Bagaimana anda mengira perbelanjaan pelaburan?

mengeluarkan masa: 2022-07-21

Terdapat beberapa cara berbeza untuk mengira perbelanjaan pelaburan, tetapi cara yang paling biasa ialah membahagikan jumlah nilai bersih anda dengan pendapatan tahunan anda.Ini akan memberi anda gambaran tentang jumlah wang yang anda belanjakan untuk pelaburan setiap tahun.Satu lagi cara untuk mengira perbelanjaan pelaburan adalah dengan melihat jumlah perbelanjaan bulanan anda dan membahagikan nombor itu dengan

Apabila bercakap tentang pelaburan, terdapat beberapa perkara yang perlu anda ingat:

  1. Ini akan memberi anda gambaran tentang jumlah wang yang anda belanjakan untuk pelaburan setiap bulan.Walau apa pun kaedah yang anda gunakan, pastikan anda menjejakinya supaya anda dapat melihat sama ada strategi pelaburan anda berfungsi dengan baik atau tidak.
  2. Pastikan pelaburan itu berpotensi untuk berkembang; Tetap dengan pelaburan berisiko rendah; dan Jangan berbelanja berlebihan pada apa-apa (termasuk pelaburan anda). Jika ketiga-tiga perkara ini diingat, maka pelaburan sepatutnya agak mudah.Hanya pastikan pulangan yang ditawarkan pelaburan adalah lebih besar daripada apa yang boleh didapati di tempat lain, dan jangan terlalu terbawa-bawa dengan pertaruhan berisiko.

Apakah komponen perbelanjaan pelaburan?

Terdapat banyak komponen untuk perbelanjaan pelaburan, tetapi yang paling penting ialah:

  1. Perbelanjaan modal – Ini termasuk perkara seperti peralatan, bangunan dan perisian baharu.
  2. Perbelanjaan operasi – Ini termasuk perkara seperti gaji, sewa dan pengiklanan.
  3. Pembayaran faedah – Ini termasuk faedah ke atas pinjaman dan dividen daripada saham atau pelaburan lain.
  4. Cukai - Ini termasuk kedua-dua cukai pendapatan dan cukai keuntungan modal.

Bagaimanakah perubahan dalam perbelanjaan pelaburan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi?

Apabila ia datang untuk mengira pertumbuhan ekonomi, perubahan dalam perbelanjaan pelaburan adalah faktor yang besar.Ini kerana pelaburan membentuk sebahagian besar ekonomi – ia mewujudkan pekerjaan dan membantu perniagaan berkembang.Apabila perniagaan memperoleh lebih banyak wang, mereka boleh mengupah lebih ramai orang dan membelanjakan lebih banyak wang, yang seterusnya mewujudkan lebih banyak pekerjaan dan pertumbuhan.

Perbelanjaan pelaburan boleh dibahagikan kepada dua kategori utama: pelaburan tetap dan perbelanjaan modal.Pelaburan tetap termasuk perkara seperti bangunan, mesin dan peralatan.Perbelanjaan modal termasuk perkara seperti projek penyelidikan dan pembangunan (R&D), pemerolehan dan projek pembinaan.

Terdapat beberapa cara berbeza untuk mengira berapa banyak peningkatan atau penurunan dalam perbelanjaan pelaburan akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi.Salah satu cara ialah melihat keluaran dalam negara kasar (KDNK). KDNK mengukur jumlah nilai semua barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan di sesebuah negara dalam tempoh masa tertentu.Perubahan dalam perbelanjaan pelaburan boleh memberi kesan kepada KDNK dengan meningkatkan atau mengurangkan jumlah barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan.Satu lagi cara untuk mengukur bagaimana peningkatan atau penurunan dalam perbelanjaan pelaburan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah melalui kadar guna tenaga.Kadar pekerjaan menjejaki bilangan orang yang bekerja di pasaran di luar sana yang mencari pekerjaan - bilangan ini menggambarkan keselamatan pekerjaan secara keseluruhan serta tahap upah.Apabila terdapat peningkatan dalam kadar pekerjaan, ini bermakna lebih ramai orang mencari pekerjaan - yang membawa kepada gaji yang lebih tinggi untuk pekerja tersebut dan peningkatan permintaan untuk produk yang mereka keluarkan (seperti kereta). Akhirnya, perubahan dalam perbelanjaan pelaburan mempunyai kesan yang besar terhadap KDNK dan kadar pekerjaan secara keseluruhan.

