Apakah penghakiman sivil?

mengeluarkan masa: 2022-06-24

Penghakiman sivil ialah perintah mahkamah yang memerintahkan seseorang membayar wang kepada orang lain.Ia boleh dipaparkan pada laporan kredit anda jika anda dikehendaki membayar hutang penghakiman. Mengapa saya perlu tahu tentang penghakiman sivil?Jika anda mempunyai penghakiman sivil, ini boleh menjejaskan keupayaan anda untuk mendapatkan pinjaman atau kad kredit pada masa hadapan.Ia juga boleh menyukarkan anda untuk mencari pekerjaan. Bagaimanakah saya boleh mengetahui sama ada saya mempunyai penghakiman sivil?Anda boleh menyemak laporan kredit anda dengan melawati www.annualcreditreport.com dan memasukkan nama dan nombor Keselamatan Sosial anda.Anda juga boleh menghubungi salah satu daripada tiga biro kredit utama (Equifax, Experian, TransUnion) dan meminta mereka menghantar salinan laporan kredit semasa anda.Jika terdapat penghakiman sivil disenaraikan dalam laporan anda, ia akan diserlahkan dengan warna kuning."

Penghakiman sivil ialah perintah daripada mahkamah yang memerlukan orang lain (penghutang) membayar wang (pemiutang). Perintah jenis ini mungkin muncul pada laporan kredit anda jika anda dikehendaki membayar hutang sebagai sebahagian daripada proses penyelesaian atau kerana anda didapati bertanggungjawab di mahkamah.Sebab mengapa maklumat ini mungkin muncul pada fail kredit anda termasuk:

Maklumat ini boleh memberi kesan kepada keupayaan anda untuk mendapatkan pinjaman atau bentuk bantuan kewangan lain pada masa hadapan, serta betapa mudahnya anda boleh mendapatkan pekerjaan sekiranya anda menginginkan perkara sedemikian.

Bagaimanakah penghakiman sivil mempengaruhi skor kredit anda?

Penghakiman sivil tidak dianggap sebagai sabitan jenayah pada laporan kredit anda.Walau bagaimanapun, jika anda mempunyai sebarang penghakiman tertunggak atau lien terhadap anda, ia akan dipaparkan pada laporan kredit anda.Ini boleh memberi kesan kepada skor anda kerana ini mungkin menunjukkan bahawa anda tidak dapat membayar balik hutang anda.Jika anda ingin meningkatkan skor kredit anda, adalah penting untuk membayar semua bil anda tepat pada masanya dan memastikan sebarang pertimbangan atau lien tertunggak terkawal.

Adakah penghakiman sivil muncul pada laporan kredit anda?

Tiada satu jawapan untuk soalan ini kerana ia bergantung pada sejarah kredit individu dan skor kredit anda.Secara umumnya, bagaimanapun, penghakiman sivil mungkin akan dipaparkan pada laporan kredit anda jika anda telah disaman pada masa lalu atau jika anda mempunyai baki tertunggak daripada penghakiman sivil.Selain itu, sebarang lien atau penghakiman terhadap anda juga akan dilaporkan kepada pemberi pinjaman.Jika anda ingin meningkatkan skor kredit anda, adalah penting untuk menjejaki semua akaun hutang terbuka anda dan pastikan tiada satu pun daripadanya mempunyai baki tertunggak daripada penghakiman sivil.

Berapa lama penghakiman sivil kekal pada laporan kredit anda?

Tiada had masa yang ditetapkan untuk penghakiman sivil kekal pada laporan kredit anda, tetapi lazimnya ia akan kekal dalam laporan anda selama kira-kira 7 tahun.Jangka masa ini mungkin berbeza bergantung pada biro kredit tertentu dan penghakiman itu sendiri.Adalah penting untuk diingat bahawa jika anda mempunyai sebarang penghakiman sivil yang tertunggak, adalah idea yang baik untuk menghubungi biro kredit anda dan mempertikaikan sebarang maklumat negatif yang mungkin dikaitkan dengannya.Melakukannya boleh membantu meningkatkan skor kredit keseluruhan anda dan mengurangkan peluang untuk diluluskan untuk pinjaman atau kad kredit masa hadapan.

Bolehkah anda mengeluarkan penghakiman sivil daripada laporan kredit anda?

