Apakah insurans hayat berjangka?

mengeluarkan masa: 2022-04-15

Insurans hayat berjangka adalah salah satu jenis polisi insurans hayat yang paling popular.Ia menyediakan perlindungan untuk tempoh masa yang ditetapkan, biasanya 10, 20, atau 30 tahun.Jika anda meninggal dunia dalam jangka masa tersebut, waris anda akan menerima manfaat kematian.Jika anda hidup melepasi tempoh tersebut, polisi akan tamat tempoh dan anda (atau waris anda) tidak mendapat apa-apa.

Salah satu kelebihan utama insurans hayat berjangka ialah ia agak murah berbanding dengan jenis insurans hayat yang lain.Ini menjadikannya pilihan yang baik untuk orang yang mencari perlindungan tetapi tidak mempunyai banyak wang untuk dibelanjakan untuk premium.

Satu lagi kelebihan insurans hayat berjangka ialah ia boleh menjadi lebih mudah untuk layak daripada jenis polisi lain.Ini kerana penanggung insurans terutamanya mengambil berat tentang risiko kematian anda semasa tempoh dilindungi.Jadi jika anda berada dalam kesihatan yang baik, anda mungkin boleh mendapat kelulusan walaupun anda mempunyai beberapa faktor risiko kesihatan seperti berat badan berlebihan atau mempunyai tekanan darah tinggi.

Kelemahan utama insurans hayat berjangka ialah ia tidak membina nilai tunai seperti yang dilakukan oleh polisi insurans hayat seumur hidup atau sejagat.Ini bermakna jika anda membatalkan polisi anda atau membiarkannya luput, anda tidak akan mendapat sebarang wang kembali.Selain itu, jika anda memerlukan perlindungan melebihi tempoh penggal awal, anda perlu memohon semula dan mungkin tidak diluluskan kerana perubahan dalam kesihatan atau umur anda.

Jika anda mempertimbangkan untuk membeli polisi insurans hayat, pertimbangkan kebaikan dan keburukan setiap jenis sebelum membuat keputusan.

Apakah yang dilindungi insurans hayat berjangka?

Insurans hayat berjangka ialah sejenis insurans yang menyediakan perlindungan untuk tempoh masa yang ditetapkan, biasanya 10 atau 20 tahun.Insurans hayat berjangka boleh memberikan perlindungan kewangan sekiranya berlaku kematian yang tidak dijangka.

Beberapa ciri umum polisi insurans hayat berjangka termasuk:

-Amaun perlindungan minimum, yang biasanya $50,000 atau lebih

-Keupayaan untuk menambah rider pada polisi anda (seperti menambah kanak-kanak sebagai benefisiari)

-Tiada pengunderaitan perubatan diperlukan

-Premium polisi boleh ditolak cukai

insurans hayat berjangka boleh memberi perlindungan kewangan sekiranya berlaku kematian yang tidak dijangka.Ia juga boleh membantu melindungi orang yang anda sayangi jika anda tidak dapat bekerja kerana sakit atau kecederaan.Terdapat beberapa jenis insurans hayat berjangka yang tersedia, termasuk polisi hayat seumur hidup dan sejagat.Polisi seumur hidup menawarkan perlindungan yang lebih besar daripada polisi hayat sejagat, tetapi ia datang dengan premium yang lebih tinggi.Polisi hayat sejagat mempunyai premium yang lebih rendah tetapi jumlah perlindungan kurang daripada polisi hayat seumur hidup.Anda boleh memilih mana-mana jenis dasar yang paling sesuai dengan keperluan dan belanjawan anda.Terma polisi berbeza dari beberapa bulan hingga 20 tahun; namun, kebanyakan pelan jangka hayat mempunyai tempoh maksimum 10 tahun.Polisi dengan tempoh yang lebih pendek biasanya mempunyai kadar premium tahunan yang lebih tinggi daripada yang mempunyai tempoh yang lebih lama kerana terdapat kemungkinan besar tuntutan akan dibuat dalam tempoh masa yang lebih singkat.Untuk melayakkan diri untuk kebanyakan pelan jangka hayat, anda tidak boleh dilindungi oleh bentuk insurans hayat lain seperti faedah pengebumian atau insurans pendapatan hilang upaya.