Apakah hubungan antara kadar faedah dan perbelanjaan pelaburan?

Kadar faedah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perbelanjaan pelaburan.Apabila kadar faedah tinggi, orang ramai mungkin lebih cenderung untuk meminjam wang untuk melabur dalam saham atau aset lain, kerana pulangan pelaburan ini akan lebih tinggi.Sebaliknya, apabila kadar faedah rendah, orang ramai mungkin lebih cenderung untuk menyimpan wang mereka dan bukannya melabur dalam aset berisiko.Ini kerana pulangan akaun simpanan biasanya jauh lebih tinggi daripada pulangan pelaburan seperti saham.Secara umum, kadar faedah yang tinggi cenderung membawa kepada peningkatan perbelanjaan pelaburan, manakala kadar faedah yang rendah cenderung membawa kepada penurunan perbelanjaan pelaburan.

Apakah faktor yang mempengaruhi keputusan pelaburan firma?

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pelaburan firma.Ini termasuk tahap aktiviti ekonomi dalam negara, ketersediaan modal, dan sumber kewangan syarikat sendiri.Faktor lain yang boleh mempengaruhi keputusan pelaburan termasuk keadaan pasaran, kemajuan teknologi dan persaingan.Secara amnya, syarikat akan melabur wang dalam projek yang mereka percaya akan menjana keuntungan dan meningkatkan bahagian pasaran mereka.Walau bagaimanapun, keputusan pelaburan individu setiap syarikat adalah berdasarkan pelbagai faktor khusus untuk situasinya sendiri.Oleh itu, adalah sukar untuk menyediakan panduan komprehensif untuk mengira perbelanjaan pelaburan.Sebaliknya, artikel ini akan memberi tumpuan kepada beberapa pertimbangan utama yang perlu diambil kira semasa membuat keputusan pelaburan.

Satu faktor penting untuk dipertimbangkan semasa membuat keputusan pelaburan ialah tahap aktiviti ekonomi di negara ini.Aktiviti ekonomi merujuk kepada semua aktiviti yang berkaitan dengan pengeluaran barangan dan perkhidmatan untuk dijual di pasaran.Ia termasuk segala-galanya daripada perniagaan pembuatan kepada perniagaan kecil yang menjual produk dalam talian.Tahap aktiviti ekonomi mempengaruhi keupayaan syarikat untuk meminjam wang dan membiayai pelaburan baharu; oleh itu, adalah penting bagi firma untuk memantau trend dengan teliti sepanjang tahun.

Satu lagi pertimbangan penting semasa membuat keputusan pelaburan ialah ketersediaan modal.Modal merujuk kepada sebarang sumber kewangan yang boleh digunakan oleh perniagaan untuk melabur atau membiayai projek baharu.Terdapat dua jenis modal utama: aset modal manusia dan fizikal seperti kilang atau pegangan tanah).Modal insan merujuk kepada kemahiran dan pengetahuan yang dimiliki oleh pekerja manakala modal fizikal merujuk terutamanya kepada aset ketara seperti mesin atau bangunan yang digunakan dalam proses pengeluaran).Kedua-dua jenis modal memerlukan penyelenggaraan dari semasa ke semasa (contohnya, mesin memerlukan pembaikan tetap), yang bermaksud bahawa syarikat mesti mempunyai dana yang mencukupi pada setiap masa untuk membiayai kos ini.

Faktor lain yang boleh mempengaruhi keputusan pelaburan firma termasuk keadaan pasaran, kemajuan teknologi dan persaingan . Keadaan pasaran merujuk kepada keadaan keseluruhan dalam pasaran tertentu (contohnya, permintaan untuk produk tertentu), manakala kemajuan teknologi merujuk secara khusus kepada kaedah atau teknologi baharu yang digunakan dalam proses pengeluaran (contohnya, program perisian baharu yang direka untuk pembuatan). Persaingan juga memainkan peranan dalam mempengaruhi pelaburan firma; jika terdapat ramai pesaing bersaiz serupa bersaing untuk mendapatkan sumber terhad (seperti kredit), maka mungkin lebih sukar bagi satu syarikat untuk memperoleh kelebihan berbanding pesaingnya dan membuat pelaburan yang menguntungkan."