Tiada satu jawapan untuk soalan ini kerana ia bergantung pada situasi khusus dan sejarah kredit individu tersebut.Walau bagaimanapun, secara amnya, penghakiman sivil tidak akan muncul pada laporan kredit melainkan ia dimasukkan sebagai penghakiman muktamad oleh mahkamah.Jika penghakiman telah berpuas hati atau ditolak, maka ia akan dialih keluar daripada laporan anda.Selain itu, jika anda telah melunaskan hutang sepenuhnya atau telah melunaskannya dalam kebankrapan, maka penghakiman tidak akan dipaparkan pada laporan kredit anda.

Bagaimanakah anda boleh meningkatkan skor kredit anda selepas penghakiman sivil?

Apabila anda menerima penghakiman sivil, ia boleh dipaparkan pada laporan kredit anda.Ini boleh memberi kesan kepada skor anda dalam beberapa cara:

-Nisbah penggunaan kredit anda (jumlah hutang berbanding kredit anda yang tersedia) boleh meningkat, yang akan menyukarkan anda untuk diluluskan untuk pinjaman baharu.

-Sejarah kredit anda boleh terjejas jika penghakiman cukup besar.Ini boleh membawa kepada kadar faedah yang lebih tinggi untuk peminjaman masa hadapan dan potensi masalah dengan mendapatkan kelulusan untuk pinjaman pada masa hadapan.

-Jika anda mempunyai skor kredit yang rendah, penghakiman sivil boleh menyebabkannya jatuh lebih jauh.Jika ini berlaku, anda mungkin mendapati sukar untuk layak mendapat pinjaman atau mendapatkan jenis produk kewangan yang lain.

Terdapat beberapa perkara yang boleh anda lakukan untuk meningkatkan peluang anda mengelakkan akibat negatif daripada menerima penghakiman sivil:

-Pastikan semua bil anda dibayar tepat pada masanya dan sepenuhnya setiap bulan.Ini akan membantu meningkatkan profil hutang anda secara keseluruhan dan mengurangkan kemungkinan pemiutang akan menganggap pertimbangan sebagai obligasi tertunggak.

-Jejaki sebarang prosiding undang-undang yang mungkin menjejaskan skor kredit anda – ini termasuk sebarang penampilan mahkamah yang berkaitan dengan penghakiman itu sendiri serta sebarang rayuan yang mungkin difailkan.Jika boleh, cuba selesaikan sebarang pertikaian dengan cepat supaya ia tidak memberi kesan pada penarafan kredit anda.

-Pantau laporan kredit anda dengan kerap dan pertikaikan sebarang maklumat yang tidak tepat jika perlu – ini termasuk apa-apa yang berkaitan dengan penghakiman itu sendiri, seperti baki yang salah atau pembayaran tertunggak.Melakukannya boleh membantu melindungi skor anda daripada kemungkinan kerosakan yang disebabkan oleh penghakiman itu sendiri, serta oleh peristiwa berikutnya yang tidak berkaitan dengan kes itu sendiri (seperti kehilangan pekerjaan atau muflis).

Apakah beberapa cara lain untuk meningkatkan skor kredit anda selain membayar penghakiman sivil?

Terdapat beberapa cara lain untuk meningkatkan skor kredit anda selain membayar penghakiman sivil.Satu cara adalah untuk memastikan penggunaan kredit anda rendah dengan hanya menggunakan jumlah kredit yang anda perlukan dan tidak lebih.Cara lain ialah dengan mempunyai sejarah pembayaran tepat masa yang baik, yang akan membantu membina skor kredit anda.Akhir sekali, pastikan anda memahami terma dan syarat kad kredit dan pinjaman anda supaya anda boleh mengelakkan sebarang kemungkinan penalti atau bayaran jika anda terlepas pembayaran.

Jika saya mempunyai skor kredit yang lemah, adakah saya masih boleh mendapatkan kelulusan untuk pinjaman/kad kredit?

