Apakah yang termasuk dalam laporan kredit?

mengeluarkan masa: 2022-05-11

Laporan kredit ialah kompilasi sejarah kredit anda.Ia termasuk maklumat tentang pembayaran yang telah anda buat, jumlah yang anda berhutang dan jenis pinjaman yang telah anda keluarkan.Tiga biro kredit utama ialah Equifax, Experian dan TransUnion.Laporan kredit anda juga mungkin termasuk maklumat tentang status akaun semasa anda, seperti sama ada anda berhutang atau tidak atau jumlah hutang anda.

Laporan kredit anda boleh membantu pemberi pinjaman memutuskan sama ada mereka patut memberi anda pinjaman atau meluluskan polisi insurans yang memerlukan mereka menyemak skor kredit anda.Pemberi pinjaman juga boleh menggunakan laporan kredit anda untuk menilai sama ada mereka harus menjual produk kepada anda, seperti gadai janji atau pinjaman kereta.Di samping itu, majikan boleh menggunakan laporan kredit anda apabila mempertimbangkan sama ada untuk mengupah anda untuk pekerjaan.

Untuk mendapatkan salinan ulasan freecreditreport.com anda sendiri: https://www.freecreditreport.com/index2/get-a-free-credit-score/

Laporan Kredit mengandungi semua jenis data tentang perkara yang telah kami lakukan dengan wang kami - termasuk tempat wang itu dibelanjakan dan kepada siapa kami juga berhutang wang!Dokumen ini penting untuk memohon kewangan baharu (pinjaman kereta dll), menyemak kelayakan kami untuk produk tertentu (gadai janji dll) dan menilai risiko apabila membuat keputusan mengenai aspek lain dalam kehidupan kita (pekerjaan). Skor Kredit yang baik akan menentukan berapa banyak faedah yang kami caj ke atas hutang dan jenis premium insurans yang mungkin kami layak dapatkan - jadi ia pasti berbaloi untuk memastikan keadaan sentiasa kemas!Ini semua yang disertakan dalam satu Laporan Kredit biasa:

Terdapat 3 Biro Kredit utama di UK - Equifax, Experian & Transunion - masing-masing mempunyai gaya pelaporan yang sedikit berbeza jadi pastikan anda bertanya biro mana yang telah melaporkan pada mana-mana akaun tertentu dalam tempoh 6 tahun yang lalu!Secara umumnya, terdapat sekurang-kurangnya 2 laporan daripada setiap biro: 1 baru-baru ini (dalam 6 tahun yang lalu) & 1 yang lebih tua daripada 6 tahun tetapi masih dalam tempoh 6 tahun yang lalu...

Apabila menyemak senarai ini, sila ingat bahawa tidak SEMUA item yang ditunjukkan akan muncul pada setiap LaporanKredit individu disebabkan oleh undang-undang negeri yang berbeza-beza di seluruh Amerika – sesetengah negeri hanya memerlukan 1 jenis pelaporan manakala yang lain mungkin meminta kedua-dua laporan lama & baharu...

Jadi begini… Item yang biasanya ditemui dalam LAPORAN KREDIT: *Bank/Institusi Kewangan (termasuk Pinjaman yang Kami Keluarkan) *Pinjaman Kereta* Gadai Janji* Akaun Pinjaman Peribadi* Akaun Pinjaman Pelajar* Talian Kredit Ekuiti Rumah* Bayaran Balik Cukai Diterima * Urus Niaga Yang Melibatkan Wang Atau Harta Yang Kami Milik Secara Terus ATAU Dipegang Secara Amanah Untuk Orang Lain cth. Menyewakan Harta *Pembelian yang Dibuat Dengan Kad Debit Kami ATAU Menggunakan Wang Tunai Dari Akaun Bank Sila Ambil Perhatian: Tidak Semua Urus Niaga Akan Tertera Pada Laporan Setiap Individu Disebabkan Undang-undang Negeri – Sesetengah Negeri Hanya Memerlukan Satu Jenis Pelaporan Sementara Yang Lain Boleh Meminta Kedua-dua Laporan Lama Dan Baru...Berikut Beberapa Perkara Lain Yang MUNGKIN Disertakan Dalam LAPORAN KREDIT TETAPI TIDAK SEMESTINYA SENTIASA TERMASUK: *Sejarah Akaun Dengan Laman Media Sosial Seperti Facebook* , Bil Telefon*, Bil Utiliti*, Perbelanjaan Dandanan Haiwan Kesayangan*, Yuran Keahlian Dibayar Kepada Kelab Sukan*.SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA SEBARANG URUS NIAGA YANG BERLAKU LEBIH DARI 6 TAHUN YANG LALU MUNGKIN TIDAK DILARANGKAN PADA LAPORAN KREDIT ANDA KERANA IANYA AKAN DILUPAKAN AKIBAT HAD MASA SETIAP BIRO...