Jadual berikut menyediakan beberapa pertimbangan utama semasa mengira jumlah wang yang perlu dibelanjakan untuk pelbagai jenis pelaburan:

-Mempertingkatkan aktiviti ekonomi

-Modal Ketersediaan

-Keadaan Pasaran

-Kemajuan teknologi

"Apabila memutuskan berapa banyak wang yang perlu dilaburkan dalam pelbagai jenis projek, contohnya, pembuatan berbanding jualan internet dan lain-lain, adalah penting untuk memahami keadaan pasaran semasa dan peringkat persaingan dalam soalan industri."

"Untuk menilai sama ada atau tidak pelaburan berbaloi dalam soalan industri tertentu,, syarikat mesti memahami faktor berikut: 1) Persekitaran kompetitif yang telah diwujudkan dalam industri2) Potensi berkembang dari negeri industri3) Berapa banyak pulangan boleh dijangkakan dari masa yang ditetapkan.

Bagaimanakah cukai mempengaruhi perbelanjaan pelaburan?

Terdapat beberapa cara cukai boleh menjejaskan perbelanjaan pelaburan.Yang pertama ialah mereka boleh mengurangkan jumlah wang yang individu atau syarikat ada untuk melabur.Ini boleh membawa kepada pulangan pelaburan yang lebih rendah, yang boleh memberi kesan kepada jumlah wang yang orang sanggup masukkan ke dalam portfolio mereka.Selain itu, cukai juga boleh meningkatkan kos pelaburan, yang boleh menjadikannya kurang menarik bagi sesetengah pelabur.Semua perkara dipertimbangkan, adalah penting untuk menjejaki kewajipan cukai anda semasa membuat keputusan pelaburan.

Bagaimanakah dasar kerajaan mempengaruhi perbelanjaan pelaburan?

Terdapat beberapa cara dasar kerajaan boleh mempengaruhi perbelanjaan pelaburan.Sebagai contoh, jika kerajaan melabur dalam projek infrastruktur, ini mungkin akan meningkatkan permintaan untuk bahan dan perkhidmatan pembinaan, yang membawa kepada peningkatan perbelanjaan pelaburan.Begitu juga, jika kerajaan memberikan pelepasan cukai atau subsidi kepada jenis pelaburan tertentu (mis., tenaga boleh diperbaharui), ini akan menggalakkan lebih ramai orang melabur dalam sektor tersebut.Akhir sekali, dasar fiskal (cukai dan perbelanjaan) boleh memberi kesan langsung ke atas keputusan pelaburan oleh perniagaan.Kesemua faktor ini perlu diambil kira apabila cuba mengira bagaimana dasar kerajaan mempengaruhi perbelanjaan pelaburan secara keseluruhan.

Apakah perbezaan antara perbelanjaan pelaburan sektor swasta dan awam?

Perbelanjaan pelaburan sektor swasta merujuk kepada jumlah wang yang dibelanjakan oleh perniagaan dan individu untuk projek baharu, pengembangan atau pemerolehan.Perbelanjaan jenis ini selalunya didorong oleh motif keuntungan dan boleh digunakan untuk mencipta pekerjaan baru atau meningkatkan pengeluaran.

Perbelanjaan pelaburan sektor awam pula merujuk kepada jumlah wang yang dibelanjakan oleh kerajaan untuk projek yang mempunyai tujuan sosial seperti pembangunan infrastruktur atau pendidikan.Perbelanjaan jenis ini selalunya didorong oleh keperluan awam dan bukannya keuntungan swasta dan boleh membantu merangsang pertumbuhan ekonomi.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perbelanjaan pelaburan sektor swasta lwn. awam:

  1. Tahap inflasi – Apabila harga meningkat dengan cepat, perniagaan cenderung untuk melabur lebih banyak dalam produk dan perkhidmatan baharu kerana mereka percaya bahawa pelaburan mereka akan menguntungkan dalam jangka masa panjang.Walau bagaimanapun, apabila harga stabil atau jatuh perlahan-lahan, syarikat mungkin lebih suka menyimpan wang mereka kerana potensi keuntungan masa depan adalah kurang.
  2. Tahap pengangguran – Apabila pengangguran tinggi, syarikat mungkin berasa lebih yakin untuk melabur kerana mereka tahu terdapat sekumpulan besar pekerja berpotensi tersedia yang mahukan pekerjaan.Sebaliknya, apabila pengangguran rendah, syarikat mungkin teragak-agak untuk membuat pelaburan berisiko kerana kepercayaan bahawa tiada siapa yang akan kehilangan pekerjaan mereka akibatnya.
  3. Dasar fiskal kerajaan – Kerajaan boleh menggunakan dasar fiskal (iaitu, percukaian dan perbelanjaan) untuk menggalakkan atau tidak menggalakkan aktiviti pelaburan sektor swasta dengan mengubah kadar faedah atau memberikan pengecualian cukai/subsidi.Dasar fiskal mempunyai kesan yang besar terhadap kedua-dua keputusan pelaburan sektor awam dan swasta kerana ia mempengaruhi berapa banyak risiko yang sanggup diambil oleh pelabur apabila membuat keputusan pelaburan.

