Bolehkah saya memohon pinjaman PPP jika saya menerima faedah pengangguran?

mengeluarkan masa: 2022-09-22

Terdapat beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum memohon pinjaman PPP jika anda telah menerima faedah pengangguran.Pertama, pastikan anda memenuhi syarat kelayakan.Seterusnya, ketahui kadar faedah dan syarat pinjaman.Akhir sekali, bersedia untuk menyediakan dokumentasi yang mengesahkan status pengangguran dan pendapatan anda.Jika anda mengikuti langkah ini dan menjawab sebarang soalan yang mungkin timbul semasa proses permohonan, anda sepatutnya boleh memohon pinjaman PPP dan mendapat kelulusan.

Bagaimanakah saya layak mendapat pinjaman PPP?

Pinjaman PPP disediakan kepada peminjam yang telah menganggur untuk tempoh masa tertentu.Anda mesti memenuhi syarat kelayakan tertentu dan menyediakan dokumentasi untuk membuktikan pengangguran anda. Anda mungkin layak mendapat pinjaman PPP jika anda: Mempunyai akaun bank yang aktif dalam kedudukan yang baik, Mempunyai nombor Keselamatan Sosial yang sah, Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, Dan tidak menerima apa-apa bantuan kerajaan lain dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Untuk memohon pinjaman PPP, anda perlu menyerahkan dokumen berikut kepada pemberi pinjaman anda: Borang permohonan yang lengkapSatu penyata pengesahan pendapatan (jika berkenaan)Stub gaji baru-baru ini atau W -2Jika anda memohon pinjaman dengan GE Capital, anda juga perlu menyediakan dokumen berikut:Bukti kediamanPengesahan status pekerjaan

Sila dayakan JavaScript untuk melihat ulasan yang dikuasakan oleh Disqus.

Berapakah jumlah maksimum yang boleh saya pinjam melalui program PPP?

Jumlah maksimum yang anda boleh pinjam melalui program PPP ialah $35,000.Anda mesti mempunyai nombor Keselamatan Sosial yang sah dan memenuhi semua keperluan kelayakan lain.Kadar faedah pinjaman PPP biasanya lebih rendah daripada kadar pinjaman biasa, jadi ini mungkin pilihan yang baik jika anda mencari pinjaman kos rendah.Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa kadar faedah ke atas pinjaman PPP tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa, jadi adalah penting untuk menyemak dengan pemberi pinjaman anda sebelum meminjam wang.

Bilakah saya boleh memohon pinjaman PPP?

Anda boleh memohon pinjaman PPP jika anda telah menerima pengangguran.Proses permohonan adalah serupa dengan permohonan pinjaman lain, jadi bersedia dengan dokumen yang diperlukan.Anda perlu memberikan maklumat akaun bank anda, maklumat pendapatan dan sejarah pekerjaan.Selain itu, anda perlu menyediakan dokumentasi keadaan kewangan semasa anda dan sebarang rancangan yang anda ada untuk pembayaran balik pinjaman.

Berapa lamakah masa yang diambil untuk menerima pinjaman PPP saya setelah saya diluluskan?

Pinjaman PPP dijamin oleh persekutuan, jadi biasanya ia mengambil masa kurang dari seminggu untuk menerima pinjaman sebaik sahaja anda diluluskan.Walau bagaimanapun, memandangkan pinjaman PPP adalah pinjaman langsung, mungkin terdapat sedikit masa pemprosesan yang terlibat untuk mendapatkan dana kepada anda.Selain itu, sila ambil perhatian bahawa kadar faedah untuk pinjaman PPP cenderung lebih tinggi daripada jenis pinjaman lain.Oleh itu, jika anda sedang mencari penyelesaian jangka pendek, kami mengesyorkan mempertimbangkan pinjaman peribadi tidak bercagar sebaliknya.

Adakah saya perlu menunjukkan bahawa perniagaan saya telah terjejas oleh COVID-19 untuk menerima pinjaman PPP?

Ya, anda perlu menunjukkan bahawa perniagaan anda telah terjejas oleh COVID-19 untuk menerima pinjaman PPP.Kerajaan berminat untuk membantu perniagaan yang terjejas akibat wabak itu dan berkemungkinan besar untuk meluluskan pinjaman jika terdapat bukti bahawa perniagaan itu telah terjejas secara negatif.Anda boleh menyerahkan dokumentasi kesan perniagaan anda, seperti angka jualan atau maklum balas pelanggan, untuk membuktikan bahawa anda layak mendapat pinjaman PPP.

Bagaimanakah pinjaman PPP saya akan dikira?

