Apakah maksud kerugian sebenar yang dialami dalam insurans?

mengeluarkan masa: 2022-06-24

Kerugian sebenar yang dialami dalam insurans ialah jumlah wang yang sebenarnya telah hilang oleh pemegang polisi akibat sesuatu peristiwa.Angka ini penting kerana ia membantu penanggung insurans menentukan sama ada untuk membayar tuntutan atau tidak.Kerugian sebenar juga boleh digunakan untuk mengira premium untuk polisi masa hadapan. Secara amnya, kerugian sebenar bermaksud jumlah wang yang sebenarnya dibelanjakan untuk kerosakan atau kerugian yang dialami oleh pemegang polisi.Ia tidak termasuk sebarang perbelanjaan yang ditanggung sebelum acara, seperti yuran guaman atau kos penyiasatan.Dalam sesetengah kes, kerugian sebenar mungkin juga termasuk pendapatan yang hilang semasa pemegang polisi tidak dapat bekerja kerana kecederaan atau penyakit. Istilah "sebenar" adalah penting kerana ia membezakan antara perkara yang dilindungi oleh polisi dan apa yang dianggap sebagai risiko aktuari bagi syarikat insurans.Contohnya, jika berlaku kebakaran di rumah anda dan anda mempunyai polisi insurans rumah dengan perlindungan $100,000, tetapi hanya kehilangan harta benda bernilai $10,000 dalam kebakaran, kerugian sebenar anda ialah $90,000 ($10K + $90K). Walau bagaimanapun, jika polisi insurans rumah anda mempunyai perlindungan sebanyak $500,000 dan anda kehilangan segala-galanya dalam kebakaran - termasuk perabot dan elektronik anda - kerugian sebenar anda ialah $500K ($10K+$490K). Kerugian Sebenar Berkekalan Definisi: Jumlah wang yang telah dibelanjakan ke atas kerosakan/kerugian yang dialami oleh Pemegang Polisi berbanding sebarang perbelanjaan yang ditanggung sebelum kejadian cth Yuran Guaman dsb...Maklumat ini akan membantu semasa mengira premium untuk polisi masa hadapan!Terima kasih!- Definisi Berterusan Kerugian Sebenar memberitahu kita berapa banyak wang yang sebenarnya telah dibelanjakan untuk ganti rugi/kerugian yang dialami oleh seseorang dan bukannya apa-apa yang berlaku sebelum ini.- Dalam kebanyakan kes ini termasuk semua perbelanjaan seperti yuran peguam dsb...- Ia sangat penting kerana ia memisahkan dilindungi daripada kerugian yang tidak dilindungi.- Jika sesuatu berlaku di mana kita kehilangan harta benda kita tetapi tidak membelanjakan wang untuk peguam, maka kerugian "sebenar" kita mungkin kurang daripada jika kita telah membayar untuk peguam terlebih dahulu (kerana yuran peguam tersebut sudah termasuk ).- Mengetahui perkara ini membolehkan kami mengira premium kami dengan sewajarnya supaya kami tidak membayar terlalu banyak untuk sesuatu yang tidak benar-benar berbaloi!Untuk maklumat lanjut sila layari:

.

Bagaimanakah istilah ini memberi kesan kepada tuntutan insurans?

Kerugian sebenar ialah jumlah wang yang sebenarnya telah hilang oleh pemegang polisi akibat sesuatu peristiwa.Istilah ini boleh memberi kesan kepada tuntutan insurans dalam beberapa cara.Pertama, ia boleh menentukan sama ada pemegang polisi layak untuk perlindungan di bawah polisi mereka.Kedua, ia boleh menjejaskan jumlah pampasan yang akan dibayar oleh syarikat insurans bagi pihak pemegang polisi.Akhirnya, ia boleh menjejaskan terma dan syarat polisi itu sendiri.

Mengapa penting untuk memahami konsep ini?

