Mi történne, ha elengednénk a diáktartozást?

kibocsátási idő: 2022-05-11

Ha elengedjük a diáktartozást, az rengeteg pénz szabadulna fel, amit másra is lehetne fordítani.Például, ha valakinek 30 000 dolláros diákhitel-tartozása volt, és eltörölné, akkor 25 000 dollárt kapna.Ezt a pénzt más adósságok törlesztésére vagy jövőbeli célokra takaríthatja meg.További előny, hogy a diákhitel-tartozással rendelkező emberek gyakran pénzügyi nehézségekkel küzdenek, és a hitel felmondása segíthet talpra állni.

Fontos szem előtt tartani, hogy a diáktartozás törlése nem mindig egyszerű vagy megfizethető.A döntés meghozatala előtt figyelembe kell venni néhány tényezőt: mennyi adóssága van, jövedelmi szintje, és hogy jogosult-e a megbocsátó programokra.Ha úgy gondolja, hogy a hitelek felmondása a megfelelő megoldás az Ön számára, beszéljen egy pénzügyi intézmény tanácsadójával, vagy konzultáljon egy ügyvéddel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden törvényes, és nem járnak váratlan költségek.

Hogyan segítené a gazdaságot a diákadósság elengedése?

A diákadósság eltörlése nagy hatással lenne a gazdaságra.A kormány nem kapna többé kamatot ezek után a hitelek után, ami jelentős összeget szabadítana fel.Ezt a pénzt más fontos projektek – például infrastrukturális vagy szociális programok – finanszírozására lehetne fordítani.Ezenkívül azoknak, akiknek fennálló diáktartozásuk van, nehezebben juthatnak jelzáloghitelhez vagy hitelkártyához a jövőben.Ez a fogyasztói kiadások csökkenéséhez és a GDP növekedéséhez vezethet.Összességében a diákadósság eltörlése pozitív hatással lenne a gazdaságra és a társadalom egészére.

Kinek lenne a legtöbb haszna az elengedett diáktartozásból?

Ha az Egyesült Államok eltörölné az összes diáktartozást, kinek lenne a legtöbb haszna?

Van néhány különböző embercsoport, amely számára előnyös lenne az ilyen típusú politika.Az első csoportba azok tartoznak, akiknek jelenleg diáktartozásuk van.Ha mindezeket az adósságokat elengednénk, az óriási könnyebbséget jelentene számukra.Ez az enyhülés alacsonyabb kamatlábak, csökkentett kifizetések vagy akár teljes megbocsátás formájában jelentkezhet.

Egy másik csoport, amely hasznot húzna az ilyen típusú politikából, a jövő generációi.Ha eltörölnénk az összes diáktartozást, akkor felszabadulna az oktatás, vagy más fontos beruházások finanszírozására fordítható pénz.Ezzel nemcsak a jelenlegi diákokat, hanem a rászoruló jövő generációit is segítené.

Az utolsó csoport, amely valószínűleg hasznot húzna az ilyen típusú politikából, maga a kormány.Az összes diáktartozás törlése idővel dollármilliárdokat takarítana meg az adófizetőknek, és csökkentené az államadósság-terhet.Ez egy fontos lépés egy fenntarthatóbb pénzügyi rendszer létrehozása és annak biztosítása felé, hogy mindenki hozzáférjen a minőségi oktatáshoz.

Milyen negatív következményei lehetnek a diáktartozás törlésének?

A diáktartozás törlése számos negatív következménnyel járhat.Például, ha szövetségi diákhitelei vannak, akkor is vissza kell fizetnie a kölcsön teljes összegét, még akkor is, ha már nem jogosult pénzügyi támogatásra.Ezenkívül az adósság törlése megnehezítheti a jövőbeni hitel- vagy jelzáloghitel-finanszírozás megszerzését.Végül, a hallgatói adósság törlése más típusú hitelek kamataihoz is vezethet a jövőben.Tehát, bár minden bizonnyal vannak potenciális előnyei a hallgatói adósság törlésének, fontos mérlegelni az összes lehetséges következményt, mielőtt döntést hozna.

Ki ellenezné a diáktartozás elengedését?

Van néhány csoport, amely ellenezné a diáktartozás elengedését.Az egyik csoport azok, akik már kifizették a diákhitelüket.Méltánytalannak érzik tőlük a már visszafizetett pénz visszafizetését.Egy másik csoport a jelenleg iskolás és még nem végzett emberek.Méltánytalannak érzik adósságuk elengedését csak azért, mert még nem fejezték be tanulmányaikat.Az utolsó csoport a kormány, amely pénzt veszítene, ha az összes diáktartozást elengednék.A diákadósság eltörlése sok pénzügyi problémát okozna mind a kormánynak, mind a hitelükkel adós embereknek.

Miért?

Ha elengedjük a diáktartozást, az rengeteg pénz szabadulna fel, amit másra is lehetne fordítani.Például, ha eltörölnénk az összes diáktartozást az Egyesült Államokban, az több mint 1 billió dollárt érne.Ezt a pénzt a gazdaság javítására vagy új projektek finanszírozására lehetne felhasználni.Ezenkívül nem kellene kamatfizetésre fordítani ezeket a kölcsönöket, amelyek hosszú távon sok pénzt takarítanak meg.

Ezen túlmenően a diáktartozás eltörlése megkönnyítené az emberek pályakezdését.Ha nem lógna a fejük felett diáktartozás, nagyobb valószínűséggel vállalnának kockázatot és új dolgokat próbálnának ki.Ez ahhoz vezethet, hogy sikeres vállalkozókká vagy üzleti vezetőkké válhatnak.