Sekarang setelah Anda Tahu Apa yang Disertakan Pada LAPORAN KREDIT Biasa mari lihat Cara Mendapatkan Satu!Terdapat Beberapa Cara Anda Boleh Mendapatkan Laporan Anda Tetapi Cara Yang Paling Biasa Adalah Dengan Memintanya Daripada Salah Satu Daripada 3 Biro Kredit Utama Setelah Anda Dihubungi Oleh Mereka Mengenai Mengambil Langkah Ke Arah Membaiki Status Kredit Buruk Anda...

Bagaimanakah pemberi pinjaman menggunakan laporan kredit?

Laporan kredit ialah kompilasi maklumat tentang sejarah kredit anda.Pemberi pinjaman menggunakan maklumat ini untuk membuat keputusan sama ada untuk meluluskan atau menolak pinjaman, dan berapa banyak faedah yang akan mereka caj.

Terdapat tiga jenis utama laporan kredit:

Setiap jenis laporan mempunyai kebaikan dan kelemahan tersendiri.Berikut ialah gambaran ringkas bagi setiap satu:

  1. Laporan kredit anda daripada setiap tiga biro kredit utama (Experian, Equifax dan TransUnion).
  2. Skor kredit yang dijana oleh tiga biro kredit utama.
  3. Laporan disediakan oleh syarikat swasta yang pakar dalam menyediakan pemeriksaan latar belakang ke atas bakal peminjam.
  4. Laporan kredit anda daripada setiap tiga biro kredit utama mengandungi maklumat terperinci tentang tahap hutang semasa anda, sejarah pembayaran dan kewajipan kewangan lain.Laporan ini merupakan sumber yang berharga untuk pemberi pinjaman apabila membuat keputusan tentang meluluskan atau menolak pinjaman.Walau bagaimanapun, kerana ia disusun oleh organisasi komersial yang mempunyai kepentingan khusus dalam menjual produk kepada pengguna, selalunya terdapat variasi yang ketara antara salinan individu laporan yang sama.Akibatnya, sukar untuk mencari maklumat yang tepat dan terkini pada fail anda.
  5. Skor kredit yang dijana oleh tiga biro kredit utama adalah satu cara pemberi pinjaman mengukur risiko anda sebagai peminjam.Skor yang baik menunjukkan bahawa anda mungkin membayar balik hutang yang ditanggung pada masa lalu tanpa kesukaran; skor buruk bermakna anda mungkin lebih cenderung untuk lalai pada pembayaran pada masa hadapan.Oleh kerana markah ini sebahagian besarnya berdasarkan data yang dikumpul daripada institusi pinjaman pengguna dan bukannya daripada interaksi peribadi dengan pemberi pinjaman, skor tersebut mungkin kurang dipercayai berbanding sejarah kredit anda yang sebenar.Namun begitu, ia tetap menjadi faktor penting dalam menentukan sama ada anda layak untuk pinjaman dan berapa banyak faedah yang akan anda bayar ke atasnya.
  6. Laporan yang disediakan oleh syarikat swasta yang pakar dalam menyediakan pemeriksaan latar belakang ke atas bakal peminjam boleh memberikan cerapan berharga tentang kewangan anda yang tidak tersedia di tempat lain (contohnya, jika anda mempunyai hutang tertunggak atau menghadapi masalah membayar balik pada masa lalu). Walau bagaimanapun, laporan ini lazimnya berharga lebih tinggi daripada yang dikeluarkan oleh dua sumber arus perdana yang dinyatakan di atas (dan mungkin tidak tersedia melalui semua institusi pinjaman). Selain itu, kerana laporan ini sangat bergantung pada sumber data proprietari dan bukannya rekod awam, laporan ini mungkin tidak sentiasa tepat atau terkini – terutamanya jika anda telah menukar pekerjaan atau alamat baru-baru ini.

Apakah akibat daripada mempunyai laporan kredit yang buruk?

