Apakah perbezaan antara pelan insurans kesihatan?

mengeluarkan masa: 2022-05-15

Apakah kebaikan dan keburukan setiap jenis insurans kesihatan?Apakah cara terbaik untuk memilih pelan insurans kesihatan?Bagaimanakah anda membandingkan dan memilih insurans kesihatan yang sesuai untuk anda?

Insurans Kesihatan: Apa yang Lebih Baik untuk Anda?

Terdapat pelbagai jenis insurans kesihatan, jadi sukar untuk menentukan yang mana satu yang terbaik untuk anda.Berikut adalah beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan semasa memilih pelan insurans kesihatan:

-Kos perlindungan: Pelan insurans kesihatan berbeza dari segi harga, tetapi kebanyakannya mempunyai premium antara $10 hingga $100 sebulan.Pelan yang lebih mahal mungkin menawarkan lebih banyak faedah, seperti perlindungan untuk ubat preskripsi dan perkhidmatan kesihatan mental.

-Pilihan perlindungan: Kebanyakan pelan menawarkan pelbagai pilihan perlindungan, termasuk pelan individu, keluarga dan tajaan majikan.

-Pengecualian dan pengehadan: Sesetengah polisi mempunyai pengecualian atau pengehadan pada jenis penjagaan tertentu, seperti penginapan di hospital atau pembedahan.

-Deduktibel dan copay: Polisi biasanya mempunyai deduktibel (amaun yang anda mesti bayar sebelum polisi anda mula membayar untuk perbelanjaan dilindungi) dan copay (amaun yang anda mesti bayar sendiri untuk perkhidmatan dilindungi). Kos ini boleh ditambah jika anda perlu menggunakan faedah polisi anda dengan kerap.

-Had pendapatan: Banyak polisi mempunyai had pendapatan yang mengehadkan jumlah wang yang boleh diperolehi oleh individu atau keluarga sebelum mereka mula membayar premium yang lebih tinggi.

-Tempoh perlindungan: Kebanyakan polisi menyediakan perlindungan bernilai sekurang-kurangnya enam bulan setiap tahun.Jika anda memerlukan rawatan perubatan di luar bulan tersebut, polisi anda mungkin tidak menanggung kos.

-Status bukan untung: Sesetengah organisasi bukan untung menawarkan premium yang lebih rendah daripada syarikat insurans komersial kerana mereka tidak mendapat keuntungan daripada premium pelanggan.Walau bagaimanapun, organisasi ini tidak boleh menolak untuk melindungi orang yang mempunyai keadaan sedia ada atau mengenakan bayaran lebih berdasarkan umur atau jantina mereka.Penanggung insurans komersial biasanya mengenakan kadar yang lebih tinggi kepada orang yang mempunyai keadaan sedia ada.

