényen keresztül. nyelv(ek).Az ilyen típusú politikához azonban általában van kezdeti előzetes költség – jellemzően körülbelül 50 000–100 000 USD eseményenként/kötvényévenként.

Kinek van szüksége igazgatói és tisztségviselői felelősségbiztosításra?

Minden olyan személynek, aki bármely típusú vállalat igazgatójaként vagy tisztségviselőjeként dolgozik, fontolóra kell vennie az ilyen típusú felelősségbiztosítás megvásárlását – függetlenül attól, hogy úgy gondolja, hogy valaha is személyesen felelős lehet mások által elkövetett jogsértésekért, miközben ezeket a szerepköröket tölti be.

Kaphatok igazgatói és tisztségviselői felelősségbiztosítást anélkül, hogy bármilyen peres eljárásban részt vettem volna?

Igen – sok biztosító kínál kötvényeket anélkül, hogy peres ügyekkel kapcsolatos előzetes tapasztalatot igényelne.

Ha beperelnek, mert valaki más hanyagul járt el, amíg az igazgatótanácsomban dolgoztam, megtagadhatja-e a biztosítóm a fedezetet?

Lehetséges, hogy egy biztosító megtagadhatja a fedezetet azon állítások alapján, hogy Ön tudatában volt a történteknek, de nem tett semmit annak megakadályozására. A legtöbb biztosító azonban bizonyítékot kér arra vonatkozóan, hogy Ön aktívan részt vett a károkozásban, mielőtt teljesen megtagadná a fedezetet.. .

Az igazgatók és tisztek felelősségbiztosítása fedezheti a csaló cselekményeket?

Igen – az igazgatók vagy tisztségviselők által hivatali jogkörükön belül eljáró csalárd cselekmények gyakran vezethetnek felelősségre, még akkor is, ha ezekből a cselekményekből közvetlenül nem származnak pénzügyi veszteségek. Például a szabályozó ügynökségekhez benyújtott dokumentumok meghamisítása polgári jogi szankciókat és büntetőjogi felelősségre vonást vonhat maga után... Ezen túlmenően, ha vesztegetésben vagy visszarúgásban vesznek részt hivatali feladatok ellátása közben, az az érintett igazgató vagy tisztségviselő számára is jogi veszélyt jelenthet. (Forrás:

.

Kinek van szüksége D&O biztosításra?

Milyen előnyei vannak a D&O biztosításnak?Kire nem terjed ki a D&O biztosítás?Mik a D&O biztosítási fedezet határai?Mikor érdemes D&O biztosítást kötni?Mennyibe kerül a D&O biztosítás?Van önrész a D&O biztosításért?Milyen szempontokat kell figyelembe venni a D&O biztosítási szolgáltató kiválasztásakor?"

D&O biztosítás: mit fedez, és kinek van rá szüksége

Ha üzleti tevékenységet folytat, tisztában kell lennie azzal, hogy a d & o (defenzív és támadó) felelősségbiztosítás mire terjed ki.Röviden: megvédheti cégét azoktól a perektől, amelyek az alkalmazottak vagy vállalkozók jogellenes vagy jogellenes cselekedeteiből származhatnak.

Általában a következő személyeknek van szükségük d és o fedezetre:

- Cégek vezérigazgatói/tulajdonosai

- Vállalatok igazgatói/vezetői

- Alkalmazottak, akik hozzáférnek a vállalati információkhoz vagy erőforrásokhoz (beleértve a vállalkozókat is)

- Magánszemélyek, akik a vállalat nevében szolgáltatásokat nyújtanak (például ügyvédek, könyvelők stb.)

Az ilyen típusú felelősségvédelemnek számos előnye van.Néhány a következőket tartalmazza:

- Megnövekedett bizalom abban, hogy cége szükség esetén bíróság előtt is meg tudja védeni magát

- Csökkenti annak kockázatát, hogy valaki beperelje a cégét olyan jogsértő cselekmények miatt, amelyeket szerinte egy alkalmazott vagy vállalkozó követett el – még akkor is, ha ezeket a cselekményeket nem Ön vagy a felügyeletükért felelős igazgatósági tagok engedélyezték.Ez különösen fontos, ha ezek az egyének olyan pozíciókat töltöttek be, amelyek érzékeny információkhoz vagy forrásokhoz fértek hozzá.A fedezet segíthet védelmet nyújtani harmadik felek követeléseivel szemben is, akiknek kár érte a munkavállaló vagy a vállalkozó helytelen tevékenysége következtében.

