Apakah statut pengehadan hutang?

mengeluarkan masa: 2022-05-11

Statut had ialah had masa di mana tindakan undang-undang mesti difailkan.Dalam kebanyakan kes, had masa ini ialah tiga tahun dari tarikh peristiwa yang menyebabkan hutang itu perlu dibayar.Jika anda tidak dapat membayar hutang anda dalam tempoh masa ini, ia mungkin dianggap melepasi statut pengehadan dan anda mungkin tidak dapat mengutipnya. Terdapat beberapa pengecualian untuk peraturan ini.Statut pengehadan boleh dilanjutkan jika anda boleh menunjukkan bahawa terdapat "keadaan luar biasa" yang menghalang anda daripada memfailkan tuntutan anda dalam tempoh masa yang diperuntukkan.Selain itu, hutang tertentu – seperti nafkah anak atau nafkah – tidak mempunyai statut pengehadan sama sekali. Jika anda percaya bahawa hutang anda telah tamat tempoh kerana salah satu sebab ini, berunding dengan peguam untuk mengetahui sama ada anda masih boleh meneruskan tindakan kutipan terhadap pemiutang.

Bagaimanakah saya tahu jika hutang saya melepasi statut had?

Terdapat beberapa cara untuk menentukan sama ada hutang anda melepasi statut had.Cara yang paling biasa untuk mengetahui adalah dengan menyemak dengan pemiutang atau agensi kutipan.Mereka mungkin boleh memberitahu anda berapa lama selepas hutang itu ditanggung ia akan dianggap melepasi statut had.Selain itu, anda boleh menghubungi pejabat peguam negara atau biro perlindungan pengguna negeri anda untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang statut pengehadan di negeri anda. Jika anda tidak dapat mencari maklumat tentang situasi khusus anda dalam talian, atau jika anda percaya bahawa hutang anda mungkin tidak melepasi statut had, maka anda harus berunding dengan profesional undang-undang yang berpengalaman.Seorang peguam boleh menyemak semua bukti dan membantu anda memutuskan sama ada memfailkan tuntutan mahkamah adalah sesuai.

Adakah saya masih perlu membayar hutang jika ia melepasi statut had?

Jika anda mempunyai hutang yang melepasi statut had, anda mungkin masih perlu membayarnya.Statut had ialah undang-undang yang menetapkan had masa selepas itu anda tidak boleh menyaman seseorang untuk sesuatu.Had masa ini berbeza-beza bergantung pada jenis hutang.Sebagai contoh, kebanyakan hutang mempunyai statut had enam tahun.Ini bermakna jika hutang anda dibuat pada 2014, anda perlu membayarnya menjelang 2020.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pengecualian kepada peraturan ini.Contohnya, cukai tertentu dan hutang nafkah anak mempunyai statut had yang lebih pendek - biasanya tiga tahun.Jadi walaupun hutang anda melepasi had enam tahun, anda mungkin masih boleh mendakwa jika pemiutang belum mengutip wang yang terhutang.Jika anda fikir anda mungkin bertanggungjawab untuk hutang yang melepasi statut had, adalah penting untuk bercakap dengan peguam tentang situasi anda.Seorang peguam boleh membantu memastikan anda memahami hak dan pilihan anda di bawah undang-undang.

Bolehkah pemiutang menyaman saya untuk hutang yang melepasi statut had?

Jika anda mempunyai hutang yang melepasi statut had, pemiutang tidak boleh menyaman anda untuk hutang tersebut.Walau bagaimanapun, jika anda telah membuat sebarang pembayaran ke atas hutang tersebut pada masa lalu, pemiutang anda mungkin boleh menuntut bayaran tersebut sebagai sebahagian daripada tawaran penyelesaian mereka.Jika anda menolak tawaran penyelesaian mereka, pemiutang anda boleh memfailkan tuntutan mahkamah terhadap anda.

Jika pemiutang menyaman saya untuk hutang lama, bolehkah saya menggunakan statut had sebagai pembelaan?

Tiada satu jawapan untuk soalan ini kerana statut had untuk jenis hutang yang berbeza boleh berbeza dengan ketara.Walau bagaimanapun, secara amnya, jika pemiutang memfailkan saman lebih daripada enam tahun selepas hutang yang didakwa ditanggung, penghutang mungkin boleh menggunakan statut had sebagai pembelaan.Selain itu, hutang tertentu (seperti nafkah anak atau bayaran nafkah) tidak tertakluk kepada statut pengehadan dan tidak boleh dibawa ke mahkamah walaupun ia telah tamat tempoh.Oleh itu, adalah penting untuk berunding dengan peguam yang biasa dengan situasi khusus anda untuk menentukan sama ada menggunakan statut pengehadan sebagai pembelaan adalah mungkin.

