Apakah itu American Opportunity atau Hope Credit?

mengeluarkan masa: 2022-07-22

Peluang Amerika atau Kredit Harapan ialah kredit cukai persekutuan yang tersedia untuk individu dan keluarga yang telah memperoleh ijazah kolej.Kredit boleh digunakan untuk mengurangkan jumlah cukai yang anda berhutang, bergantung pada tahap pendapatan anda. Peluang Amerika atau Kredit Harapan bernilai sehingga $2,500 setahun untuk setiap pelajar yang layak.Anda boleh menuntut kredit jika anda:• Warganegara atau pendatang asing yang bermastautin di Amerika Syarikat• Individu yang layak • Ahli keluarga yang layak (ditakrifkan di bawah)Yang berikut bukan ahli keluarga yang layak:Pasangan anda

Anak anda yang berumur di bawah 24 tahun pada akhir tahun

Anak anda yang berumur 24 tahun ke atas tetapi masih bersekolah sepenuh masa

Ibu bapa anda yang masih hidup sekurang-kurangnya separuh tahun dan anda adalah pelajar tanggungan atau pelajar bebas dalam tempoh tersebut. Anda mungkin boleh menuntut Peluang Amerika atau Kredit Harapan walaupun anda tidak mempunyai ijazah. Untuk melayakkan diri, anda mesti telah memperoleh ijazah daripada kolej atau universiti bertauliah di Amerika selepas melengkapkan sekurang-kurangnya satu tahun akademik penuh dalam kehadiran. Anda tidak boleh menuntut kredit ini jika anda memfailkan sebagai bujang, ketua isi rumah, pemfailan berkahwin secara berasingan, bercerai, berpisah, balu atau dilumpuhkan secara kekal. Jika pendapatan kasar pelarasan (MAGI) anda yang diubah suai melebihi $80,000 ($160,000 untuk pemfail bersama), anda tidak boleh mengambil kesempatan daripada sebarang kredit yang berkaitan dengan pendidikan seperti ini. Terdapat beberapa sekatan lain yang dikenakan juga termasuk keperluan pemastautin dan sama ada tertentu jenis sekolah dikira untuk memperoleh ijazah.- Pelajar yang layak menerima kredit cukai yang boleh dikembalikan- Dituntut oleh pembayar cukai menggunakan Borang 8863- Hanya tersedia untuk penduduk dan warganegara/na warga Amerika- Mesti memperoleh ijazah daripada institusi A.S. yang bertauliah selepas 1 tahun akademik penuh dalam kehadiran- Tidak boleh menggunakan MAGI melebihi $80k/$160kJika syarat ini dipenuhi maka pembayar cukai mungkin boleh menuntut sehingga $2K setiap pelajar yang layak setiap tahunBukan semua pelajar akan layak untuk kredit ini disebabkan oleh pelbagai faktor seperti tahap pendapatan ibu bapa dan lain-lain namun ia sentiasa bernilai menyemak dengan akauntan anda sebelum musim cukai!Adakah Anda Pernah Menerima Peluang Amerika Atau Kredit Harapan?Jawapan yang diberikan di atas harus memberikan lebih banyak maklumat tentang perkara yang melayakkan seseorang untuk pengecualian cukai tertentu ini - selagi mereka memenuhi semua kriteria kelayakan yang lain terlebih dahulu!Sila ambil perhatian bahawa walaupun ramai orang mungkin berfikir bahawa menerima diploma sekolah tinggi mereka secara automatik melayakkan mereka untuk pengecualian cukai tertentu - malangnya ini tidak selalu berlaku!Untuk layak mendapat kredit ini - yang boleh mengurangkan pendapatan bercukai sehingga $2,500 setiap orang setahun - penerima mesti telah menamatkan sekurang-kurangnya satu tahun kalendar akademik penuh (12 bulan) pengajian di institusi pendidikan A.S. yang bertauliah selepas berjaya menamatkan pengajian. keperluan pengijazahan sekolah tinggi (iaitu, lulus peperiksaan yang diperlukan). Ini bermakna bahawa sesetengah orang yang secara tradisinya akan dianggap "graduan kolej" mungkin sebenarnya tidak layak berdasarkan situasi khusus dan/atau pencapaian pendidikan mereka; biasanya mereka yang mempunyai ijazah sarjana muda sahaja (bukan ijazah siswazah), mereka yang belajar di luar Amerika Utara , dan lain-lain...Seperti yang dinyatakan sebelum ini - terdapat banyak kelayakan lain yang juga mesti dipenuhi sebelum menuntut sebarang bentuk bantuan pendidikan persekutuan seperti Pell Grants , program belajar kerja dan sebagainya...

Bagaimanakah anda layak untuk American Opportunity atau Hope Credit?