Laporan kredit ialah cara untuk pemberi pinjaman menilai kelayakan kredit anda.Laporan kredit yang baik akan menunjukkan bahawa anda mempunyai sejarah membayar bil anda tepat pada masanya dan sepenuhnya.Laporan kredit yang buruk boleh bermakna anda akan menghadapi kesukaran mendapatkan kelulusan untuk pinjaman atau mendapatkan kadar faedah terbaik untuk produk.Terdapat juga akibat jika laporan kredit anda tidak tepat.Sebagai contoh, jika anda telah tunggakan pembayaran anda, mempunyai laporan kredit yang buruk boleh menyebabkan tawaran daripada pemiutang ditolak atau akses kepada pinjaman dan produk kewangan lain dikurangkan.Dalam sesetengah kes, ia juga boleh mengakibatkan tindakan undang-undang diambil terhadap anda.Untuk meningkatkan peluang anda mendapat skor kredit yang baik, pastikan semua akaun anda adalah terkini dan pantau tahap hutang anda – kemas kini bulanan boleh membantu pemberi pinjaman melihat sejauh mana anda bertanggungjawab terhadap peminjaman wang.Jika terdapat masalah dengan salah satu laporan anda (contohnya, jika terdapat ralat yang menjejaskan skor anda), hubungi tiga biro kredit utama secepat mungkin supaya mereka boleh membetulkannya.Setelah semuanya diperbetulkan, teruskan memantau skor anda dengan teliti supaya anda tidak ketinggalan terlalu jauh dan berakhir dengan penilaian yang buruk yang akan memberi kesan kepada peluang masa hadapan.

Bagaimanakah saya boleh meningkatkan skor kredit saya?

Skor kredit anda ialah nombor yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk menentukan kelayakan anda untuk pinjaman dan produk kewangan lain.Terdapat tiga faktor utama yang menyumbang kepada skor kredit anda: berapa banyak hutang anda, berapa lama masa yang anda ambil untuk membayar hutang itu, dan sejarah kredit pemberi pinjaman semasa dan masa lalu anda.Anda boleh meningkatkan skor kredit anda dengan membayar hutang dengan faedah yang tinggi, mengekalkan sejarah pembayaran yang baik dan mengemas kini laporan kredit anda.Untuk bermula, lawati AnnualCreditReport.com atau hubungi 1-877-322-8228 untuk meminta salinan percuma laporan kredit anda.Anda juga boleh menyemak panduan kami untuk meningkatkan skor kredit anda untuk mendapatkan lebih banyak petua.

Bolehkah saya mendapatkan salinan percuma laporan kredit saya?

Laporan kredit ialah kompilasi sejarah kredit anda, yang boleh digunakan oleh pemberi pinjaman dan pemiutang lain untuk memutuskan sama ada untuk menawarkan pinjaman kepada anda atau meluluskan permohonan kredit.Anda boleh mendapatkan salinan percuma laporan kredit anda sekali setiap 12 bulan daripada setiap tiga agensi pelaporan kredit utama: Equifax, Experian dan TransUnion.Untuk memesan salinan dalam talian, lawati AnnualCreditReport.com.Anda juga boleh meminta salinan dengan menghubungi 1-877-322-8228 bebas tol atau melawat salah satu pejabat agensi.

Untuk meningkatkan peluang anda mendapat kelulusan untuk pinjaman atau memohon kredit pada masa hadapan, pastikan anda sentiasa dikemas kini tentang skor kredit anda dan semak laporan kredit anda secara berkala.Laporan kredit boleh didapati secara percuma daripada ketiga-tiga biro kredit utama sekali setiap 12 bulan selagi anda memintanya setiap tahun (lihat di atas). Jika terdapat sebarang perubahan pada maklumat peribadi anda sejak laporan tahun lepas dikeluarkan (seperti jika anda telah membuka akaun baharu atau membuat pembelian besar), perubahan tersebut akan ditunjukkan dalam laporan tahun ini dan boleh menjejaskan kapasiti peminjaman anda.Selain itu, jika terdapat sebarang pertikaian yang berkaitan dengan akaun anda dengan mana-mana pemiutang, ini juga akan disertakan dalam laporan tahun ini dan boleh menjejaskan markah anda dengan sewajarnya.

Apakah maklumat yang TIDAK disertakan dalam laporan kredit?

