Apakah premium dalam insurans kesihatan?

mengeluarkan masa: 2022-04-11

Premium dalam insurans kesihatan ialah bayaran yang dibuat oleh pemegang polisi kepada penanggung insurans yang memberikan perlindungan kepada mereka.

Bagaimanakah premium ditentukan?

Premium ditentukan oleh pelbagai faktor, termasuk lokasi geografi, saiz dan tingkah laku pelanggan, kategori produk dan landskap kompetitif.

Siapa yang membayar premium?

Premium dibayar oleh pihak yang diinsuranskan, biasanya pemandu.

Bilakah premium dibayar?

Premium dibayar apabila produk dipesan dan pembeli telah mencapai kuantiti pembelian minimum.

Apa yang berlaku jika premium tidak dibayar?

Jika premium tidak dibayar pada polisi, syarikat insurans boleh membatalkan polisi atau enggan membayar sebarang tuntutan.

Bolehkah jumlah premium berubah?

Amaun premium boleh berubah, tetapi lazimnya ia kekal sama untuk setiap pelan.

Berapa kerap premium dibayar?

Premium biasanya dibayar secara bulanan, suku tahunan atau tahunan.

Apakah Insurans Berhenti Kerugian?

Insurans henti rugi ialah sejenis insurans yang membantu melindungi pelabur dengan menjamin mereka harga yang telah ditetapkan di mana sekuriti mereka boleh dijual.Polisi akan membayar jika harga sekuriti jatuh di bawah nilai yang telah ditetapkan ini, membolehkan pelabur menjual sekuriti dan mengelakkan sebarang kerugian.