Apakah hutang?

mengeluarkan masa: 2022-04-09

Hutang ialah sejumlah wang yang terhutang kepada orang atau organisasi lain.Ia boleh dalam bentuk pinjaman, baki kad kredit, atau gadai janji.Apabila anda berhutang, anda bertanggungjawab untuk membuat pembayaran kepada pemberi pinjaman sehingga hutang itu dibayar sepenuhnya.Jika anda tidak dapat membuat pembayaran ke atas hutang anda, ia boleh menjejaskan skor kredit dan kestabilan kewangan anda secara negatif.

Bagaimana anda boleh menanggung hutang?

Terdapat banyak cara untuk menanggung hutang.Yang paling biasa ialah dengan meminjam wang daripada pemberi pinjaman, seperti bank atau syarikat kad kredit.Cara lain untuk menanggung hutang termasuk menggunakan garis kredit atau membuat pinjaman.Hutang juga boleh ditanggung dengan tidak membayar bil tepat pada masanya, membuat pembayaran lewat, atau memungkiri pinjaman.

Bolehkah anda mewarisi hutang daripada orang lain?

Dalam kebanyakan kes, anda tidak boleh mewarisi hutang daripada orang lain.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pengecualian kepada peraturan ini.Jika anda adalah penandatangan bersama pinjaman, maka anda mungkin bertanggungjawab ke atas hutang tersebut jika peminjam utama meninggal dunia.Selain itu, jika anda adalah pelaksana harta pusaka, anda mungkin bertanggungjawab untuk membayar sebarang hutang yang tertunggak sebelum mengagihkan aset si mati kepada waris mereka.

Bagaimanakah seseorang memfailkan kebankrapan?

Kebankrapan adalah status undang-undang seseorang atau entiti lain yang tidak dapat membayar balik hutang kepada pemiutang.Dalam kebanyakan bidang kuasa, kebankrapan dikenakan oleh perintah mahkamah, selalunya dimulakan oleh penghutang.

Apakah akibat mengisytiharkan muflis?

Memfailkan kebankrapan ialah proses undang-undang yang membenarkan orang atau perniagaan membayar balik sebahagian atau semua hutang mereka.Ia boleh menjadi alat yang berguna untuk keluar dari hutang, tetapi ia juga mempunyai beberapa akibat yang serius.

Apabila anda memfailkan kebankrapan, skor kredit anda akan menurun dan akan menjadi lebih sukar untuk mendapatkan pinjaman pada masa hadapan.Anda juga mungkin perlu menyerahkan beberapa aset anda, seperti rumah atau kereta anda.Kebankrapan boleh kekal dalam laporan kredit anda sehingga 10 tahun, menjadikannya sukar untuk diluluskan untuk barisan kredit baharu.

Sebelum anda membuat keputusan untuk mengisytiharkan muflis, pastikan anda memahami semua akibat dan berbincang dengan penasihat kewangan untuk mengetahui sama ada keputusan itu tepat untuk anda.

Bolehkah pemiutang menambah gaji anda jika anda gagal membayar pinjaman?

Jika anda lalai membuat pinjaman, pemiutang anda mungkin boleh menambah gaji anda.Ini bermakna mereka boleh mengambil sebahagian daripada gaji anda setiap minggu untuk membayar balik hutang.Di kebanyakan negeri, pemiutang boleh mengambil sehingga 25% daripada pendapatan boleh guna anda (jumlah wang yang tinggal selepas cukai dan potongan lain dikeluarkan). Walau bagaimanapun, sesetengah negeri mempunyai undang-undang yang mengehadkan berapa banyak pemiutang boleh menghiasi.

Jika anda menghadapi garnishment gaji, adalah penting untuk memahami hak dan pilihan anda.Anda mungkin boleh berunding dengan pemiutang anda untuk mengurangkan amaun yang dihias, atau anda mungkin boleh memfailkan kebankrapan yang akan menghentikan garnishment sama sekali.

Adakah terdapat sebarang penalti undang-undang kerana tidak membayar hutang anda?

Terdapat beberapa penalti undang-undang yang mungkin dikenakan jika anda tidak membayar hutang anda.Ini boleh termasuk pemberian gaji, rampasan aset, dan juga masa penjara.Walau bagaimanapun, penalti khusus yang mungkin anda hadapi akan bergantung pada jenis dan jumlah hutang yang anda berhutang, serta undang-undang di negeri anda.Oleh itu, adalah penting untuk bercakap dengan peguam atau penasihat kewangan untuk menentukan langkah yang perlu anda ambil untuk melindungi diri anda daripada penalti ini.

Bolehkah pemungut hutang mengambil tindakan undang-undang terhadap anda jika anda tidak membayar hutang anda?

Pemungut hutang boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap anda jika anda tidak membayar hutang anda.Jenis tindakan undang-undang yang boleh mereka ambil bergantung pada jenis hutang dan undang-undang di negeri anda.

Jika anda mempunyai kad kredit atau hutang tidak bercagar lain, pemiutang boleh menyaman anda untuk baki yang belum dibayar.Jika pemiutang menang, ia boleh mendapatkan penghakiman terhadap anda.Penghakiman memberi pemiutang hak untuk menghiasi gaji atau akaun bank anda, meletakkan lien pada harta anda, atau merampas aset anda.