Mengapakah penting untuk mengukur Perbelanjaan Pelaburan dengan betul?

Terdapat beberapa sebab mengapa penting untuk mengukur perbelanjaan pelaburan dengan betul.Sebab pertama ialah pengukuran yang salah boleh menyebabkan belanjawan dan membuat keputusan yang tidak tepat.Sebagai contoh, jika organisasi memandang rendah jumlah yang dibelanjakan untuk pelaburan modal, ini boleh menyebabkan kurang pelaburan dalam bidang utama perniagaan atau malah mengurangkan keuntungan.Kedua, mengukur perbelanjaan pelaburan dengan tepat membolehkan ramalan yang lebih baik tentang keperluan aliran tunai masa hadapan.Dengan mengetahui dengan tepat jumlah wang yang telah dilaburkan dalam pelbagai projek dari semasa ke semasa, organisasi boleh membuat keputusan yang lebih termaklum tentang tempat mereka harus memperuntukkan sumber mereka pada masa hadapan.Akhir sekali, pengukuran yang tepat juga membantu mengenal pasti sebarang potensi risiko kewangan yang berkaitan dengan pelaburan tertentu.Jika organisasi tidak menjejaki perbelanjaan modalnya dengan teliti, ia mungkin tidak dapat mengesan isu seperti aset yang semakin merosot atau kenaikan kos awal yang boleh mengakibatkan langkah-langkah pemulihan yang mahal.Secara keseluruhannya, ukuran perbelanjaan pelaburan yang tepat adalah penting untuk pengurusan kewangan yang baik dan kejayaan keseluruhan dalam sesebuah organisasi.

Bagaimanakah saya boleh mentafsir laporan Perbelanjaan Pelaburan?

Laporan perbelanjaan pelaburan ialah dokumen kewangan yang menyediakan maklumat tentang jumlah wang yang telah dibelanjakan oleh syarikat untuk pelbagai jenis pelaburan.Dokumen ini boleh membantu dalam mentafsir kesihatan kewangan keseluruhan syarikat.Laporan ini juga boleh membantu anda memahami jumlah wang yang mungkin dibelanjakan oleh syarikat pada masa hadapan untuk pelbagai jenis pelaburan.

Untuk mentafsir laporan perbelanjaan pelaburan, tentukan dahulu jenis pelaburan yang dilaporkan.Sebagai contoh, jika laporan termasuk maklumat tentang perbelanjaan modal, ini akan termasuk pelaburan fizikal dan tidak ketara.Seterusnya, kira bahagian peratusan setiap kategori daripada jumlah perbelanjaan pelaburan.Akhir sekali, gunakan maklumat ini untuk membuat kesimpulan tentang keseluruhan kesihatan kewangan syarikat dan rancangan pelaburan masa depan.

Sebagai contoh, jika perbelanjaan modal membentuk 50% daripada jumlah perbelanjaan pelaburan tetapi hanya menyumbang 10% daripada jumlah aset, adalah selamat untuk mengandaikan bahawa syarikat memberi lebih banyak tumpuan kepada projek jangka panjang berbanding projek jangka pendek.Ini boleh menunjukkan bahawa syarikat itu yakin dengan prospek masa depannya dan bersedia untuk melabur lebih banyak wang untuk mengembangkan perniagaannya dari semasa ke semasa.Sebaliknya, jika perbelanjaan modal membentuk 60% daripada jumlah perbelanjaan pelaburan tetapi menyumbang 20% ​​daripada jumlah aset, ini mungkin menunjukkan bahawa terdapat beberapa kebimbangan jangka pendek yang menjejaskan kewangan syarikat.Dalam kes ini, adalah bijak bagi pelabur untuk mengelak daripada melabur dalam syarikat tertentu ini sehingga isu-isu ini telah diselesaikan.