Apabila syarikat insurans membayar untuk tuntutan, ia sebenarnya kehilangan wang.Syarikat mesti mengetepikan wang untuk menampung tuntutan pemegang polisinya dan sebarang perbelanjaan yang berkaitan dengan tuntutan tersebut.Untuk mengaut keuntungan, syarikat juga mesti boleh mengenakan premium yang meliputi kos ini.

Jumlah wang yang hilang oleh syarikat insurans atas tuntutan bergantung pada beberapa faktor, termasuk keterukan kecederaan atau kerugian.Sebagai contoh, jika seseorang mengalami kecederaan ringan dalam kemalangan kereta, syarikat insurans mungkin hanya kehilangan beberapa ribu dolar.Jika seseorang mengalami kecederaan serius dalam kemalangan yang sama, bagaimanapun, syarikat insurans mungkin akan mengalami kerugian berjuta-juta dolar.

Memahami jumlah kerugian syarikat insurans atas tuntutan tertentu adalah penting kerana dua sebab: pertama, ia membantu orang ramai memahami potensi liabiliti kewangan mereka sendiri sekiranya berlaku kemalangan; dan kedua, ia mempengaruhi jumlah premium yang mereka sanggup bayar untuk perlindungan.Orang yang tahu bahawa mereka mungkin akhirnya membayar lebih untuk insurans kereta atau pemilik rumah kerana kerugian yang lebih tinggi yang ditanggung dalam kemalangan lalu boleh memilih untuk mengelakkan risiko sama sekali dengan tidak membeli perlindungan sama sekali.Sebaliknya, orang yang yakin bahawa syarikat insurans mereka akan dapat membayar balik semua atau sebahagian besar kerugiannya melalui penyelesaian atau pertimbangan sering berasa selesa membayar premium yang lebih tinggi.

Apakah yang berlaku jika tiada bukti kerugian sebenar yang dialami?

Sekiranya berlaku kerugian, syarikat insurans mesti dapat membuktikan bahawa sebenarnya terdapat kerugian untuk mereka membayar polisi anda.Jika tiada bukti kerugian sebenar yang dialami, syarikat insurans mungkin tidak dapat membayar polisi anda.Ini boleh menyebabkan anda mengalami hutang atau kekurangan pada polisi anda.Dalam sesetengah kes, ini juga boleh menyebabkan polisi anda dibatalkan.Adalah penting untuk menjejaki sebarang dokumentasi yang membuktikan terdapat kerugian sebenar yang ditanggung untuk memastikan anda dilindungi sepenuhnya sekiranya sesuatu berlaku.

Adakah terdapat istilah lain yang serupa digunakan dalam polisi insurans?

Apabila syarikat insurans menerima tuntutan untuk kerosakan atau kerugian, ia biasanya akan mengira kerugian sebenar.Kerugian sebenar ialah jumlah dolar yang sebenarnya telah dibayar dalam tuntutan dan penyelesaian dalam tempoh masa tertentu.

Terdapat istilah lain yang serupa yang digunakan dalam polisi insurans, seperti kerugian yang ditanggung dan kerugian yang dilaporkan.Kerugian yang ditanggung ialah jumlah wang yang telah dibelanjakan untuk kerugian setakat ini dalam tempoh masa tertentu.Kerugian yang dilaporkan ialah jumlah wang yang telah diisytiharkan secara rasmi sebagai telah hilang oleh syarikat insurans dalam tempoh masa tertentu.

Bagaimanakah penanggung insurans mentakrifkan kerugian sebenar yang dialami?

Apakah perbezaan antara kerugian dan kerosakan sebenar?Apakah beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh penanggung insurans semasa mengira kerugian sebenar?Bagaimanakah anda mengira tuntutan insurans untuk kejadian kerosakan harta benda?Apakah amaun yang boleh ditolak untuk tuntutan kerosakan harta benda?Apakah beberapa pengecualian biasa untuk perlindungan untuk peristiwa kerosakan harta benda?Bolehkah saya memfailkan tuntutan jika rumah saya rosak akibat puting beliung atau taufan?Bilakah saya harus menghubungi syarikat insurans saya selepas kejadian kerosakan harta benda berlaku?