Laporan kredit ialah dokumen yang mengandungi maklumat tentang sejarah kredit anda.Ia termasuk nama, alamat, nombor Keselamatan Sosial anda dan maklumat penting lain.

Berapa kerap laporan kredit saya dikemas kini?

Laporan kredit ialah dokumen yang mengandungi maklumat tentang sejarah kredit anda.Ia dikemas kini setiap enam bulan dan boleh menunjukkan sama ada anda membayar bil anda tepat pada masanya, mempunyai sebarang hutang tertunggak atau jika terdapat sebarang masalah dengan sejarah peminjaman anda.Anda boleh mendapatkan salinan percuma laporan kredit anda daripada setiap tiga biro kredit utama: Equifax, Experian dan TransUnion.

Siapa yang boleh melihat laporan kredit saya?

Laporan kredit ialah kompilasi sejarah kredit anda, yang boleh digunakan oleh pemberi pinjaman dan pemiutang lain untuk memutuskan sama ada untuk memberi anda pinjaman atau meluluskan permohonan kredit.

Tiga biro kredit utama ialah Equifax, Experian dan TransUnion.Anda boleh mendapatkan salinan percuma laporan kredit anda sendiri daripada setiap biro setiap tahun dengan melawati AnnualCreditReport.com.Anda juga boleh meminta salinan laporan anda daripada setiap biro jika anda rasa mungkin ada sesuatu yang tidak kena dengannya.

Hanya individu yang diberi kuasa seperti pemberi pinjaman, tuan tanah, majikan dan penanggung insurans boleh melihat laporan kredit anda.Secara umumnya, hanya orang yang mempunyai alasan yang sah untuk mengetahui tentang sejarah kredit anda boleh melihatnya.Ini termasuk orang yang bekerja dalam industri peminjaman atau peminjaman (seperti bank), syarikat insurans yang menawarkan pinjaman atau polisi insurans dan tuan tanah yang mungkin ingin menyemak kelayakan anda untuk harta sewa.

Sesetengah organisasi (seperti pemungut hutang) mungkin dapat melihat laporan anda jika mereka telah diberi kebenaran oleh salah satu daripada tiga biro kredit utama.Walau bagaimanapun, kebanyakan pemungut hutang tidak akan dapat melihat sebarang maklumat peribadi seperti nombor Keselamatan Sosial atau alamat pada laporan melainkan mereka telah mendapat perintah mahkamah yang membenarkan mereka berbuat demikian.

Bagaimana jika saya mendapati ralat pada laporan kredit saya?

Jika anda mendapati ralat pada laporan kredit anda, terdapat beberapa perkara yang boleh anda lakukan untuk membetulkannya.Mula-mula, hubungi agensi pelaporan kredit yang mengeluarkan laporan dan minta salinan fail anda.Jika ralatnya kecil, agensi mungkin boleh membetulkannya tanpa memerlukan anda mengambil sebarang tindakan.Walau bagaimanapun, jika ralat lebih serius, anda mungkin perlu mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan skor kredit anda.

Untuk meningkatkan skor kredit anda, mula-mula pastikan semua pembayaran anda tepat pada masanya dan sepenuhnya.Seterusnya, jejaki sejarah peminjaman anda dengan kerap menyemak penyata pinjaman dan laporan kredit anda.Akhir sekali, jika anda pernah disaman atau mengalami sebarang pengalaman kewangan negatif lain yang boleh menjejaskan skor kredit anda, berunding dengan kaunselor kredit bertauliah untuk membantu membersihkan rekod anda.

Saya sedang mengalami masalah kewangan, apakah yang boleh saya lakukan mengenai pemiutang dan agensi pemungutan saya menghubungi saya tentang kemungkiran pembayaran yang tercatat pada laporan kredit saya?

Jika anda menghadapi masalah kewangan, anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menghubungi pemiutang dan agensi kutipan anda secara langsung untuk menjelaskan bahawa anda sedang mengalami masa yang sukar dan meminta kelonggaran pembayaran.Anda juga boleh cuba merundingkan kadar faedah atau terma yang lebih rendah untuk pinjaman anda, atau meminta kesabaran terhadap pembayaran supaya anda boleh memberi tumpuan untuk menyelesaikan keadaan kewangan anda.Jika semuanya gagal, pertimbangkan untuk memfailkan perlindungan kebankrapan untuk menghapuskan hutang anda sepenuhnya.