Mit jelent a biztosításban elszenvedett tényleges veszteség?

kibocsátási idő: 2022-06-24

A biztosításban elszenvedett tényleges veszteség az a pénzösszeg, amelyet a szerződő egy esemény következtében ténylegesen elveszített.Ez a szám azért fontos, mert segít a biztosítóknak eldönteni, hogy kifizessék-e a károkat vagy sem.A tényleges veszteség felhasználható a jövőbeli kötvények díjainak kiszámítására is. A tényleges veszteség általában azt a pénzösszeget jelenti, amelyet a kötvénytulajdonos által elszenvedett károk vagy veszteségek ténylegesen elköltöttek.Nem tartalmazza az esemény előtt felmerült költségeket, például ügyvédi költségeket vagy vizsgálati költségeket.Egyes esetekben a tényleges veszteség magában foglalhatja azt a bevételkiesést is, amióta a szerződő nem tudott dolgozni sérülés vagy betegség miatt. A „tényleges” kifejezés azért fontos, mert különbséget tesz aközött, amit a kötvény fedez, és azt, hogy mi minősül a biztosító aktuáriusi kockázatának.Például, ha tűz van a házában, és van lakásbiztosítása 100 000 USD fedezettel, de csak 10 000 USD értékű vagyont veszít el a tűzben, akkor a tényleges vesztesége 90 000 USD (10 000 USD + 90 000 USD) lesz. Ha azonban a lakásbiztosításának fedezete 500 000 USD volt, és mindent elvesztett a tűzben – beleértve a bútorokat és az elektronikai cikkeket is –, akkor a tényleges vesztesége 500 000 USD (10 000 USD+490 000 USD) lenne. a Szerződőt elszenvedett károkról/veszteségekről, szemben a felmerülés előtt felmerülő költségekkel, pl. jogi díjak stb. Ez az információ segít a jövőbeli szerződések díjainak kiszámításakor!Köszönöm!- A tényleges veszteség tartós definíciója azt mutatja meg, hogy valójában mennyi pénzt költöttek el valaki által elszenvedett károkra/veszteségekre, nem pedig bármire, ami korábban történt. - A legtöbb esetben ez magában foglalja az összes költséget, például ügyvédi díjakat stb... - Nagyon fontos, mert elválasztja egymástól fedezetlen veszteségek fedezése. - Ha valami történik, ahol elveszítjük a holmijainkat, de nem költünk pénzt ügyvédekre, akkor a „tényleges” veszteségünk kisebb lehet, mintha előzőleg fizettük volna az ügyvédeket (mert ezek az ügyvédi díjak már benne vannak). ).- Ennek ismerete lehetővé teszi, hogy ennek megfelelően számoljuk ki a prémiumunkat, hogy ne fizessünk túl sokat valamiért, ami nem igazán éri meg!További információért látogasson el:

.

Hogyan érinti ez a kifejezés a biztosítási igényt?

A tényleges veszteség az a pénzösszeg, amelyet a kötvénytulajdonos egy esemény következtében ténylegesen elveszített.Ez a kifejezés többféleképpen is érintheti a biztosítási igényt.Először is meg tudja határozni, hogy a kötvénytulajdonos jogosult-e a biztosítási fedezetre.Másodszor, ez befolyásolhatja a biztosító által a szerződő nevében fizetendő kártérítés összegét.Végül érintheti magának a kötvénynek a feltételeit.

Miért fontos megérteni ezt a fogalmat?

Amikor egy biztosító társaság kifizet egy kárt, az valójában pénzt veszít.A társaságnak pénzt kell elkülönítenie kötvénytulajdonosai követeléseinek és az ezekkel a követelésekkel kapcsolatos költségek fedezésére.A nyereség elérése érdekében a társaságnak képesnek kell lennie arra is, hogy díjat számítson fel, amely fedezi ezeket a költségeket.

Az a pénzösszeg, amelyet egy biztosító elveszít egy kárigény miatt, számos tényezőtől függ, beleértve a sérülés vagy veszteség súlyosságát.Például, ha valaki könnyű sérülést szenved egy autóbalesetben, a biztosító csak néhány ezer dollárt veszíthet.Ha azonban valaki súlyos sérüléseket szenved ugyanabban a balesetben, a biztosítótársaság dollármilliókat veszíthet.