Siapa yang memerlukan insurans hayat berjangka?

Insurans hayat bertempoh ialah sejenis insurans yang menyediakan perlindungan untuk tempoh masa yang ditetapkan, biasanya 10 atau 15 tahun.Insurans hayat berjangka boleh membantu jika anda tidak mahu bimbang tentang kewangan orang tersayang jika anda meninggal dunia secara tiba-tiba.Insurans hayat berjangka juga boleh membantu melindungi aset anda sekiranya berlaku kematian yang tidak dijangka. insurans hayat berjangka boleh mahal, jadi adalah penting untuk membandingkan kadar dan memastikan anda mendapat tawaran terbaik yang mungkin.

Berapakah kos insurans hayat berjangka?

Insurans hayat berjangka ialah sejenis insurans yang menyediakan perlindungan untuk tempoh masa yang ditetapkan, biasanya tiga tahun.Kos insurans hayat berjangka berbeza-beza bergantung pada ciri polisi dan umur pemegang polisi.Insurans hayat berjangka boleh mahal, tetapi ia adalah cara yang berpatutan untuk melindungi orang yang anda sayangi sekiranya berlaku kematian yang tidak dijangka.

Kos purata insurans hayat berjangka adalah kira-kira $30 sebulan.Walau bagaimanapun, kadar berbeza dengan ketara berdasarkan jenis polisi yang anda beli dan umur anda.Sebagai contoh, kadar untuk polisi yang meliputi orang yang berumur antara 25 dan 34 tahun biasanya lebih rendah daripada kadar untuk polisi yang meliputi orang dewasa yang lebih tua.Kadar juga berbeza-beza berdasarkan sama ada anda mempunyai anak atau tidak.Jika anda mempunyai anak di bawah umur 18 tahun, kadar anda mungkin lebih tinggi berbanding jika anda tidak mempunyai anak.

Jika anda berminat untuk membeli insurans hayat bertempoh, adalah penting untuk membandingkan kadar sebelum membuat keputusan.Anda boleh melakukan ini dengan menggunakan kalkulator dalam talian atau dengan bercakap dengan penasihat kewangan.

Bilakah saya harus membeli insurans hayat berjangka?

Bilakah anda perlu membeli insurans hayat berjangka?Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan semasa membuat keputusan ini, termasuk umur, kesihatan dan keadaan kewangan anda.

Insurans hayat bertempoh biasanya dibeli untuk individu yang mempunyai risiko rendah untuk mati dalam tempoh 10 tahun akan datang.Polisi akan membayar manfaat kematian jika anda meninggal dunia dalam tempoh 10 tahun pertama tarikh tamat tempoh polisi.Selepas 10 tahun, polisi akan tamat tempoh dan sebarang baki yang tinggal akan dibayar sebagai nilai tunai.

Jika anda berisiko tinggi untuk kematian (contohnya, jika anda menghidap kanser atau penyakit jantung), maka membeli insurans hayat berjangka mungkin bukan pilihan terbaik untuk anda.Dalam kes ini, polisi jangka panjang yang menawarkan faedah kematian yang lebih tinggi mungkin lebih sesuai.

Selain itu, adalah penting untuk diingat bahawa insurans hayat bertempoh hanya boleh melindungi aset anda jika anda meninggal dunia dalam tempoh perlindungan.Jika anda hidup lebih lama daripada jangkaan atau mengalami kejadian tidak dijangka yang menyebabkan kesihatan anda merosot dengan ketara, polisi anda mungkin tidak memberikan perlindungan yang mencukupi untuk menampung kos anda.

Oleh itu, adalah penting untuk membincangkan keperluan individu anda dengan ejen sebelum membeli insurans hayat bertempoh.Mereka boleh membantu menentukan sama ada jenis perlindungan ini sesuai untuk anda dan menjawab sebarang soalan yang anda ada tentang pilihan polisi yang tersedia.

Berapa lamakah tempoh polisi insurans hayat berjangka?

