Apakah insurans hayat?

mengeluarkan masa: 2022-04-07

Insurans hayat ialah kontrak antara individu dan syarikat insurans di mana syarikat insurans bersetuju untuk membayar benefisiari yang ditetapkan sejumlah wang selepas kematian individu yang diinsuranskan.Pembayaran biasanya dibuat sejurus selepas kematian pemegang polisi, dan boleh digunakan untuk membantu menampung perbelanjaan akhir, seperti kos pengebumian atau hutang tertunggak.

Apakah jenis polisi insurans hayat yang berbeza?

Terdapat empat jenis polisi insurans hayat utama: hayat berjangka, hayat seumur hidup, hayat sejagat dan hayat sejagat terindeks.

Insurans hayat berjangka adalah jenis perlindungan yang paling asas.Ia memberikan manfaat kematian untuk tempoh masa yang ditetapkan, biasanya 10-30 tahun.Jika anda meninggal dunia semasa tempoh polisi, waris anda akan menerima manfaat kematian.Jika anda tidak meninggal dunia dalam tempoh tersebut, polisi akan tamat tempoh dan anda (atau penerima anda) tidak mendapat apa-apa.

Insurans hayat seumur hidup ialah bentuk perlindungan yang lebih kekal.Ia kekal berkuat kuasa sehingga anda mati, selagi anda terus membayar premium.Sepanjang hayat juga mempunyai komponen pelaburan yang dikenali sebagai nilai tunai yang terkumpul dari semasa ke semasa.Anda boleh meminjam berbanding nilai tunai atau menyerahkan polisi untuk nilai tunainya jika anda perlu.

Insurans hayat sejagat adalah serupa dengan seumur hidup, tetapi ia menawarkan lebih fleksibiliti dari segi pembayaran premium dan manfaat kematian.Dengan kehidupan sejagat, anda boleh memilih untuk menambah atau mengurangkan pembayaran premium anda, yang akan mempengaruhi jumlah manfaat kematian yang akan diterima oleh waris anda.Anda juga boleh memilih untuk menukar saiz manfaat kematian anda; bagaimanapun, ini mungkin memerlukan bukti kebolehinsurans.

Bagaimanakah insurans hayat berfungsi?

Terdapat pelbagai jenis insurans hayat, tetapi semuanya berfungsi dengan menyediakan jaringan keselamatan kewangan untuk orang yang anda sayangi sekiranya anda meninggal dunia.Apabila anda membeli polisi insurans hayat, anda membayar premium kepada syarikat insurans dan sebagai pertukaran, syarikat bersetuju untuk membayar sejumlah wang tertentu kepada benefisiari anda jika anda meninggal dunia semasa polisi itu aktif.

Insurans hayat boleh digunakan untuk membantu menampung perbelanjaan seperti kos pengebumian, hutang tertunggak, atau menyediakan sokongan kewangan untuk keluarga anda sekiranya anda meninggal dunia.Ia juga boleh digunakan sebagai sebahagian daripada strategi kewangan keseluruhan, seperti membiayai perjanjian jual beli atau menyediakan modal untuk perniagaan.

Jenis insurans hayat yang anda perlukan bergantung pada faktor seperti umur, kesihatan, gaya hidup dan keperluan perlindungan anda.Beberapa jenis insurans hayat biasa termasuk insurans hayat bertempoh, insurans hayat seumur hidup dan insurans hayat sejagat.

Siapa yang memerlukan insurans hayat?

Kebanyakan orang memerlukan insurans hayat, terutamanya jika mereka mempunyai keluarga atau tanggungan lain.Insurans hayat boleh membantu orang yang anda sayangi menampung perbelanjaan seperti kos pengebumian, bayaran gadai janji dan perbelanjaan hidup seharian sekiranya anda meninggal dunia.Jika anda tidak mempunyai insurans hayat dan sesuatu berlaku kepada anda, keluarga anda mungkin terpaksa menanggung beban kewangan.

Bilakah anda perlu membeli insurans hayat?

Tiada jawapan yang pasti untuk soalan ini.Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk umur, kesihatan, sejarah keluarga dan kestabilan kewangan anda.Jika anda masih muda dan sihat tanpa tanggungan, anda mungkin tidak memerlukan insurans hayat.Walau bagaimanapun, jika anda mempunyai keluarga atau tanggungan lain yang bergantung pada pendapatan anda, insurans hayat boleh memberikan perlindungan kewangan sekiranya anda meninggal dunia.

Berapa banyak insurans hayat yang anda perlukan?

Apabila menentukan jumlah insurans hayat yang anda perlukan, terdapat beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan:

Selepas mengambil kira semua faktor ini, anda kemudian boleh menggunakan kalkulator keperluan insurans hayat untuk membantu menentukan anggaran jumlah perlindungan yang perlu anda beli.

  1. Berapa banyak wang yang diperlukan oleh keluarga anda untuk mengekalkan gaya hidup semasa mereka sekiranya anda meninggal dunia
  2. Sebarang hutang tertunggak dan perbelanjaan akhir yang perlu ditanggung
  3. Jumlah wang yang telah anda simpan untuk keperluan masa depan keluarga anda
  4. Sebarang keadaan kewangan unik lain yang mungkin wujud

Apakah faedah mempunyai insurans hayat?

Terdapat banyak faedah mempunyai insurans hayat, termasuk:

  1. Ketenangan fikiran mengetahui bahawa anda dan orang yang anda sayangi dilindungi dari segi kewangan sekiranya anda meninggal dunia.
  2. Polisi insurans hayat boleh membantu untuk menampung perbelanjaan pengebumian dan pengebumian, serta sebarang hutang tertunggak atau bil perubatan akhir yang mungkin anda tinggalkan.
  3. Jika anda mempunyai tanggungan, polisi insurans hayat boleh memberikan sokongan kewangan yang sangat diperlukan untuk mereka sekiranya anda meninggal dunia.
  4. Insurans hayat juga boleh digunakan sebagai alat untuk perancangan harta pusaka, membantu memastikan aset anda diagihkan mengikut kehendak anda selepas kematian anda.

Adakah terdapat sebarang kelemahan untuk memiliki insurans hayat?

Tidak, tiada kelemahan untuk memiliki insurans hayat.Ia adalah salah satu perkara paling penting yang boleh anda lakukan untuk melindungi keluarga anda dari segi kewangan jika sesuatu berlaku kepada anda.

Adakah insurans hayat boleh dikenakan cukai di Kanada?

Tidak, insurans hayat tidak dikenakan cukai di Kanada.