Peluang Amerika atau Kredit Harapan ialah kredit persekutuan yang membantu pelajar dengan perbelanjaan yang berkaitan dengan menghadiri kolej.Untuk layak, anda mesti memperoleh sekurang-kurangnya $2,000 dalam pendapatan bercukai sepanjang tahun anda mendaftar di sekolah dan memenuhi keperluan lain.Anda juga mungkin layak jika anda adalah tanggungan seseorang yang telah memperoleh pendapatan.Kredit itu bernilai sehingga $4,000 setiap pelajar.Untuk menuntut kredit, anda mesti memfailkan penyata cukai untuk tahun anda menerima pendapatan.

Apakah faedah American Opportunity atau Hope Credit?

Peluang Amerika atau Kredit Harapan ialah kredit cukai persekutuan yang tersedia untuk pelajar dan ibu bapa yang mempunyai anak yang menghadiri kolej atau program vokasional tertentu.Kredit boleh bernilai sehingga $2,500 setiap pelajar dan $4,000 setiap ibu bapa.Kredit biasanya boleh dikembalikan, yang bermaksud bahawa anda mungkin menerima bayaran balik walaupun anda tidak berhutang cukai.Kredit ini juga boleh mengurangkan liabiliti cukai anda dolar-untuk-dolar.

The American Opportunity or Hope Credit direka untuk membantu keluarga berpendapatan rendah membiayai perbelanjaan pendidikan tinggi.Pelajar yang layak mungkin boleh menuntut kredit untuk tuisyen dan perbelanjaan berkaitan di institusi pendidikan yang layak (termasuk sekolah swasta), serta untuk buku, bekalan dan peralatan yang diperlukan untuk pendaftaran dalam program pengajian yang layak.Ibu bapa juga mungkin boleh menuntut kredit untuk kehadiran anak-anak mereka di institusi pendidikan yang layak.

Peluang Amerika atau Kredit Harapan tersedia hanya kepada individu yang tidak menerima sebarang bentuk bantuan kewangan persekutuan lain sepanjang tahun mereka menuntut kredit.Anda mesti memfailkan penyata cukai pendapatan anda menggunakan Borang 1040A jika anda menuntut American Opportunity atau Hope Credit bagi pihak anda sendiri, atau menggunakan Borang 1040EZ jika anda menuntut kredit bagi pihak orang lain (seperti tanggungan).

Peluang Amerika atau Kredit Harapan tidak boleh digunakan untuk membayar balik pinjaman pelajar, pembayaran balik gadai janji, pinjaman kereta, bayaran nafkah anak, bayaran nafkah, bayaran faedah veteran, atau sebarang jenis hutang lain .

Terdapat beberapa perkara penting yang perlu diingat semasa memfailkan American Opportunity atau Hope Credit:

.

  1. Anda mesti memfailkan penyata cukai pendapatan anda menggunakan Borang 1040A jika anda menuntut Peluang Amerika atau Kredit Harapan bagi pihak anda sendiri;
  2. Anda mesti memasukkan semua maklumat yang diminta pada Jadual A (Borang 1040A);
  3. Anda tidak boleh menggunakan Peluang Amerika atau Kredit Harapan untuk membayar balik pinjaman pelajar, pembayaran balik gadai janji, pinjaman kereta, bayaran nafkah anak, bayaran nafkah, atau apa-apa jenis hutang lain; dan Jika anda tidak mempunyai cukai pendapatan yang ditahan daripada gaji anda untuk menampung semua taxesyou oweonyourincometaxreturnsuchasForm1040Aorifyoufilean incorrectform1040Abecauseoftheiremploymentstatusorspouse'semployment statusduringtheyearofclaimingthecredit(eveniftheyarecurrentlyemployed),youmayneedtotaxesettlewithamultiplepaymentplanormoneyorderfromyourpaystodayertoeffectuateapaymentplanbeforefilingyourreturn.(Formoreinformationaboutmultiplepaymentplansandmoneyorderspleasevisit

Bilakah American Opportunity atau Hope Credit tersedia?

The American Opportunity atau Hope Credit tersedia pada tahun 2007.Ia adalah kredit persekutuan yang menyediakan sehingga $2,500 setahun untuk pelajar sarjana muda dan $4,000 setahun untuk pelajar siswazah atau profesional.Kredit ini tersedia kepada pelajar yang telah memperoleh ijazah daripada kolej atau universiti yang diiktiraf.

Berapa lamakah American Opportunity atau Hope Credit bertahan?

Peluang Amerika atau Kredit Harapan berlangsung selama dua tahun.Anda mesti telah memperoleh sekurang-kurangnya $2,500 untuk melayakkan diri untuk kredit.Kredit itu bernilai sehingga $4,000 setahun.

Berapakah nilai American Opportunity atau Hope Credit?