Polisi insurans hayat bertempoh biasanya mempunyai tempoh 10, 20 atau 30 tahun.Polisi akan ditamatkan secara automatik jika orang yang diinsuranskan meninggal dunia dalam tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima atau tahun keenam selepas pembelian.Jika orang yang diinsuranskan meninggal dunia selepas polisi tamat tempoh tetapi sebelum ia ditamatkan, benefisiari mereka mungkin boleh mengutip faedah sehingga enam bulan selepas tamat tempoh.

Apakah yang berlaku jika saya hidup lebih lama daripada polisi insurans hayat bertempoh saya?

Jika anda hidup lebih lama polisi insurans hayat bertempoh anda, polisi akan terus membayar faedah sehingga ia tamat tempoh atau dibatalkan.Walau bagaimanapun, jika anda meninggal dunia sebelum polisi tamat tempoh, sebarang manfaat yang tinggal akan diberikan kepada benefisiari anda.Jika anda meninggal dunia selepas polisi tamat tempoh, sebarang manfaat yang tinggal akan dibayar kepada harta pusaka anda.

Bolehkah saya menukar polisi insurans hayat berjangka saya kepada polisi kekal?

Polisi insurans hayat bertempoh lazimnya boleh diperbaharui, tetapi polisi kekal boleh ditukar jika insured memenuhi keperluan tertentu.Polisi mestilah berkuat kuasa sekurang-kurangnya lima tahun dan insured mestilah berumur sekurang-kurangnya 55 tahun.Mungkin juga ada syarat lain yang mesti dipenuhi, seperti mempunyai kesihatan yang baik dan tiada hutang tertunggak.Jika semua syarat ini dipenuhi, polisi boleh ditukar kepada polisi kekal tanpa sebarang bayaran tambahan atau kertas kerja.Polisi insurans hayat kekal menawarkan lebih banyak perlindungan daripada polisi berjangka dan boleh memberikan jaminan kewangan sekiranya berlaku kematian yang tidak dijangka.

Bagaimana untuk mengetahui berapa banyak perlindungan insurans hayat berjangka yang saya perlukan?

Insurans hayat berjangka ialah sejenis insurans yang menyediakan perlindungan untuk tempoh masa yang ditetapkan, biasanya tiga tahun.Jumlah perlindungan yang anda perlukan bergantung pada umur anda dan nilai polisi.Untuk mengetahui jumlah perlindungan insurans hayat berjangka yang anda perlukan, gunakan langkah berikut:

  1. Kira jumlah pendapatan tahunan anda.Ini termasuk gaji, bonus, komisen, tip, dan bentuk pendapatan lain anda.
  2. Tambahkan sebarang sumber pendapatan tambahan (seperti pencen atau faedah Keselamatan Sosial).
  3. Tolak sebarang hutang dan perbelanjaan (seperti bayaran gadai janji atau pinjaman kereta).
  4. Bandingkan angka ini dengan purata jangka hayat di negeri atau negara anda.Ini ialah bilangan tahun orang dalam kumpulan demografi anda biasanya hidup secara purata sebelum mereka mati.
  5. Gunakan angka ini untuk mengira jumlah insurans hayat berjangka yang anda perlukan berdasarkan umur dan jumlah pendapatan tahunan anda.Contohnya, jika anda berumur 30 tahun dan mempunyai pendapatan tahunan sebanyak $75,000, anda memerlukan perlindungan insurans hayat berjangka $10 juta untuk melindungi diri anda daripada kematian dalam tempoh 10 tahun akan datang (purata jangka hayat anda ialah 80 tahun).

Adakah terdapat sebarang peperiksaan perubatan yang diperlukan untuk polisi Insurans Hayat Berjangka?

Tiada peperiksaan perubatan diperlukan untuk polisi Insurans Hayat Bertempoh.Walau bagaimanapun, jika anda berumur lebih daripada 65 tahun, mempunyai keadaan sedia ada, atau mengambil ubat yang boleh menjejaskan kesihatan anda, polisi anda mungkin memerlukan perlindungan tambahan.Selain itu, jika anda merokok atau menggunakan dadah, polisi anda mungkin tidak tersedia untuk anda.