Terdapat pelbagai jenis pelan insurans kesihatan yang tersedia hari ini; namun semuanya datang dengan kebaikan dan keburukan tertentu yang harus dipertimbangkan sebelum membuat keputusan tentang jenis yang sesuai untuk anda!Apabila membandingkan pelbagai jenis pelan, adalah penting untuk mengingati perkara yang paling penting – keperluan anda sebagai individu – untuk mencari yang sesuai!Di sini kita akan membincangkan beberapa faktor utama yang perlu diambil kira semasa memilih mana-mana jenis pelan insurans kesihatan:- Kos . Insurans kesihatan sangat berbeza dari segi harga; namun semua polisi biasanya termasuk pembayaran premium bersama dengan yuran lain yang berkaitan.- Pilihan Perlindungan. Semua Pelan biasanya menawarkan sekurang-kurangnya Perlindungan Asas yang merangkumi Perkhidmatan Perubatan Utama seperti Penghospitalan & Ubat Preskripsi dsb., tetapi mungkin juga terdapat Faedah Tambahan yang ditawarkan seperti Perlindungan Pergigian dsb.- Pengecualian/Penghadan . Pelan Berbeza mungkin Mempunyai Pengecualian Khusus Seperti Tiada Bayaran Awal Untuk Lawatan Bilik Kecemasan dsb., manakala Pelan Lain Mungkin Mengehadkan Berapa Banyak Anda Boleh Bayar Daripada Poket Dalam Kes Tertentu Seperti Amaun Bayaran Bersama Maksimum Setiap Bulan.- Had Pendapatan . Secara amnya, Sesiapa sahaja Boleh Menyertai Pelan Melainkan Ia Mempunyai Had Pendapatan Melebihi Yang Premiumnya Akan Terlalu Tinggi.- Tempoh Perlindungan. Kebanyakan Pelan Menawarkan Tempoh Minimum 6 Bulan Dan Tempoh Maksimum 12 Bulan,- Status Bukan Untung : Terdapat Segelintir Organisasi Bukan Untung Yang Menawarkan Premium Lebih Rendah Daripada Penanggung Insurans Komersil Tetapi Mereka Tidak Boleh Enggan Melindungi Orang Dengan Syarat PraUmum Atau Mengecaj Mereka Lebih Berdasarkan Umur Mereka Atau Sex., Walaupun Penanggung Insurans Komersial Biasanya Mengenakan Kadar Lebih Tinggi Kepada Orang Yang Bersyarat Pra Umum..

Bagaimanakah anda memilih pelan insurans kesihatan yang sesuai untuk anda?

Memilih pelan insurans kesihatan yang sesuai untuk anda boleh menjadi tugas yang sukar.Terdapat pelbagai faktor untuk dipertimbangkan, termasuk belanjawan, keperluan dan pilihan anda.Berikut ialah empat petua untuk membantu anda memilih pelan insurans kesihatan yang terbaik untuk anda:

 1. Mulakan dengan menentukan keperluan anda.Apakah jenis perlindungan yang anda perlukan?Adakah anda mahu perlindungan kemasukan ke hospital?Perlindungan ubat preskripsi?Perkhidmatan kesihatan mental?Perlindungan hilang upaya?Anda perlu memikirkan jenis insurans kesihatan yang terbaik untuk anda sebelum melihat sebarang rancangan khusus.
 2. Pertimbangkan bajet anda.Berapa banyak wang yang anda mampu belanjakan setiap bulan untuk premium dan kos lain yang berkaitan?Pastikan pelan insurans kesihatan yang anda pilih menawarkan kadar yang berpatutan, walaupun ia mempunyai perbelanjaan yang lebih tinggi daripada pilihan lain.
 3. Lihat faedah yang ditawarkan oleh pelan yang berbeza.Adakah pelan tersebut mempunyai ciri yang menarik minat anda, seperti kadar premium yang rendah atau perlindungan komprehensif?Adakah terdapat sebarang faedah khusus yang penting kepada anda (seperti perkhidmatan kesihatan mental atau perlindungan ubat preskripsi)?Adalah penting untuk membaca semua butiran tentang pelan tertentu sebelum membuat keputusan supaya anda memahami dengan tepat perkara yang disertakan dalam terma dan syaratnya.
 4. Bandingkan harga dan faedah antara pelan yang berbeza sebelum memilih satu.Sebaik sahaja anda telah menentukan ciri yang paling penting kepada anda, bandingkan harga dan faedah antara pelan yang berbeza sehingga mencari satu dengan kadar dan faedah yang sesuai dalam kekangan belanjawan anda dan memenuhi keperluan anda dari segi kawasan liputan dan jenis perkhidmatan yang dilindungi.* *Sila nota: Sesetengah negeri memerlukan pengguna yang membeli polisi penjagaan kesihatan individu melalui bursa yang ditubuhkan di bawah Tajuk I PPACA (Undang-undang Awam 111-14 atau menerima bantuan kewangan persekutuan dalam membeli polisi sedemikian melalui pertukaran) - cth., Pasaran Penjagaan Kesihatan –untuk pilih dasar "layak".