Annak megértése, hogy egy biztosító mennyit veszít egy adott kárigény esetén, két okból is fontos: egyrészt segít az embereknek megérteni saját esetleges pénzügyi felelősségüket baleset esetén; és másodszor, ez befolyásolja, hogy mekkora díjat hajlandók fizetni a fedezetért.Azok az emberek, akik tudják, hogy a múltbeli balesetek során elszenvedett nagyobb veszteségek miatt többet fizethetnek az autó- vagy lakásbiztosításért, dönthetnek úgy, hogy elkerülik a kockázatokat úgy, hogy egyáltalán nem vesznek fedezetet.Másrészt azok az emberek, akik biztosak abban, hogy a biztosítójuk teljes vagy nagy részét képes lesz megtéríteni az elszámolások vagy ítéletek útján, gyakran nagyobb díjat fizetnek.

Mi történik, ha nincs bizonyíték a tényleges veszteségre?

Kár esetén a biztosítótársaságnak képesnek kell lennie bizonyítani, hogy valóban kár keletkezett, hogy kifizesse az Ön kötvényét.Ha nincs bizonyíték a tényleges veszteségre, előfordulhat, hogy a biztosítótársaság nem tudja kifizetni az Ön kötvényét.Ez azt eredményezheti, hogy adóssága marad, vagy hiánya lesz a kötvényben.Egyes esetekben ez a kötvény törléséhez is vezethet.Fontos, hogy nyomon kövessen minden olyan dokumentációt, amely bizonyítja a tényleges veszteség bekövetkeztét, hogy teljes védelmet biztosíthasson, ha valami történne.

Használnak más hasonló kifejezéseket a biztosítási kötvényekben?

Amikor a biztosítótársaság kárigényt kap, általában kiszámítja a tényleges veszteséget.A tényleges veszteség az a dollárösszeg, amelyet egy adott időszakban ténylegesen kifizettek a követelések és az elszámolások formájában.

A biztosítási kötvényekben más hasonló kifejezéseket is használnak, mint például a felmerült veszteség és a bejelentett veszteség.Az elszenvedett veszteség az a pénzösszeg, amelyet egy adott időszak alatt eddig veszteségekre költöttek.A bejelentett veszteség az a pénzösszeg, amelyet a biztosító egy adott időszak alatt hivatalosan elveszettnek nyilvánított.

Hogyan határozzák meg a biztosítók a ténylegesen elszenvedett veszteséget?

Mi a különbség a tényleges veszteség és a kár között?Milyen tényezőket vesznek figyelembe a biztosítók a tényleges kár kiszámításakor?Hogyan számítják ki a biztosítási kártérítést vagyoni káresemény esetén?Mekkora az önrész az anyagi kárigényeknél?Milyen gyakori kizárások vonatkoznak az anyagi káresemények fedezésére?Bejelenthetek-e igényt, ha tornádó vagy hurrikán megrongálta az otthonomat?Mikor forduljak a biztosítóhoz egy vagyoni káresemény után?

A biztosító a „tényleges veszteséget” a felmerült veszteségek dollárértékeként határozza meg, amely nem tartalmazza a mérsékléssel vagy megelőzéssel kapcsolatos költségeket.A tényleges veszteség magában foglalja mind a fizikai, mind a gazdasági károkat.A károsodás valami fizikai állapotának szándékos vagy véletlen megsértésére utal.Néhány tényező, amelyet a biztosítók figyelembe vesznek a tényleges veszteség kiszámításakor:

- Az elszenvedett károk mértéke és súlyossága

-Az ingatlan károsodás előtti állapotának helyreállításához szükséges javítások vagy cserék költsége

- Az incidens során elveszett tárgyak javításához vagy cseréjéhez szükséges idő

- Az incidenssel kapcsolatos bármilyen különleges körülmény, például az esemény idején fennálló időjárási viszonyok.

A biztosítók különféle módszereket alkalmaznak az adott balesetben elszenvedett károk becsült dollárértékének kiszámítására.A legelterjedtebb módszer a tervezett csereköltségek használata, amely figyelembe veszi az amortizációs rátákat, az inflációs rátákat és az egyes iparágakra jellemző egyéb változókat.Általában azonban a biztosítók általában a két módszer egyikét – a közvetlen becslést vagy a százalékos számítást – alkalmazzák, amikor a balesetben elszenvedett károk dollárértékét becsülik meg.

