Apakah surat pertikaian kredit?

mengeluarkan masa: 2022-09-19

Surat pertikaian kredit ialah dokumen yang dihantar kepada pemiutang untuk mempertikaikan hutang tertunggak.Tujuan surat tersebut adalah untuk membuktikan bahawa hutang tersebut bukan milik individu dan/atau syarikat yang telah menghapuskan laporan kredit mereka.Berikut adalah beberapa petua tentang cara menulis surat pertikaian kredit:1.Mulakan dengan menulis ringkasan yang jelas dan ringkas tentang situasi anda.Sertakan maklumat tentang akaun, jumlah yang terhutang, dan apabila anda mula-mula menyedari tentang hutang tersebut.2.Jelaskan sebab anda percaya hutang itu harus diketepikan atau dikurangkan keterukannya.Sertakan dokumentasi jika boleh (cth., cek yang dibatalkan, surat daripada pemiutang).3.Minta agar sebarang jumlah yang dipertikaikan dikeluarkan daripada laporan kredit anda dengan segera.4.Minta sebarang bantuan yang anda perlukan untuk menyokong kes anda (cth., salinan dokumen, maklumat hubungan untuk pemiutang yang berkaitan).5.

Mengapa anda menulis surat pertikaian kredit?

Apabila anda mempertikaikan akaun kredit, penting untuk mendokumenkan kes anda.Surat pertikaian kredit boleh membantu membuktikan bahawa anda mempunyai alasan yang sah untuk menutup akaun.Berikut adalah beberapa petua untuk menulis surat pertikaian kredit:1.Mulakan dengan menerangkan masalah.Nyatakan fakta situasi anda, termasuk apa yang berlaku dan bila.2.Terangkan mengapa anda percaya hutang itu tidak tepat atau penipuan.3.Perincikan bagaimana anda merancang untuk membayar hutang jika ia tidak dipertikaikan dalam tempoh 30 hari selepas menerima notis daripada pemiutang tentang permintaan pertikaian anda.4.Minta agar sebarang dokumentasi yang berkaitan dihantar kepada anda untuk menyokong kes anda (seperti salinan bil, penyata, dll.).5.Minta sebarang keputusan mengenai pertikaian anda dibuat secara bertulis dan hantarkan salinan kepada diri anda untuk rujukan masa hadapan.

Kepada siapa anda harus menangani surat pertikaian kredit?

Orang atau syarikat yang anda mempertikaikan akaun kredit dengannya.

Apabila menulis surat pertikaian kredit, adalah penting untuk mengingati perkara berikut:

 1. Tujuan surat pertikaian kredit adalah untuk menyampaikan pandangan anda kepada pemiutang supaya mereka dapat menyelesaikan isu tersebut secepat mungkin.
 2. Pastikan surat anda ringkas dan pada intinya.
 3. Gunakan tatabahasa dan ejaan yang betul semasa menulis surat anda.
 4. Jangan mengancam tindakan undang-undang jika pemiutang tidak menyelesaikan isu dalam jangka masa tertentu; ini hanya akan memburukkan lagi keadaan anda dan boleh mengakibatkan kos undang-undang selanjutnya untuk anda.

Bilakah anda perlu menghantar surat pertikaian kredit?

Apabila anda percaya bahawa skor kredit anda telah terjejas akibat maklumat yang salah dalam laporan kredit anda.

Bagaimana untuk menulis surat pertikaian kredit?

Untuk mempertikaikan maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap pada laporan kredit anda, ikuti langkah berikut:

 1. Tulis sepucuk surat yang menerangkan masalah dan mengapa ia penting kepada anda.
 2. Sertakan salinan mana-mana dokumen yang berkaitan, seperti stub gaji atau penyata cukai.
 3. Minta pemiutang menyiasat dan membetulkan maklumat jika didapati tidak tepat.
 4. Minta sebarang kesan negatif pada skor kredit anda diterbalikkan serta-merta.

Bagaimanakah anda memformat surat pertikaian kredit?

Apabila anda mempertikaikan caj kad kredit, langkah pertama ialah menulis surat kepada syarikat kad kredit.Langkah berikut akan membantu anda menulis surat pertikaian kredit yang berjaya:

 1. Terangkan sebab anda mempertikaikan pertuduhan itu.
 2. Sertakan bukti khusus untuk menyokong hujah anda.
 3. Minta caj itu diterbalikkan atau diperbetulkan.
 4. Minta agar sebarang kerosakan yang ditanggung akibat daripada caj yang dipertikaikan dibayar balik kepada anda.
 5. Tutup dengan permintaan sopan untuk mendapatkan maklumat lanjut atau bantuan daripada syarikat kad kredit.

Apakah maklumat yang perlu anda sertakan dalam surat pertikaian kredit?