A diákadósság eltörlése környezeti előnyökkel is jár.Például, ha Amerikában elengednénk az összes fennálló diákhitel-tartozást, az évente körülbelül 1 milliárd tonnával csökkentené szén-dioxid-kibocsátásunkat.

Milyen programokat vagy irányelveket lehetne bevezetni a diáktartozás eltörlése helyett?

Ha elengedjük a diáktartozást, mi történhet?

Vannak, akik nem tudnak elhelyezkedni, mert nincs tapasztalatuk.Újra alulról kellene kezdeniük, és tovább tart, míg visszaérnek.Mások ismét eladósodhatnak, mert nem találnak olyan munkát, amely elég fizetőképes lenne az adósságaik fedezésére.A hallgatói adósság törlése azt is jelenti, hogy a főiskolák és egyetemek nem tudnak pénzt beszedni azoktól a hallgatóktól, akik pénzzel tartoznak nekik.Ez oda vezethet, hogy több diák adósodik el, és kevesebb pénz jut az oktatásra.Egyes esetekben előfordulhat, hogy a már eladósodott emberek nem tudják kifizetni azt, ha felmondják a hitelüket.Ha ez megtörténik, előfordulhat, hogy a kormánynak közbe kell lépnie, és segítenie kell ezeket az embereket adósságaik visszafizetésében.A hallgatói adósság törlése azt is jelenti, hogy a kormány elesik az adóbevételtől, amellyel ezek az emberek tartoznak.Ez más programok csökkentését vagy magasabb adókat jelenthet a jövőben.Összességében a diákadósság eltörlése számos negatív következménnyel járna a társadalom egészére nézve.

Mennyibe kerülne az összes fennálló diákhitel-tartozás törlése az Egyesült Államokban?

A The Institute for College Access and Success (TICAS) jelentése szerint az összes fennálló diákhitel-tartozás törlése az Egyesült Államokban 1,4 billió dollárba kerülne. Ez több, mint az ország teljes hitelkártya-tartozása!Ennek perspektívájába helyezve több mint 10 évnyi folyamatos gazdasági növekedésre lenne szükség a költségek fedezésére.

Természetesen számos tényező befolyásolhatja, hogy ténylegesen mennyibe kerülne az összes diákhitel-tartozás törlése.Például, ha a kamatlábak jelentősen emelkednének, akkor a hitelek törlésének általános ára is emelkedne.Ezen túlmenően, egyes hitelfelvevők alacsonyabb törlesztőrészletről alkudhatnak ki, vagy teljes mértékben elengedhetik kölcsöneiket, ha megfelelnek bizonyos feltételeknek.Mindazonáltal, függetlenül attól, hogy mi történik a kamatlábakkal vagy a megbocsátási politikákkal az úton, a TICAS becslései szerint az összes fennálló diákhitel-tartozás törlése továbbra is nagyon drága ajánlat lenne.

Mit tehet tehát most, ha diákhitelével küszködik?Néhány dolgot kipróbálhat: Mindenekelőtt győződjön meg arról, hogy minden rendelkezésre álló lehetőséget felhasznál az alacsonyabb havi kifizetések eléréséhez.Ez magában foglalja a hitelezővel való tárgyalást, és lehetőség szerint a hitelek refinanszírozását.Másodszor, győződjön meg arról, hogy tisztában van a visszafizetési lehetőségeivel, hogy tudja, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára jövedelme és egyéb pénzügyi kötelezettségei alapján.És végül ne feledkezzünk meg a közszolgálati hitelek elengedéséről sem – ez a program lehetővé teszi bizonyos szövetségi alkalmazottaknak, hogy 10 év folyamatos állami szolgálatban eltöltött munka után teljes diákhitel-egyenlegüket elengedjék.

Honnan lenne ez a pénz?

Ha az Egyesült Államok eltörölné az összes diáktartozást, az többféle forrásból származna.A pénz egy része a kormánytól, más része pedig magánbefektetőktől származhat.

A kormány valószínűleg pénzt kapna diákhitel-vagyon eladásából vagy új, diákhitellel nem fedezett adósságkibocsátásból.A magánbefektetők új diákhitel-termékekbe fektethetnek be, vagy refinanszírozhatják a meglévő hiteleket.Az összes diáktartozás eltörlése nagy hatással lenne a gazdaságra és a társadalom egészére.Sok ember elveszítené otthonát, munkahelyét és más fontos eszközeit.Emellett óriási anyagi terhet jelentene azoknak, akiknek sikerül stabilan tartani pénzügyeiket.Az összes diáktartozás törlése szélsőséges intézkedés lenne, amelyet csak akkor szabad meghozni, ha nincs más lehetőség.

Az elengedett hallgatói adósság több hitelfelvételhez és tandíjnövekedéshez vezetne a jövőben?

Ha eltörölnénk az összes diáktartozást, lehetséges, hogy a tandíjak emelkednének, mivel a hitelezők kénytelenek lennének áthárítani a megnövekedett oktatási költségeket.Ez a főiskolai tanulmányok összköltségének növekedéséhez és a hallgatók által vállalt adósságállomány növekedéséhez vezethet.Ráadásul, ha hirtelen csökkenne a felsőoktatás iránti kereslet, akkor előfordulhat, hogy a diákhitelt felvett magánszemélyek nem tudják visszafizetni.A hallgatói adósság törlése nem kívánt, nehezen megjósolható következményekkel járhat.