Bár mindenkinek szüksége van bizonyos szintű felelősségvédelemre, nem mindenkinek van szüksége d és o fedezetre.Például a legtöbb kisvállalkozás nem rendelkezik a szükséges erőforrásokkal ahhoz, hogy sikeresen megvédje magát a bíróságon a versenytársak, befektetők vagy más érdekelt felek által előterjesztett kifinomult jogi kihívásokkal szemben.Ezenkívül bizonyos típusú tevékenységekre – például a visszaélést bejelentő személyekre – általában nem vonatkoznak a szabványos felelősségi szabályzatok.Ha nem biztos abban, hogy a d & o lefedettség megfelelő-e az Ön vállalkozása számára, forduljon egy tapasztalt szakmai tanácsadóhoz, például a Jogsegélytársaság Ügyvédi Bizottságához a Polgári Jogokért Jogokért (LSC). Segíthetnek meghatározni, hogy egy kifejezetten a vállalkozások perekkel szembeni védelmére kialakított politika megfelelő és megfizethető-e.

Miért van szükségük a cégeknek D&O biztosításra?

Milyen előnyei vannak a D&O biztosításnak?Milyen kockázatokkal jár, ha nincs D&O biztosítás?Mennyibe kerül a D&O biztosítás?Ki jogosult D&O biztosításra?Mi a teendő, ha úgy gondolja, hogy vállalatát veszély fenyegeti a D&O politikájával kapcsolatos esetleges per?

Amikor a cégeknek meg kell védeniük magukat a perekkel szemben, gyakran a D&O biztosításhoz fordulnak.Ez a fajta fedezet megvédi a vállalkozásokat a pénzügyi veszteségektől, ha valaki beperli őket valami miatt, amit a vállalatnál végzett munka során követtek el.

A D&O biztosítás előnyei a következők:

-Csökkenti annak kockázatát, hogy egy per jelentős anyagi kárt okoz a vállalkozásnak

-Segítség annak biztosításában, hogy a hibákat elkövető alkalmazottakat ne vonják felelősségre a hibákért

- Némi védelem biztosítása ügyvezetési változások vagy egyéb váratlan események esetén, amelyek jogi problémákhoz vezethetnek az úton.

Az ilyen típusú fedezet hiánya kockázatokkal is jár.Például, ha egy vállalkozást beperelnek és vesztes, akkor a végén pénzzel tartozhatnak áldozataiknak és ügyvédeiknek is.Ezen túlmenően, ha egy alkalmazott csalást vagy más súlyos jogsértést követ el, miközben egy vállalatnál dolgozik, az a vállalat vezetőit és igazgatóit is felelősségre vonhatja.Ha úgy gondolja, hogy az Ön vállalkozása veszélyben lehet az ilyen események miatt, fontos, hogy beszéljen egy ügyvéddel arról, hogy szüksége van-e D&O biztosításra vagy sem.A költségek jellemzően 1 és 5 millió dollár között mozognak esetenként, olyan tényezőktől függően, mint az iparág és a vállalkozás mérete.A legtöbb esetben a vállalkozásoknak legalább két éve működniük kell ahhoz, hogy jogosultak legyenek a fedezetre.

Mikor van szükség a vállalatoknak D&O biztosításra?

Milyen előnyei vannak a D&O biztosításnak?Mi a különbség a D&O szabályzat és az általános felelősségi szabályzat között?Milyen gyakori kockázatokat fedez a D&O biztosítás?Mennyibe kerül a D&O biztosítás?Kaphatok ingyenes D&O biztosítást?

Mikor van szükség a vállalatoknak D&O biztosításra?

A vállalatoknak általában meg kell védeniük magukat az alkalmazottaik vagy igazgatóik részéről esetlegesen felmerülő perekkel szemben.Ez a védelem közvetlen és közvetett felelősségi szabályzat formájában is megjelenhet, más néven d&o szabályzatként.A d&o politika vonatkozik Önre (a vállalatra) és minden olyan személyre, aki az Ön nevében járt el, miközben az Ön vállalatánál dolgoztak, vagy azzal kapcsolatban álltak.

Milyen előnyei vannak a D&O biztosításnak?

A D&O-lefedettség nyugalmat biztosíthat a vállalkozások számára azáltal, hogy anyagilag megvédi őket, ha valaki bepereli őket azzal a váddal, hogy állítólagos jogellenes cselekedeteket hajtottak végre, amíg a vállalatnál dolgoztak vagy kapcsolatban álltak vele.A lefedettség abban is segíthet, hogy a jogsértésekkel kapcsolatos állítások válasz nélkül maradjanak, ami károsíthatja a vállalkozás hírnevét.