Penanggung insurans mentakrifkan "kerugian sebenar" sebagai nilai dolar kerugian yang ditanggung, tidak termasuk sebarang perbelanjaan yang berkaitan dengan mitigasi atau pencegahan.Kerugian sebenar termasuk kerosakan fizikal dan ekonomi.Kerosakan merujuk kepada sebarang kemerosotan keadaan fizikal sesuatu, sama ada disengajakan atau tidak sengaja.Beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh penanggung insurans dalam mengira kerugian sebenar termasuk:

-Tahap dan keterukan kerosakan yang dialami

-Kos pembaikan atau penggantian yang diperlukan untuk memulihkan harta itu kepada keadaan pra-kerosakan

-Masa yang diperlukan untuk membuat pembaikan atau menggantikan barang yang hilang dalam kejadian itu

-Sebarang keadaan khas yang mengelilingi kejadian, seperti keadaan cuaca pada masa kejadian.

Penanggung insurans menggunakan pelbagai kaedah untuk mengira anggaran nilai dolar untuk kerugian yang ditanggung dalam kemalangan tertentu.Kaedah yang paling biasa ialah menggunakan kos penggantian yang diunjurkan, yang mengambil kira kadar susut nilai, kadar inflasi dan pembolehubah lain yang khusus untuk setiap industri.Walau bagaimanapun, secara amnya, penanggung insurans biasanya menggunakan salah satu daripada dua kaedah - anggaran langsung atau pengiraan peratusan - apabila menganggar nilai dolar untuk kerugian yang ditanggung dalam kemalangan.

Polisi insurans hartanah biasanya mempunyai deduktibel antara $500-$50000 bergantung pada jenis polisi (cth., pemilik rumah lwn penyewa). Apabila memfailkan tuntutan dengan syarikat insurans anda selepas kejadian yang diinsuranskan (kerosakan harta benda), adalah penting untuk memahami perkara yang mungkin dikecualikan daripada perlindungan berdasarkan terma dan syarat polisi anda.Pengecualian biasa termasuk:

1) Kerosakan yang disebabkan oleh perbuatan Tuhan (seperti bencana alam seperti taufan/ puting beliung) 2) Perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan (seperti vandalisme) 3) Kerosakan yang disebabkan oleh haiwan 4) Kegagalan struktur akibat cuaca ekstrem 5) Kemusnahan cagaran 6 ) Aktiviti penipuan 7) Kenderaan tidak diinsuranskan 8 ) Kecurian 9 ) Peperangan 10 ) Keganasan 11 ) Kekecohan awam 12 ) Premis digunakan untuk aktiviti haram 13 ) Terbengkalai 14 ).Tidak membayar 15 ).Risiko yang diinsuranskan 16 ).Lambakan haram 17 ).Membuang bahan berbahaya 18 ).Pencemaran 19).Sisa berbahaya 20 ).Bahan radioaktif 21 ).Bahan toksik 22 ), Pembakaran 23 ): Kejahatan jenayah 24 ): Pemalsuan 25 ): Penyelewengan 26 ): Barang curi 27 ): Garnishment upah 28 ): Lien cukai 29): Penghakiman 30): Perbelanjaan yang tidak dijangka 31): Kehausan dan lusuh yang berlebihan 32): Gunakan tidak dibenarkan 33).Kerugian yang timbul 34 ): Kerosakan yang tidak dapat dibaiki 35 ); Kecederaan badan 36 ); Kematian yang salah 37 ); Perbelanjaan perubatan 38 ); Perbelanjaan pengebumian 39 ); Perbelanjaan 40 ), Yuran peguam 41 )) Perbelanjaan lain 42 )) Jumlah kerugian 43 )) Boleh ditolak 44 )) Had polisi 45 ))) Bayaran maksimum 46 ))) Bayaran minimum 47 ))) Jadual pembayaran 48 ))) Batal polisi 49 ))) Laraskan premium 50))) Bonus Tanpa Tuntutan 51))) Diskaun tambahan 52)).Liabiliti pihak ketiga 53 )); Liabiliti auto 54 )); Pampasan pekerja 55 )); Liabiliti Bot 56 )); Perlindungan Payung 57 )); Insurans Liabiliti 58 )) Insurans Penyewa 59 ]) Perlindungan Harta 60 ()) Insurans Perniagaan 61 ()) Insurans Motosikal 62 ()); Perlindungan Kecederaan Diri 63 ()); Insurans Perjalanan 64 ()) Keselamatan Kad Kredit 65 (). Pelan Kecemasan Haiwan Peliharaan 66 (). Polisi Pemilik Rumah 67 () Insurans Basikal 68 (). Polisi Penyewa 69 (), Perjanjian Penyewaan Kereta 70 (), Liabiliti Kontraktor 71 (), Amalan Pekerjaan 72 .) Penafian 73 .) Pernyataan Privasi 74 .) Hubungi Kami 75 .) Notis Undang-undang 76 .) Penafian 77 .Alat Perancang Harta Tanah 78 .Pemilik Rumah 79 .