Pinjaman PPP biasanya berdasarkan nisbah pendapatan dan hutang kepada pendapatan anda.Jumlah pinjaman anda akan ditentukan oleh pemberi pinjaman, tetapi biasanya sekitar $10,000.Anda perlu memberikan maklumat akaun bank anda dan stub gaji terkini apabila anda memohon pinjaman PPP.Proses permohonan boleh memakan masa, jadi pastikan anda menyediakan semua dokumentasi yang diperlukan apabila anda pergi ke bank atau kesatuan kredit.Bersedia untuk menjawab soalan tentang keadaan kewangan semasa anda dan matlamat masa depan.

Bolehkah syarikat milikan tunggal memohon pinjaman PPP?

Terdapat beberapa perkara yang perlu diingat jika anda mempertimbangkan untuk memohon pinjaman PPP.

Pertama, syarikat milikan tunggal boleh memohon pinjaman PPP, tetapi mereka mungkin perlu memenuhi kriteria tertentu.

Kedua, anda perlu menyediakan dokumentasi yang menunjukkan perniagaan anda berdaya maju dan mampu membayar balik pinjaman.

Ketiga, bersedia untuk membayar faedah ke atas pinjaman PPP, yang boleh bertambah dari semasa ke semasa.

Keempat, pastikan anda mempunyai cagaran yang mencukupi untuk mendapatkan pinjaman jika perlu.

Akhir sekali, sedar bahawa tidak semua pemberi pinjaman akan meluluskan permohonan pinjaman PPP.Adalah penting untuk menyelidik pemberi pinjaman yang berbeza sebelum membuat keputusan.

9 Apakah perbelanjaan yang layak untuk pembayaran balik melalui pinjaman PSS?

Terdapat beberapa perbelanjaan yang biasanya layak untuk pembayaran balik melalui pinjaman PSS.Ini termasuk tuisyen dan yuran, buku dan bekalan, dan kos pengangkutan.Selain itu, sesetengah peminjam mungkin boleh menerima pembayaran balik untuk perbelanjaan berkaitan pendapatan seperti penjagaan atau sewa kanak-kanak.Adalah penting untuk berunding dengan penasihat kewangan sebelum memohon pinjaman PSS untuk menentukan perbelanjaan yang paling sesuai untuk pembayaran balik.

Adakah terdapat sebarang sekatan tentang cara saya boleh menggunakan hasil pinjaman myPpp?

Tiada sekatan tentang cara anda boleh menggunakan hasil pinjaman Ppp anda.Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa hasil daripada pinjaman Ppp dianggap sebagai pendapatan bercukai.Oleh itu, anda harus berunding dengan penasihat cukai jika anda mempunyai sebarang soalan tentang bagaimana hasil daripada pinjaman Ppp anda akan dikendalikan.

Apakah yang berlaku jika saya tidak membelanjakan semua wang daripada Pinjaman ppp saya dalam tempoh 8 minggu selepas menerimanya?

Jika anda tidak membelanjakan semua wang daripada pinjaman PPP anda dalam tempoh 8 minggu selepas menerimanya, Jabatan Keselamatan Ekonomi (DES) boleh mengambil tindakan untuk mengutip dana, seperti menggantung atau menamatkan faedah anda.Anda juga boleh dikenakan hukuman sivil dan jenayah.Jika anda mempunyai soalan tentang cara membelanjakan pinjaman PPP anda, sila hubungi kami di 1-866-464-3247.

12 Adakah saya perlu membayar balik keseluruhan Pinjaman ppP saya jika perniagaan saya tidak berjalan lancar atau kurang daripada yang dijangkakan?

Ya, jika perniagaan anda tidak menjana wang yang mencukupi untuk membayar balik jumlah penuh pinjaman, anda perlu membayar balik sebahagian daripadanya.Peratusan ini ditentukan oleh jumlah wang yang dibuat oleh perniagaan anda berbanding dengan jangkaan semasa anda membuat pinjaman.Jika perniagaan anda menghasilkan kurang daripada yang dijangkakan, maka anda perlu membayar balik hanya sebahagian kecil daripada jumlah pinjaman asal.

13 Jika saya telah pun memberhentikan beberapa pekerja saya, adakah saya masih boleh mendapatkan bantuan melalui program ppp?

Terdapat beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan jika anda sedang mempertimbangkan untuk memohon pinjaman PPP.Pertama, anda perlu menganggur untuk melayakkan diri untuk program ini.Kedua, anda perlu menghabiskan semua program bantuan kerajaan yang lain sebelum memohon pinjaman PPP.Ketiga, anda mesti memenuhi syarat kelayakan khusus untuk menerima pinjaman PPP.Keempat, syarat pinjaman PPP anda mungkin memerlukan anda membuat bayaran tetap ke dalam program.Akhir sekali, jika anda membuat keputusan untuk memohon pinjaman PPP dan diluluskan, pastikan anda membincangkan syarat pinjaman dengan penasihat kewangan yang berpengalaman.