Mi a különbség a D&O szabályzat és az általános felelősségi szabályzat között?

Az általános felelősségi szabályzat csak akkor terjed ki Önre (a vállalkozásra), ha valaki pert indít Ön ellen valami, a munkán kívül történt – például otthoni baleset – miatt.Másrészt a d&o szabályzat arra is vonatkozik, ha valaki pert indít Ön ellen, mert úgy gondolja, hogy megsértette őket, miközben az Ön vállalatának dolgozott vagy azzal kapcsolatban állt.Milyen gyakori kockázatokat fedez a D&O biztosítás?A d & o szabályzatok által lefedett néhány gyakori kockázat a következők: jogellenes felmondás; szexuális zaklatás; megkülönböztetés; rágalmazás; a szerződésbe való jogellenes beavatkozás; bizalmi kötelezettség megszegése; jogellenes kereskedelmi gyakorlatok; és bennfentes kereskedelem.Mennyibe kerül a D&O biztosítás?A költségek olyan tényezőktől függően változnak, mint a biztosító mérete és földrajzi elhelyezkedése, de általában körülbelül évi 1–2%-ot kell fizetniük a közvetlen és közvetett felelősségbiztosítás díjaiért.Kaphatok ingyenes D&O biztosítást?Sajnos nincs garancia arra, hogy minden vállalkozás megkapja ezt a fajta fedezetet a biztosítóin keresztül, ezért fontos rákérdezni, amikor díjakat vásárol.

Hogyan működik a D&O biztosítás?

A D&O biztosítás célja, hogy megvédje a társaság igazgatóit és tisztségviselőit az olyan személyes pénzügyi veszteségektől, amelyek a feladataik során elkövetett jogellenes vagy jogellenes cselekményeikből eredhetnek.Ez a fajta biztosítás segíthet olyan költségek fedezésében, mint a jogi költségek, a károk és a kieső bérek.

A D&O biztosítás által kínált fedezet jellemzően kiterjed mind a jelenlegi, mind a korábbi igazgatókra és tisztségviselőkre, valamint családtagjaikra.A legtöbb esetben a kötvény fedezetet nyújt minden olyan jogsértő cselekményre is, amelyet a cégnél hivatalos minőségben valósítottak meg.

Míg a D&O biztosítás bármilyen méretű vállalat számára előnyös lehet, különösen fontos a kisebb vállalkozások számára, amelyek esetleg nem rendelkeznek elegendő erőforrással az esetleges jogi kihívások önálló kezelésére.Ha gondoskodik arról, hogy táblája megfelelő védelemhez férhessen hozzá, biztos lehet benne, hogy vállalkozása minden váratlan vihart átvészel.

Milyen előnyei vannak a D&O biztosításnak?

Melyek a D&O biztosítás típusai?Mi a különbség a D&O szabályzat és a személyes felelősségi szabályzat között?Milyen gyakori okok miatt érdemes D&O biztosítást vásárolni?Mennyibe kerül a D&O biztosítás?Megéri D&O biztosítást kötni?

A D&O Biztosítás célja, hogy megvédje az igazgatókat, tiszteket, alkalmazottakat és ügynököket a jogellenes vagy rosszindulatú cselekmények által okozott pénzügyi veszteségektől.

Az ilyen típusú lefedettség előnyei a következők:

- Kártérítési lehetőség, ha valaki jogtalanul kárt okoz Önnek anyagilag

- Védelem az olyan perekkel szemben, amelyek anyagi veszteséget okozhatnak

-Az a nyugalom, ami azzal jár, ha tudod, hogy védelmet kapsz arra az esetre, ha valami rosszul sülne el.