Apabila anda mempertikaikan hutang kad kredit, bank atau pemiutang mungkin memerlukan dokumentasi untuk menyokong tuntutan anda.Ini termasuk surat daripada anda dan mana-mana pihak lain yang terlibat dalam transaksi, seperti kedai tempat pembelian dibuat.Berikut ialah beberapa petua untuk menulis surat pertikaian kredit:

 1. Mulakan dengan menerangkan sebab anda percaya terdapat ralat pada akaun anda.Sertakan butiran khusus tentang perkara yang anda percaya salah dengan akaun anda, seperti maklumat yang salah pada penyata bil atau dokumen pinjaman anda.
 2. Minta pemiutang memberikan bukti caj yang dipertikaikan.Ini boleh termasuk salinan resit, cek yang dibatalkan atau dokumen lain yang berkaitan.
 3. Minta agar sebarang penalti yang berkaitan dengan caj yang dipertikaikan diketepikan atau dikurangkan.Contohnya, jika anda dikenakan faedah ke atas hutang yang kemudiannya dipertikaikan, minta pemiutang membatalkan faedah ini dan membayar baliknya kepada anda.
 4. Minta jawapan dalam tempoh masa tertentu (biasanya 30 hari). Jika anda tidak menerima jawapan selepas membuat susulan dengan pemiutang, pertimbangkan untuk memfailkan aduan dengan agensi perlindungan pengguna seperti The Better Business Bureau (BBB).

Bolehkah anda menggunakan mel yang diperakui semasa menghantar surat pertikaian kredit?

Apabila menghantar surat pertikaian kredit, anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menggunakan mel yang diperakui.Ini akan membantu memastikan surat diterima oleh pemiutang tepat pada masanya.Selain itu, menggunakan mel yang diperakui akan membantu melindungi anda jika terdapat sebarang tuntutan yang dibuat terhadap surat anda.

Berapa hari penerima perlu membalas surat pertikaian kredit anda?

Penerima mempunyai 30 hari untuk membalas surat pertikaian kredit anda.Jika penerima tidak menjawab, anda boleh mengambil tindakan lanjut seperti memfailkan tuntutan mahkamah.

Apakah yang berlaku jika penerima tidak membalas surat pertikaian kredit anda?

Jika penerima tidak membalas surat pertikaian kredit anda, maka anda boleh mengambil beberapa tindakan.Mula-mula, anda boleh menghubungi syarikat yang mengeluarkan kad kredit yang dipertikaikan dan meminta mereka menyelesaikan isu tersebut.Jika mereka tidak bertindak balas atau tidak dapat menyelesaikan isu tersebut, maka anda mungkin ingin memfailkan tuntutan mahkamah terhadap syarikat tersebut.Akhir sekali, jika semuanya gagal dan anda masih tidak boleh mendapatkan penyelesaian daripada salah satu daripada dua pilihan sebelumnya, maka anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk memfailkan tindakan kutipan hutang.

Bolehkah anda memfailkan tuntutan mahkamah jika penerima tidak membalas surat pertikaian kredit anda?

Surat pertikaian kredit ialah dokumen rasmi yang boleh anda gunakan untuk mencuba dan meminta pemiutang anda bersetuju dengan perubahan dalam laporan kredit anda.

Apabila menulis surat pertikaian kredit, adalah penting untuk mengingati perkara berikut:

Jika penerima surat pertikaian kredit anda tidak menjawab dalam masa 30 hari, pertimbangkan untuk memfailkan tuntutan mahkamah terhadap mereka untuk memaksa mereka mematuhi permintaan anda untuk menukar status laporan kredit.

 1. Pastikan surat anda ringkas.Matlamat anda adalah untuk memujuk pemiutang anda bahawa terdapat masalah serius dengan maklumat pada akaun anda, bukan menulis novel.
 2. Jelas tentang apa yang anda mahukan.Nyatakan secara khusus perubahan yang anda mahu lakukan pada laporan kredit anda dan mengapa perubahan tersebut akan memberi manfaat kepada anda.
 3. Bersopan santun tetapi tegas.Jangan mudah berputus asa; jika pemiutang anda tidak bersetuju untuk membuat perubahan yang diminta, bersedia untuk meneruskan tuntutan mahkamah jika perlu.Tetapi jangan bertindak keterlaluan - sentiasa mengekalkan ketenangan semasa rundingan supaya anda nampak sebagai munasabah dan cekap daripada marah atau terdesak.

Apakah beberapa petua untuk menulis Surat Pertikaian Kredit yang berkesan?

 1. Ringkas dan pada intinya
 2. Pastikan bahasa anda profesional
 3. Gunakan tatabahasa dan ejaan yang betul
 4. Teliti surat anda dengan teliti untuk kesilapan
 5. Berpegang kepada fakta dalam surat pertikaian anda
 6. Kekalkan sikap positif semasa menulis surat pertikaian anda
 7. Hantar salinan surat pertikaian anda kepada semua pihak berkaitan yang terlibat