Apakah faedah dan kelemahan setiap jenis insurans kesihatan?

Terdapat beberapa jenis insurans kesihatan yang berbeza, masing-masing mempunyai set manfaat dan kelemahannya sendiri.

Akhirnya, jenis perlindungan kesihatan yang terbaik bergantung pada keperluan dan bajet khusus anda. Walaupun keempat-empat jenis menawarkan beberapa kelebihan berbanding yang lain, setiap satu mempunyai kelebihan dan keburukan tersendiri. Adalah penting untuk mempertimbangkan semua pilihan anda sebelum membuat keputusan tentang jenis insurans kesihatan yang paling sesuai untuk anda.

 1. Insurans Kesihatan Swasta: Insurans kesihatan jenis ini biasanya dibeli oleh individu atau keluarga bagi pihak mereka sendiri.Manfaat utama insurans kesihatan swasta ialah ia boleh menyediakan perlindungan untuk perbelanjaan perubatan yang mungkin tidak dilindungi oleh insurans kesihatan awam, seperti ubat preskripsi dan lawatan ke hospital.Walau bagaimanapun, insurans kesihatan swasta juga boleh mempunyai premium yang lebih tinggi dan faedah yang lebih sedikit daripada insurans kesihatan awam, yang boleh menjadikannya kurang mampu secara keseluruhan.
 2. Insurans Kesihatan Awam: Insurans kesihatan awam biasanya disediakan oleh kerajaan kepada rakyat mereka sebagai sebahagian daripada jaringan keselamatan sosial. Faedah utama insurans kesihatan awam ialah ia menyediakan perlindungan komprehensif untuk perbelanjaan perubatan, termasuk ubat preskripsi dan lawatan ke hospital.Penanggung insurans kesihatan awam juga cenderung mempunyai premium yang lebih rendah daripada penanggung insurans swasta, menjadikannya lebih berpatutan secara keseluruhan.
 3. Medicare: Medicare ialah program kendalian kerajaan yang menyediakan perlindungan komprehensif untuk warga emas (berumur 65 tahun ke atas) dan orang kurang upaya yang tidak mampu membayar kos penjagaan kesihatan swasta.Medicare mempunyai beberapa kelemahan yang ketara berbanding dengan jenis perlindungan penjagaan kesihatan yang lain, termasuk premium yang tinggi dan faedah terhad dalam bidang tertentu (seperti penjagaan kesihatan mental). Walau bagaimanapun, Medicare menawarkan beberapa kelebihan berbanding pilihan penjagaan kesihatan yang dibeli secara persendirian, seperti akses terjamin kepada doktor dan hospital tidak kira apa tahap pendapatan anda.
 4. Medicaid: Medicaid ialah program yang dikendalikan kerajaan yang menyediakan perlindungan untuk penduduk berpendapatan rendah yang tidak layak untuk sama ada Medicare atau perlindungan kesihatan swasta.Walaupun Medicaid mempunyai beberapa had yang ketara berbanding dengan jenis perlindungan penjagaan kesihatan yang lain (termasuk faedah terhad di kawasan tertentu), namun ia menawarkan bantuan kewangan yang besar kepada mereka yang paling memerlukannya - terutamanya kanak-kanak, wanita hamil dan penduduk miskin warga emas .

Jenis insurans kesihatan manakah yang terbaik untuk seseorang yang mempunyai keadaan sedia ada?

Tiada jawapan yang sesuai untuk semua soalan ini, kerana insurans kesihatan terbaik untuk seseorang yang mempunyai keadaan sedia ada akan berbeza-beza bergantung pada situasi khusus mereka.Walau bagaimanapun, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan semasa memilih pelan insurans termasuk sama ada polisi itu meliputi keadaan sedia ada dan sama ada ia mempunyai premium yang rendah atau perlindungan yang meluas.