A fedezet típusai: A D&O szabályzattal három fő fedezettípus érhető el: általános, specifikus és esernyő.Az általános fedezet a kötvény hatálya alá tartozó összes személyt védi, míg az egyedi és esernyő csak a kötvényben konkrétan megnevezett személyekre vonatkozik.A harmadik típus, a többletfedezet, az általános vagy speciális fedezet által nyújtott további védelmet nyújt.Szabályzat részletei: A szabályzatok árát és jellemzőit tekintve nagymértékben eltérőek, de a legtöbb esetben tartalmaznak rendelkezéseket a kártalanításról (a követelésekkel szembeni védekezés), a védekezési költségekről (az Önt a bíróságon képviselő ügyvédeknek fizetett pénz), valamint a kártérítési kötelezettségek miatt felmerült költségek megtérítéséről. kereset védelme.Költség: A D&O politikák árai a nagyon megfizethetőtől a meglehetősen drágáig terjednek, de általában két kategóriába sorolhatók – normál vagy továbbfejlesztett.A szabványos szerződések alacsonyabb költségek mellett biztosítják az alapvető védelmet, míg a továbbfejlesztett szabályzatok átfogóbb lefedettséget kínálnak magasabb költségek mellett.Megéri ezt a fajta biztosítást megvenni?Ez az Ön igényeitől és költségvetésétől függ – ha úgy érzi, hogy jogellenes cselekmények miatt anyagi veszteségek fenyegetnek, akkor mindenképpen érdemes megfontolni egy ilyen típusú biztosítás megvásárlását.Ha azonban az elsődleges szempont, hogy megvédje magát pénzügyileg az esetleges perekkel szemben, akkor valószínűleg elegendőek lesznek a szokásos szabályzatok.Lényeg: Ha aggódik amiatt, hogy jogellenes cselekmények miatt anyagi kár érheti, akkor fontos megfontolni a d & o biztosítás megvásárlását – az ilyen típusú biztosítás számos előnnyel jár, beleértve a károk visszatérítésének lehetőségét, ha valami rosszul sül el. gondoljon azokra az időkre, amikor a dolgok nem mennek jól, és védelmet nyújtanak az olyan perekkel szemben, amelyek anyagi veszteséghez vezethetnek.Míg az árak jelentősen eltérhetnek az Ön igényeitől és költségvetésétől függően, a legtöbb kötvény két kategóriába sorolható – normál vagy továbbfejlesztett –, mindkettő alacsonyabb költségek mellett biztosítja az alapvető védelmet, szemben a magasabb költségek mellett kínált átfogóbb szintű védelemmel. Mindazonáltal mindkét esetben fontos, hogy beszéljen egy ügynökkel, aki segíthet eldönteni, hogy az Ön sajátosságaihoz melyik politika felel meg a legjobban.

Milyen hátrányai vannak annak, ha nincs D&O biztosítás?

Milyen előnyei vannak a D&O biztosításnak?Mi a gyakori tévhit a D&O biztosítással kapcsolatban?Hogyan állapíthatja meg, hogy szüksége van-e D&O biztosításra?Kaphatok D&O biztosítást, ha nem vagyok a cég tisztviselője vagy igazgatója?Szükségem van-e kötvényre a biztosítómtól ahhoz, hogy védelmet élvezhessek a D&O kötvény alapján?Ha igen, mi a minimális fedezeti követelmény a biztosítóm kötvényéhez?Milyen tényezők befolyásolják, hogy a biztosító D&O-kötelezettsége kiterjed-e rám?Van még valami, amit tudnom kell a D&O biztosításról a vásárlás előtt?

Sok tévhit kering a d & o biztosítással kapcsolatban.Vannak, akik úgy vélik, hogy ez csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor valakit jogtalanul mondtak el a munkahelyéről.A valóságban a d & o fedezet megvédhet mindenkit, akit pénzügyi veszteség fenyegethet az ellene indított jogi lépések következtében.

A d & o biztosítás hiányának néhány lehetséges hátránya, hogy Ön pénzzel tartozhat, ha a vádló győzedelmeskedik a bíróságon.Ezenkívül, ha vállalkozása peres eljárás következtében csődbe megy, védelem nélkül maradhat.

A d & o fedezet előnyei közé tartozik az a biztosíték, hogy képes lesz anyagilag eltartani magát és családját, ha bírósági eljárás indul ellene.Ezen túlmenően, ez a fajta lefedettség nyugalmat biztosíthat olyan időkben, amikor bizonytalanság veszi körül vállalkozását és annak jövőjét.

A d & o biztosítással kapcsolatos általános tévhit az, hogy csak az igazgatókat és a tisztségviselőket védi meg azoktól a személyes pénzügyi veszteségektől, amelyek a szervezetükön belüli mások jogellenes cselekedeteiből erednek.Valójában ez a fajta fedezet az alkalmazottakat is megvédheti – beleértve azokat is, akik esetleg semmilyen szerepet nem játszottak a vállalat vagyonának károkozásában.