Peluang Amerika atau Kredit Harapan bernilai sehingga $2,500 setahun.Ia boleh digunakan untuk membayar perbelanjaan kolej, seperti tuisyen, yuran, dan bilik dan penginapan.Anda mesti telah memperoleh sekurang-kurangnya $5,000 dalam pendapatan semasa tahun cukai di mana anda menuntut kredit untuk layak.Kredit boleh dikembalikan, jadi jika anda berhutang cukai selepas menuntutnya, kerajaan persekutuan anda biasanya akan membayar balik sebahagian daripada jumlah yang anda bayar.

Bolehkah saya menuntut Peluang Amerika atau Kredit Harapan dan kredit cukai pendidikan lain ke atas cukai saya?

The American Opportunity atau Hope Credit ialah kredit cukai pendidikan persekutuan yang boleh dituntut pada cukai anda.Anda mungkin boleh menuntut kredit jika anda telah memperoleh pendapatan dan memenuhi syarat kelayakan tertentu.Kredit boleh mengurangkan liabiliti cukai anda, jadi penting untuk memahami cara ia berfungsi dan sama ada anda layak.Selain itu, anda juga mungkin boleh menuntut Kredit Pembelajaran Sepanjang Hayat, yang merupakan kredit cukai pendidikan berasingan yang ditawarkan oleh IRS.Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kredit ini dan sama ada anda layak, berunding dengan akauntan atau penyedia cukai.

Saya menerima borang 1098-T daripada kolej saya - apakah yang perlu saya lakukan dengannya?

Jika anda menerima borang 1098-T daripada kolej anda, ini bermakna sekolah anda telah menghantar maklumat kepada anda tentang American Opportunity atau Hope Credit.Anda harus menyemak maklumat pada borang untuk melihat sama ada anda layak untuk kredit dan, jika ya, ikut arahan tentang cara untuk menuntutnya.Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang menuntut kredit, sila hubungi penyedia cukai anda atau lawati IRS.gov/credit untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Adakah saya perlu mengikuti ijazah untuk menuntut Kredit Cukai Peluang Amerika?

Kredit Cukai Peluang Amerika (AOTC) ialah kredit cukai persekutuan yang tersedia untuk pelajar yang mengikuti ijazah sarjana muda atau siswazah di Amerika Syarikat.Anda tidak perlu mengejar ijazah untuk menuntut AOTC, selagi anda memenuhi semua keperluan berikut:

-Anda mendaftar sepenuh masa dalam program pendidikan yang layak di kolej, universiti, atau institusi pasca menengah lain yang bertauliah.

-Kursus pengajian anda mesti berkaitan dengan salah satu kategori pendidikan yang ditetapkan yang disenaraikan di Borang 8863, Kredit Pendidikan dan Potongan.

-Anda mesti memperoleh sekurang-kurangnya $2,000 dalam tuisyen dan perbelanjaan berkaitan semasa tahun bercukai yang anda tuntut AOTC.

-Anda tidak boleh menuntut sebarang kredit cukai lain yang mungkin berkenaan dengan situasi anda.AOTC dituntut pada Borang 8833, Kredit Pendidikan dan Potongan—Kredit untuk Program Tuisyen Layak.Jika anda memfailkan penyata anda secara elektronik menggunakan efile IRS, gunakan Borang 8833EZ, Kredit Pendidikan dan Potongan—Kredit untuk Program Tuisyen Layak (Elektronik). Nota: Kredit Cukai Peluang Amerika tidak digunakan untuk perkhidmatan ketenteraan atau pengalaman kerja.Untuk maklumat lanjut tentang kredit ini, lihat Penerbitan 970, Faedah Cukai untuk Pelajar: Satu Tinjauan .

Jika saya seorang pelajar tanggungan dan ibu bapa saya mendakwa saya sebagai tanggungan cukai mereka, adakah saya masih layak untuk Kredit Cukai Peluang Amerika?

Ya—walaupun ibu bapa anda mendakwa anda sebagai orang yang bergantung kepada cukai mereka.Untuk layak mendapat kredit ini, anda mesti mendaftar sepenuh masa dalam program pendidikan yang layak di kolej atau universiti yang diiktiraf.Anda juga mesti memperoleh $2,000 atau lebih dalam tuisyen dan perbelanjaan berkaitan semasa tahun bercukai yang anda tuntut AOTC.Walau bagaimanapun, jika ibu bapa anda boleh memberikan bukti bahawa mereka telah membayar lebih separuh daripada tuisyen anda dan perbelanjaan yang berkaitan pada tahun itu (atau membayar mereka secara terus), maka anda mungkin hanya perlu memperoleh $1,500 dalam tuisyen dan perbelanjaan berkaitan untuk melayakkan diri untuk kredit ini.Untuk maklumat lanjut tentang kelayakan berdasarkan tahap pendapatan ibu bapa , lihat Penerbitan 970 , Faedah Cukai untuk Pelajar: Satu Tinjauan .