Az ingatlanbiztosítási kötvények önrésze általában 500 és 50 000 dollár között van a kötvény típusától függően (például lakástulajdonosok és bérlők). Amikor biztosítási eseményt (vagyoni kárt) követően nyújt be kárigényt a biztosítójához, fontos megérteni, hogy a szerződés feltételei alapján mi zárható ki a fedezetből.A gyakori kizárások a következők:

1) Isten cselekedetei által okozott károk (például természeti katasztrófák, például hurrikánok/tornádók) 2) Harmadik felek beleegyezése nélkül elkövetett cselekmények (például vandalizmus) 3) Állatok által okozott károk 4) Szerkezeti meghibásodások szélsőséges időjárási körülmények miatt 5) Járulékos pusztulás 6 ) Csalás 7) Nem biztosított járművek 8 ) Lopás 9 ) Háború 10 ) Terrorizmus 11 ) Polgári lázadás 12 ) Illegális tevékenységre használt helyiségek 13 ) Elhagyás 14 ).Nemfizetés 15).Biztosított kockázatok 16 ).Illegális szemétlerakás 17 ).Veszélyes anyagok lerakása 18 ).Szennyezés 19 ).Veszélyes hulladék 20 ).Radioaktív anyag 21 ).Mérgező anyagok 22 ), Felgyújtás 23 ): Bűnügy 24 ): Hamisítás 25 ): Sikkasztás 26 ): Lopott áruk 27 ): Bérletiltás 28 ): Adózár 29): Ítéletek 30): Váratlan kiadások 31): Túlzott kopás. 32): Használat nem engedélyezett 33).Ebből eredő veszteségek 34 ): Javíthatatlan károk 35 ); Testi sérülés 36 ); Törvénytelen halál 37 ); Orvosi költség 38 ); Temetési költség 39 ); Költségek 40 ), Ügyvédi díjak 41 )) Egyéb költségek 42 )) Összes veszteség 43 )) Önrész 44 )) Kötvényhatárok 45 ))) Maximális kifizetés 46 ))) Minimális kifizetés 47 ))) Fizetési ütemezés 48 ))) Törlési kötvény 49 ))) Adjust prémium 50))) Igénymentes bónusz 51))) További kedvezmények 52)).Harmadik fél felelőssége 53 )); Autófelelősség 54 )); Munkavállalók kompenzációja 55 )); Hajófelelősség 56 )); Esernyőfedezet 57 )); Felelősségbiztosítás 58 )) Bérlői Biztosítás 59 ]) Vagyonvédelem 60 ()) Vállalkozásbiztosítás 61 ()) Motorkerékpár-biztosítás 62 ()); Személyi sérülés elleni védelem 63 ()); Utazási biztosítás 64 ()) Hitelkártya-biztonság 65 (). Kisállat-vészhelyzeti tervek 66 (). Lakástulajdonos kötvénye 67 () Kerékpárbiztosítás 68 (). Bérlői szabályzat 69 (), Gépjármű bérleti szerződés 70 (), Vállalkozó felelőssége 71 (), Foglalkoztatási gyakorlat 72 .) Jogi nyilatkozat 73 .) Adatvédelmi nyilatkozat 74 .) Kapcsolatfelvétel 75 .) Jogi nyilatkozat 76 .) Jogi nyilatkozat 77 . Ingatlantervezési eszközök 78 .Lakástulajdonosok 79 .

Miben tér el a meghatározás az egyes biztosítóknál?

A „tényleges veszteség” meghatározása biztosítónként jelentősen eltérhet, az adott politikáktól és meghatározásoktól függően.Általánosságban elmondható, hogy tényleges veszteség minden olyan kár vagy megsemmisülés, amely egy fedezett esemény következtében következik be, beleértve a nem biztosított veszteségeket is.

Egyes biztosítók a tényleges kárt a biztosítottal szembeni kárrendezésben vagy ítéletekben kifizetett összegként határozhatják meg, míg mások általánosabb definíciót alkalmazhatnak, amely magában foglalja az eseménnyel kapcsolatos közvetlen és közvetett költségeket is.Mindkét esetben fontos, hogy tisztában legyen a kötvény specifikus definíciójával, hogy pontosan kiszámíthassuk a lehetséges veszteségeket, ha egy esemény bekövetkezne.

Van ennek a kifejezésnek jogi meghatározása?

A tényleges veszteség az a pénzösszeg, amelyet egy vállalat ténylegesen elveszít egy esemény következtében.Ez a kifejezés fontos a biztosításban, mert ez határozza meg, hogy a társaság mennyi pénzt köteles kifizetni a károkért.