Jika anda mempunyai keadaan sedia ada, adalah penting untuk menyelidik jenis insurans kesihatan yang terbaik untuk anda.Terdapat beberapa jenis insurans kesihatan yang tersedia, jadi sukar untuk menentukan yang mana satu sesuai untuk anda.Beberapa jenis insurans kesihatan yang popular termasuk:

 1. Organisasi penyelenggaraan kesihatan (HMO): HMO lazimnya merupakan pilihan yang paling murah, tetapi ia tidak meliputi banyak perkhidmatan perubatan yang dilakukan oleh polisi biasa.
 2. Penanggung insurans swasta: Penanggung insurans swasta menawarkan perlindungan yang lebih komprehensif daripada HMO tetapi cenderung mempunyai premium yang lebih tinggi.
 3. Program kerajaan: Program kerajaan seperti Medicare dan Medicaid biasanya mempunyai perlindungan yang lebih terhad berbanding syarikat insurans swasta tetapi secara keseluruhannya jauh lebih murah.
 4. Sistem pembayar tunggal: Sistem pembayar tunggal ialah sejenis sistem penjagaan kesihatan di mana semua penduduk menerima penjagaan kesihatan mereka daripada satu agensi kerajaan.Walaupun sistem ini sesuai untuk orang yang mempunyai keadaan sedia ada kerana mereka tidak perlu risau tentang mencari perlindungan mampu milik, sistem ini tidak tersedia di mana-mana negara di dunia pada masa ini.

Bagaimanakah deduktibel dan bayaran bersama berfungsi dengan pelan insurans kesihatan?

Apabila anda memilih pelan insurans kesihatan, pastikan anda memahami cara deduktibel dan bayaran bersama berfungsi.Pelan insurans kesihatan biasanya mempunyai tahap perlindungan yang berbeza, dengan premium yang lebih tinggi sepadan dengan faedah yang lebih besar.Secara umum, lebih mahal pelan insurans kesihatan, lebih tinggi amaun boleh ditolak dan bayar bersama.

Deduktibel ialah amaun yang perlu anda bayar sebelum penanggung insurans kesihatan anda mula menanggung sebarang perbelanjaan perubatan.Bayaran bersama adalah serupa dengan deduktibel kerana ia adalah jumlah dolar tetap yang perlu anda bayar untuk setiap lawatan doktor atau hospital.Walau bagaimanapun, tidak seperti deduktibel, bayaran bersama tidak terpakai hanya untuk perbelanjaan perubatan yang dilindungi.Ia juga dikenakan kepada sebarang kos lain yang berkaitan dengan menerima penjagaan seperti ubat preskripsi dan menaiki ambulans.

Jika anda mempunyai insurans kesihatan yang boleh ditolak tinggi, adalah penting untuk menjejaki perbelanjaan anda yang boleh dikurangkan supaya anda tidak melebihi had boleh ditolak anda.Jika ini berlaku, anda mungkin perlu beralih kepada dasar kos yang lebih rendah atau mencari jalan untuk mengurangkan kos penjagaan kesihatan keseluruhan anda.Sebaliknya, jika anda mempunyai insurans kesihatan yang boleh ditolak rendah, pastikan anda memanfaatkan semua manfaat yang ditawarkan oleh pelan anda supaya anda tidak akhirnya membayar yuran yang tidak perlu berkaitan dengan lawatan doktor dan penginapan hospital.

Adakah semua pelan insurans kesihatan melindungi ubat preskripsi?

Tiada jawapan yang sesuai untuk semua soalan ini, kerana pelan insurans kesihatan terbaik untuk anda mungkin berbeza-beza bergantung pada keperluan dan pilihan khusus anda.Walau bagaimanapun, kebanyakan pelan insurans kesihatan melindungi ubat preskripsi.