Apakah yang berlaku jika saya mula membuat pembayaran ke atas hutang lama selepas statut pengehadan telah tamat tempoh?

Jika anda mempunyai hutang yang melepasi statut had, anda mungkin masih boleh mengutipnya.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara yang perlu anda ketahui terlebih dahulu.

Statut had ialah had masa di mana tuntutan atau tindakan undang-undang boleh difailkan.Dalam kebanyakan kes, hutang mempunyai had enam tahun, bermakna selepas enam tahun berlalu sejak peristiwa yang menyebabkan hutang itu, sebarang tuntutan terhadap penghutang secara amnya dilarang.

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pengecualian kepada peraturan ini.Contohnya, jika anda ditahan atau dipenjarakan secara haram akibat hutang anda (contohnya, kerana anda tidak dapat membayar bil kad kredit anda), maka statut pengehadan boleh dilanjutkan sehingga tiga tahun.Selain itu, jenis pinjaman kerajaan tertentu (seperti pinjaman pelajar) mempunyai statut pengehadan yang lebih panjang berbanding pinjaman swasta.

Jika anda percaya bahawa hutang anda telah tamat tempoh kerana salah satu daripada pengecualian ini, adalah penting untuk bercakap dengan peguam tentang situasi anda sebelum membuat sebarang pembayaran atau memfailkan sebarang kertas kerja.Jika tidak, anda mungkin kehilangan masa dan wang yang berharga dalam prosiding mahkamah yang mungkin tidak membawa ke mana-mana.

Bolehkah agensi kutipan menghubungi saya tentang hutang yang telah melepasi statut pengehadan?

Jika anda mempunyai hutang yang melepasi statut had, agensi kutipan tidak boleh menghubungi anda mengenainya.Walau bagaimanapun, mereka mungkin masih boleh menyaman anda untuk hutang itu jika hutang itu masih boleh dikutip secara sah.Jika anda percaya bahawa hutang anda telah melepasi statut had, berunding dengan peguam untuk menentukan sama ada terdapat apa-apa cara untuk melindungi diri anda daripada agensi Collection boleh menghubungi anda tentang hutang yang berada dalam statut had, tetapi hanya jika mereka mempunyai undang-undang yang sah. sebab untuk berbuat demikian.Contohnya, jika pemiutang anda telah menghantar bil berkala kepada anda selepas statut pengehadan telah tamat tempoh, mereka mungkin mempunyai sebab yang sah untuk terus menghubungi anda.Walau bagaimanapun, jika pemiutang anda tidak mempunyai sebab yang kukuh untuk menghubungi anda selepas statut pengehadan diluluskan, mereka berkemungkinan melanggar undang-undang perlindungan pengguna dan mungkin dikenakan penalti.

Bolehkah saya ditangkap kerana tidak membayar hutang yang melepasi statut had?

Tiada jawapan untuk soalan ini kerana ia bergantung pada situasi tertentu.Secara umumnya, jika hutang melepasi statut had, anda tidak boleh ditangkap kerana tidak membayarnya.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pengecualian kepada peraturan ini, jadi adalah penting untuk bercakap dengan peguam jika anda tidak pasti tentang hak undang-undang anda.

Adakah akan menua semula akaun saya memulakan semula jam pada tarikh statuta had saya?

Jika anda mempunyai hutang tertunggak yang melebihi tempoh enam bulan, tiada statut pengehadan ke atas kutipan.Walau bagaimanapun, jika hutang kurang daripada enam bulan lampau tempoh, maka statut pengehadan boleh memulakan semula jam pada tarikh kutipan anda.Jika anda ingin mencuba untuk mengutip hutang tertunggak yang berada dalam had enam bulan, anda perlu menghubungi pemiutang dan menerangkan sebab pembayaran tertunggak.Anda juga mungkin perlu menyediakan dokumentasi seperti cek yang dibatalkan atau bukti pemindahan sebagai ganti pembayaran.

Berapa lamakah maklumat negatif kekal pada laporan kredit saya untuk akaun yang belum dibayar, dicaj yang melepasi tarikh statut pengehadannya?

Jika anda mempunyai akaun yang belum dibayar dan dicaj yang melepasi tarikh statut pengehadannya, maklumat negatif pada laporan kredit anda akan kekal di sana sehingga 10 tahun.Selepas 10 tahun, maklumat itu mungkin dialih keluar jika anda mengambil langkah untuk mengeluarkannya dan tidak dapat dibuktikan bahawa anda bertanggungjawab ke atas hutang tersebut.Jika anda ingin mengalih keluar maklumat negatif daripada laporan kredit anda lebih awal, anda boleh berbuat demikian dengan menghubungi setiap satu daripada tiga agensi pelaporan kredit utama dan meminta mereka mengalih keluar maklumat tersebut.