Bagaimanakah takrifan berbeza antara satu syarikat insurans dengan syarikat insurans yang lain?

Takrifan "kerugian sebenar" boleh berbeza-beza dengan ketara daripada penanggung insurans ke penanggung insurans, bergantung pada polisi dan definisi khusus mereka.Secara umumnya, kerugian sebenar ialah sebarang kerosakan atau kemusnahan yang berlaku akibat peristiwa yang dilindungi, termasuk kerugian yang tidak diinsuranskan.

Sesetengah penanggung insurans mungkin mentakrifkan kerugian sebenar sebagai amaun yang dibayar dalam penyelesaian tuntutan atau penghakiman terhadap insured, manakala yang lain mungkin menggunakan definisi yang lebih umum yang merangkumi kedua-dua kos langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.Dalam kedua-dua kes, adalah penting untuk mengetahui definisi khusus dasar anda untuk mengira dengan tepat potensi kerugian sekiranya insiden berlaku.

Adakah terdapat definisi undang-undang untuk istilah ini?

Kerugian sebenar ialah jumlah wang yang sebenarnya kerugian syarikat akibat sesuatu peristiwa.Istilah ini penting dalam insurans kerana ia menentukan jumlah wang yang bertanggungjawab oleh syarikat untuk membayar dalam tuntutan.

Tiada definisi undang-undang untuk istilah ini, tetapi secara amnya, kerugian sebenar merujuk kepada jumlah wang yang sebenarnya telah hilang oleh syarikat akibat peristiwa.Ini termasuk kedua-dua kerugian langsung dan tidak langsung.Kerugian langsung adalah yang berkaitan secara langsung dengan peristiwa tersebut, seperti kerosakan harta benda atau kecederaan yang dialami oleh pekerja.Kerugian tidak langsung ialah kerugian yang berlaku akibat peristiwa itu, tetapi tidak melibatkan sebarang kerosakan fizikal atau kecederaan kepada orang atau harta benda.Ini termasuk kos yang berkaitan dengan pembersihan selepas kejadian, kehilangan peluang perniagaan dan tindakan undang-undang yang difailkan oleh pihak yang cedera.