Beberapa faktor yang boleh mempengaruhi pelan insurans kesihatan yang lebih baik untuk anda termasuk sama ada pelan itu meliputi ubat sepenuhnya atau tidak, mempunyai diskaun untuk ubat preskripsi atau menawarkan faedah lain yang berkaitan dengan perlindungan ubat, seperti preskripsi percuma atau diskaun.

Adalah penting untuk berunding dengan pakar jika anda mempunyai soalan tentang pelan insurans kesihatan yang terbaik untuk anda.Ejen yang berkelayakan boleh membantu anda membandingkan pilihan yang berbeza dan mencari polisi yang sesuai untuk keperluan anda.

Adakah Medicare atau Medicaid menawarkan perlindungan yang lebih baik untuk warga emas atau keluarga berpendapatan rendah?

Medicare adalah lebih baik untuk warga emas kerana ia menawarkan perlindungan yang lebih komprehensif daripada Medicaid.Medicare meliputi pelbagai perbelanjaan perubatan, termasuk penginapan hospital dan lawatan doktor.Medicaid, sebaliknya, hanya meliputi bilangan perkhidmatan yang terhad, seperti penjagaan rumah jagaan dan ubat preskripsi.

Medicare juga mempunyai kestabilan kewangan yang lebih kukuh daripada Medicaid.Pada 2017, Medicare mempunyai belanjawan tahunan $591 bilion manakala Medicaid mempunyai belanjawan tahunan $327 bilion.Ini bermakna Medicare boleh menampung lebih banyak kos tanpa menghadapi masalah kewangan, manakala Medicaid sering terpaksa mengurangkan faedah atau menaikkan yuran untuk terus bertahan.

Secara keseluruhan, Medicare menawarkan perlindungan dan kestabilan kewangan yang lebih baik daripada Medicaid untuk warga emas.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pengecualian kepada peraturan ini - keluarga berpendapatan rendah yang layak untuk bantuan negeri mungkin mendapati bahawa Medicaid menyediakan tawaran yang lebih baik secara keseluruhan.

Apakah itu Akaun Simpanan Kesihatan dan bagaimana ia berfungsi dengan pelbagai jenis pelan insurans kesihatan?

Insurans kesihatan adalah bahagian penting dalam kesihatan dan kesejahteraan keseluruhan anda.Terdapat pelbagai jenis pelan insurans kesihatan yang tersedia, masing-masing mempunyai faedah dan kelemahannya sendiri.Panduan ini akan membantu anda memutuskan jenis insurans kesihatan yang terbaik untuk anda.

Akaun Simpanan Kesihatan (HSA) ialah akaun berfaedah cukai yang boleh membantu anda menjimatkan wang untuk kos penjagaan kesihatan anda.Dengan HSA, anda boleh menyumbang wang ke akaun setiap tahun, dan kemudian menggunakan dana untuk membayar perbelanjaan penjagaan kesihatan yang tidak dilindungi oleh pelan insurans kesihatan biasa anda.

Terdapat dua jenis utama akaun HSA: HSA tradisional dan HSA Roth.Dengan HSA tradisional, semua sumbangan boleh ditolak cukai, tetapi sebarang pendapatan dalam akaun boleh dikenakan cukai apabila dikeluarkan kemudian.Dengan Roth HSA, semua sumbangan adalah bebas cukai sehingga $5,500 setahun ($6,250 jika anda berumur 50 tahun ke atas). Walau bagaimanapun, sebarang pendapatan dalam akaun akan dikenakan cukai apabila ditarik balik.

Jika anda mempunyai perlindungan tajaan majikan melalui kerja, ia biasanya dianggap sebagai pelan kesihatan yang layak (QHP). QHP mesti memenuhi keperluan tertentu termasuk meliputi perkhidmatan penjagaan kesihatan penting seperti lawatan doktor dan penginapan hospital.Jika majikan anda menawarkan pilihan caruman HSA sebagai sebahagian daripada pakej faedah mereka, ia mungkin dianggap sebagai QHP juga kerana kedua-dua ciri akan disertakan di satu tempat - pakej pampasan anda dari tempat kerja!