Ennek a kifejezésnek nincs jogi meghatározása, de általában a tényleges veszteség azt a pénzösszeget jelenti, amelyet egy vállalat ténylegesen elveszített egy esemény következtében.Ez magában foglalja mind a közvetlen, mind a közvetett veszteségeket.A közvetlen veszteségek azok, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az eseményhez, például anyagi károk vagy az alkalmazottak által elszenvedett sérülések.A közvetett veszteségek azok, amelyek az esemény következtében keletkeznek, de nem járnak semmilyen fizikai vagy személyi vagy vagyoni sérüléssel.Ide tartoznak az incidens utáni takarítás költségei, az elveszett üzleti lehetőségek és a károsultak által indított perek.

Ahhoz, hogy egy vállalat felelősséget vállalhasson egy esemény által okozott károkért, meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak, amelyeket „expozíciós kritériumoknak” neveznek.A kitettségi kritériumok megkövetelik a kockázatos tevékenységekben részt vevő vállalatoktól (például biztosítótársaságoktól), hogy megfelelő szintű fedezetet tartsanak fenn, hogy megvédjék magukat az esetleges pénzügyi veszteségektől.Ha egy társaság nem tesz eleget ezeknek a követelményeknek, akkor ügyfelei (jelen esetben a kötvénytulajdonosok) pert indíthatnak ellenük a kötvényeikben szereplő események következtében keletkezett károk megtérítése érdekében.

Ha igen, hol található?

A tényleges veszteség az a pénzösszeg, amelyet a vállalatnak kárigényként kell kifizetnie egy esemény után.Megtalálható a biztosítási kötvényeken és szerződéseken.A tényleges veszteség eltér a várt vagy várható veszteségtől.A várható veszteség az, amit a vállalat a követelések formájában kifizet, míg a tényleges veszteség az, ami ténylegesen megtörténik.A tényleges veszteség eltérhet a felelősségtől is, amely az a maximális összeg, amelyért egy cég bíróság előtt felelősségre vonható.

Vannak olyan bírósági ügyek, amelyek foglalkoztak ezzel a kérdéssel?

Amikor egy biztosító társaság kifizet egy kárt, az valójában pénzt veszít.A cégnek veszteség esetén pénzt kell félretennie, majd a saját költségeivel csökkentett követelést kifizeti.Ez azt jelenti, hogy a vállalat minden követelés esetén pénzt veszít.

Néhány bírósági eljárás foglalkozott ezzel a kérdéssel.Például egy esetben a biztosítótársaságot arra kötelezték, hogy fizesse vissza az összes pénzt, amelyet egy adott káresemény kapcsán elveszített.Egy másik esetben a biztosítótársaságot arra kötelezték, hogy fizesse vissza az összes pénzt, amelyet egy bizonyos időszakon belüli kárigényei miatt elveszített.

Ha igen, mi lett az eredménye?

Amikor egy biztosító társaság kifizet egy kárt, az valójában pénzt veszít.A vállalat által elveszített pénzösszeg számos tényezőtől függ, beleértve az adott személy kötvényének típusát és a fedezet mértékét.A tényleges kár általában azt jelenti, hogy a biztosító többet fizetett, mint amennyit akkor fizetett volna, ha a kár nem következett volna be.Ez nagy anyagi veszteségekhez vezethet a vállalat számára, és akár az üzlet megszűnését is jelentheti.Ha biztosítás megvásárlásán gondolkodik, mindenképpen kérdezze meg ügynökét, hogy mi a tényleges veszteség, mielőtt köt szerződést köt.

Van az Ön államában erre a kifejezésre vonatkozó törvény vagy szabályozás?

A „tényleges veszteség” kifejezést a biztosításban annak a pénzösszegnek a leírására használják, amelyet a kötvénytulajdonos egy esemény következtében ténylegesen elveszített.A legtöbb államban törvények vagy rendeletek szabályozzák ezt a kifejezést.Például a legtöbb állam megköveteli a biztosítóktól, hogy fizessék ki a tényleges veszteségeket, még akkor is, ha a kötvénytulajdonos nem nyújt be követelést.Ezt „jogátruházásnak” nevezik.

Hol találhatok több információt erről a témáról?

A „tényleges veszteség” kifejezés a biztosításban arra a pénzösszegre vonatkozik, amelyet a kötvénytulajdonos egy esemény következtében ténylegesen elveszített.A tényleges veszteség különbözik a lehetséges veszteségtől, amely az a pénzösszeg, amelyet a kötvénytulajdonos elveszíthetett volna, ha az esemény nem következett volna be.A tényleges kár eltér a kárfelelősségtől is, amely az a maximális összeg, amelyért a szerződőt baleset esetén felelősségre lehet vonni.