Annak eldöntéséhez, hogy szüksége van-e d & o biztosításra, fontos megértenie, hogyan működik az Ön vállalkozása, és hogyan kommunikál más szervezetekkel a piacon.Ezenkívül fontos felülvizsgálni jelenlegi felelősségi szabályzatát, és felmérni, hogy megfelelő védelmet nyújtanak-e a peres eljárásokhoz kapcsolódó esetleges (polgári és büntetőjogi) kötelezettségekre. Ha szükséges, forduljon tapasztalt ügyvédhez, aki tud segíteni ezeken a lépéseken.

Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb biztosító eseményenként 1 millió dollár/összesen 5 millió dolláros kötvényt ír elő az igazgatók/tisztek felelősségére (bár vannak kivételek). A fedezetnek ki kell terjednie a társaságok nevében eljáró magánszemélyekre is – még akkor is, ha a társasági érdekeket sértő intézkedés megtételekor nem kaptak külön felhatalmazást a vezetőség vagy az igazgatóság tagjaitól.

Mennyibe kerül a D&O biztosítás?

Milyen előnyei vannak a D&O biztosításnak?Mi a D&O szabályzat meghatározása?

A D&O biztosítás célja, hogy megvédje az igazgatókat és a tisztségviselőket az olyan személyes pénzügyi veszteségektől, amelyek az általuk igazgatói vagy tisztségviselői minőségükben végrehajtott jogsértő vagy illegális tevékenységük eredményeként merülhetnek fel.A fedezet általában magában foglalja az elszenvedett gazdasági károk pénzügyi kompenzációját, mint például az elmaradt haszon, a goodwill elvesztése és egyéb büntetések.Ezen túlmenően a D&O biztosítás védelmet nyújthat harmadik felek által az igazgató vagy tisztviselő állítólagos jogellenes magatartásával szemben.

A D&O biztosítás előnyei közé tartozik a nyugalom, ha tudatában van annak, hogy Ön védve van az esetleges pénzügyi veszteségektől, ha valami baj történne, miközben igazgatói vagy tisztviselői szerepét tölti be.Ezenkívül a D&O biztosítás bizonyos jogi védelmet nyújthat, ha valaki jogellenes magatartást feltételez az Ön részéről.Végül sok vállalat kedvezményeket kínál a díjakból azoknak az alkalmazottaknak, akik a munkáltatójukon keresztül vásárolnak fedezetet. ezért fontos, hogy érdeklődjön ezekről a kedvezményekről, amikor D&O biztosítást vásárol.

Van-e különbség az állami és a magáncégek fedezete között egy tipikus politika keretében?Ha igen, mik ezek a különbségek?

A D&O biztosítás célja, hogy megvédje a társaság igazgatóit és tisztségviselőit az olyan személyes pénzügyi veszteségektől, amelyek a vezető pozícióban lévő személyek jogellenes vagy törvénytelen cselekedeteiből eredhetnek.Az állami vállalati lefedettség általában nagyobb védelmet tartalmaz, mint a magáncégek, de van néhány fontos különbség.A magánvállalati lefedettség jellemzően nem terjed ki azon igazgatók és tisztségviselők védelmére, akik feladataik körén kívül járnak el, míg az állami vállalati lefedettség gyakran igen.Ezenkívül az állami vállalati lefedettség szélesebb körű védelmet nyújthat a visszaélést bejelentő személyek és más alkalmazottak számára, akik jogsértést jelentenek.Ha nem biztos abban, hogy az adott kötvény fedezi-e a D&O kockázatokat, mindig a legjobb, ha egy biztosítási ügynökkel vagy brókerrel beszél az adott helyzetről.

Előírják-e bármely állam, hogy az igazgatók és a tisztségviselők biztosítva legyenek az igazgatótanácsban betöltött szolgálatukból eredő felelősségre?Ha igen, mely államokban vannak ilyen törvények?

Előírja-e bármely állam, hogy az igazgatók és a tisztségviselők legyenek biztosítva az igazgatótanácsi szolgálatukból eredő felelősségre?

Ha igen, mely államokban vannak ilyen törvények?

Erre a kérdésre nincs univerzális válasz, mivel az állami jog jelentősen eltérő.A legtöbb állam azonban valamilyen biztosítási fedezetet ír elő az igazgatók és tisztek számára, jellemzően igazgatói és tisztségviselői felelősségi politika formájában.Ezen túlmenően sok állam speciális követelményeket ír elő a kínálandó fedezet típusára (pl. általános felelősség, vagyoni kár), a szükséges minimális fedezet összegére és a fedezet felmondásának vagy megszüntetésének feltételeire vonatkozóan.