Jika anda tidak mempunyai perlindungan tajaan majikan atau jika perlindungan anda tidak menawarkan pilihan caruman HSA, terdapat pilihan lain yang tersedia untuk anda seperti pelan individu yang ditawarkan oleh penanggung insurans atau program kerajaan seperti Medicare atau Medicaid.

Jika saya menganggur, adakah saya masih boleh mendapatkan perlindungan insurans kesihatan?

Jika anda menganggur, anda mungkin boleh mendapatkan perlindungan insurans kesihatan melalui kerajaan atau syarikat swasta.Anda perlu mengetahui sama ada terdapat program yang tersedia di kawasan anda.Anda juga mungkin boleh mendapatkan perlindungan melalui majikan.Jika anda tidak bekerja, anda mungkin layak untuk Medicaid atau Medicare.Program ini menyediakan insurans kesihatan untuk orang yang tidak mampu membelinya sendiri.Terdapat pelbagai jenis insurans kesihatan dan adalah penting untuk memilih yang sesuai untuk anda.Anda harus berbincang dengan doktor atau profesional penjagaan kesihatan lain tentang jenis insurans kesihatan yang terbaik untuk anda.

Saya bekerja sendiri - apakah pilihan saya untuk perlindungan insurans kesihatan?

Terdapat beberapa jenis insurans kesihatan yang berbeza yang mungkin anda layak dapatkan jika anda bekerja sendiri.

Anda mungkin boleh mendapatkan perlindungan melalui majikan, melalui program kerajaan seperti Medicare atau Medicaid, atau melalui pelan insurans kesihatan swasta.

Setiap pilihan ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri.

Insurans kesihatan yang ditaja oleh majikan ialah jenis perlindungan yang paling biasa di Amerika Syarikat.Perlindungan jenis ini biasanya menawarkan faedah seperti penjagaan perubatan, ubat preskripsi dan cuti bersalin.Walau bagaimanapun, insurans kesihatan yang ditaja oleh majikan juga boleh mempunyai premium dan pengecualian (had) yang tinggi pada jenis penjagaan tertentu.

Program kerajaan seperti Medicare dan Medicaid menawarkan perlindungan komprehensif pada kos yang lebih rendah daripada pelan insurans kesihatan swasta.Walau bagaimanapun, program ini mempunyai had ke atas perkhidmatan yang akan dilindungi dan sukar untuk diakses jika anda memerlukan penjagaan khusus.

Pelan insurans kesihatan swasta menawarkan lebih fleksibiliti daripada program kerajaan tetapi boleh menjadi lebih mahal.Mereka juga cenderung mempunyai deduktibel dan bayaran bersama yang lebih tinggi (kos di luar poket) berbanding program kerajaan.

Jika anda bekerja sendiri, adalah penting untuk menyelidik semua pilihan anda supaya anda boleh mencari perlindungan terbaik untuk keperluan anda.Terdapat banyak pilihan mampu milik yang tersedia yang menyediakan perlindungan komprehensif untuk kedua-dua perbelanjaan perubatan dan kos berkaitan kemalangan/kesihatan.

Pasangan saya mempunyai pekerjaan yang bagus dengan faedah insurans kesihatan yang baik - bolehkah saya dilindungi di bawah pelan mereka juga?

Terdapat beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan sama ada anda boleh dilindungi di bawah pelan insurans kesihatan pasangan anda.Mula-mula, pastikan perlindungan itu benar-benar baik dan memenuhi keperluan anda.Kedua, semak untuk melihat sama ada terdapat sebarang pengecualian atau pengehadan pada perlindungan.Ketiga, pastikan anda memenuhi semua syarat kelayakan untuk pelan - termasuk mempunyai nombor Keselamatan Sosial yang sah.Akhir sekali, pastikan anda bertanya tentang sebarang premium atau kos lain yang berkaitan dengan perlindungan di bawah pelan.

