Hutang

Adakah anda mempunyai sebarang bil yang belum dibayar?

Jika anda mempunyai sebarang bil yang belum dibayar, adalah penting untuk menyemak sama ada anda mempunyai sebarang hutang tertunggak.Anda boleh melakukan ini dengan melihat laporan kredit anda atau menghubungi syarikat yang berhutang wang kepada anda.Jik...

baca lagi

Apakah sebenarnya hutang?

Hutang ialah kewajipan kewangan yang anda berhutang kepada orang lain. Apabila anda meminjam wang daripada pemberi pinjaman, anda meminjam wang yang anda perlu bayar dengan faedah. Jenis hutang yang paling biasa ialah hutang kad kredit, hutang pinjaman pe...

baca lagi

Adakah syarikat bebas hutang?

Terdapat beberapa cara untuk menyemak sama ada syarikat itu bebas hutang.Salah satu cara ialah dengan melihat penyata kewangan syarikat.Cara lain ialah bertanya kepada pihak pengurusan syarikat.Akhir sekali, anda juga boleh menghubungi agensi penarafan kr...

baca lagi

Bagaimanakah saya menyemak sama ada saya berhutang?

Terdapat beberapa cara untuk menyemak sama ada anda berhutang wang.Anda boleh menggunakan kalkulator hutang dalam talian, menghubungi pemiutang anda atau mencari maklumat tentang hutang khusus anda di internet.Gunakan kalkulator hutang dalam talian.Ini ad...

baca lagi

Apakah nama perkhidmatan pinjaman anda?

Nama pemberi perkhidmatan pinjaman anda biasanya adalah syarikat yang memberi anda pinjaman.Walau bagaimanapun, jika anda mempunyai pinjaman persendirian, pemberi pinjaman anda mungkin berbeza daripada syarikat yang menyediakan pinjaman pelajar.Untuk meng...

baca lagi

Bagaimanakah saya boleh menyemak status hutang saya?

Terdapat beberapa cara untuk menyemak status hutang anda.Anda boleh menggunakan tapak web rasmi pemberi pinjaman atau biro kredit, atau anda boleh menggunakan alatan dalam talian percuma.1.Gunakan Tapak Web Pemberi Pinjaman Rasmi: Kebanyakan pemberi pinja...

baca lagi

Bagaimanakah saya membatalkan hutang pelajar saya?

Terdapat beberapa cara untuk membatalkan hutang pelajar anda.Anda boleh memfailkan kebankrapan, meminta pinjaman dilepaskan dalam kebankrapan, atau berunding dengan pemberi pinjaman anda.Setiap pilihan mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri.Berikut...

baca lagi

Apakah masa terbaik untuk menghubungi syarikat kad kredit untuk menyelesaikan hutang?

Apabila anda telah menyelesaikan hutang anda dengan syarikat kad kredit, adalah penting untuk menghubungi mereka secepat mungkin untuk memastikan bahawa mereka memproses penyelesaian dengan betul.Masa terbaik untuk membuat panggilan adalah dalam masa dua ...

baca lagi

Berapakah jumlah nisbah hutang kepada jumlah modal?

Jumlah nisbah hutang kepada jumlah modal ialah ukuran nisbah hutang kepada permodalan syarikat.Ia menunjukkan berapa banyak aset syarikat dibiayai oleh liabiliti hutangnya.Semakin tinggi bilangannya, semakin berisiko kedudukan kewangan syarikat.Formula un...

baca lagi

Apakah formula untuk mengira kos hutang sebelum cukai?

Kos sebelum cukai hutang ialah jumlah kos semua hutang tertunggak, termasuk faedah dan prinsipal.Untuk mengiranya, anda perlu mengetahui perkara berikut:Kadar faedah tahunan ke atas hutang anda Jumlah masa sehingga tempoh matang pinjaman Jumlah wang yang ...

baca lagi

Bagaimanakah cara saya mengira hutang pinjaman pelajar saya?

Terdapat beberapa cara untuk mengira hutang pinjaman pelajar anda.Satu cara adalah dengan menggunakan jumlah pinjaman yang anda miliki, termasuk pinjaman persekutuan dan swasta.Cara lain ialah membahagikan jumlah keseluruhan pinjaman anda dengan jumlah bu...

baca lagi

Bagaimanakah hutang negara dikira?

Hutang negara ialah jumlah wang yang terhutang oleh kerajaan Amerika Syarikat kepada pemiutangnya.Jabatan Perbendaharaan mengira hutang negara dengan menjumlahkan semua obligasi tertunggak kerajaan persekutuan, termasuk hutang awam dan swasta.Anggaran hut...

baca lagi

Apakah nisbah hutang?

Nisbah hutang ialah ukuran berapa banyak hutang syarikat atau individu berbanding pendapatan mereka.Ia boleh dikira dengan membahagikan jumlah liabiliti (termasuk hutang semasa dan jangka panjang) dengan pendapatan tahunan. Mengapa penting untuk mengira n...

baca lagi

Apakah hutang jangka panjang?

Hutang jangka panjang ialah pinjaman yang mempunyai tempoh lebih daripada satu tahun.Ia juga dikenali sebagai hutang jangka panjang. Bagaimana untuk mengira hutang jangka panjang daripada kunci kira-kira?Untuk mengira hutang jangka panjang daripada kunci ...

baca lagi

Apakah nisbah pinjaman kepada hutang?

Nisbah pinjaman kepada hutang ialah pengiraan yang membantu anda memahami jumlah hutang yang anda tanggung berbanding aset anda yang tersedia.Formula untuk mengira nisbah pinjaman kepada hutang ialah:Jumlah pinjaman / Jumlah liabilitiUntuk mendapatkan gam...

baca lagi

Apakah hutang karma?

Hutang karma adalah jumlah semua perbuatan baik dan buruk yang telah kita lakukan pada masa lalu kita.Ia seperti beban yang kita bawa, menjejaskan kehidupan semasa dan kehidupan masa depan kita.Bagaimana anda mengira hutang karma?Terdapat banyak cara untu...

baca lagi

Bagaimanakah faedah ke atas hutang dikira?

Faedah atas hutang dikira dengan mendarabkan jumlah pokok hutang dengan kadar faedah.Kadar faedah biasanya dinyatakan sebagai peratusan, dengan kadar yang lebih rendah lebih mahal dan kadar yang lebih tinggi lebih murah.Contohnya, jika anda meminjam $10,0...

baca lagi

Apakah hutang kasar?

Hutang kasar ialah jumlah keseluruhan pinjaman dan kad kredit tertunggak anda, tolak sebarang jumlah yang telah anda bayar. Hutang kasar boleh menjadi angka yang sangat penting untuk diingat jika anda cuba mengatur kewangan anda.Ini adalah penunjuk yang b...

baca lagi

Apakah hutang ragu?

Hutang ragu adalah hutang yang mempunyai kebarangkalian rendah untuk dibayar balik.Ia boleh diklasifikasikan sebagai sama ada hutang semasa atau hutang lampau.Perkhidmatan kaunseling kredit menawarkan bantuan dalam memahami skor kredit anda dan menambah b...

baca lagi

Apakah nisbah hutang kepada nilai?

Nisbah hutang kepada nilai ialah pengiraan yang digunakan untuk menentukan kestabilan kewangan syarikat.Ia dikira dengan membahagikan jumlah liabiliti dengan jumlah aset. Semakin tinggi nisbah hutang kepada nilai, semakin banyak risiko yang ditimbulkan ol...

baca lagi