Agar syarikat bertanggungjawab ke atas kerosakan yang disebabkan oleh sesuatu peristiwa, ia mesti memenuhi kriteria tertentu yang dikenali sebagai "Kriteria Pendedahan."Kriteria Pendedahan memerlukan syarikat yang terlibat dalam aktiviti berisiko (seperti syarikat insurans) untuk mengekalkan tahap perlindungan yang mencukupi untuk melindungi diri mereka daripada potensi kerugian kewangan.Jika syarikat gagal memenuhi keperluan ini, maka pelanggannya (dalam kes ini, pemegang polisi) boleh menyaman mereka untuk ganti rugi yang ditanggung akibat peristiwa yang dilindungi di bawah polisi mereka.

Jika ya, di manakah ia boleh didapati?

Kerugian sebenar ialah jumlah wang yang perlu dibayar oleh syarikat dalam tuntutan selepas sesuatu peristiwa.Ia boleh didapati pada polisi dan kontrak insurans.Kerugian sebenar adalah berbeza daripada kerugian yang dijangka atau dijangka.Kerugian yang dijangkakan ialah apa yang syarikat jangkakan untuk membayar dalam tuntutan, manakala kerugian sebenar ialah apa yang sebenarnya berlaku.Kerugian sebenar juga boleh berbeza daripada liabiliti, iaitu jumlah maksimum yang boleh dipertanggungjawabkan oleh syarikat di mahkamah.

Adakah terdapat kes mahkamah yang telah menangani isu ini?

Apabila syarikat insurans membayar untuk tuntutan, ia sebenarnya kehilangan wang.Syarikat perlu mengetepikan wang sekiranya berlaku kerugian, dan kemudiannya ia akan membayar tuntutan ditolak kosnya sendiri.Ini bermakna syarikat itu sebenarnya kehilangan wang untuk setiap tuntutan.

Terdapat beberapa kes mahkamah yang telah menangani isu ini.Sebagai contoh, dalam satu kes, syarikat insurans telah diarahkan untuk membayar balik semua wang yang telah hilang pada tuntutan tertentu.Dalam kes lain, syarikat insurans telah diarahkan untuk membayar balik semua wang yang telah hilang atas tuntutan yang dibuat dalam tempoh masa tertentu.

Jika ya, apakah kesudahannya?

Apabila syarikat insurans membayar untuk tuntutan, ia sebenarnya kehilangan wang.Jumlah wang yang hilang oleh syarikat bergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis polisi yang dimiliki oleh orang itu dan jumlah perlindungan yang mereka miliki.Secara amnya, kerugian sebenar bermakna syarikat insurans telah membayar lebih daripada yang sepatutnya jika tuntutan itu tidak berlaku.Ini boleh membawa kepada kerugian kewangan yang besar bagi syarikat, malah mungkin bermakna syarikat itu akan gulung tikar.Jika anda sedang mempertimbangkan untuk membeli insurans, pastikan anda bertanya kepada ejen anda tentang kerugian sebenar sebelum mendaftar untuk polisi.

Adakah negeri anda mempunyai sebarang undang-undang atau peraturan mengenai istilah ini?

Istilah "kerugian sebenar" digunakan dalam insurans untuk menerangkan jumlah wang yang sebenarnya telah hilang oleh pemegang polisi akibat sesuatu peristiwa.Di kebanyakan negeri, terdapat undang-undang atau peraturan yang mengawal istilah ini.Sebagai contoh, kebanyakan negeri memerlukan penanggung insurans membayar kerugian sebenar walaupun pemegang polisi tidak memfailkan tuntutan.Ini dikenali sebagai "subrogasi.

Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang topik ini?

Istilah "kerugian sebenar" digunakan dalam insurans untuk merujuk kepada jumlah wang yang sebenarnya telah hilang oleh pemegang polisi akibat sesuatu peristiwa.Kerugian sebenar adalah berbeza daripada potensi kerugian, iaitu jumlah wang yang mungkin hilang oleh pemegang polisi jika peristiwa itu tidak berlaku.Kerugian sebenar juga berbeza daripada liabiliti kerosakan, iaitu jumlah maksimum yang pemegang polisi boleh dipertanggungjawabkan sekiranya berlaku kemalangan.