Tiada jawapan yang sesuai untuk semua soalan ini, kerana kesan skor kredit yang lemah terhadap keupayaan anda untuk mendapatkan pinjaman atau kad kredit akan berbeza-beza bergantung pada jenis pinjaman atau kad kredit yang anda mohon dan individu anda. keadaan.Walau bagaimanapun, secara amnya, skor kredit yang rendah boleh memberi kesan negatif kepada peluang anda untuk diluluskan untuk pinjaman atau kad kredit, terutamanya jika anda mempunyai sejarah kredit yang kurang sempurna.Selain itu, pemberi pinjaman juga boleh mengenakan kadar faedah yang lebih tinggi ke atas pinjaman dan kad kredit yang dikeluarkan kepada orang yang mempunyai skor kredit yang lebih rendah.Oleh itu, walaupun skor kredit yang lemah mungkin tidak bermakna anda tidak boleh diluluskan untuk pinjaman atau kad Kredit secara automatik, ia pastinya sesuatu yang perlu diingat jika anda ingin memperbaiki keadaan kewangan anda.

Adakah kadar faedah saya akan lebih tinggi jika saya mempunyai skor kredit yang lemah kerana penghakiman sivil?

Tiada jawapan yang sesuai untuk semua soalan ini, kerana kesan penghakiman sivil pada skor kredit anda akan berbeza-beza bergantung pada situasi individu anda.Walau bagaimanapun, secara amnya, mempunyai penghakiman sivil yang direkodkan pada laporan kredit anda boleh membawa kepada kadar faedah yang lebih tinggi dan cabaran kewangan lain apabila cuba mendapatkan pinjaman atau meminjam wang pada masa hadapan.Jadi, jika anda bimbang tentang kemungkinan kesan negatif penghakiman sivil terhadap skor kredit anda, adalah penting untuk bercakap dengan penasihat kredit yang berpengalaman untuk mendapatkan nasihat tentang cara terbaik untuk melindungi diri anda.

Bolehkah kebankrapan membantu saya menghapuskan hutang saya daripada penghakiman sivil terhadap saya?

Ya, kebankrapan boleh membantu anda menghapuskan hutang anda daripada penghakiman sivil terhadap anda.Kebankrapan akan membolehkan anda melunaskan (mengeluarkan) semua hutang sivil anda dengan pengecualian bayaran nafkah dan nafkah anak tertentu.Ini bermakna bahawa apa-apa wang yang tinggal selepas anda melunaskan semua hutang anda yang lain akan dihantar kepada pemiutang, yang kemudiannya boleh menuntut untuk mendapatkan bahagian mereka.Walau bagaimanapun, kebankrapan bukanlah jaminan bahawa pemiutang tidak akan mengutip hutang tersebut.Anda masih harus berunding dengan peguam jika anda bimbang tentang kemungkinan ini.

Apakah yang perlu saya lakukan jika saya disaman kerana hutang dan tidak mahu ia merosakkan peluang saya untuk mendapatkan pinjaman masa depan yang baik/kelulusan kad kredit?

Terdapat beberapa perkara yang boleh anda lakukan untuk mencuba dan meminimumkan kesan penghakiman sivil pada laporan kredit anda.Mula-mula, pastikan anda mempunyai salinan laporan kredit anda yang terkini supaya anda boleh melihat jika ada maklumat yang menghina telah ditambahkan.Jika ada, hubungi agensi pelaporan kredit yang menyusun laporan anda dan minta mereka mengalih keluar penghakiman daripada fail anda.Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan untuk mendapatkan perkhidmatan pemantauan kredit sekiranya sebarang pinjaman atau permohonan kad kredit pada masa hadapan memerlukan sejarah pembayaran hutang yang baik.Akhir sekali, perlu diingat bahawa walaupun penghakiman sivil muncul pada laporan kredit anda, anda masih boleh mendapatkan kelulusan untuk pinjaman dan Kad Kredit masa hadapan jika anda mempunyai sejarah keseluruhan tanggungjawab kewangan yang baik.

Adakah terdapat apa-apa lagi yang boleh saya lakukan selain memfailkan kebankrapan untuk mencuba dan menjelaskan hutang ini dan memperbaiki skor kredit buruk saya yang disebabkan oleh penghakiman terhadap mee13?

Tidak banyak lagi yang boleh anda lakukan untuk meningkatkan skor kredit anda selain daripada memfailkan kebankrapan.Penghakiman sivil akan dipaparkan pada laporan kredit anda sebagai item negatif, dan ia mungkin akan memberi kesan pada skor kredit anda.Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan untuk bercakap dengan perkhidmatan kaunseling kredit tentang cara untuk meningkatkan skor kredit anda.