Saya hampir mencecah 65 tahun - apakah perubahan yang perlu saya lakukan pada perlindungan insurans kesihatan semasa saya?

Jika anda berumur 65 tahun atau lebih, anda mungkin layak untuk Medicare.Jika ya, perlindungan insurans kesihatan anda akan berubah dari masa anda layak sehingga masa anda benar-benar menerima manfaat.

Secara amnya, jika anda mempunyai insurans kesihatan swasta sekarang, kemungkinan besar polisi anda akan berterusan tidak berubah apabila anda layak untuk Medicare.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pengecualian kepada peraturan ini.Contohnya, jika polisi anda tidak melindungi ubat preskripsi atau perkhidmatan penjagaan jangka panjang (seperti penjagaan rumah jagaan), maka perlindungan anda mungkin tidak mencukupi sebaik sahaja anda layak untuk Medicare.Dalam kes ini, mungkin lebih baik untuk beralih kepada dasar yang meliputi item tersebut.

Jika anda tidak mempunyai insurans kesihatan swasta sekarang dan tidak mahu mendapatkannya sebelum layak untuk Medicare, maka satu-satunya pilihan yang tersedia untuk anda ialah Medicaid.Medicaid ialah program yang dikendalikan kerajaan yang menyediakan akses kepada rawatan perubatan kepada golongan berpendapatan rendah.Walau bagaimanapun, kerana Medicaid ialah program kerajaan, ia mempunyai pilihan yang sangat terhad apabila melibatkan perlindungan perbelanjaan perubatan.Oleh itu, adalah penting untuk mempertimbangkan dengan teliti jenis perlindungan dan perkhidmatan yang disertakan dalam pelan sebelum mendaftar di Medicaid.

Setelah anda membuat keputusan tentang jenis insurans kesihatan yang terbaik untuk anda dan menemui pelan mampu milik yang memenuhi keperluan anda, pastikan anda mendaftar secepat mungkin!Menunggu sehingga selepas menjadi layak boleh menyebabkan premium yang lebih tinggi dan/atau kos luar yang lain di kemudian hari."

Terdapat kebaikan dan keburukan yang dikaitkan dengan kedua-dua jenis insurans kesihatan:

Insurans Kesihatan Swasta: Kelebihan termasuk boleh memilih doktor dan hospital yang mereka mahu gunakan; mempunyai kawalan ke atas belanjawan penjagaan kesihatan mereka sendiri; boleh menukar rancangan bila-bila masa mereka mahu tanpa penalti; merasa tenang kerana mengetahui bahawa mereka dilindungi sekiranya sesuatu berlaku secara tidak dijangka

Keburukan termasuk berkemungkinan membayar lebih daripada yang diperlukan disebabkan oleh pengecualian atau pengehadan pada perlindungan; berasa seperti mereka "terkunci dalam" pembekal semasa mereka disebabkan oleh kontrak atau polisi kumpulan Insurans Kesihatan Swasta: Keburukan termasuk berkemungkinan membayar lebih daripada yang diperlukan disebabkan oleh pengecualian atau pengehadan perlindungan; berasa seperti mereka "terkunci" penyedia semasa mereka disebabkan oleh kontrak atau dasar kumpulan

Medicaid: Kelebihan termasuk boleh mengakses penjagaan kesihatan berkualiti tanpa kos (selagi syarat kelayakan dipenuhi); mempunyai faedah komprehensif termasuk perlindungan ubat preskripsi; menerima kemas kini tetap mengenai perubahan dalam perundangan yang menjejaskan ketersediaan dan kemampuan penjagaan kesihatan; con s termasuk potensi tempoh menunggu untuk temu janji, kekurangan pilihan mengenai doktor/hospital, kesukaran mengakses penjagaan khusus, co-gaji tinggi & deduktibel.